Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku INOVAČNÍ MARKETING.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku INOVAČNÍ MARKETING."— Transkript prezentace:

1 MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku INOVAČNÍ MARKETING

2 Nové a inovované výrobky a služby rozhodují o budoucnosti podniku a rychlost inovačních procesů rozhoduje o konkurenčních výhodách. Inovace představuje nový způsob využití existujících zdrojů organizace k získání nových podnikatelských příležitostí. Inovační aktivita je úspěšná pouze tehdy, pokud je patřičná odezva z trhu například ve formě vyšších prodejů, spokojenějších zákazníků, posílení image, vytvoření lepších vztahů se zainteresovanými skupinami.

3 INOVACE – PIVNÍ TRH Český pivní trh byl dlouhou dobu velice konzervativní. V devadesátých letech neměly inovace příliš velké šance. Tradiční pivaři byli zvyklí na světlé výčepní pivo. Světlý ležák čepovaný do půllitru a stáčený do skleněných půllitrových lahví byl jejich hlavním produktem a pivovary se příliš o inovace nestaraly, neboť trh o ně nejevil přílišný zájem. Jaká je situace dnes?

4 INOVAČNÍ PROCES Inovační proces je uceleným procesem, který zahrnuje činnosti od výzkumu, přes aplikaci jeho výsledků, až po jejich komerční využití, proto je nutná spolupráce podniku s dalšími partnery. Nejvýznamnější partneři pro získávání a předávání znalostí, pro vývoj inovací jsou zákazníci, dodavatelé, ale i spolupracující univerzity a vědecko-výzkumné instituce.

5 INDIKAČNÍ SYSTÉM K ROZPOZNÁNÍ POTŘEB INOVACE Okolí Technologie, věda a výzkumPodnik Zákazníci a obchod Konkurence a odvětví Signály Legislativní zásahy, Ekologické škody Substituční a nové technologie TOP prodejnosti v rámci výrobního programu, nedostatek zdrojů (kapitálových, lidských, znalostních), podnikové výsledky Klesající (stoupající) akceptace, růst, požadavky, potřeby zákazníků,vývoj a trendy trhu cenová elasticita Zvyšující se konkurence, snižující se prodeje, rostoucí nasycení trhu, substituční produkty, snižující se bariéry vstupu do odvětví, útlum v odvětví Indikátory Zákaz produktu, veřejné mínění Vývoj v podniku, ve VV, ohlášení patentů, publikace Podíl starších výrobků, míra inovací v podniku (Ne)spokojenost zákazníků, ne(fungující) formy distribuce Konkurenční aktivity, snižující se tržní podíl

6 INDIKAČNÍ SYSTÉM K ROZPOZNÁNÍ POTŘEB INOVACE Okolí Technologie, věda a výzkumPodnik Zákazníci a obchod Konkurence a odvětví Znalosti Sledování a znalost legislativních opatření, popř. předcházení případnému zákazu Spolupráce s institucemi vědy a výzkumu, think tanky, diskusní skupiny, vlastní vývoj, návštěvy veletrhů, účast v KLASTRECH Pravidelné analýzy vnitřního prostředí firmy, finanční analýzy, na základě znalostí příprava strategií rozvoje, inovační systémy, aktualizace vizí a cílů, vzdělávání, kritické myšlení, učící se organizace Pravidelné situační analýzy SWOT, STEEP ( SLEPT), vývoj na mezinárodních trzích, na základě znalostí příprava zákaznických strategií a inovačních strategií Pravidelná Porterova analýza konkurenčních sil, znalost trendů v odvětví, znalost kroků konkurence, inspirace, internet, realizace konkurenční výhody

7 INDIKAČNÍ SYSTÉM K ROZPOZNÁNÍ POTŘEB INOVACE Charakter signálu určuje, jakým aspektem je vyvolána potřeba inovačních aktivit. V mnoha případech se nejedná pouze o jeden signál, ale může se jednat o souhrn více signálů najednou. Příkladem může být rostoucí podíl starších výrobků a zároveň rostoucí podíl konkurenčních aktivit s dalším dopadem na relativně se horšící spokojenost a výkon zákazníků, neznalost aktuálních výsledků vědy a výzkumu, trendů v odvětví atd. TÉTO SITUACI JE NUTNO PŘEDCHÁZET PRÁVĚ INTEGRACÍ ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU, TVOŘIVOSTI A INOVACÍ DO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA FIREM.

8 FÁZE PRODUKTOVÝCH INOVACÍ Marketingové aspekty inovačního procesu jsou více než patrné. Jedná se zejména o vstupy v podobě marketingového výzkumu a tržních impulzů, a výstupy v podobě realizace marketingového plánu pro úspěšné zavedení a prosazení nového produktu na trhu.

9 FÁZE INOVAČNÍHO PROCESU F á ze inovace Tržn í informace Rozpozn á n í probl é muAnalýza trhu Generov á n í n á padů Kreativita trhu Výběr, hodnocen í Odhad akceptace Strategický vývojAnalýza pozic Operativn í vývojTržn í test, komunikace Zaveden í, prosazen í Zpětn á odezva z trhu

10 MARKETING INOVACÍ Marketing inovací se zabývá strategickým a operativním rozhodováním v rámci marketingu nových výrobků Vychází převážně z detailního poznání zákaznických potřeb v podobě marketingových výzkumů zákazníků, trhu a budoucích podmínek pro podnikání a rozvoj portfolia produktů. Zabývá se vytvořením prvků marketingového mixu pro úspěšnou komercionalizaci inovace. KDO SI HRAJE PRODÁVÁ MYSLETE: BRUTÁLNĚ, V MALÉM, MINIMALISTICKY, AKČNĚ, V SYMBOLECH, VE SPRÁVNÝCH SLOVECH, NEFORMÁLNĚ, LIDSKY, SKEPTICKY, BOJOVNĚ, PROSTĚ JINAK NEŽ DRUZÍ

11 HRA JAKO SOUČÁST KAMPANĚ Online banka ZUNO přináší neobyčejný digitální zážitek svým klientům i všem, kteří si rádi hrají. Oprášila starou hru kruhy, která byla známá v 80.Letech a vtiskla ji online podobu. Hra je součástí kampaně retro je super, ale ne v bankovnictví. Zuno tím už tradičně demonstruje odlišnost od tradičních bank. Pro dnešní digitální svět zpřístupňuje příjemné věci z minulosti, staré banky však mezi ně nepatří. Naše hra je určená pro ty, kteří rádi hrají online hry. Naše klienty za dobrý výsledek samozřejmě odměníme. Pět hráčů, kteří dokončí základní úroveň pod jednu minutu, získá každý týden 750 kč. Jsme rádi, že se nám i touto hrou daří dokazovat, že naše komunikace je inovativní a že se držíme našeho motta less bank, more life https://www.retrojesuper.cz/kruhy/

12 STĚŽEJNÍ AKTIVITA - PLÁNOVÁNÍ Strategický marketing dává dlouhodobý rámec v přístupu podniku k inovacím a to nejen vzhledem k aktuální situaci, ale zejména se zaměřením do budoucna. Řízení inovací = řízení projektu, řízení procesů

13 PŘÍPADOVÁ STUDIE 6.2 INOVAČNÍ STRATEGIE SPOLEČNOSTI TESCOMA S.R.O STR. 42 6.3 PRODUKTOVÁ STRATEGIE SPOLEČNOSTI PPO GROUP CZ, S.R.O. STR. 43

14 SLOVO ZÁVĚREM Mezi tři základní proudy uplatňování moderního znalostního managementu patří americký směr, který je zaměřen na umělou inteligenci a technologii, japonský směr - zaměřený na kreativitu a inovace a švédský směr – zaměřený na vědomostní strategii. Management znalostí je proto základem inovativnosti, adaptibility a vytváření přidané hodnoty podniku plynoucí z využívání intelektuálního kapitálu ke zvyšování výkonnosti organizace. Děkuji Vám za pozornost, těším se na další setkání Ing. Naděžda Petrů, tel. 736 528 436, e-mail 9895@mal.vsfs.cz


Stáhnout ppt "MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku INOVAČNÍ MARKETING."

Podobné prezentace


Reklamy Google