Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdy přesně jste toho ducha viděl? When exactly did you see the ghost?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdy přesně jste toho ducha viděl? When exactly did you see the ghost?"— Transkript prezentace:

1 Kdy přesně jste toho ducha viděl? When exactly did you see the ghost?

2 Viděl jsem jej před čtyřmi dny, byla to neděle. I saw him four days ago, it was a Sunday.

3 Viděl jste jej od té doby? Have you seen him since (then)? Ne, ale moje žena ano. No, but my wife has.

4 Viděl jste už někdy předtím nějaké duchy? Had you seen any ghosts before? Ne, jenom jsem o nich četl. No, I had only read about them.

5 Co jste zrovna dělal když se ten duch objevil? What were you doing when the ghost showed up?

6 Četl jsem si noviny. I was reading a newspaper.

7 Jaké noviny? What newspaper?

8 To si nevzpomínám. I can't remember.

9 Jak dlouho jste toho ducha viděl? How long did you see the ghost?

10 Asi čtyři minuty. For about four minutes.

11 Podařilo se vám toho ducha vyfotit? Were you able to take a picture of the ghost?

12 Ano, ale na té fotce nic není. Yes, but there is nothing in the picture.

13 Vypadal ten duch co jste ho viděl jako duchové v knížkách? Did the ghost you saw look like ghosts in books (do)?

14 Ne, byl hodně jiný než ti co o nich čtete v knihách. No, he was very different from the ones you read about.

15 Jak vypadal? What did he look like?

16 Vypadal že je vyděšenější než já. He looked as if he was more scared than I was.

17 Měl jste strach? Were you scared?

18 V životě jsem neměl větší strach. I have never been more scared in my life.

19 Počural jste se do gatí? Did you wet your pants?

20 O tom bych raději nemluvil. I'd rather not talk about that.

21 Jak chcete dokázat že mluvíte pravdu? How are you going to prove you're telling the truth?

22 Já nemusím nic dokazovat. I don't have/need to prove anything.

23 Ale co když vám lidé nebudou věřit? But what if people don't believe you?

24 To je mi jedno. I don't care.

25 Kdo jiný ví, že jste viděl ducha? Who else knows you have seen a ghost?

26 Nikdo. Jenom já. No one else. Just me.

27 Který z vás mluvil víc? Which one of you talked more? On. He did.

28 Prosil jsem ho ať přestane mluvit I asked him to stop talking ale on mi pořád povídal o všech svých potížích. but he kept telling me about all his troubles.

29 Má nějaký malér? Is he in some kind of trouble?

30 Podle mě ne. I don't think so. Ale podle něj evidentně ano. But he obviously does.

31 Požádal vás ten duch abyste pro něj něco udělal? Did the ghost ask you to do him a favor?

32 To ano. Yes, he did.

33 Co chce abyste udělal? What does he want you to do?

34 Říkal, že potřebuje zjistit kým byl předtím než se z něj stal duch? He said he needed to find out who he had been before he became a ghost.

35 Už se vám to podařilo zjistit? Have you been able to find out?

36 Zatím ne, ale pracuju na tom. Not yet, but I'm working on it.

37 Pracujete na tom od té doby co jste toho ducha viděl? Have you been working on it since you saw the ghost?

38 To ne. Začal jsem až dnes. No, I haven't. I didn't start until today.

39 A už jste to zjistil? And have you found out?

40 Ano. Ale nečekejte, že vám to řeknu. I have. But don't expect me to tell you.

41 Co získáte tím že mi nic neřeknete? What do you get by not telling me anything?

42 Nic, ale lhal bych vám kdybyste mě donutila cokoli říct. Nothing. But I would lie to you if you made me say anything.

43 Takže ten duch odešel aniž by vám řekl kdy se znovu potkáte? So the ghost left without telling you when you would meet again?

44 Řekl mi to, ale vám to řeknu až potom co se s ním zase potkám. He did tell me, but I won't tell you until I meet (with) him again.

45 Mohl bych jít s vámi na tu další schůzku? Could I join you for the next appointment?

46 V žádném případě. Nedovolím nikomu aby se bavil s mým duchem. Absolutely not. I won't allow anyone to talk to my ghost.

47 Než odejdete, ještě jednu otázku. Before you leave, one more question.

48 Opravdu jste viděl nějakého ducha? Have you really seen a ghost?

49 Vypadám snad jako někdo kdo věří v duchy? Do I look like someone who believes in ghosts?

50 Žádní duchové neexistují. There is no such thing as ghosts.


Stáhnout ppt "Kdy přesně jste toho ducha viděl? When exactly did you see the ghost?"

Podobné prezentace


Reklamy Google