Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Konkurence na železnici – moderní organizace dopravy nebo destrukce sítě? Martin Kvizda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Konkurence na železnici – moderní organizace dopravy nebo destrukce sítě? Martin Kvizda."— Transkript prezentace:

1 1 Konkurence na železnici – moderní organizace dopravy nebo destrukce sítě? Martin Kvizda

2 Obsah 1.Stát a železnice ve dvou staletích 2.Současné trendy – svět a EU 3.Proč je dobrá konkurence? 4.Závěr: jaké jsou možnosti a jaké náklady? 2

3 1. Stát a železnice ve dvou staletích „Historia magistra vitae“:  “Pokud stát nebude kontrolovat železnice, železnice budou kontrolovat stát.” Sir TYLER, H. (1873) British Commission on Railways and Canals 3

4  “Zatímco jednoduchost a přehlednost účetnictví je zákonem v soukromém sektoru, komplikovanost, fikce a nejasnost je pravidlem ve státních společnostech.” DEWSNUP, E. R. (1911) The Attitude of the State Toward Railways: A Discussion of the Question of Nationalization. The American Economic Review, Vol. 1, N° 2, s

5 soukromé podniky – volná konkurence USA (dodnes) + Velká Británie (do 1923)  stát nenese žádné náklady státní dráha – žádná konkurence Belgie (19. stol.) + Prusko (od 1875)  stát nese veškeré náklady společný podnik Mexiko (19. stol.)  železnice akciové společnosti s majoritou státu  stát se podílí na nákladech 5 Modely konkurence:

6 státní koleje + pronájem provozu Francie (19. stol.)  stát pronajímal tratě různým operátorům tak, aby si nikde nekonkurovali  soukromí dopravci ze zákona (1859) museli provozovat i ztrátové linky  stát nese investiční náklady Nizozemí (1900)  pronájem dvěma operátorům tak, že oba mají garantován přístup na všechny důležité destinace  stát nese investiční náklady 6

7 Rakousko, 1836 → vizionářská strategie (odloženo o 180 let): „stát převezme železniční síť od soukromých vlastníků do svého vlastnictví a správy v okamžiku, kdy budou moci dopravci volně provozovat služby, jako na silnici.“ (K.u.K. Hofkanzlei) 7

8 Rakousko, 19. stol. → čtyři změny strategie během 40-ti let: 1825 – soukromé dráhy, volná konkurence (koňky, KFNB) 1841 – stát na vlastní náklady buduje základní železniční síť (NStB) + pronájem dopravcům 1855 – privatizace (StEG), soukromé dráhy s omezenou konkurencí 1869 – subvence, dotace, záruky výnosu + postátňování drah. 8

9 Výstavba drah v zemích Koruny české: 9 soukromá soukromé zisky, státní riziko státní soukromá zastavena státní podpora

10 10 vyplaceno z eráru železničním podnikům: 1868 – vyplaceno zl – vyplaceno zl – 6 % výdajů státního rozpočtu 1910 – 26.8 % výdajů státního rozpočtu… Vliv na státní rozpočet mocnářství -

11 11 ? soukromé, integrované intermodální konkurence nákladní doprava státní, integrované žádná konkurence osobní i nákladní doprava VRT 2. Současné trendy – svět a EU

12 Evropská unie – železniční balíčky: směrnice evropské Komise, Rady a Parlamentu cíl: přesun osob a nákladu na železnice nástroj:  „unbundling“ – oddělení infrastruktury od dopravců  otevření přístupu různým dopravcům na tratě = konkurence na trhu  veřejné soutěže na dopravní obsluhu v závazku = konkurence o trh 12

13 Situace v Evropě (2011): 13

14 ŠvédskoV. BritánieNěmeckoItálieRakousko volná konkurence na trhu Dálková doprava Dálková doprava (DB 99% trhu) Dálková doprava (VRT Milán – Řím – Neapol) Dálková doprava (Westbahn) konkurence o trh - veřejné soutěže Regionální doprava Frančízy pro většinu osobní dopravy Regionální doprava (cca 1/3) konkurence o trh - přímé zadání Regionální doprava (cca 2/3) 14

15 3. Konkurence vs. regulace Konkurence na trhu ⇒ nižší náklady, nižší ceny, vyšší kvalita …..ale na železnici: výnosy z rozsahu (dopravce) síťový efekt (kombinace služeb) přirozený monopol (infrastruktura) výnosy z hustoty provozu (vytížení cesty) konkurence silniční dopravy 15

16 Vede konkurence ke snížení nebo přesunutí dotací? 90% osobní železniční dopravy v Evropě je komerčně ztrátové a musí být dofinancováno z veřejných zdrojů soukromí dopravci → „vyzobávání hrozinek“ (zisk vs. risk – vysoký výnos) dotace dopravní infrastruktury – provoz nekryje náklady (ani nákladní doprava) 16

17 Poplatek za přístup na cestu (průměr 2004, €/vlkm) 17

18 Pokrytí nákladů infrastruktury z poplatků za přístup (%, 2004) 18

19 Podíl příjmů z poplatků za použití dopravní cesty na nákladech SŽDC na financování provozu a zajištění provozuschopnosti dopravní cesty: ⇒ není volný trh → musí existovat regulace 19 rok %50,752,653,152,655,143,329,030,132,0

20 A. volný trh dopravních služeb o dopravci: inter- i intramodální soutěž, ziskoví o monopol: není o veřejné rozpočty: žádná zátěž o DP: rezignace na cíl dopravní obslužnosti, silně redukovaná železniční síť Závěr: jaké jsou možnosti a jaké náklady?

21 B. vertikálně integrovaný trh dopravních služeb o dopravci: intermodální soutěž, ziskoví o monopol: ziskový, bez dotací o veřejné rozpočty: žádná zátěž o DP: rezignace na cíl dopravní obslužnosti, silně redukovaná železniční síť 21

22 C. vertikálně desintegrovaný trh - volná soutěž na trhu o dopravci: inter- i intramodální soutěž, ziskoví ??? o monopol: dotovaný za služby v závazku o veřejné rozpočty: žádné příjmy + dotace sítě a neziskového segmentu služeb, nestabilní o DP: cíl dopravní obslužnosti + další, destabilizovaná železniční síť 22

23 D. vertikálně desintegrovaný trh - regulovaná soutěž o trh o dopravci: omezená intramodální soutěž, ziskoví nebo dotovaní o monopol: dotovaný za neziskové služby o veřejné rozpočty: omezené příjmy + dotace sítě a neziskového segmentu služeb, stabilizované o DP: cíl dopravní obslužnosti + další, stabilizovaná železniční síť 23

24 Situace v Česku: volná soutěž na trhu: Praha – Ostrava regulovaná soutěž o trh: Plzeň – Most; Pardubice – Liberec; Ostrava – Olomouc; výhledově většina dálkové dopravy monopol: většina dálkové a celá regionální doprava ⇒ náklady systému nese stát, nestabilní síť, nestabilní finance 24

25 Siim Kallas: „Teď je doba ptát se, co od našich železnic chceme.“ (Speech/12/634, Bruxelles, ) Děkuji za pozornost 25


Stáhnout ppt "1 Konkurence na železnici – moderní organizace dopravy nebo destrukce sítě? Martin Kvizda."

Podobné prezentace


Reklamy Google