Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

135.1 Státní svátky a významné dny ČR - zásobník Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "135.1 Státní svátky a významné dny ČR - zásobník Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět."— Transkript prezentace:

1 135.1 Státní svátky a významné dny ČR - zásobník Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Autor: Mgr. Hana Kopčanová Státní svátky 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu 8. května – Den vítězství 5. července – Den slovanských věrozvěstů 6. července – Den upálení mistra Jana Husa 28. září – Den české státnosti 28. října – Den vzniku samostatného československého státu 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii

2 135.2 Co je státní svátek? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Státní svátky připomínají lidem v České republice tradice, dějinné zvraty a historické události. Tyto dny jsou vymezeny zákonem. Státní svátky jsou dny pracovního klidu. Dalšími dny pracovního klidu jsou ostatní svátky (Vánoce, Velikonoce, Nový rok, Svátek práce). Dalšími významnými dny (bez pracovního klidu) jsou: 27. leden – Den památky obětí holocaustu -1945 8. březen – Mezinárodní den žen -1911 12. březen – Den vstupu ČR do NATO - 1999 7. duben – Den vzdělanosti -1348 5. květen – Květnové povstání českého lidu -1945 15. květen – Den rodin -1992 10. červen – Vyhlazení obce Lidice -1942 27. červen – Den památky obětí komunistického režimu -1950 11. listopad – Den válečných veteránů -1918

3 135.3 - 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás V roce 1992 existovala Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR). Obě republiky měly svou vlastní zákonodárnou národní radu a národní vládu. Centrálními federálními orgány byl prezident, Federální shromáždění a federální vláda. Toto uspořádání platilo do 31. prosince 1992. Společný stát Čechů a Slováků existoval 74 let. V pátek 1. ledna 1993 vznikly ve střední Evropě dva nové samostatné státy - Česká republika a Slovenská republika. Prezidentem České republiky se stal Václav Havel. Vznik samostatné České republiky v roce 1993

4 135.4 – 8. května – Den vítězství 1945 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Den vítězství v r. 1945, konec II. světové války Druhá světová válka proběhla v letech 1939 – 1945. Rozpoutání této války je spojeno se jménem Adolfa Hitlera. Adolf Hitler byl fašistický vůdce, který se v Německu chopil moci a chtěl postupně ovládnout další země. To bylo příčinou II. světové války. V Československu došlo nejdříve k odtržení pohraničí, kde žilo nejvíce Němců. Na zbývající části území byl 15. 3. 1939 vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Během II. světové války u nás zahynuly tisíce lidí, mnoho vesnic bylo vypáleno, obyvatelé vyvražděni. Druhá světová válka skončila 8. května 1945.

5 135.5 – 5.červenec – Den slovanských věrozvěstů Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje věrozvěst = ten, kdo hlásá a šíří víru Za vlády knížete Rostislava, v roce 863, přišli na Moravu bratři ze Soluně Cyril a Metoděj.  Zasloužili se o šíření křesťanství u nás.  Zavedli spisovný jazyk nazývaný staroslověnština.  Sestavili první slovanské písmo – HLAHOLICI.

6 135.6 – 6.červenec – Den upálení mistra Jana Husa Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 6. července 1415 zemřel mistr Jan Hus Mistr Jan Hus byl knězem, který vyučoval na Pražské univerzitě. Kázal v Betlémské kapli v Praze, později na Kozím Hrádku, později pod širým nebem. Ve svých kázáních kritizoval šlechtice a bohaté měšťany za to, že utiskují chudinu. Nejvíce odsuzoval bohatou církev, která si dávala platit za všechny své služby (křtiny, odpustky…). Chudí lidé žili v bídě, na tyto služby neměli peníze. Jan Hus byl povolán do Kostnice, kde měl odvolat své myšlenky. Protože odmítl, byl odsouzen k smrti a dne 6. července 1415 byl upálen.

7 135.7 – 28.září – Den české státnosti Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Svatý Václav (907- 935)  byl český kníže a světec  považován za patrona české země  byl vychováván babičkou Ludmilou  byl velmi vzdělaný a zbožný  se svým mladším bratrem Boleslavem měl časté spory  kníže Václav byl zavražděn v Boleslavi  po smrti byl uctíván jako svatý pro svou zbožnost 28. září 935 - zavraždění knížete Václava

8 135.8 – 28.říjen – Den vzniku samostatného Československa Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát V roce 1918 byla ukončena I. světová válka, která trvala od roku 1914 do roku 1918. Naše země patřila pod Rakousko – Uhersko. Během první světové války se zasadil T. G. Masaryk spolu s dalšími politiky o vznik samostatné republiky. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Prvním prezidentem tohoto státu se stal Tomáš Garrigue Masaryk.

9 135.9 – 17.listopad – Den boje za svobodu a demokracii Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 17. listopadu 1989 studentská demonstrace v Praze Dne 17. listopadu 1989 se v Praze konala demonstrace studentů (k 50. výročí událostí listopadu 1939), která byla policií násilně zastavena. Tento den je označován za počátek Sametové revoluce, která vedla ke svržení komunistického režimu v Československu a nastolení vlády demokracie. Sametová revoluce (revoluce s nenásilným charakterem) je období mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedlo ke konci komunistické moci v Československu.

10 135.10 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás http://www.vasevec.cz/sites/default/files/imagecache/primary_318x221/images/2282/mapa.jpghttp://www.vasevec.cz/sites/default/files/imagecache/primary_318x221/images/2282/mapa.jpg slide č.3 http://www.mzv.cz/public/59/21/91/947914_868858_Osvetim.jpghttp://www.mzv.cz/public/59/21/91/947914_868858_Osvetim.jpg slide č. 4 http://ahitler.greyfalcon.us/pictures/Hitler1a.jpghttp://ahitler.greyfalcon.us/pictures/Hitler1a.jpg slide č.4 http://img.radio.cz/pictures/cirkev/svati/cyril_metodej4.jpghttp://img.radio.cz/pictures/cirkev/svati/cyril_metodej4.jpg slide č.5 http://i.idnes.cz/09/041/nesd/MRK2a2d6a_alik_hlaholice.JPGhttp://i.idnes.cz/09/041/nesd/MRK2a2d6a_alik_hlaholice.JPG slide č.5 http://www.kolportaz.cz/picture/hutten-hus-kazatel.jpghttp://www.kolportaz.cz/picture/hutten-hus-kazatel.jpg slide č.6 http://www.lsa.umich.edu/slavic/dept/webbasedlanguage/czech/images/JanHus.jpghttp://www.lsa.umich.edu/slavic/dept/webbasedlanguage/czech/images/JanHus.jpg slide č.6 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg/170px- Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg/170px- Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg slide č.7 http://www.novinyprostor.cz/uploads/image/article/77.jpghttp://www.novinyprostor.cz/uploads/image/article/77.jpg slide č.7 http://www.masaryk.nazory.cz/portret12.gifhttp://www.masaryk.nazory.cz/portret12.gif slide č.8 http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/img/historie/mapa12_1b.gifhttp://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/img/historie/mapa12_1b.gif slide č.8 http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/11_17_5.jpghttp://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/11_17_5.jpg slide č.9 http://www.astronomicalclock.cz/galery/galv55.jpghttp://www.astronomicalclock.cz/galery/galv55.jpg slide č.9 http://i.idnes.cz/11/032/cl6/HRU2714a2_1989.jpghttp://i.idnes.cz/11/032/cl6/HRU2714a2_1989.jpg slide č.9 obrázky z databáze klipart Dr. Milan Hronek a Dr. Lenka Konečná: Vlastivěda pro 4.ročník. Prodos, Olomouc, 1993 http://www.vasevec.cz/sites/default/files/imagecache/primary_318x221/images/2282/mapa.jpghttp://www.vasevec.cz/sites/default/files/imagecache/primary_318x221/images/2282/mapa.jpg slide č.3 http://www.mzv.cz/public/59/21/91/947914_868858_Osvetim.jpghttp://www.mzv.cz/public/59/21/91/947914_868858_Osvetim.jpg slide č. 4 http://ahitler.greyfalcon.us/pictures/Hitler1a.jpghttp://ahitler.greyfalcon.us/pictures/Hitler1a.jpg slide č.4 http://img.radio.cz/pictures/cirkev/svati/cyril_metodej4.jpghttp://img.radio.cz/pictures/cirkev/svati/cyril_metodej4.jpg slide č.5 http://i.idnes.cz/09/041/nesd/MRK2a2d6a_alik_hlaholice.JPGhttp://i.idnes.cz/09/041/nesd/MRK2a2d6a_alik_hlaholice.JPG slide č.5 http://www.kolportaz.cz/picture/hutten-hus-kazatel.jpghttp://www.kolportaz.cz/picture/hutten-hus-kazatel.jpg slide č.6 http://www.lsa.umich.edu/slavic/dept/webbasedlanguage/czech/images/JanHus.jpghttp://www.lsa.umich.edu/slavic/dept/webbasedlanguage/czech/images/JanHus.jpg slide č.6 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg/170px- Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg/170px- Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg slide č.7 http://www.novinyprostor.cz/uploads/image/article/77.jpghttp://www.novinyprostor.cz/uploads/image/article/77.jpg slide č.7 http://www.masaryk.nazory.cz/portret12.gifhttp://www.masaryk.nazory.cz/portret12.gif slide č.8 http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/img/historie/mapa12_1b.gifhttp://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/img/historie/mapa12_1b.gif slide č.8 http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/11_17_5.jpghttp://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/11_17_5.jpg slide č.9 http://www.astronomicalclock.cz/galery/galv55.jpghttp://www.astronomicalclock.cz/galery/galv55.jpg slide č.9 http://i.idnes.cz/11/032/cl6/HRU2714a2_1989.jpghttp://i.idnes.cz/11/032/cl6/HRU2714a2_1989.jpg slide č.9 obrázky z databáze klipart Dr. Milan Hronek a Dr. Lenka Konečná: Vlastivěda pro 4.ročník. Prodos, Olomouc, 1993

11 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 135.11 Anotace AutorMgr. Hana Kopčanová Období01 - 06/2013 Ročník1.-5. ročník Klíčová slovaStátní svátky - zásobník AnotacePrezentace popisující učivo o státních svátcích ČR, ostatních svátcích a významných dnech ČR.


Stáhnout ppt "135.1 Státní svátky a významné dny ČR - zásobník Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět."

Podobné prezentace


Reklamy Google