Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší školeNázev: Žiji ve státě Autor: David Kopecký kód DUMu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší školeNázev: Žiji ve státě Autor: David Kopecký kód DUMu:"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší školeNázev: Žiji ve státě Autor: David Kopecký kód DUMu: VY_32_INOVACE_Vo. 1. - 4. 4 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Tematická oblast: Člověk ve společnosti Šk. rok: 2012/2013 Datum : 23. 4. 2013 Ročník:1. Anotace: Žáci se zorientují ve znalosti státních symbolů České republiky. Seznámí se s tím co znamená národnost a státní občanství. Jaké jsou hlavní rozdíly těchto společenství lidí.

2 Žiji ve státě

3 Stát první státy už ve starověku (3 000 př. n. l.) první státy už ve starověku (3 000 př. n. l.) území, které někdo ovládá území, které někdo ovládá legendy - pověst o praotci Čechovi legendy - pověst o praotci Čechovi OBČANÉ STÁTNÍ HRANICE ÚŘADY ÚZEMÍ STÁTNÍ MOC HISTORIE

4 Státní symboly ČR ústavou určené oficiální označení státu ústavou určené oficiální označení státu důležitý projev úcty důležitý projev úcty 1) Velký státní znak 2) Malý státní znak 3) Trikolóra - státní barvy 4) Státní vlajka 5) Prezidentská standarta 6) Státní pečeť 7) Státní hymna

5 Velký státní znak nejpoužívanější státní symbol nejpoužívanější státní symbol umístěn na veřejných umístěn na veřejných budovách, ale i na budovách, ale i na bankovkách, dresech bankovkách, dresech sportovců atd. sportovců atd.

6 Malý státní znak poprvé použil Přemysl Otakar I. (1192) poprvé použil Přemysl Otakar I. (1192)

7 Trikolóra a státní vlajka vlajka tvořena státními barvami vlajka tvořena státními barvami vyvěšuje se při významných státních událostech a státních svátcích vyvěšuje se při významných státních událostech a státních svátcích Úřad vlády ČR - zde vlaje po celý rok Úřad vlády ČR - zde vlaje po celý rok

8 Prezidentská standarta smí užívat pouze prezident republiky smí užívat pouze prezident republiky označeno sídlo prezidenta v době jeho přítomnosti (tj. Pražský hrad) označeno sídlo prezidenta v době jeho přítomnosti (tj. Pražský hrad)

9 Státní pečeť a hymna pečeť se používá k stvrzování důležitých mezinárodních smluv pečeť se používá k stvrzování důležitých mezinárodních smluv hymnou je píseň „Kde domov můj“ hymnou je píseň „Kde domov můj“ pochází z divadelní hry pochází z divadelní hry „Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka“. „Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka“. slova: Josef Kajetán Tyl slova: Josef Kajetán Tyl hudba: František Škroup hudba: František Škroup

10 České korunovační klenoty nejsou zakotveny v Ústavě, ale řadíme je mezi tradiční symboly českého státu nejsou zakotveny v Ústavě, ale řadíme je mezi tradiční symboly českého státu

11 Národnost národ - jedná se o společenství lidí národ - jedná se o společenství lidí dlouhodobě žijí a pracují na stejném území, mají společnou historii, jazyk a kulturu dlouhodobě žijí a pracují na stejném území, mají společnou historii, jazyk a kulturu příslušnost k národu - národnost příslušnost k národu - národnost ve státě nežije pouze jeden národ ve státě nežije pouze jeden národ člověk může být občanem České republiky, ale nutně nemusí být české národnosti člověk může být občanem České republiky, ale nutně nemusí být české národnosti

12 Státní občanství zde se jedná o příslušnost k určitému státu zde se jedná o příslušnost k určitému státu občan - příslušník daného státu občan - příslušník daného státu - má svá práva a povinnosti - má svá práva a povinnosti (např. právo volit a být volen nebo (např. právo volit a být volen nebo povinnost dodržovat zákony daného povinnost dodržovat zákony daného státu) státu) vlastenectví - citový vztah ke své vlastenectví - citový vztah ke své vlasti, hrdost a úcta vlasti, hrdost a úcta

13 Otázky 1) Kdo je pro vás největší osobností reprezentující Českou republiku? reprezentující Českou republiku? 2) Kde se můžeme setkat s pojmy národnost a státní občanství? národnost a státní občanství? 3) Jaké národnosti žijící v ČR znáte? 4) Jaké je vaše státní občanství? 5) Co patří mezi státní symboly ČR?

14 Zdroje http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Mn %C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy%2C_z%C3%A1mek%2C_vlajky _%C4%8CR_a_EU.JPG/784px- Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy%2C_z%C3%A1mek%2C_vla jky_%C4%8CR_a_EU.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Mn %C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy%2C_z%C3%A1mek%2C_vlajky _%C4%8CR_a_EU.JPG/784px- Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy%2C_z%C3%A1mek%2C_vla jky_%C4%8CR_a_EU.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Mn %C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy%2C_z%C3%A1mek%2C_vlajky _%C4%8CR_a_EU.JPG/784px- Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy%2C_z%C3%A1mek%2C_vla jky_%C4%8CR_a_EU.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Mn %C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy%2C_z%C3%A1mek%2C_vlajky _%C4%8CR_a_EU.JPG/784px- Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy%2C_z%C3%A1mek%2C_vla jky_%C4%8CR_a_EU.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Co at_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg/500px- Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Co at_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg/500px- Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Co at_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg/500px- Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Co at_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg/500px- Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Tri colour_of_the_Czech_Republic.svg/800px- Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Tri colour_of_the_Czech_Republic.svg/800px- Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Tri colour_of_the_Czech_Republic.svg/800px- Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Tri colour_of_the_Czech_Republic.svg/800px- Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Fla g_of_the_Czech_Republic.svg/800px- Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Fla g_of_the_Czech_Republic.svg/800px- Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Fla g_of_the_Czech_Republic.svg/800px- Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Fla g_of_the_Czech_Republic.svg/800px- Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Flag _of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg/526px- Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Flag _of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg/526px- Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Flag _of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg/526px- Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Flag _of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg/526px- Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg.png SKÁCELOVÁ, Jana a Lenka MRÁZOVÁ. Výchova k občanství: učebnice pro 6. ročník. první. Brno: NOVÁ ŠKOLA s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-127-6.

15 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ thumb/f/ff/V%C3%A1clav_Klaus_a_Ivan_Ga%C5 %A1parovi%C4%8D_ve_vile_Tugendhat_2013- 03-06_4728_standarta.jpg/800px- V%C3%A1clav_Klaus_a_Ivan_Ga%C5%A1parovi %C4%8D_ve_vile_Tugendhat_2013-03- 06_4728_standarta.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ thumb/f/ff/V%C3%A1clav_Klaus_a_Ivan_Ga%C5 %A1parovi%C4%8D_ve_vile_Tugendhat_2013- 03-06_4728_standarta.jpg/800px- V%C3%A1clav_Klaus_a_Ivan_Ga%C5%A1parovi %C4%8D_ve_vile_Tugendhat_2013-03- 06_4728_standarta.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ thumb/b/bf/Seal_of_the_Czech_Republic.png/60 4px-Seal_of_the_Czech_Republic.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ thumb/b/bf/Seal_of_the_Czech_Republic.png/60 4px-Seal_of_the_Czech_Republic.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ thumb/b/bf/Seal_of_the_Czech_Republic.png/60 4px-Seal_of_the_Czech_Republic.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ thumb/b/bf/Seal_of_the_Czech_Republic.png/60 4px-Seal_of_the_Czech_Republic.png http://www.hrad.cz/img/u/prazsky-hrad/img- korunovacni-klenoty.jpg http://www.hrad.cz/img/u/prazsky-hrad/img- korunovacni-klenoty.jpg http://www.hrad.cz/img/u/prazsky-hrad/img- korunovacni-klenoty.jpg http://www.hrad.cz/img/u/prazsky-hrad/img- korunovacni-klenoty.jpg


Stáhnout ppt "Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší školeNázev: Žiji ve státě Autor: David Kopecký kód DUMu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google