Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PhDr. Stanislava Podžorná 1. Program  KOMUNIKACE A ZPĚTNÁ VAZBA  KONFLIKT  TYPY CHOVÁNÍ  STRES MANAGEMENT 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PhDr. Stanislava Podžorná 1. Program  KOMUNIKACE A ZPĚTNÁ VAZBA  KONFLIKT  TYPY CHOVÁNÍ  STRES MANAGEMENT 2."— Transkript prezentace:

1 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PhDr. Stanislava Podžorná 1

2 Program  KOMUNIKACE A ZPĚTNÁ VAZBA  KONFLIKT  TYPY CHOVÁNÍ  STRES MANAGEMENT 2

3  Čím komunikujeme  Zpětná vazba  Rozdíl mezi zpětnou vazbou a kritikou  Poskytování zpětné vazby  Přijímání zpětné vazby Komunikace 3

4 4 Čím komunikujeme 7% slovy 23% vokálem 70% mimoslovně  Řeč těla - mimika, gestika, haptika, posturologie, proxemika, kinezika, vůně …  Řeč činů …

5 5 Čím komunikujeme  Nelze nekomunikovat.  Každé chování je zároveň sdělením.  Naše osobnost garantuje jedinečnost naši komunikace.

6 6 Zpětná vazba  kterou dávám druhým  kterou já dostávám od druhých  o tom co vidím nebo co cítím

7 7 Rozdíl mezi zpětnou vazbou a kritikou  popisuje  hledá řešení  dívá se do budoucna  je postrachem problému  hodnotí  hledá viníka  dívá se do minulosti  je postrachem pro druhé ZPĚTNÁ VAZBA KRITIKA

8 8 Poskytování zpětné vazby PRINCIPY:  Aby byla účinná, musí být pro příjemce přijatelná.  Zaměřte svoji zpětnou vazbu na popis toho, co se událo a ne na hodnocení události.  Zaměřte se na konkrétní situaci a ne na obecné chování.  Při poskytování zpětné vazby se podělte o své pocity a vjemy.  Neposkytujte rady (pouze vyžádané).  Zpětnou vazbu poskytujte pouze v míře, únosné pro příjemce.  Příjemci sdělte pouze to, co má pro něho hodnotu.  Důležité je i správné načasování zpětné vazby. ZPĚTNÁ VAZBA MÁ BÝT NÁPOMOCNÁ A NE OHROŽUJÍCÍ !

9 9 Přijímání zpětné vazby PRINCIPY:  Buďte pozitivní vůči tomu, kdo Vám zpětnou vazbu poskytuje.  Nebraňte se jí.  Pozorně naslouchejte.  Zkontrolujte si zpětnou vazbu u ostatních.  Rozhodněte se, jak poskytnutou zpětnou vazbu využijete.  Poděkujte tomu, kdo Vám zpětnou vazbu podává (za dárek se přeci sluší poděkovat).

10  Konflikt  Typy konfliktů  Příčiny konfliktů  Působení konfliktů  Zvládání konfliktů Konflikt 10

11 11 situace, kdy převažují destruktivní tendence, napětí se vyhrocuje a dosahuje vrcholu  Konflikt Interpersonální  Konflikt Intrapersonální Rozpor situace, kdy převažují konstruktivní tendence, napětí mezi rozpornými stranami je sice silné, ale nedosahuje vrcholu Konflikt „Konflikt patří k životu. Patří k práci.“ Konflikt

12 12 Typy konfliktů  konflikt mezi dvěma alternativními tendencemi zaměřenými na jeden cíl současně  konflikt mezi dvěma podněty  konflikt mezi dvěma podněty, z nichž jeden působí pozitivně a jeden negativně  dvojitý, mnohonásobný konflikt kladných a současně záporných hodnot na jednom či více cílech

13 13 Příčiny konfliktů  nesoulad osobností nebo hodnotových systémů  soupeření o omezené zdroje  vzájemná závislost úkolů  nejasné strategie, standardy a pravidla  nepřiměřené termíny nebo časový nátlak  nesplněná očekávání  nevyřešené nebo potlačené konflikty  nepřiměřená komunikace atd.

14 14 Působení konfliktů  energizuje  povzbuzuje sebehodnocení  podněcuje inovace  zlepšuje kvalitu rozhodování  uvolňuje napětí POZITIVNÍ  flustrace, stres  zhoršení mezilidských vztahů  zhoršení pracovního výkonu  podezíravost, nedůvěra, atd. NEGATIVNÍ

15 15 Zvládání konfliktů  STYL „výhra - prohra“ - konkurenční použití nátlakových taktik a pozice moci jednoho z partnerů tak, aby zvítězil  STYL „prohra - prohra“ - kompromisní partneři přijmou kompromis  STYL „prohra - výhra“ - přizpůsobení se přizpůsobení se partnerovi, který způsobil porážku …

16 16 Zvládání konfliktů  STYL „prohra - prohra“ - vyhýbání se poražený popře v sobě konflikt, neřeší jej  STYL „výhra - výhra“ - spolupráce, kooperace oba partneři uspokojili své potřeby a dosáhli svých cílů …

17 17 Zvládání konfliktů

18  Způsoby neasertivního chování  Asertivní chování  Asertivní dovednosti a techniky  Shrnutí Typy chování 18

19 19 Způsoby neasertivního chování Pasivní chování zisk: vyhýbání se konfliktům vnitřní postoj:„Ty jsi hodnotný člověk, já nestojím za nic“ základní rys:přizpůsobivost požadavkům ostatních způsoby:bezbrannost, ustupování, vyhýbání se konfliktům důvod:závislost na druhých a jejich hodnocení role:„chudáčka“, „obětavého dobráka“ důsledek:zneužívání druhými, ztráta sebedůvěry, růst zloby, pocit poníženosti choroba:deprese co by se měl naučit: říci ne, uplatnit oprávněný nárok

20 20 Agresivní chování Způsoby neasertivního chování zisk: krátkodobá výhra vnitřní postoj: „Já mám svoji hodnotu - ty jsi bez ceny“ základní rys:prosazování na úkor jiných způsoby:ovlivňování okolí, nátlak, moralizování důvod: skrytá potřeba zvýšení sebevědomí role:„diktátor“, „kontrolor“, „mravokárce“ důsledek:odcizení od druhých, hysterie, pocity viny z agresivních projevů, nedůvěra a zloba vůči ostatním, pocity odcizení choroba: zvyšování krevního tlaku, kardiovaskulární nemoci co by se měl naučit:naslouchat, kontrolovat své emoce

21 21 Manipulativní chování Způsoby neasertivního chování zisk: dosahování cíle bez vědomí druhého vnitřní postoj: „Mohl bys mít hodnotu, kdybys....“ základní rys:sleduje cíl nepřímo způsoby:vyvolávání pocitů viny, lichocení, apel na morálku důvod: sobectví, potřeba zvýšit si sebevědomí, vnitřní prázdnota role:„oběť“, „světec-světice“ důsledek:neschopnost opravdovosti ve vztazích, hysterie choroba:chorobná podezíravost, paranoia co by se měl naučit:přímo a upřímně vyjadřovat pocity

22 22 Asertivní chování zisk: adekvátní sebeprosazování při respektování druhého vnitřní postoj:„Já mám svoji hodnotu, i ty máš svoji hodnotu“ základní rys:přímé, otevřené, sebevědomé, klidné jednání způsoby:respektující sebe i druhého, kompromisy důvod:úcta k sobě i druhým, čestnost, odvaha role:„sebe sama“ důsledek:větší sebejistota, větší důvěra v ostatní, pocit lepšího zvládání sebe sama i situací, odpovědnost za vlastní emoce a jednání, vnitřní klid, psychické zdraví

23 23 Asertivní dovednosti a techniky  Vyjádřit pocity přiměřenou formou  Umění požádat o laskavost  Umění říci „ne“ a přijmout odmítnutí  Reakce na kritiku  Být taktní  Umění zastavit se a uvolnit se Pokažená gramofonová deska + Otevřené dveře + Dotazování na negativa + Selektivní ignorování + Přijatelný kompromis

24 24 Shrnutí  „V konfliktu obstojí ten, kdo má potřebnou míru sebeovládání – ovládne své emoce, konflikt vnímá jako normální součást života a chce jej konstruktivně vyřešit.“  „V konfliktu se zdržte vysvětlování a argumentování, dokud partner není naladěn na jejich příjem.“  „Předkládejte jen ty argumenty, které partnera skutečně ovlivní.“

25  Stres potřebujeme …  Stresor  Stres  Příznaky a zvládání stresu  Prevence vyhoření STRES MANAGEMENT 25

26 26 Stres potřebujeme … K tomu abychom zůstali zdraví a zřejmě dokonce i k tomu, abychom vůbec mohli žít potřebujeme stres. Kolik jej však ve skutečnosti potřebujeme? Hledání odpovědi na tuto otázku bude udržovat významné vědce ve stresu ještě po celá desetiletí. Nám, kteří dnes chceme žít, milovat a smát se, postačí vědět jedno: Někdy stresu může být příliš a pak škodí, je-li chronický může vést až k syndromu vyhoření.

27 27 Stresor STRESORY  STRESOVÁ REAKCE = STRES STRESOR podnět (zátěž negativního nebo pozitivního charakteru), který spouští stresovou reakci, uvnitř i vně organismu. Např. stresor „neustálý časový tlak“ vytváří stresovou reakci „noční nespavost a přemílání problémů“.

28 28 Stres STRES – tělesně-duševní reakce na stresor (podnět), ve které se snižuje subjektivní schopnost kontroly. Stres vzniká, když se naše životní cíle již nekryjí s našimi potřebami. STRESORY  STRESOVÁ REAKCE = STRES

29 29 Příznaky a zvládání stresu Stresová reakce ovlivňuje člověka v jeho fyziologické, emoční, myšlenkové reaktivitě a v chování. emoce myšlení organismus chování

30 30 Fyziologické (tělesné) reakce na stres Jsou to reakce pozorovatelné na úrovni organismu. Narušení tělesné pohody. Projevy: bušení srdce, bolest a sevření za hrudní kostí, třes po celém těle, pocení, nechutenství, průjem, nedostatek sexuální touhy, bolesti hlavy, tělesné tiky, aj. Jak na to – především: soustředění na dýchání, dostatek spánku, správné držení těla, zdravé stravování, dostatek pohybu, relaxace, umět říci „ne“, čas pro sebe – lenošení.

31 31 Kognitivní (myšlenkové) reakce na stres To, co si říkáme v duchu (naše vnitřní řeč). Myšlenkové vytváření problému, domněnky a fantazie. Dochází k zablokování konstruktivního myšlení. Projevy: „to nezvládnu“, „to je strašné“, „teď se zblázním“, „to je můj konec“, „to snad není pravda“, aj. Jak na to – především: „STOP“ katastrofickým myšlenkám, nebo jejich „domýšlení“, změnit myšlenkový „software“ (mám právo odmítnout, zlobit se, udělat chybu), meditace.

32 32 Emoční reakce na stres Nálady a pocity, které stres doprovázejí. Projevy: úzkost, vztek, strach, prudké a rychlé změny nálady, únava, radost, nadměrné snění, aj. Jak na to – především: uvědomění si toho co se děje v mé duši, přátelé jako pomocníci, humor, řešení problémů pomocí „linie změny“. co cítímco chci co pro to udělám co cítím

33 33 Behaviorální reakce na stres (chování) Popis chování pozorovatelného naším okolím. Projevy: pobíhání, podupování, rozbíjení předmětů, křik, nerozhodnost, vyhýbání se zodpovědnosti, poruchy soustředění – zapomínání, ztrácení, přehmaty, apatie, závratě, zvýšená konzumace alkoholu, tabákových výrobků, aj. Jak na to – především: komunikace s kýmkoliv, povzbuzení a pomoc druhých, zpomalit jednání, soustředění se na „tady a teď“ (žít přítomností).

34 34 Prevence vyhoření Pro prevenci syndromu vyhoření je důležitý vlastní postoj člověka k práci – samozřejmě v ní má být pociťován smysl ale neměla by být jediným cílem, smyslem a zájmem v jeho životě a sociální opora, jejímiž hlavními zdroji jsou: rodina, kolegové v práci, přátelé, zájmy, koníčky a trávení volného času.

35 35 Prevence vyhoření Prevencí je osvojení si technik předcházení a snižování stresu, plánování a management času, oddělení práce a osobního života, snaha o profesionální růst.

36 36 Zvládnutí stresu začíná v nás „Bože, dej mi trpělivost přijímat věci, které nemohu změnit, odvahu měnit věci, které mohu změnit, a moudrost, abych jedno od druhého odlišil.“ Ch. F. Oetinger (1702-1782)

37 37 V případě zájmu o bližší poznání této problematiky doporučuji nahlédnout do těchto publikací:  HARIS, C., MAIER, K. Stres, cena úspěchu? Vimperk: nakladatelství Tina, 1994  BROCKERT, S. Ovládání stresu Olomouc: Melantrich, 1993  CAPPONI, V., NOVÁK, T. Sám sobě psychologem Praha: Grada, 1992  časopis Psychologie dnes


Stáhnout ppt "ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PhDr. Stanislava Podžorná 1. Program  KOMUNIKACE A ZPĚTNÁ VAZBA  KONFLIKT  TYPY CHOVÁNÍ  STRES MANAGEMENT 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google