Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Korupce ve zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Korupce ve zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Korupce ve zdravotnictví
MUDr.Beata Hauser Transparency & Compliance Working Group AIFP Praha, 11. květen 2011

2 Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)
Je dobrovolné sdružení farmaceutických společností s vlastním výzkumem a vývojem léčiv Posláním Asociace je zasazovat se o co nejvyšší dostupnost inovativních léků, které vyvíjejí a českým pacientům přinášejí členské společnosti asociace, a přispívat ke kultivaci prostředí a upevňování etických principů na českém farmaceutickém trhu

3 Členské společnosti v roce 2011
Abbott Laboratories Actelion Pharmaceuticals Alcon Pharmaceuticals Amgen AstraZeneca Czech Republic Bayer Berlin-Chemie Menarini Group Biogen Idec (Czech Republic) Boehringer Ingelheim Bristol-Myers Squibb Celgene Eli Lilly ČR Ferring Pharmaceuticals Genzyme Czech GlaxoSmithKline 16. Ipsen Pharma 17. Janssen-Cilag Lundbeck ČR Merck Pharma 20. Merck Sharp & Dohme IDEA 21. Mundipharma 22. Novartis 23. Novo Nordisk 24. Nycomed 25. Pfizer 26. Pierre Fabre Medicament 27. sanofi-aventis 28. Servier 29. Schering-Plough 30. Stallergenes CZ 31. UCB Výroční tisková konference 3

4 Tři hlavní oblasti působení AIFP
Zasazovat se za dodržování Etického kodexu Asociace nejen členskými společnostmi, ale svým příkladem dosáhnout, aby se stal standardem i pro společnosti mimo Asociaci; přispívat ke zlepšování chování a právního prostředí v oblasti etiky na celém českém farmaceutickém trhu V jednání se státní správou podporovat transparentní posuzování přínosu inovativních léků a zvýšení jejich dostupnosti pro české pacienty Vzdělávacími aktivitami podporovat znalost odborné i široké veřejnosti o inovativních lécích a jejich medicínském, společenském a farmakoenomickém přínosu pro českou společnost

5 Aktivity AIFP v oblasti etiky
Společná deklarace AIFP a ČLS JEP (prosinec 2008) Setkání u kulatého stolu se zástupci odborné veřejnosti, regulátora, zdravotních pojišťoven atd. (prosinec 2008, březen 2009) Odborná konference o etice (květen 2009) Brožura otázek a odpovědí k etice vztahů s farmaceutickým průmyslem (květen 2009) Pravidelná jednání na půdě SÚKL o regulaci marketingových aktivit a reklamy

6 Aktivity AIFP v oblasti etiky v roce 2011
Diskuse s morálními autoritami z řad lékařské veřejnosti Deklarace střetu zájmů pro publikační činnost Databáze lékařských kongresů Semináře o etice pro management nemocnic, odborné společnosti

7 Etický kodex AIFP Členské společnosti AIFP jsou zavázány dodržovat Etický kodex Připraven na základě norem evropské asociace firem EFPIA Definuje základní pravidla pro interakci mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem (sponsorství, kongresy, klinické studie, vzorky, reklama…) Je průběžně aktualizován – reaguje na vývoj situace ve farmacii / zdravotnictví Snahou AIFP je, aby se etickými principy obsaženými v Kodexu řídily i další farmaceutické společnosti na českém trhu Etická komise AIFP – podává vyjádření ke konkrétním situacím, řeší případné spory, dbá na dodržování Etického kodexu Pracovní skupina pro Transparency & Compliance – příprava a realizace projektů, jejichž cílem je kultivovat české zdravotnictví a vzdělávat firmy i lékaře

8 Korupce ve zdravotnictví
Zdravotnictví je z pohledu široké veřejnosti jednou z nejvíce sledovaných oblastí – zdraví se týká všech Negativní pověst farmaceutického průmysl vychází i z případů korupčního jednání, které byly v uplynulých letech medializovány Actavis – pokuta 750 tisíc Kč za porušení zákona o reklamě a podáno trestní oznámení pro podezření ze spáchání trest. činu podplácení Dr. Jugová – pokuta 50 tisíc Kč, soudem udělena 4letá podmínka Jde o jedno z nejvíce regulovaných odvětví Regulace reklamy – jasné vymezení pravidel komunikace s širokou i odbornou veřejností Neustále se vyvíjející legislativa Na začátku roku představena protikorupční strategie MZ Nyní míří do připomínkového řízení novelizace Zákona o regulaci reklamy v oblasti humánních léčivých přípravků

9 Protikorupční strategie MZ
MZ v rámci protikorupční strategie navrhlo Omezit účast českých lékařů na renomovaných zahraničních kongresech – zákaz adresného sponzorování lékařů Vzdělání lékařů by místo toho mělo být financováno ze vzdělávacích fondů spravovaných vedením příspěvkové organizace Zaměstnanci rozhodující o zakázkách vyloučeni z přímého poskytování služeb firmám Další diskutované oblasti Odměny za provádění neintervenčních studií Změna zákona o regulaci reklamy

10 Sponzorování účasti lékařů na kongresech
Sponzorování účasti lékařů na renomovaných zahraničních kongresech je naprosto legitimní a legální Zvláště pro mladé lékaře představuje možnost získat jedinečné znalosti a zkušenosti, z nichž budou profitovat i čeští pacienti AIFP podporuje transparentní pravidla pro sponzorování lékařů Projekt databáze lékařských kongresů Etický kodex AIFP Poskytnout lze příspěvek na dopravu, ubytování či registrační poplatek Povoleny jen odborné aktivity, nikoliv podpora sportovních, kulturních či společenských akcí Zákaz sponzorovat rodinné příslušníky odborníka Kodex vymezuje povolené časové období – 24hod před a 24hod po konání akce

11 Vzdělávací fondy Kdo bude o sponzorských darech bude rozhodovat?
Jaké vzdělávání z nich bude financováno? Jakým odborníkům bude určeno? Jaká opatření budou uplatňována pro sponzoring lékařů mimo řízené organizace MZ (ambulantní specialisté, krajské nemocnice atd.)? Další možná rizika Neochota farmaceutických firem do fondů přispívat Nemožnost adresné podpory konkrétní vzdělávací aktivity a odborníka V případě centrálního fondu koncentrace rozhodovací pravomoci do jedněch rukou

12 Generická preskripce Pravidelné téma diskuse – nikdy však neuvedena v praxi Administrativně komplikovaný systém, který v současném systému úhrad nepřináší finanční úspory Velké nároky na znalosti lékařů i lékárníků (právní odpovědnost?) Pro pacienty přináší zmatek, snížení compliance co může vést ke snížení účinnosti Možnost zaměnit léčivé přípravky je pouze relativní, a to přestože obsahují stejnou účinnou látku Existují léčiva s úzkou terapeutickou šíří, kde záměna vůbec není možná Již nyní zákonem č378/2007 Sb.) umožněno uvedení účinné látky na receptu

13 Děkuji za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "Korupce ve zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google