Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Socioekonomická a regionální geografie NÁZEV DUMu: Francie POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 18 KÓD DUMu: JK_REG_GEO_18 DATUM TVORBY: 19.10.2012 ANOTACE (ROČNÍK): 3. ročník – DUM – obsahuje základní informace o Francouzské republice Tematický školní atlas Dnešní svět METODICKÝ POKYN: Tematický školní atlas Dnešní svět Školní atlas světa Školní atlas světa

2  Francouzská republika  Součástí Francouzské republiky jsou také zámořské departementy a zámořská území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii  Je členskou zemí Severoatlantické aliance (NATO) a je jedním ze zakládajících členů Evropské unie (EU)

3  Francie je jedním ze zakládajících členů Spojených národů  Je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veta, jednou z osmi uznaných nukleárních mocností a členem sdružení sedmi nejvyspělejších států světa a Ruska - G8  Spolu se Spojeným královstvím je Francie jedinou doposud existující koloniální velmocí

4

5 Mapa frankofonních zemí: 1. rodný jazyk 2.úřední jazyk 3.druhý nebo neoficiální jazyk 4.frankofonní menšina

6  Ačkoliv vyšla Francie vítězně z první i druhé světové války, ztrácela během 20. století postupně bývalé velmocenské postavení  V posledních desetiletích se Francie smířila s Německem a ve spojení s ním usiluje o politickou a ekonomickou integraci Evropy  Francie byla v čele států podporujících urychlení rozšíření měnové unie, kterou chtěla dosáhnout vytvoření více sjednocené a schopné Evropské politiky, obrany a bezpečnostního aparátu

7  Pevninská část Francie zaujímá plochu 543 965 km²  Na severu a západě je krajina rovinatá s mírným vlněním, na zbytku území převážně pahorkatá a hornatá  Ve francouzských Alpách se nachází nejvyšší bod západní Evropy Mont Blanc (4 810 m)  Další hornaté kraje země zahrnují Pyreneje, Centrální masív, Jura, Vogézy a Ardenny  Největšími francouzskými řekami jsou Loire, Rhône, Seina a část toku Rýnu  Loire je zároveň také nejdelší francouzskou řekou

8 Massif central

9 Mont Blanc (4 810 m n.m.)

10  65 436 552 obyvatel  Už od pravěku byla Francie křižovatkou obchodu, migrace obyvatelstva  Převážně Francouzi (89%)  Menšiny (5%) – Bretonci, Katalánci, Korsičané, Baskové  Nesourodá skupina imigrantů (6%) – přicházejí zejm. za prací (sev. Afrika, Afrika, Balkán…)  Přirozený přírůstek je jeden z nejvyšších v západní Evropě (4 ‰/rok), vysoká střední délka života (M – 73, Ž – 81)  Ve městech žije 75% obyvatel

11  Je odhadováno, že 40% francouzské populace má předka, který pochází z nějaké migrační vlny, což dělá z Francie etnicky nejrůznorodější zemi v Evropě  Je odhadováno, že 40% francouzské populace má předka, který pochází z nějaké migrační vlny, což dělá z Francie etnicky nejrůznorodější zemi v Evropě  Oficiálním jazykem Francie je francouzština  Za ní následují němčina a arabština  V pařížské aglomeraci je soustředěno 9,1 mil. obyv.  Jinak velice málo měst nad 1 milion obyv. – pouze Paříž, Marseille a Lyon

12 Paříž

13  Francie je členem skupiny G8 5. největší ekonomikou na světě  Francouzská ekonomika je 5. největší ekonomikou na světě měnovou unii euro  1. ledna 1999 se Francie spojila s dalšími deseti členy EU a vytvořila měnovou unii, která užívá společnou měnu euro, a přestala používat svou historickou měnu francouzský frank 5. největší exportér  Podle údajů OECD za rok 2007 je Francie 5. největší exportér výrobků na světě po Německu, Číně, USA a Japonsku šestý největší dovozce  Je také šestý největší dovozce výrobků za USA, Německem, Čínou, Spojeným královstvím a Japonskem

14  Průmysl hlavně na severu a východě státu  Nejvýznamnější je strojírenství – výroba dopravních prostředků (Renault, Peugeot, Citroen), zbrojařské závody, elektrotechnika  Elektrárenství – nejvyšší podíl jaderných elektráren na výrobě elektřiny na světě (74,2 %)  Chemický, petrochemický, hutnický průmysl a potravinářský  Nerostné zdroje – draselné soli, železná ruda, bauxit  Francie má velmi malé zdroje paliv (uhlí, ropy a zp.)

15 Airbus

16  Hustá a kvalitní dopravní síť  Nejdelší síť železnic v Evropě – disponuje tratěmi rychlovlaků TGV (cestovní rychlost kolem 300 km/h)  Velké obchodní loďstvo  Přístavy: Marseille, Le Havre a Dunkerque  Od roku 1994 spojení s Anglií pomocí Eurotunelu  Pařížská letiště Orly a Charles de Gaulle patří k největším na světě  Cestovní ruch – Francie patří k nejnavštěvovanějším státům světa (r. 2001 – 76,5 mil.)

17 TGV

18  Ekonomika Francie kombinuje rozsáhlé soukromé společnosti se společnostmi se značnou měrou intervence vlády  Vláda si ponechala velký vliv na klíčové segmenty sektorů infrastruktury, což znamená, že rozhoduje v otázkách železnice, energetiky, letectví a telekomunikace France Télécom, Air France, stejně tak jako pojišťovny, banky a zbrojní průmysl  Tento stav byl výhodný asi do 90. let, v posledních letech vláda pomalu odprodává své podíly ve společnostech France Télécom, Air France, stejně tak jako pojišťovny, banky a zbrojní průmysl

19  Rozsáhlé, rozvinuté a velmi výkonné  Největší producent zemědělských výrobků v Evropě  Hlavní odvětví je živočišná výroba – chov skutu, prasat, ovcí  Významný producent mléka, sýrů a masa  Pěstování obilnin (4. místo na světě), cukrová řepa (1. místo na světě)  Významné sadařství a vinohradnictví (60 mil. hl vína/rok – 1. místo na světě)  Spotřeba vína 66 l/obyvatele – 1. místo na světě  Významný rybolov, chov ústřic

20  je stát ležící na středomořském pobře ží francouzské riviery – Azurového pobřeží druhý nejmenší stát na světě a současně země s druhou největší hustotou osídlení  Je to druhý nejmenší stát na světě a současně země s druhou největší hustotou osídlení  Jeho jediným sousedem je Francie

21 městský stát  Monako je městský stát konstituční monarchií  Podle ústavy je Monako dědičnou konstituční monarchií  počet obyvatel – 32 409 (2005)  hustota zalidnění – 16 620 obyv./km²  Největší část tvoří cizinci, především Francouzi (téměř 50 %) a Italové (17 %)  Monackých občanů je necelá pětina celkového počtu obyvatel

22 turistický ruch  Nejdůležitějším hospodářským odvětvím knížectví je celoroční turistický ruch služby, bankovnictví a pojišťovnictví  Velký význam mají služby, bankovnictví a pojišťovnictví  Státní příjmy vytváří převážně daň z přidané hodnoty a daň z obratu, dále státní monopoly jako daň z tabákových výrobků, vydávání známek aj.  Přímé daně se pro občany Monaka nevybírají  V průmyslovém sektoru převládají malé a střední podniky v oboru chemie (hlavně farmacie a kosmetika), dále v produkci plastických hmot a elektroniky

23 Monako

24 Literatura: Kašparovský, K. (2008): Zeměpis II. v kostce. Praha: Fragment. Tomeš, K. (2000): Zeměpis světa. Praha: Columbus. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Monako http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie

25 Obrazové materiály: BLUM, Jérôme. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Armoiries_r%C3%A9publique_fran%C3 %A7aise.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Armoiries_r%C3%A9publique_fran%C3 %A7aise.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Armoiries_r%C3%A9publique_fran%C3 %A7aise.svg STS CHVOJKOVICE-BROD. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_Francie.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_Francie.PNG GODEFROY. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:France-Constituent-Lands.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:France-Constituent-Lands.png AAKER. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:New-Map-Francophone_World.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:New-Map-Francophone_World.PNG BECKERT, Clément. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vue_du_puy_de_Sancy.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vue_du_puy_de_Sancy.JPG TECHNOB105. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:France_Massif_central.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:France_Massif_central.jpg ASYBARIS01. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mont_Blanc_3D_small.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mont_Blanc_3D_small.gif SILVER, Julius. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MountBlanc04.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MountBlanc04.jpg TAXIARCHOS228. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paris_-_Eiffelturm_und_Marsfeld2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paris_-_Eiffelturm_und_Marsfeld2.jpg

26 XEPER. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A380_Reveal_2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A380_Reveal_2.jpg DENELSON83. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Monaco.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Monaco.svg BOREK, Jan. wikipedie [online]. [cit. 19.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monaco_mraky.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monaco_mraky.JPG


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google