Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B7_Islámské_právo AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníŘíjen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B7_Islámské_právo AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníŘíjen."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B7_Islámské_právo AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníŘíjen 2013 Ročník/věková kategorie4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Prezentace je zaměřena na popis a charakteristiku islámského práva, historií pramenů islámského práva, čím je charakteristické právo, ukázka trestního práva

2 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. CZ.1.07/1.5.00/34.0025

3 vera.stverkova@oa-poruba.cz

4 Používání islámského práva se omezuje na některé země Asie a severní Afriky

5  Islám se snažil o obrácení všech národů na svou víru. Jeho právo tudíž platilo pro všechny, kdo přijali islám.  Islám nebyl společenství podle původu, ale společenstvím podle vyznání víry.  Islám znamená „odevzdání se“,což znamená,že člověk se má podrobit Boží vůli.

6 Islámské právo absorbovalo pravidla a zásady ze Starého i Nového zákona. K vývoji islámské právní administrativy přispěly také Byzantská a Perská říše. Arabská kultura byla důležitá pro vývoj islámského práva, zejména během prvního formativního století. Ačkoli má islámské právo mnoho různých náboženských zdrojů, mnoho ustanovení odráží zvyklosti Arabů v 8. století n. l.

7

8 KORÁN – svatá kniha pro muslimy  Obsahuje všechna pravidla, která Bůh (Alláh) stanovil a předal proroku Mohamedovi, aby řídila lidské chování.  Obsahuje 144 súr(kapitol), které zahrnují 6342 veršů, z nichž 500 se zabývá právními otázkami.  Jinými slovy, korán je zákoník, který řídí náboženský a společenský život lidí.  První mezi islámskými právními prameny, pravidla z něj vycházející jsou považována za nejvyšší normy a všechna pravidla, vycházející z jiných zdrojů, by měla být v plném souladu s pravidly Koránu

9

10  Islámským právem je tzv. šária, za jeho tvůrce je považován Bůh.  Šaría zahrnuje 4 oblasti: náboženské právo (Ibadat), civilní právo (Muamalat), osobní právo (Munakhat) a trestní právo (Ukubat).  Šária byla vyvinuta a zdokonalena náboženskými učenci.

11 Škola Maliki je nejkonzervativnější a neochotná spoléhat se na konsensus učenců jako základ pro tvorbu práva. Škola Hanafi má více formalistický přístup a zdůrazňuje přesné chování člověka při plnění svých náboženských povinností. Škola Shafii zaujímá pozici mezi předchozíma dvěma. Škola Hanbali pak obecně přijímá stanoviska Shafii, ale vyžaduje striktní zachovávání Sunny a ještě striktnější přijetí Koránu.

12  Šária se zabývá běžnými záležitostmi života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí.  Je praktikována více než miliardou muslimů na světě v otázkách uctívání, svědomí, morálky (modlitba, půst, pouť, očista, halal jídlo apod., morální zásady) a v dnešním světě se šaríou řídí lidé na celém světě a v různých kulturách.

13  Náboženské právo - Ibadat  Civilní právo - Muamalat  Osobní právo - Munakhat  Trestní právo - Ukubat

14 Šaría je praktikována více než miliardou muslimů na světě v otázkách uctívání, svědomí a morálky (modlitba, půst, očista, morální zásady atd.) V dnešním světě se šaríou řídí lidé na celém světě a v různých kulturách. Objevují se radikální islamistické organizace, např. Sharia4Belgium, Sharia4Holland či Islam4UK, které usilují o formální uzákonění prvků šaría pro muslimy v zemích západní Evropy.

15 V České republice existuje skupina českých muslimských intelektuálů Shariah4Czech, neboli Šaría pro Česko, která má podobný název, ale jiný účel a nemusí se se západoevropskými skupinami v některých bodech islamizace Evropy shodovat. Česká skupina se zabývá právem šaría ve významu naplňování náboženských povinností, islámskou misijí a začlenění islámských hodnot do české společnosti.

16  Sunna je autentickou tradicí proroka Mohameda  Zahrnuje jeho promluvy ve specifických případech a jeho jednání v daných situacích.  Druhý nejvyšší pramen islámského práva  Korán a Sunna byly jedinými prameny práva, po Mohamedově smrti přišli následovníci na to, že v některých otázkách dochází mezi Korán a Sunnou k rozporům.  Poté se uchylovali ke konsensu (Ijma) nebo analogii (quisas) – staly se formálními prameny práva

17  Ijma nevyžaduje souhlas všech muslimů; je omezena na muslimské právníky (úlama)  Muslimští učenci se uchylují k Ijmě, když se objeví nový případ a jejich rozhodnutí není jasné ani podle Koránu, ani podle Sunny.  Pro aplikaci Ijmy musí být splněny podmínky: - musí se zúčastnit přiměřený počet renomovaných právníků, ti se musí jednomyslně shodnout, - Každý právník musí vyjádřit svůj názor jasně a otevřeně.

18  IJTIHAD - odkazuje na snahu právníka formulovat zákonné pravidlo na základě důkazů nalezených v podstatných pramenech, ze kterých musí být všechna pravidla Islámu odvozena (Korán a Sunna)  Ijtihad je přístupný všem právníkům za přesně stanovených podmínek.

19  Qiyas znamená rozsudek vydaný v novém případu na základě právní analogie.  Jinými slovy to znamená aplikaci právního řešení citovaného v Koránu nebo Sunně pro určitý případ

20

21  Islámské trestní právo uplatňuje základní principy moderního trestního práva – legalita, zákaz retroaktivity, presumpce neviny, in dubio pro reo.  Korán samotný obsahuje důkazy potvrzující princip legality.  Korán 17:15 - „Kdo po cestě správné se ubírá, sám pro sebe tak činí, však kdo bloudí, ten jen proti sobě tak činí. A žádná duše nákladem obtěžkaná neponese břímě jiného a nepotrestali jsme nikoho dříve, než byl námi vyslán posel.“

22  1. Dítě, které je mladší sedmi let, nemůže být trestně odpovědné za žádných podmínek. Nicméně tyto děti mohou být činěny odpovědnými za civilní delikty (např. náhrada škody).  2. Věk od sedmi let do dosažení puberty. Puberta je v islámu podmíněna buď věkem (někteří učenci říkají, že začíná ve věku jedenáct let, jiní říkají ve dvanácti, další zase rozlišují mezi muži a ženami) nebo jejími znaky, případně obojím. Nezletilec v tomto věku již není zcela trestně neodpovědný. Je mu přiznána částečná trestní odpovědnost za delikty tazir.  3. Po dosažení puberty již může být každá osoba činěna plně odpovědnou za trestné činy, které spáchala

23  Obecně lze rozdělit trestné činy do tří oblastí:  První zahrnuje trestné činy proti Bohu, resp. náboženství (hadd, hudud),  Druhá oblast má charakter civilních deliktů, po jejichž spáchání vzniká nárok na odškodné nebo odvetu (qisás).  Třetí, zvláštní kategorií, jsou společensky nebezpečná jednání, která jsou trestána na základě úvahy soudce (tazír).

24  RYSKA, R., PUŠKINOVÁ, M., Právo pro střední školy. 2. vyd. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-87204-76-4  JUDR. HRADIL, P., Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy. Zlín : KODIAK print s. r..o., 2013. IČ 60708750  Microsoft PowerPoint, kliparty

25 http://cs.wikipedia.org http://www.zakonyprolidi.cz http://www.tyden.cz/obrazek/noble-quran- 493940a9d00bd_196x300.jpghttp://www.tyden.cz/obrazek/noble-quran- 493940a9d00bd_196x300.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ 7/79/Allah.svg/200px-Allah.svg.png https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzYndbTuLCEAdX 7YImrmeWqpSzKihtmDMNWtGydV_AiYIzoSHy2w http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOOHome?clid=1029&CTT=97


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B7_Islámské_právo AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníŘíjen."

Podobné prezentace


Reklamy Google