Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Autor: Mgr. Zdeněk Vlk Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Autor: Mgr. Zdeněk Vlk Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Autor: Mgr. Zdeněk Vlk Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. PČ_065_Svět práce_Kariérové poradenství

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s možnostmi dalšího vzdělávání.  Je určen pro předmět pracovní činnosti – 9. ročník

3 Školní vzdělávání Vzdělání je jednou z nejvyšších hodnot, které člověk vlastní. Dává mu kvalifikaci, to znamená odbornost pro výkon určité práce. Vzdělání umožňuje člověku, aby mohl vykonávat práci, která ho baví, která mu přináší uspokojení a uznání druhých lidí a která mu samozřejmě také umožňuje vydělávat peníze a jejich prostřednictvím žít důstojný život a vylepšovat si jej podle svých vlastních představ a přání. Po absolvování základní školy existuje řada možností, jak pokračovat ve své vzdělávací dráze.

4 Česká vzdělávací soustava TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH UČILIŠŤ pro klasická dělnická a řemeslná povolání povolání z oblasti zemědělství a služeb nástrojář, lakýrník, zedník, instalatér, truhlář, keramik, umělecký kovář a zámečník, zahradník, prodavač apod.

5 ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH UČILIŠŤ pro zvlášť náročná dělnická a řemeslná povolání povolání z oblasti služeb zakončené maturitní zkouškou letecký mechanik, mechanik-elektronik apod.

6 DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY pro méně kvalifikovaná povolání slévárenská výroba, výroba stavebních hmot, textilní výroba apod.

7 ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL úplné střední odborné vzdělání s maturitou strojírenství, elektrotechnika, výpočetní technika, chemická technologie, pozemní stavitelství, obchodní akademie, všeobecná sestra apod.

8 KONZERVATOŘ pro povolání v oblasti hudby, zpěvu, tance a dramatického umění Tyto druhy studia a učení mají za cíl přípravu na povolání. Kromě nich existují ve středním školství i neprofesní typy přípravy, které neposkytují žádnou odbornou kvalifikaci a u nichž dominuje všeobecnější vzdělávaní.

9 GYMNÁZIUM nejklasičtější typ všeobecně vzdělávacích škol hlavní cíl je příprava pro studium na vysoké škole různá délka studia od čtyř do osmi let a je možné začít studovat už po páté třídě

10 LYCEA všeobecně odborné vzdělání technické, ekonomické, pedagogické, přírodovědné poskytují široký obecně odborný základ a současně vytvářejí předpoklady pro studium na vysoké škole příslušného směru

11 Všechny uvedené kategorie oborů poskytují vzdělání, které se nazývá buď střední odborné vzdělání (výstupem je většinou výuční list, v některých případech jen závěrečné vysvědčení) nebo střední odborné vzdělání (maturitní zkouška na studijním oboru SOŠ) nebo úplné střední vzdělání (maturitní zkouška na gymnáziu). Znamená to, že za stření školy se označují i střední odborná učiliště. Existují pouze dva druhy škol, které navazují na základní školu a neposkytují střední vzdělání: učiliště (nikoli střední odborná učiliště) a odborná učiliště, výuka je zaměřena na jednodušší praktické činnosti.

12 Po maturitě: VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA studium zaměřeno na znalosti a dovednosti, které jsou potřebné v praxi trvá 2 – 3 roky většinou realizováno při středních odborných školách a obsahově zpravidla navazuje na studijní obory těchto středních škol.

13 VYSOKÁ ŠKOLA zaměřeno hlavně na získání hlubokých teoretických znalostí většinou realizováno buď jako bakalářské (zpravidla 3 roky), nebo jako magisterské (zpravidla 5 let) absolventi magisterského studia na technicky a ekonomicky zaměřených fakultách získávají zpravidla titul inženýr, na lékařských fakultách doktor medicíny, na ostatních titul magistr školy mohou být státní, soukromé nebo církevní

14 Otázky a úkoly Udělejte si ve třídě diskuzi na téma „kam na školu, kam do učení“. Někteří jste už možná rozhodnuti, někteří ještě ne, ale určitě jste už o tom přemýšleli nebo mluvili s rodiči. Pokuste se vyslovit alespoň přibližnou představu o tom, na jaký druh školy byste chtěli jít, jaký druh vzdělávání byste chtěli absolvovat. Pokuste se to zdůvodnit. Dobře přitom naslouchejte představám a důvodům svých spolužáků a srovnávejte je s představami a důvody svými.

15

16 1. muž, který se zabývá stavbou, opravami a částečně i bouráním konstrukčních částí staveb, pokládá stropy, podlahy a zdí 2. „zkouška dospělosti“ 3. muž, který se živí obráběním kovů, výrobou ozdobných mříží, kování, zábradlí atd. 4. povolání Karla Gotta 5. zkratka Mgr. znamená… 6. žena, která se stará o pacienty v nemocnicích a u lékařů 7. střední škola, která se zaměřuje na výuku zpěvu, herectví, hudby atd. 8. střední škola se všeobecným zaměřením, připravuje studenty na vysokou školu 9. zkratka Ing. znamená… 10. muž, který se stará o rostliny na zahradách

17

18 Zdroje Heiwa elementary school 18. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 6. září 2009 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heiwa_elementary_school_18.jpg Tischlerei. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 7. prosince 2010 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tischlerei.jpg Jal.747.newcolours.arp.750pix. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 1. 3. 2006 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jal.747.newcolours.arp.750pix.jpg Casting. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2004 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Casting.jpg Altenpflegerin D1824. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 7. 8. 2005 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Altenpflegerin_D1824.jpg LeAnn Rimes. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11. 2. 2005 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LeAnn_Rimes.jpg GYJAKUherskyBrodOldBuilding. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 3. 5. 2007 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GYJAKUherskyBrodOldBuilding.JPG ADO 5721. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 5. 1. 2011 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ADO_5721.jpg


Stáhnout ppt "KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Autor: Mgr. Zdeněk Vlk Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google