Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia- 8. seminář Citování a vše kolem něj Bronislava Wittnerová (insp. RZ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia- 8. seminář Citování a vše kolem něj Bronislava Wittnerová (insp. RZ)"— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia- 8. seminář Citování a vše kolem něj Bronislava Wittnerová (insp. RZ)

2 Kdy citovat? negativní vymezení aneb všeobecně známá informace –odhadovat citem, postupně se do toho dostanete –nerovná se neznalosti autora ani neznalosti čtenáře –nápovědný klíč: pracnost shromáždění spornost skutečnosti dohledatelnost pro „znalou“ osobu a četnost výsledku hledání co naopak ocitovat vždy: –tzv. tvrdá fakta statistiky, specifické příklady, primární zdroje a svědectví –cizí hodnocení/analýzu: někdo se vyjadřuje k faktům –inspirace zdrojem struktura argumentu, postup při řešení problému –doslovné převzetí ze zdroje (přímé citace)

3 Příklady: kdy (ne)citovat? 1) Hugo Grotius byl známý nizozemský filozof a právník žijící na přelomu 16. a 17. století, který významně přispěl k rozvoji mezinárodního práva. 2) Text jednotlivých ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv byl často výsledkem bouřlivých diskuzí. Dlouze se například diskutovalo o tom, zda do něj zařadit zmínku o bohu nebo zda právo na svobodu, myšlení a svědomí v sobě zahrnuje i možnost volně měnit náboženství. 3) Zajímavé je, že zatímco první vydaní knihy Trestní právo procesní od profesora Jelínka má 220 stran, třetí již o 50 více. 4) Evropská unie má 27 členských států. Island, Chorvatsko, Makedonie a Turecko mají v současnosti status kandidátské země. 5) Lhůta pro podání odvolání je v občanských věcech 30 dnů, u známkoprávních sporů je ovšem prodloužena na dnů 40. 6) Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010 získalo parlamentní zastoupení pět stran, z toho dvě získaly toto zastoupení poprvé. Volby skončily sestavením středo-pravicové vlády ODS, TOP 09 a VV. 7) Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010 získala ČSSD 22,1 %, ODS 20,2 %, TOP 09 16,7 %, KSČM 11,3 % a VV 10,9 % hlasů. 8) Někteří se domnívají, že povolení eutanazie vede k dalšímu poklesu vlivu církve na občany a tím i celkovému prohloubení mravní degradace společnosti.

4 Jak citovat? na co raději ani nemyslete: –necitovat nic (úvaha) –necitovat nic a seznam literatury na konci –vše (většina) z jednoho zdroje (přiznaného i nepřiznaného) přímá citace –specifické cíle, ne snaha ušetřit si práci nebo z důvodu nepochopení pasáže! pokud neumím přeformulovat, tak nepoužiji –důvody užití viz Příručka

5 Přímá citace: příklady 1) Dne 14. ledna 1963 francouzský prezident de Gaulle ohlásil veto členství Velké Británie v ES a napříště podmínil členství Británie v ES změnou britské zahraniční politiky [...] a přijetím principů uplatňovaných v rámci ES (zdroj). Svoje stanovisko de Gaulle zdůvodnil takto: „Anglie je ve skutečnosti ostrovní, námořní a je svými peněžními toky, trhem a obchodními trasami spojena s velmi různorodými a často velmi vzdálenými zeměmi“ (zdroj). Ve skutečnosti se obával, že kdyby Británie vstoupila do Společenství, znamenalo by to, v důsledku britsko-amerických vztahů, jeho pohlcení kolosálním „atlantickým společenstvím“ (zdroj). 2) A. Maurer připomíná kritiku spolurozhodovací procedury jako příliš „komplexní, zdlouhavé a těžkopádné“ a dodává, že spolurozhodování za Maastrichtské smlouvy by mohlo být interpretováno jako „kompromis mezi efektivitou unijního rozhodování na jedné straně a parlamentním zapojením na straně druhé“ (zdroj).

6 Přímá citace: příklady „K ustavení Ligy arabských států (LAS) došlo podle preambule Paktu proto, že jeho signatáři si přáli posílit a upevnit úzké vztahy a četné svazky, jež pojí arabské státy a spojit své úsilí k dosažení obecného blaha všech arabských států, ke zlepšení jejich údělu, k zajištění jejich budoucnosti a k uskutečnění jejich tužeb“ (zdroj). Podle čl. 2 Paktu LAS je účelem vytvoření těsnějších vztahů mezi členskými státy a koordinace jejich politické činnosti, zabezpečení jejich nezávislosti a suverenity a v neposlední řadě zajištění úzké spolupráce v otázkách hospodářských, finančních, sociálních, zdravotních, kulturních, státního občanství, cestovních pasů, víz, vykonávání rozsudků a extradice. „V roce 1950 přibyla i spolupráce v oblasti kolektivní bezpečnosti“ (zdroj). Každý členský stát může z LAS vystoupit. Vystoupení nabývá účinnosti rok poté, co o něm byla Rada informována. „Rada LAS může jednomyslným rozhodnutím všech států, …, vyloučit z LAS kterýkoli stát, který neplní závazky vyplývající z Paktu“ (zdroj). „Na základě rezoluce Valného shromáždění OSN (číslo 477/50) z roku 1950 bylo rozhodnuto o účasti generálního tajemníka LAS na zasedání Valného shromáždění jako pozorovatele. Tímto dosáhla LAS významného posílení svého vztahu k OSN, dostala se s ní do úzkého kontaktu a velmi vzrostl její význam jako mezinárodní organizace, jejíž cíle a zásady jsou v souladu s Chartou OSN“ (zdroj).

7 Jak citovat: nepřímé citace základní stavební kámen každé odborné práce klíčový předpoklad užití: parafráze co mohu dělat s původní informací (myšlenkou atd.) –shrnout ji (z více méně, pozor na redukci na obecně známou informaci) –přijmout: jen předělání, cílem informovat (pak pozor na účel textu) –odmítnout: proti něčemu se vymezuji –hodnotím/diskutuji: používám při svých argumentech neexistuje jen přímá vazba převzetí informace ze zdroje -> citace uvádění vztahu přímo v textu –podle/Dle XY...; jak píše XY...; XY vysvětluje...; jak uvádí XY...; v šlánku AA z roku 2004 XY tvrdí, že...; ze závěrů výzkumu XY vyplývá, že...; v roce 1900 XY napsal, že... vztah vyjádřit v poznámkách pod čarou –viz tzv. návodné značky v Příručce

8 Praktické rady pro práci s citacemi problém „na počátku bylo Slovo…“ –snaha ocitovat vždy to nejpůvodnější, aniž bych to viděl –cituji buď to, co mám, nebo využiji vazbu „citováno dle“ problém „nějak jsem si to pospojoval“ –možnost a) rekonstrukce jednotlivých zdrojů –možnost b) nejde už o vaši vlastní myšlenku/názor? –možnost c) nejde o obecně známou informaci? (bacha na účel práce!) problém „shoda více zdrojů“ –možnost a) vybrat si ten nejlepší –možnost b) ocitovat jich více v rámci jedné poznámky pod čarou –možnost c) pokud odchylky mezi nimi, tak postavit proti sobě nebo osvětlit v poznámce pod čarou

9 Praktické rady pro práci s citacemi problém „odkud začíná a kde končí nepřímá citace“ –z textu by mělo být zřejmé rozlišení přímá citace/nepřímá citace/vlastní hodnocení/obecně známá informace každý útvar plní svou úlohu a tomu odpovídá jeho využití –začátečník vždy nezvládne, proto raději čtenáři i hodnotiteli poraďte odkaz na odstavec vs odkaz až když citujeme něco jiného vaše znalosti vs znalosti zkušeného odborníka (vliv na míru obecně známých informací, ale nepřehánět!) –ale pozor! odborný text není: souborem shrnutí ze zdrojů do jednotlivých odstavců připomíná spíše metodu výpisků


Stáhnout ppt "Úvod do studia- 8. seminář Citování a vše kolem něj Bronislava Wittnerová (insp. RZ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google