Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní slovo O KLIMASKEPTICISMU. URBAN MYTH: Uvádíme na pravou míru novinářské kachny a vyvracíme alarmistické mýty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní slovo O KLIMASKEPTICISMU. URBAN MYTH: Uvádíme na pravou míru novinářské kachny a vyvracíme alarmistické mýty."— Transkript prezentace:

1 Úvodní slovo O KLIMASKEPTICISMU

2 URBAN MYTH: Uvádíme na pravou míru novinářské kachny a vyvracíme alarmistické mýty

3 Uvádíme novinářské alarmistické kachny na pravou míru.

4 Mýty o klimaskepticích Vlevo: Údajný klimaskeptik Vpravo: Skutečný klimaskeptik Prof. Zichichi

5 Lidé, kteří mají na starosti satelitní měření sluneční aktivity (ACRIM, Willson, Scaffeta, Hoyt) Lidé, kteří mají na starosti satelitní měření globálních teplot. A kteří vynalezli satelitní měření globálních teplot (Roy Spencer, John Christy) President světové federace vědců (Antonio Zichichi) R.C.Willson Roy Spencer

6 William Gray, meteorolog, průkopník předvídání hurikánů Frederick Seitz, bývalý president americké akademie věd Autoři IPCC: Lindzen, Vincent Gray, Christy, Reiter, Landsea, Patrick Moore, bývalý ředitel a jeden z prvních členů Greenpeace William Gray Patrick Moore

7 Mýtus o popíračích -nepopíráme změny klimatu -nepopíráme oteplování -nepopíráme skleníkový efekt -nejsme placeni ropným firmami (komická konspirační teorie) -neútočíme na vědu a vědce: vědecká metoda je v pořádku. Kritizujeme jedince, kteří vědeckou metodu zradili. -P.Metelka: „Pokud by nějaký klimatolog zastával alarmistické pozice podle definice prof.Kutílka, přestal by být klimatologem a stal by se - politikem.“

8 Takto vypadal stav vědeckého poznání ještě počátkem 90. let. Malá doba ledová přichází každých 2,4 tisíc let. Přírodní solární cyklus. První zpráva IPCC 1990. To je výsledek vědeckého výzkumu 20.století. Nenavrhujeme žádné NOVÉ extravagantní „alternativní“ hypotézy -jsme konzervativní -držíme se osvědčených prokázaných poznatků, ke kterým věda dospěla během 20.století

9 „Alternativec“ Mann popírá změny klimatu. Správnost hokejkového grafu dnes nemáme na pořadu dne. Chci jen ukázat, jak se člověk stává klimaskeptikem. Když vidíte, jak podivnými metodami se tyto alarmistické grafy prosadily, těžko si můžete udržet důvěru v IPCC.

10 Phil Jones 16. ledna 2004 Miku, toto je JEN PRO TVÉ OČI. Po přečtení ten e-mail prosím smaž – prosím!… Neukazuj to ani Rayovi a Malcolmovi… Studie, o kterých McIntyre a McKitrick píší, byly publikovány v Nature v roce 1998 v menší míře též v Geophysical Research Letters v roce 1999. Recenzenti tehdy data nepožadovali (všechny teplotní proxy série) ani nepožadovali počítačové programy. Takže přistoupit na tuto žádost o kontrolu teď by představovalo VELMI nebezpečný precedent.“ Keith Briffa píše Edu Cookovi 10. září 2001 To co je tady zapotřebí udělat je jednoznačně toto – zjistit PROČ MBH má tak nevýraznou malou dobu ledovou. MYSTICKÉ TAJEMNO

11 Podivný alternativní výklad historie dostal politickou podporu z OSN. Podobně jako kdysi Lysenkismus dostal politickou podporu v SSSR. Autor dostal protekci. Sám sobě soudcem. Orwellovský motiv: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost ovládá minulost.

12 Světová federace vědců si v roce 1999 stěžovala na rostoucí utajování dat v klimatologii. Mann ve WSJ 2005: Svá data nikomu neukážu. Chtít to po mě je zastrašování. V tomto tajnůstkářství Manna podporovala řada vědců. Alan I.Leshner z AAAS se postavil proti snahám zkontrolovat správnost hokejkového grafu. American Association for the Advancement of Science http://www.aaas.org/news/releases/2005/0714letter.pdf Chyby se dělají, ale odhalí se a opraví. Tak věda postupuje kupředu. Zde však vidíme snahy odhalení a opravení chyb zabránit. Jde o sabotování vědeckého procesu.

13 Kuhn: Struktura vědeckých revolucí Věda je konzervativní a přijímá nová paradigmata zdráhavě. I když jsou třeba správná. Viz případ Wegener. Zde ale bylo staré paradigma opuštěno přes noc, aniž by se někdo ptal po důkazech. Jak je to možné? Věda je založena na skepticismu. Kritickém myšlení. V případě klimatologie hovoříme o tzv. klimaskepticismu. Tj. odmítáme opustit staré prověřené vědecké pravdy, dokud nebudou vědecké důkazy.

14 Seminář: VLIV SLUNCE NA KLIMA

15 KORELACE SLUNCE- TEPLOTY

16 http://eesc.columbia.edu/courses/ees/climate/lectures/cl_change.html Je poměrně zjevné, že teploty na Zemi byly odjakživa řízeny Sluncem. Je známo, že za Maunderova Minima (kolem r. 1700), kdy na Slunci nebyly žádné sluneční skvrny, u nás byla nejchladnější část „malé doby ledové“. Řídí Slunce klima dodnes?

17 R..Vierick. The Sun-climate connection: Did sunspots sink the Titanic? [cit. 7. září 2007] Dostupné na WWW http://www.research.noaa.gov/spotlite/archive/spot_sunclimate.html

18 CO ŘÍKAJÍ SATELITY

19 Toto tvrdí IPCC. Od 70. let prý už se pozemské teploty nedají vysvětlit sluneční aktivitou (modře).

20 Všimněte si, že „rozpor“ začíná přesně v okamžiku, Kdy se sluneční aktivita začala měřit satelitem.

21 Nemůže jít ale jen o chybu měření?

22 K přesnosti mají satelity daleko. Nevíme jaká je absolutní hodnota TSI. Plus mínus několik W/m2. Ale sluneční aktivita během Schwabeho cyklu kolísá jen asi o 1 W/m2

23 Claus Fröhlich (vlevo) bez vysvětlení přestřihl graf ze září 89 a posunul ho dolů. Vymazal tak 30 let růstu sluneční aktivity Willson

24 Willson protestuje: „Fröhlich provedl nedovolené a nesprávné úpravy… aniž by měl znalosti daných přístrojů… Jeho cílem bylo účelově přepsat solární cyklus 21… Fröhlich nemá dostatečné znalosti Nimbu 7 ani neudělal žádné vlastní výpočty…. Jeho PMOD kompozit se hodí těm, kdo hlásají, že za oteplování může lidstvo… Citují pak absenci trendu TSI jako důkaz, že vliv Slunce na klima byl v posledních 30 letech zanedbatelný.“

25 IPCC vždy cituje Fröhlichův modrý graf (PMOD). Nikoli původní červený Willsonův (ACRIM)

26 Poznámka 2-26 vznesená zástupcem norské vlády, pozn. č.2018-42 Expert and Government Review Comments on the Second Order Draft) „Vyzývám IPCC, aby přehodnotila, zda má být mezi vedoucími autory tak důležité kapitoly opravdu jen jediný solární fyzik. Zejména proto, že závěr této části o vlivu sluneční aktivity na klima závisí na jediné studii, ve které právě Judith Lean je spoluautorem. Soudím, že této studii - ne že by nemohla být správně - se přikládá příliš velká váha.“Expert and Government Review Comments on the Second Order Draft JUDITHGATE

27 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-7-1-2.html The lower envelope is the total irradiance reconstructed by Lean (2000), in which the long-term trend was inferred from brightness changes in Sun-like stars. In comparison, the recent reconstruction of Y. Wang et al. (2005) is based on solar considerations alone, using a flux transport model to simulate the long-term evolution of the closed flux that generates bright faculae.

28 Podle původních dat (ACRIM) to vypadalo, že sluneční konstanta TSI (total solar irradiance) stoupla od roku 1986 do roku 1996 o asi 0,033%. Alarmisté tvrdí, že tak jako tak jde o nepatrný výkyv, který nemůže mít na klima vliv. Tyto výroky je obtížné akceptovat. Vždyť je to celá jedna třetina! Je to cca jedna třetina rozdílu TSI mezi solárním maximem a solárním minimem v 11letém cyklu. TSI během tohoto cyklu kolísá cca o jednu desetinu procenta. Je to také cca jedna třetina rozdílu mezi současnou úrovní sluneční aktivity a úrovní ze dna malé doby ledové Krivova, Balmaceda, Solanki. Reconstruction of solar total irradiance since 1700 from the surface magnetic flux. Astronomy and Astrophysics, Volume 467, Issue 1, May III 2007, pp.335-346 http://www.mps.mpg.de/dokumente/publikationen/solanki/j234.pdfhttp://www.mps.mpg.de/dokumente/publikationen/solanki/j234.pdf

29 CO ŘÍKAJÍ OSTATNÍ UKAZATELE

30 OSTATNÍ UKAZATELE ŘÍKAJÍ, ŽE SLUNEČNÍ AKTIVITA STOUPLA. Sluneční aktivita nejvyšší za tisíce let

31 W.E. Dean. The Sun and Climate [cit. 7. září 2007] Dostupné na WWW http://pubs.usgs.gov/fs/fs-0095-00/fs-0095-00.pdf

32 Je současná epizoda tání ledovců bezprecedentní? Na tomto grafu vidíme posledních 10 tisíc let. Všimněte si, že období silného zalednění ve Skandinávii (glacier advances) přichází každých dva a půl tisíce let, pokaždé když přijde malá doba ledová. Je to pravidelný cyklus, který existoval i před průmyslovou revolucí. A jako po noci přichází den, po každém takovém globálním ochlazování přichází globální oteplování – jako třeba dnes. G.Bond et al. Persistent Solar Infuence on North Atlantic Climate During the Holocene. Science vol 294, 7 December 2001 Available at http://www.seas.harvard.edu/climate/pdf/bond_2001.pdf

33 Sluneční aktivita rostla až do začátku 90. let. Jakmile růst skončil, záhy skončil i růst teplot (98). Důkazy: geomagnetismus, kosmická radiace, délka cyklu

34 KOSMICKÉ ZÁŘENÍ

35 Modře sluneční skvrny. Fialově kosmické záření. Graf kosmické radiace je převrácený - radiace je nejslabší, když je sluneční záření nejsilnější. http://www-ssc.igpp.ucla.edu/IASTP/43/)http://www-ssc.igpp.ucla.edu/IASTP/43/

36 Když sílí sluneční vítr, lépe nás chrání před kosmickou radiací. Ta tedy klesá a s ní klesá i tvorba radioaktivních izotopů. Svensmarkova hypotéza: vliv kosmického záření na oblačnost

37 Zahlazeno k nepoznání Solanki, Krivova. Can solar variability explain global warming since 1970. Journal of Geophysical Research 108, 2003. http://www.mps.mpg.de/homes/natalie/PAPERS/warming.pdf http://www.mps.mpg.de/homes/natalie/PAPERS/warming.pdf

38 Svensmarkova hypotéza: Sluneční vítr ovlivňuje tvorbu mraků na Zemi. Přes kosmické záření.

39 GEOMAGNETISMUS

40 Teploty Geomagnetická aktivita stoupala až do cca 1990. To znamená, že sílil sluneční vítr. Pokud erupce kolem roku 2003 je reálná, vysvětluje se, proč teploty prvních 10 let 21. století jen stagnovaly, místo aby prudce klesaly.

41 Vliv geomagnetismu na počasí a klima Václav Bucha In the hypothesis proposed here for explaining Sun-weather relations, downward winds following the geomagnetic storm onset are generated in the polar cap of the thermosphere and penetrate to the stratosphere and troposphere, where the atmospheric response can be observed as a sudden increase of pressure and temperature. Geomagnetic forcing of changes in climate and in the atmospheric circulationGeomagnetic forcing of changes in climate and in the atmospheric circulation

42 M.A. El-Borie, S.S. Al-Thoyaib. Can we use the aa geomagnetic activity index to predict partially the variability in global mean temperatures? International Journal of Physical Sciences Vol 1 (2) pp 067-074. 2006. Available at http://www.academicjournals.org/IJPS/PDF/Pdf2006/Oct/El- Borie%20and%20Al-Thoyaib.pdf

43 http://www.geomag.bgs.ac.uk/spweather/sci_intro.html

44 http://www.warwickhughes.com/blog/?p=224

45 Geomagnetismus po vyhlazení grafů. Je pryč. http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2006/images/cycle 24/2006AGU.ppt) http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2006/images/cycle 24/2006AGU.ppt

46 DÉLKA SOLÁRNÍHO CYKLU

47 Další důkaz: Cyklus slunečních skvrn má cca 11 let. Jeho délka ale fakticky kolísá. Je známo, že kratší cykly mají silnější sluneční aktivitu.

48 Teploty (Christensen 91)

49 http://kremlik.blog.idnes.cz/c/117896/Climategate- Natahovani-solarniho-cyklu-na-skripec.html

50 Závěr: Existuje řada indikátorů sluneční aktivity, které v 70- 90.letech v éře globálního oteplování stoupaly. Jiné klesaly. IPCC uvádí jen ty klesající. Jelikož neznáme mechanismus působení Slunce-klima, nemůžeme říci, který z těchto indikátorů byl pro naše teploty určující. IPCC tedy nemá co dát do svých klimatologických modelů. Kategorické závěry, že sluneční činnost 40 let neroste, nelze vyvrátit, ale nelze je ani dokázat.


Stáhnout ppt "Úvodní slovo O KLIMASKEPTICISMU. URBAN MYTH: Uvádíme na pravou míru novinářské kachny a vyvracíme alarmistické mýty."

Podobné prezentace


Reklamy Google