Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATLAB LEKCE 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATLAB LEKCE 1."— Transkript prezentace:

1 MATLAB LEKCE 1

2 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH OPERÁTORŮ
+ SOUČET ROZDÍL * SOUČIN / ROZDÍL ^ UMOCNĚNÍ

3 FORMÁTY ZOBRAZENÍ ČÍSEL
ZÁKLADNÍ IMPLICITNÍ FORMÁT VŠECHNA ČÍSLA JSOU ZOBRAZENA NA 5 PLATNÝCH ČÍSLIC A ČTYŘI DESETINNÁ MÍSTA FORMÁT JE OZNAČEN - SHORT FORMAT = FORMAT SHORT FORMAT LONG – VŠECHNA ČÍSLA JSOU ZOBRAZENA NA 15 PLATNÝCH ČÍSLIC. FORMAT BANK – PEVNÝ FORMÁT PRO DOLARY A CENTY DALŠÍ MOŽNÉ FORMÁTY – HELP FORMAT

4 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ELEMENTÁRNÍCH FUNKCÍ
fix fix(2.6) ZAOKROUHLENÍ SMĚREM DOLŮ rem rem(10,4) ZBYTEK PO DĚLENÍ round round(2.5) ZAOKROUHLENÍ K NEJBLIŽŠ. ČÍSLU exp exp(2) EXPONENCIÁLNÍ FUNKCE log log(10) PŘIROZENÁ LOGARITMUS log10 log10(100) DEKADICKÝ LOGARITMUS sqrt sqrt(25) DRUHÁ ODMOCNINA pow2 pow2(8) MOCNINA SE ZÁKLADEM 2, 28

5 PROMĚNNÁ PROMĚNNÁ JE OBJEKT, KTERÝ MÁ SVŮJ NÁZEV, TYP A OBSAH (HODNOTU). POVOLENY POUZE TYTO …. - (a-z, A-Z, 0-9) A PODTRŽÍTKO (_) ČÍSLICÍ NÁZEV ZAČÍNAT NESMÍ. V NÁZVU JSOU ROZLIŠOVÁNA VELKÁ A MALÁ PÍSMENA. NÁZEV NESMÍ OBSAHOVAT MEZERU NÁZEV NESMÍ OBSAHOVAT TEČKU NÁZEV NESMÍ OBSAHOVAT POMLČKU NÁZEV NESMÍ OBSAHOVAT ZÁVORKY

6 KAŽDÁ PROMĚNNÁ JE MATICE
TYP A HODNOTA PROMĚNNÉ KAŽDÁ PROMĚNNÁ JE MATICE ROZLIŠUJEME PROMĚNNÉ NA : matice (mxn, kde m>1, n>1) vektory (mx1 nebo 1xn) skaláry (1x1, tedy jen jedno číslo) Desetinná čísla - zadáváme s desetinnou tečkou (ne čárkou!) nebo pomocí zlomku. Čísla lze zadávat také ve vědeckém formátu (s použitím písmena e pro označení exponentu 10e): 1.6e11   6.122e-8. Imaginární čísla zadáváme s použitím i anebo j.

7 VYTVOŘENÍ VEKTORU NEBO MATICE
Pomocí hranatých závorek, v nichž uvedeme jednotlivé řádky oddělené středníkem, přičemž prvky každého řádku (tj. sloupce) oddělujeme mezerou nebo čárkou (lze použít i obě najednou). Příklad: vytvoření řádkového vektoru: >> v1=[ /5 0.14]   Příklad: vytvoření sloupcového vektoru: >> v2=[2; 0.1; -3.7; 4/5; 0.14] Příklad: vytvoření matice 3x2: >> maticeA=[1 2; ; .7 1/4]

8 SMAZÁNÍ PROMĚNNÉ clear název proměnné - SMAŽE VYBRANOU PROMĚNNOU
clear - SMAŽE VŠECHNY PROMĚNNÉ clc – SMAZÁNÍ OBRAZOVKY

9 PŘEDDEFINOVANÉ PROMĚNNÉ
eps = 1016 I,j = komplexní jednotka Pi = Ludolfovo číslo Ans = je vytvořena automaticky INF – INFINITY (NEKONEČNO) NAPŘ /0 NaN – NOT-A-NUMBER (ŽÁDNÉ ČÍSLO) 0/0 inf/inf inf-inf

10 ULOŽENÍ PROMĚNNÝCH NA DISK / NAHRÁNÍ PROMĚNNÉ Z DISKU
Příklad: uložení dvou proměnných a a maticeA do souboru 'pokus.mat': >> save pokus a maticeA   (soubor 'pokus.mat' vznikne v pracovním adresáři) Nahrání proměnné (z MAT-souboru) >> load název_souboru Příklad: >> clear >> load pokus.

11 VÝRAZ VÝRAZ JE POSLOUPNOST KONSTANT, NÁZVŮ PROMĚNNÝCH OPERÁTORŮ A VOLÁNÍ FUNKCÍ. Pokud nepotřebujeme vypočtenou hodnotu vidět, lze její zobrazení potlačit - za výrazem napíšeme středník. Středník tedy slouží (kromě oddělení řádků matice) také k potlačení výpisu výsledku výrazu. výraz   odebrání hodnoty?     zobrazení výsledku?     vznik (změna) ans?   >> b = 5*a+3 ano ne >> 5*a+3 >> b = 5*a+3;   >> 5*a+3;

12 PŘÍKLADY K OPAKOVÁNÍ Vypočítejte přeponu trojúhelníka Pythagorovou větou: A = 10 B= 20 C= sqrt(a^2+b^2 Příklad programu : % Hlavní program % Data A= input(‘zadej a: ’); B= input(‘zadej b: ’); C= sqrt(a^2+b^2)


Stáhnout ppt "MATLAB LEKCE 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google