Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané výsledky výzkumu postojů akademických pracovníků veřejných vysokých škol Miroslav Pidra The Academic Career: Adapting to Change. úterý 23. září.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané výsledky výzkumu postojů akademických pracovníků veřejných vysokých škol Miroslav Pidra The Academic Career: Adapting to Change. úterý 23. září."— Transkript prezentace:

1 Vybrané výsledky výzkumu postojů akademických pracovníků veřejných vysokých škol Miroslav Pidra The Academic Career: Adapting to Change. úterý 23. září 2008

2 Respondenti a cíle Je výzkum reprezentativní? Charakteristiky Je výzkum reprezentativní? Charakteristiky datového souboru datového souboru Profil souboru akademických pracovníků Profil souboru akademických pracovníků Kvantifikace vědecké produkce Kvantifikace vědecké produkce Příjmy, jejich struktura a vnímání spravedlivosti příjmu Příjmy, jejich struktura a vnímání spravedlivosti příjmu Hodnocení soutěže o výzkumné záměry Hodnocení soutěže o výzkumné záměry Participace na inovačním procesu Participace na inovačním procesu

3 Charakteristiky souboru Osloveni byli všichni akademičtí pracovníci Osloveni byli všichni akademičtí pracovníci (19 116), dvě vlny v průběhu zimního semestru 2005 (19 116), dvě vlny v průběhu zimního semestru 2005 Odpovědělo 5 532 dotázaných Odpovědělo 5 532 dotázaných (návratnost 29 %) (návratnost 29 %) Úplná data: 4 415 respondentů Úplná data: 4 415 respondentů

4 Srovnání výběrového souboru s cílovou populací podle zařazení a pohlaví (v %)

5 Srovnání výběrového souboru s cílovou populací podle hrubého měsíčního příjmu

6 Věková struktura podle zařazení (v %)

7 Věková struktura podle skupin oborů (v %)

8 Kvantifikace vědecké produkce

9 Průměrné vědecké výsledky podle věku a zařazení

10 Pocit spravedlnosti příjmů Otázka: “Je Vaše mzda na této škole spravedlivá? Nejde o to, kolik byste rád(a) vydělával(a), ale zda je podle Vás Vaše mzda odpovídající vzhledem k Vaší kvalifikaci, schopnostem a úsilí. Řekl(a) byste, že jste zaplacen(a): 1. mnohem méně, než je spravedlivé, 1. mnohem méně, než je spravedlivé, 2. o něco méně, než je spravedlivé, 2. o něco méně, než je spravedlivé, 3. zhruba tolik, kolik je spravedlivé, 3. zhruba tolik, kolik je spravedlivé, 4. více, než je spravedlivé. 4. více, než je spravedlivé.

11

12 Pocit spravedlnosti příjmů

13 Hlavní zdroje příjmů

14 Analýza aktuálních a spravedlivých příjmů Pocitu příjmové spravedlnosti by bylo dosaženo Pocitu příjmové spravedlnosti by bylo dosaženo navýšením průměrného příjmu o 54 %, což by znamenalo dosažení průměrného měsíčního hrubého příjmu 38 tisíc korun. Rozdíly dané zařazením či věkem nejsou nijak Rozdíly dané zařazením či věkem nejsou nijak výrazné (ve věkové skupině do 40 let by mělo dojít k nárůstu o 50 %, u ostatních skupin v průměru o 57 %, u asistentů o 53 %, u docentů o 58 % a u profesorů o 56 %).

15 Analýza aktuálních a spravedlivých příjmů U vědecky nejméně výkonných pracovníků by U vědecky nejméně výkonných pracovníků by k dosažení pocitu příjmové spravedlnosti vedlo navýšení příjmů o zhruba 38 %, u vědecky nejvýkonnějších akademických pracovníků o 74% !!! Nastolení spravedlivého příjmu by vedlo Nastolení spravedlivého příjmu by vedlo k mnohem větší diferenciaci. Současný příjem má variační koeficient 49 %, spravedlivý příjem by měl variační koeficient 85 %.

16 Analýza aktuálních a spravedlivých příjmů Zatímco v diferenciaci skutečného příjmu se Zatímco v diferenciaci skutečného příjmu se prosazují převážně formální kritéria (tj. zařazení v akademické hierarchii), v případě spravedlivého příjmu diferenciaci příjmů jednoznačně dominuje vědecký výkon. K dosažení větší spravedlnosti příjmů K dosažení větší spravedlnosti příjmů akademických pracovníků nestačí jejich plošné navýšení, ale též výrazné zvětšení jejich diferenciace podle výkonu.

17 Výzkumné záměry - otázky B15a. Nedávno provedené rozdělení prostředků na výzkumné záměry vyvolalo velkou diskusi. Byl podle Vás systém hodnocení nastaven správné, tak aby nejdůležitější kritéria měla největši váhu? Uveďte míru Vašeho souhlasu-nesouhlasu s tímto výrokem. Uveďte míru Vašeho souhlasu-nesouhlasu s tímto výrokem. rozhodně ano rozhodně ano spíše ano spíše ano spiše ne spiše ne rozhodně ne rozhodně ne nemohu to posoudit nemohu to posoudit B15b. Bylo podle Vás hodnocení provedeno objektivně a bez větších chyb? Uveďte míru Vašeho souhlasu-nesouhlasu s tímto výrokem. Uveďte míru Vašeho souhlasu-nesouhlasu s tímto výrokem. rozhodně ano rozhodně ano spiše ano spiše ano spiše ne spiše ne rozhodně ne rozhodně ne nemohu to posoudit nemohu to posoudit

18 Výzkumné záměry Otázky B15c. Pokud jde o Vaše pracoviště (fakultu), myslíte si. ze hodnocení výzkumného záměru bylo spravedlivé? Uveďte míru Vašeho souhlasu-nesouhlasu s tímto výrokem. rozhodně ano rozhodně ano spiše ano spiše ano spiše ne spiše ne rozhodně ne rozhodně ne nepodávali jsme výzkumný záměr nepodávali jsme výzkumný záměr B15e. Domníváte se, že v zájmu vetší transparentnosti měly být dodatečně zveřejněny důležité informace (posudky bez jmen posuzovatelů, bodová hodnocení, výsledné zařazení záměrů do kategorií, atd.) za všechny podané záměry, aby bylo možné posoudit systém hodnocení a práci komisí? Uveďte míru Vašeho souhlasu-nesouhlasu s tímto výrokem. rozhodně ano rozhodně ano spiše ano spiše ano spiše ne spiše ne rozhodně ne rozhodně ne

19 Systém byl správně nastaven

20 podle vědecké produkce

21 Hodnocení fakulty bylo spravedlivé

22 Zveřejnit více informací podle výsledného zařazení

23 Participace na inovačním procesu Hlavní ukazatele anglo-saského modelu VaV Využitelnost výsledků výzkumu v praxi Využitelnost výsledků výzkumu v praxi Čerpání finančních zdrojů (soukromé vs. a veřejné prostředky) Čerpání finančních zdrojů (soukromé vs. a veřejné prostředky) Zaměření výzkumné činnosti (aplikovaný, orientovaný, základní výzkum) Zaměření výzkumné činnosti (aplikovaný, orientovaný, základní výzkum) Institucionální klima (horizontální vs. hierarchický model) Institucionální klima (horizontální vs. hierarchický model)

24 Badatelsky a aplikovaný výzkum preference a realita

25 Vnímané překážky spolupráce se soukromou sférou Nejistá vládní podpora Nedostatečná praxe Nezájem o tuto formu Nezájem o tuto formu Spolupráce se soukromou spolupráci vysokých některých akademických spolupráce ze strany spolupráce a neveřejnou sférou íkol s průmyslem pracovníků v oblasti podnikatelské sféry z mé strany znamená omezení koordinace spolupráce akademické svobody se soukromou sférou

26 Vliv přítomnosti různých zdrojů financování na využití výsledků výzkumu v praxi Procenta a adjustovaná residua

27 Vliv intenzity vědecké produkce na využití výsledků výzkumu v praxi Procenta a adjustovaná residua

28 Institucionální klima

29 Závěry Věková struktura je velmi nepříznivá Věková struktura je velmi nepříznivá Příliš velký vliv věku na postavení v hierarchii Příliš velký vliv věku na postavení v hierarchii Nízký základ, od kterého se odvíjí diferenciace Nízký základ, od kterého se odvíjí diferenciace příjmů příjmů Pocit velké nespravedlnosti s příjmy Pocit velké nespravedlnosti s příjmy „Spravedlivé“ příjmy by byly mnohem „Spravedlivé“ příjmy by byly mnohem diferencovanější než aktuální diferencovanější než aktuální Ve spravedlivém příjmu by se více prosadila Ve spravedlivém příjmu by se více prosadila výkonnost nad formálními kritérii výkonnost nad formálními kritérii

30 Závěry Participace na inovačním procesu – Financování výzkumu ze soukromých zdrojů má pozitivní vliv na využitelnost výsledků v praxi. – Preference pro aplikovaný výzkum jsou větší než reálné zapojení. Bariéry ve spoluprací se soukromou sférou – Externí = nedostatečná vládní podpora a nezájem o tento druh spolupráce z podnikatelské sféry. – Interní = nedostatečná praxe v koordinaci výzkumných aktivit. Institucionální klima – Pozitivní: akademická svoboda – Problém: sklony k hierarchickému (autokratickému) modelu

31 Poděkování spoluautorům výzkumu prof. Petrovi Matějů a dr. Anně Vitáskové spoluautorům výzkumu prof. Petrovi Matějů a dr. Anně Vitáskové vedení Sociologického ústavu AV ČR za možnost využití speciálního SW pro sběr a vyhodnocení dat vedení Sociologického ústavu AV ČR za možnost využití speciálního SW pro sběr a vyhodnocení dat předsednictvu Rady vysokých škol za podporu a pomoc při realizaci projektu předsednictvu Rady vysokých škol za podporu a pomoc při realizaci projektu

32 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Vybrané výsledky výzkumu postojů akademických pracovníků veřejných vysokých škol Miroslav Pidra The Academic Career: Adapting to Change. úterý 23. září."

Podobné prezentace


Reklamy Google