Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRIVATIZACE V BANKOVNÍM SEKTORU Stanislav Polouček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRIVATIZACE V BANKOVNÍM SEKTORU Stanislav Polouček."— Transkript prezentace:

1 PRIVATIZACE V BANKOVNÍM SEKTORU Stanislav Polouček

2 PRIVATIZACE BANK (I) n vlna zestátňování po válce (Itálie, Francie aj.) n od poloviny 80. let privatizace postupná, zvažovány otázky regulace a dohledu

3 PRIVATIZACE BANK (II) n přesto v řadě zemí: u vysoký podíl státu v bankovním sektoru (Čína, Indie, Tchaj-wan, Brazílie aj. ) u podíl zahraničních bank na aktivech relativně nízký (USA, Chile, Argentina přes 20 %, Japonsko pouze 2 %) x tranzitivní ekonomiky

4 CHARAKTERISTIKA PRIVATIZACE (1) n proč privatizovat? důvody u systémové (v tržní ekonomice aj.) u ekonomické (rovné podmínky, restrukturalizace ekonomiky, transparentnost, ocenění aj.) privatizace není cílem

5 CHARAKTERISTIKA PRIVATIZACE (2) n metody privatizace „nestandardní“ x „standardní“ metody privatizace restituce kupónová privatizace (rozptýlené vlastnictví, konflikt zájmů, investiční privatizační fondy)aukce, přímý prodej LBO

6

7 Důvody použití nestandardních metod privatizace n obrovské množství majetku bylo nutno privatizovat v relativně krátké době n nedostatek domácího kapitálu

8 Privatised assets (USD bil., 1994-1995)

9 KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE n VELICE JEDNODUCHÁ MYŠLENKA vláda nabízí majetek za kupóny u dvě vlny privatizace u ocenění v účetních hodnotách kupónová knížka s kupóny

10 Očekávané přínosy kupónové privatizace (1)  dává všem stejné možnosti u politicky populární u vytváří novou třídu vlastníků  urychluje proces privatizace u jednoduchý a rychlý způsob realizace velkých,celých ekonomik se dotýkajících privatizačních programů u rychlý postup privatizace dodá kredibilitu celé reformě a umožní pochopení některých privatizačních kroků

11 Očekávané přínosy kupónové privatizace (2)  umožňuje vyhnout se komplikovanému procesu oceňování a státem řízené restrukturalizace  vytvoří trh cenných papírů a burzu  umožní privatizaci bez významného přílivu domácího nebo zahraničního kapitálu

12 Negativa masové privatizace n nepřináší žádný kapitál n vytváří rozptýlenou vlastnickou strukturu n investiční fondy nejsou konečnými (či skutečnými) vlastníky => vytváří skutečně novou třídu vlastníků?

13 Pozitiva a praktické nedostatky přímého prodeje PŘÍNOSY:  revenue earnings for the government budget  the rapid infusion of outside expertise  management of outside owners will be more effective NEGATIVA:  inadequacy of national stock markets + not enough information  expensive and slow process  powerful local interests of workers and managers

14 Některé rysy vybraných metod privatizace velkých firem

15 CHARAKTERISTIKA PRIVATIZACE (3) n postup privatizace rychlost privatizace („co nejvíce a co nejrychleji“; diskuse v polovině 90. let J. Kleer x M.Tuček); vhodné načasování privatizace (makroekonomický vývoj, hodnocení transformace zahraničními investory aj.) optimální období v České republice promeškáno x Polsko Bank Handlowy: transformace banky ukončena + rekordně rychlá privatizace + období růstu kapitálového trhu „

16 PŘÍSTUP K PRIVATIZACI BANK V ČESKÉ REPUBLICE (1) n počátek 90. let: udržet „národní“ charakter 6 velkých bank \ podíl 40-50 % (1992), později „blokační minimum“ + limity pro podíl zahraničního kapitálu (max. 10 % a 25 %) \ přednost dávána diverzifikovanému vlastnictví (mj. institucionální investoři)

17 ARGUMENTY PRO KAPITÁLOVOU ÚČAST STÁTU V BANKÁCH (1) n odmítání privatizace vůbec u požadavek ponechat „rodinné stříbro“ v domácích rukou (v rukou státu) u nutnost provést restrukturalizaci + zvýšit jejich konkurenceschopnost klasifikované úvěry, často i přetrhání vazeb s firmami a investičními fondy a až potom prodat, zavést špičkové služby a potom prodat n není odpovídající legislativní prostředí omezuje příliv zahraničního kapitálu)

18 ARGUMENTY PRO KAPITÁLOVOU ÚČAST STÁTU V BANKÁCH (2) n větší mezinárodní kredibilita bank částečně vlastněných státem n nebezpečí „branching“ nebo „looting“ n posílení stabilizující funkce státu n v tranzitivních ekonomikách „garance“ stability při transformaci n banky jsou dobrou investicí

19 PŘÍSTUP K PRIVATIZACI BANK V ČESKÉ REPUBLICE (2) n Postupně závěr, že u se stát svého podílu ve všech bankách zcela vzdá F prodej strategickému investorovi (problém ocenění prodávaného podílu; diskutabilní, zda kriteriem má být pouze cena; rychlost privatizace) strategický investor musí být zahraniční F diskuse, zda před prodejem banku oddlužit nebo ne

20 STRATEGICKÝ INVESTOR n nabízí nejen kapitál (peníze) institucionální investoři know-how, management, distribuční síť, … u nedovolí politické vměšování do alokace úvěrů u zvýší efektivnost banky a celého bankovního sektoru u přináší vyšší transparentnost u má vyšší rating než získávaná banka u požaduje investičního poradce

21 PRIVATIZACE BANK V POLSKU (1) n eklektická koncepce zahrnující strategického investora strategický investor, stát, drobní i velcí domácí investoři, zaměstnanci u Wielkopolski bank kredytowy (WBK) Poznań, 1993 u Bank Sląski (BSK) Katowice, 1993

22 PRIVATIZACE BANK V POLSKU (2) n eklektická koncepce bez strategického investora ve skutečnosti prodej strategickému investorovi

23 PRIVATIZACE BANK V POLSKU (a) n Wielkopolski bank kredytowy (Poznań) březen 1993; 64 poboček; strategický investor EBRD 28,5 % akcií, zaměstnanci 14,3 % a 30 % stát; nyní 60 % Allied Irish Bank) n Bank Sląski (Katowice) zahájení koncem roku 1993; 59 poboček; strategický partner ING (25,92 % akcií); cena 2x účetní hodnota (500 000 PZL)

24 PRIVATIZACE BANK V POLSKU (b) n Bank przemyslowo-handlowy (Kraków) leden 1995: 112 poboček; záměr 57 % akcí bez strategického investora, ve skutečnosti 40 % EBRD a konsorcium vedené společností Daiwa; cena na minimu (70 PZŁ za akcii); polovina roku 1998: 14,1 % ING, 15,6 % EBRD; 37 % získala Hypo-und Vereinsbank; cena 480 PZŁ za akcii (na burze 199 PZŁ za akcii);

25

26 PRIVATIZACE BANK V POLSKU (3) n 9 regionálních bank, vzniklých rozdělením komerčního portfolia NBP n Bank Gdański (Gdańsk) zahájení koncem roku 1995; malá banka; nízká cena 24 PZL n Powszechny Bank Kredytowy (Warszawa) 1996; velká banka; open tender vyhrála společnost Samsung, tendr zrušen a za sníženou cenu banka prodána domácímu konsorciu firem n Bank Zachodni (Wroclaw) 1996; menší banka

27 PRIVATIZACE BANK V POLSKU (4) n 9 regionálních bank, vzniklých rozdělením komerčního portfolia NBP n diskuse o fúzích domácích bank; diskuse, zda je před prodejem oddlužit a rekapitalizovat; n Pomorski Bank Kredytowy (Szceczin) Bank Depozytowo-Kredytowy (Lublin) Powszechny Bank Gospodarczy (Lodź)

28 PRIVATIZACE BANK V POLSKU (a) u kromě 9 regionálních bank, vzniklých rozdělením komerčního portfolia NBP, další banky privatizovány n Bank Handlowy (1998) u privatizace úspěšně načasovaná transformace z banky pro ZO v banku univerzální velice rychlá privatizace růst kapitálových trhů u ve veřejné aukci 60 % akcií drobní domácí investoři 15 %, institucionální investoři domácí i zahraniční 30 %, 7,14 % zaměstnanci, 42,86 % strategickým investorům, tj. J.P. Morgan, Swedbank AB, Zűrich Group) n

29 PRIVATIZACE BANK V POLSKU (b) u kromě 9 regionálních bank, vzniklých rozdělením komerčního portfolia NBP, další banky privatizovány n PEKAO (1999) spořitelna přijímající depozita v zahraničních měnách u privatizace ve 2 krocích: F v polovině roku 1998 na burze prodáno drobným investorům 15 % akcií F koncem roku 1998 nabídka 55 % strategickému investorovi, prodána v roce 1999 italské Unicredito

30 PRIVATIZACE BANK V POLSKU (c) n Kromě 9 regionálních bank, vzniklých rozdělením komerčního portfolia NBP, další banky privatizovány n Powszechna Kasa Oszczędnośći - Bank Państwowy (PKO) u spořitelna přijímající depozita v PZŁ; poskytuje úvěry na výstavbu domů a bytů; u jediná dosud neprivatizovaná banka

31 PRIVATIZACE BANK V POLSKU (d) n Kromě 9 regionálních bank, vzniklých rozdělením komerčního portfolia NBP, další banky privatizovány n Bank Gospodarki Żywnośćiowej zastřešuje lokální družstevní banky, stát si chce ponechat podíl co nejdéle

32 PRIVATIZACE BANK V POLSKU n pozitivní vliv na kapitálový trh (1996 40 % tržní kapitalizace burzy akcie 10 bank) n odraz prodeje bank v restrukturalizaci podniků n příjem státní pokladny (státního rozpočtu) n odčerpání zdrojů z ostatních sektorů ekonomiky ?

33 PRIVATIZACE BANK V MAĎARSKU n jediná země, která: u měla zcela jasnou strategii privatizace v bankovnictví (formulována v roce 1992) u strategii v podstatě zachovala po celou dobu privatizace

34 ARGUMENTY PROTI KAPITÁLOVÉ ÚČASTI STÁTU V BANKÁCH n omezuje tržní charakter ekonomiky (systémové důvody, problémem uplatnění tržních nástrojů regulace a bankovního dohledu) n vlastnictví není jasně definované a je obtížně uplatňovatelné n přináší největší výhody bankovnímu managementu (vede k morálnímu hazardu, nezájem na privatizaci, příčina bankovních krizí) n v transitivních ekonomikách finančně náročné (banky podkapitalizované, investice vyžaduje získání know-how a modernizace)

35 PŘÍNOSY PRIVATIZACE BANK (1) n získání majoritního, resp. rozhodujícího vlastníka n kapitálové posílení bank podkapitalizované, investice vyžaduje získání know-how a modernizace n posílení konkurenceschopnosti bank příprava na EU a liberalizaci + zvýšení konkurence v sektoru snížení úrokové marže

36 PŘÍNOSY PRIVATIZACE BANK (2) n rozšíření nabídky služeb a světové standardy bankovních služeb n udržení kvalitních a motivovaných bankovních odborníků n snížení rizika destabilizace bank i celého sektoru systémového i jedinečného rizika n omezení rizika pokusů o divoké převzetí bank

37 CENA PRODÁVANÝCH BANK (1) n kurzy akcií na burzách pražská burza neprodukuje spolehlivé cenotvorné informace; před prodejem státních podílů se výrazně snížily kurzy akcií bank a zesílilo negativní hodnocení bank (Economist) n problém informací chybí dostatečná struktura a časové řady údajů; ex. pouze výchozí údaje (graf banky dle velikosti tier-one capital) n cena je i otázka politická, vždy bude skupina nespokojená s dosaženou cenou banky

38 CENA PRODÁVANÝCH BANK (2) n kvalita zajištění úvěrů v některých bankách vysoký podíl jištění zástavami (především nemovitostmi) n problém informací chybí dostatečná struktura a časové řady údajů; ex. pouze výchozí údaje (graf banky dle velikosti tier-one capital) n cena je i otázka politická, vždy bude skupina nespokojená s dosaženou cenou banky

39 Possibilities to buy a real estate in some European countries (a Czech citizen is a buyer)


Stáhnout ppt "PRIVATIZACE V BANKOVNÍM SEKTORU Stanislav Polouček."

Podobné prezentace


Reklamy Google