Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Stanislava Podžorná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Stanislava Podžorná"— Transkript prezentace:

1 PhDr. Stanislava Podžorná
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PhDr. Stanislava Podžorná

2 Program KOMUNIKACE A ZPĚTNÁ VAZBA KONFLIKT TYPY CHOVÁNÍ
STRES MANAGEMENT 2

3 Komunikace Čím komunikujeme Zpětná vazba
Rozdíl mezi zpětnou vazbou a kritikou Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby 3

4 … 7% slovy 23% vokálem 70% mimoslovně Čím komunikujeme
Řeč těla - mimika, gestika, haptika, posturologie, proxemika, kinezika, vůně … Řeč činů 4

5 Čím komunikujeme Nelze nekomunikovat.
Každé chování je zároveň sdělením. Naše osobnost garantuje jedinečnost naši komunikace. 5

6 kterou já dostávám od druhých o tom co vidím nebo co cítím
Zpětná vazba kterou dávám druhým kterou já dostávám od druhých o tom co vidím nebo co cítím 6

7 Rozdíl mezi zpětnou vazbou a kritikou
ZPĚTNÁ VAZBA popisuje hledá řešení dívá se do budoucna je postrachem problému KRITIKA hodnotí hledá viníka dívá se do minulosti je postrachem pro druhé 7

8 Poskytování zpětné vazby
PRINCIPY: Aby byla účinná, musí být pro příjemce přijatelná. Zaměřte svoji zpětnou vazbu na popis toho, co se událo a ne na hodnocení události. Zaměřte se na konkrétní situaci a ne na obecné chování. Při poskytování zpětné vazby se podělte o své pocity a vjemy. Neposkytujte rady (pouze vyžádané). Zpětnou vazbu poskytujte pouze v míře, únosné pro příjemce. Příjemci sdělte pouze to, co má pro něho hodnotu. Důležité je i správné načasování zpětné vazby. ZPĚTNÁ VAZBA MÁ BÝT NÁPOMOCNÁ A NE OHROŽUJÍCÍ ! 8

9 Přijímání zpětné vazby
PRINCIPY: Buďte pozitivní vůči tomu, kdo Vám zpětnou vazbu poskytuje. Nebraňte se jí. Pozorně naslouchejte. Zkontrolujte si zpětnou vazbu u ostatních. Rozhodněte se, jak poskytnutou zpětnou vazbu využijete. Poděkujte tomu, kdo Vám zpětnou vazbu podává (za dárek se přeci sluší poděkovat). 9

10 Konflikt Konflikt Typy konfliktů Příčiny konfliktů Působení konfliktů
Zvládání konfliktů 10

11 „Konflikt patří k životu. Patří k práci.“
Rozpor situace, kdy převažují destruktivní tendence, napětí se vyhrocuje a dosahuje vrcholu Konflikt Interpersonální Konflikt Intrapersonální situace, kdy převažují konstruktivní tendence, napětí mezi rozpornými stranami je sice silné, ale nedosahuje vrcholu 11

12 Typy konfliktů konflikt mezi dvěma alternativními tendencemi zaměřenými na jeden cíl současně konflikt mezi dvěma podněty konflikt mezi dvěma podněty, z nichž jeden působí pozitivně a jeden negativně dvojitý, mnohonásobný konflikt kladných a současně záporných hodnot na jednom či více cílech 12

13 Příčiny konfliktů nesoulad osobností nebo hodnotových systémů
soupeření o omezené zdroje vzájemná závislost úkolů nejasné strategie, standardy a pravidla nepřiměřené termíny nebo časový nátlak nesplněná očekávání nevyřešené nebo potlačené konflikty nepřiměřená komunikace atd. 13

14 Působení konfliktů POZITIVNÍ NEGATIVNÍ energizuje
povzbuzuje sebehodnocení podněcuje inovace zlepšuje kvalitu rozhodování uvolňuje napětí flustrace, stres zhoršení mezilidských vztahů zhoršení pracovního výkonu podezíravost, nedůvěra, atd. 14

15 Zvládání konfliktů STYL „výhra - prohra“ - konkurenční použití nátlakových taktik a pozice moci jednoho z partnerů tak, aby zvítězil STYL „prohra - prohra“ - kompromisní partneři přijmou kompromis STYL „prohra - výhra“ - přizpůsobení se přizpůsobení se partnerovi, který způsobil porážku 15

16 Zvládání konfliktů STYL „prohra - prohra“ - vyhýbání se poražený popře v sobě konflikt, neřeší jej STYL „výhra - výhra“ - spolupráce, kooperace oba partneři uspokojili své potřeby a dosáhli svých cílů 16

17 Zvládání konfliktů 17

18 Typy chování Způsoby neasertivního chování Asertivní chování
Asertivní dovednosti a techniky Shrnutí 18

19 Způsoby neasertivního chování
Pasivní chování zisk: vyhýbání se konfliktům vnitřní postoj: „Ty jsi hodnotný člověk, já nestojím za nic“ základní rys: přizpůsobivost požadavkům ostatních způsoby: bezbrannost, ustupování, vyhýbání se konfliktům důvod: závislost na druhých a jejich hodnocení role: „chudáčka“, „obětavého dobráka“ důsledek: zneužívání druhými, ztráta sebedůvěry, růst zloby, pocit poníženosti choroba: deprese co by se měl naučit: říci ne, uplatnit oprávněný nárok 19

20 Způsoby neasertivního chování
Agresivní chování zisk: krátkodobá výhra vnitřní postoj: „Já mám svoji hodnotu - ty jsi bez ceny“ základní rys: prosazování na úkor jiných způsoby: ovlivňování okolí, nátlak, moralizování důvod: skrytá potřeba zvýšení sebevědomí role: „diktátor“, „kontrolor“, „mravokárce“ důsledek: odcizení od druhých, hysterie, pocity viny z agresivních projevů, nedůvěra a zloba vůči ostatním, pocity odcizení choroba: zvyšování krevního tlaku, kardiovaskulární nemoci co by se měl naučit: naslouchat, kontrolovat své emoce 20

21 Způsoby neasertivního chování
Manipulativní chování zisk: dosahování cíle bez vědomí druhého vnitřní postoj: „Mohl bys mít hodnotu, kdybys....“ základní rys: sleduje cíl nepřímo způsoby: vyvolávání pocitů viny, lichocení, apel na morálku důvod: sobectví, potřeba zvýšit si sebevědomí, vnitřní prázdnota role: „oběť“, „světec-světice“ důsledek: neschopnost opravdovosti ve vztazích, hysterie choroba: chorobná podezíravost, paranoia co by se měl naučit: přímo a upřímně vyjadřovat pocity 21

22 Asertivní chování zisk: adekvátní sebeprosazování při respektování druhého vnitřní postoj: „Já mám svoji hodnotu, i ty máš svoji hodnotu“ základní rys: přímé, otevřené, sebevědomé, klidné jednání způsoby: respektující sebe i druhého, kompromisy důvod: úcta k sobě i druhým, čestnost, odvaha role: „sebe sama“ důsledek: větší sebejistota, větší důvěra v ostatní, pocit lepšího zvládání sebe sama i situací, odpovědnost za vlastní emoce a jednání, vnitřní klid, psychické zdraví 22

23 Asertivní dovednosti a techniky
Vyjádřit pocity přiměřenou formou Umění požádat o laskavost Umění říci „ne“ a přijmout odmítnutí Reakce na kritiku Být taktní Umění zastavit se a uvolnit se Pokažená gramofonová deska + Otevřené dveře + Dotazování na negativa + Selektivní ignorování + Přijatelný kompromis 23

24 Shrnutí „V konfliktu obstojí ten, kdo má potřebnou míru sebeovládání – ovládne své emoce, konflikt vnímá jako normální součást života a chce jej konstruktivně vyřešit.“ „V konfliktu se zdržte vysvětlování a argumentování, dokud partner není naladěn na jejich příjem.“ „Předkládejte jen ty argumenty, které partnera skutečně ovlivní.“ 24

25 STRES MANAGEMENT Stres potřebujeme … Stresor Stres
Příznaky a zvládání stresu Prevence vyhoření 25

26 Stres potřebujeme … K tomu abychom zůstali zdraví a zřejmě dokonce i k tomu, abychom vůbec mohli žít potřebujeme stres. Kolik jej však ve skutečnosti potřebujeme? Hledání odpovědi na tuto otázku bude udržovat významné vědce ve stresu ještě po celá desetiletí. Nám, kteří dnes chceme žít, milovat a smát se, postačí vědět jedno: Někdy stresu může být příliš a pak škodí, je-li chronický může vést až k syndromu vyhoření. 26

27 STRESORY  STRESOVÁ REAKCE = STRES
STRESOR podnět (zátěž negativního nebo pozitivního charakteru), který spouští stresovou reakci, uvnitř i vně organismu. Např. stresor „neustálý časový tlak“ vytváří stresovou reakci „noční nespavost a přemílání problémů“. 27

28 STRESORY  STRESOVÁ REAKCE = STRES
STRES – tělesně-duševní reakce na stresor (podnět), ve které se snižuje subjektivní schopnost kontroly. Stres vzniká, když se naše životní cíle již nekryjí s našimi potřebami. 28

29 Příznaky a zvládání stresu
Stresová reakce ovlivňuje člověka v jeho fyziologické, emoční, myšlenkové reaktivitě a v chování. emoce myšlení organismus chování 29

30 Fyziologické (tělesné) reakce na stres
Jsou to reakce pozorovatelné na úrovni organismu. Narušení tělesné pohody. Projevy: bušení srdce, bolest a sevření za hrudní kostí, třes po celém těle, pocení, nechutenství, průjem, nedostatek sexuální touhy, bolesti hlavy, tělesné tiky, aj. Jak na to – především: soustředění na dýchání, dostatek spánku, správné držení těla, zdravé stravování, dostatek pohybu, relaxace, umět říci „ne“, čas pro sebe – lenošení. 30

31 Kognitivní (myšlenkové) reakce na stres
To, co si říkáme v duchu (naše vnitřní řeč). Myšlenkové vytváření problému, domněnky a fantazie. Dochází k zablokování konstruktivního myšlení. Projevy: „to nezvládnu“, „to je strašné“, „teď se zblázním“, „to je můj konec“, „to snad není pravda“, aj. Jak na to – především: „STOP“ katastrofickým myšlenkám, nebo jejich „domýšlení“, změnit myšlenkový „software“ (mám právo odmítnout, zlobit se, udělat chybu), meditace. 31

32 Emoční reakce na stres Nálady a pocity, které stres doprovázejí.
Projevy: úzkost, vztek, strach, prudké a rychlé změny nálady, únava, radost, nadměrné snění, aj. Jak na to – především: uvědomění si toho co se děje v mé duši, přátelé jako pomocníci, humor, řešení problémů pomocí „linie změny“. co cítím co cítím co chci co pro to udělám 32

33 Behaviorální reakce na stres (chování)
Popis chování pozorovatelného naším okolím. Projevy: pobíhání, podupování, rozbíjení předmětů, křik, nerozhodnost, vyhýbání se zodpovědnosti, poruchy soustředění – zapomínání, ztrácení, přehmaty, apatie, závratě, zvýšená konzumace alkoholu, tabákových výrobků, aj. Jak na to – především: komunikace s kýmkoliv, povzbuzení a pomoc druhých, zpomalit jednání, soustředění se na „tady a teď“ (žít přítomností). 33

34 Prevence vyhoření Pro prevenci syndromu vyhoření je důležitý vlastní postoj člověka k práci – samozřejmě v ní má být pociťován smysl ale neměla by být jediným cílem, smyslem a zájmem v jeho životě a sociální opora, jejímiž hlavními zdroji jsou: rodina, kolegové v práci, přátelé, zájmy, koníčky a trávení volného času. 34

35 Prevence vyhoření Prevencí je osvojení si technik předcházení a snižování stresu, plánování a management času, oddělení práce a osobního života, snaha o profesionální růst. 35

36 Zvládnutí stresu začíná v nás
„Bože, dej mi trpělivost přijímat věci, které nemohu změnit, odvahu měnit věci, které mohu změnit, a moudrost, abych jedno od druhého odlišil.“ Ch. F. Oetinger ( ) 36

37 BROCKERT, S. Ovládání stresu Olomouc: Melantrich, 1993
V případě zájmu o bližší poznání této problematiky doporučuji nahlédnout do těchto publikací: HARIS, C., MAIER, K. Stres, cena úspěchu? Vimperk: nakladatelství Tina, 1994 BROCKERT, S. Ovládání stresu Olomouc: Melantrich, 1993 CAPPONI, V., NOVÁK, T. Sám sobě psychologem Praha: Grada, 1992 časopis Psychologie dnes 37


Stáhnout ppt "PhDr. Stanislava Podžorná"

Podobné prezentace


Reklamy Google