Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČE"— Transkript prezentace:

1 A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČE

2 Typy zařízení Vstupní zařízení Výstupní zařízení Klávesnice
Optické snímače Interaktivní vstupní zařízení Výstupní zařízení Akustická Zobrazovací

3 Vstupní zařízení Klávesnice Optické snímače
snímače obrazu – skenery snímače čárového kódu snímače karet snímače značek Interaktivní grafická vstupní zařízení Akustická vstupní zařízení (mikrofon)

4 Klávesnice Slouží k vkládání dat od uživatele
Základní funkce: převod stisknuté klávesy na vyjádření znaku v určitém kódu Elektronika klávesnice je nejčastěji realizována pomocí jednočipového mikroprocesoru řady Intel 804x. Ten zajišťuje veškeré činnosti: zjišťuje zda byla stlačena nějaká klávesa (kombinace kláves), určuje její kód a komunikuje s hostitelským počítačem pomocí pětižilového kabelu

5 Klávesnice Sekce na klávesnici alfanumerická (abecedně číselná)
funkční – speciální funkce numerická (číselná) řídicí indikátory přepínačů

6 Nové prvky na klávesnicích
Nová tlačítka pro ovládání Windows nebo celého počítače (Power, Sleep) Tlačítka pro ovládání internetového prohlížeče a multimédií Vestavěné reproduktory Čtečka magnetických karet Trackball

7 Optický snímač – skener
Skener – snímač obrazu – předlohu osvítí světlem a odražené světlo pomocí optického čidla převádí na elektrický signál Černobílé skenery vyhodnocují pouze intenzitu odraženého světla a každému bodu předlohy přiřadí jeden z 256 odstínů šedi. Barevné skenery rozlišují tři barevné složky (RGB – červenou, zelenou a modrou) a pro každý bod snímaného obrazu tak vygenerují 3 čísla. Barevné skenery používají buď tři zdroje světla (RGB), u kterých zjišťují intenzitu odrazu, nebo bílé světlo a jeho odraz pak rozkládají na tři složky.

8 Typy skenerů Ruční – předloha stabilní, po ní přejíždíme celým skenerem Stolní – předloha stabilní, nad ní se pohybuje snímací hlava Rotační (bubnové) – předloha se nasadí na válec (buben), který rotuje kolem své osy. Na předlohu svítí laserový paprsek, jehož zdroj je umístěn v hlavici, která se při rotování bubnu posunuje napříč směru rotování předlohy. Tím je dosaženo druhého potřebného směru při snímání laserovým paprskem.

9 Ruční skener Vzhledem k nízké ceně stolních skenerů se dnes používají už jen ve speciálních situacích. Výhoda: možnost skenování např. plátna obrazu.

10 Stolní skener Dnes již levné, připojení k PC přes paralelní port nebo USB.

11 Rotační (bubnový) skener

12 Technologie skenování
CCD (Charge Coupled Device) Zdrojem světla zářivka, odražené světlo zachycují CCD čidla CIS (Contact Image Sensor) Zdroj světla: tři řádky diod v barvách RGB jsou součástí čtecí hlavy, jeden řádek senzorů Nemá zrcadla a čočky jako CCD, je levnější, avšak poněkud nižší kvalita snímání Rotační skenery používají ke snímání fotonásobiče. Ty mají velký dynamický rozsah (např. jsou schopny rozlišit i několik fotonů)

13 Zpracování obrazu Technologie OCR (Optical Character Recognition)
Po nasnímání textu skenerem je výsledkem obrázek. Technologie OCR (optické rozpoznávání znaků) dokáže převést obrazy písmen na písmena a tedy obrázek textu na text v editoru. Řešeno programem v PC.

14 Další optické snímače datapen (řádkový skener)
snímač čárového kódu — převádí jej do alfanumerického kódu snímač magnetických karet snímač čipových karet snímač otisku prstu snímač „otisku“ oka (duhovky) snímač značek (SAZKA atd.)

15 Interaktivní vstupní zařízení
Umožňují vstup posloupností bodů (např. kreslení), dále také ukazování na určité objekty na obrazovce přímá – vstup se provádí daným zařízením přímo na zobrazovací jednotce (světelné pero, dotyková obrazovka) nepřímá – vstup se provádí mimo obrazovku (myš, tablet, joystick)

16 Světelné pero Světelné pero – „tužka“ spojená s displejem kabelem. Obsahuje světlocitlivý prvek (fototranzistor, svazek optických vláken), který detekuje rastrový paprsek obrazovky. Řadič podle signálu shody a znalosti, kde je rastrový paprsek, určí pozici pera na obrazovce.

17 Dotyková obrazovka Principy činnosti
           Základní problém: zjistit polohu předmětu/prstu na obrazovce (x, y) Rezistivní (odporová) technologie – odporová a vodivá vrstva oddělené nevodivou vrstvou. Při promáčknutí (kontaktu obou vrstev) měřen odpor v obou osách. Technologie povrchové vlny – Zdroj ultra- zvuku v jednom okraji obrazovky, přijímač ve druhém. V místě doteku obrazovky se akustické vlny přeruší.

18 Dotyková obrazovka Principy činnosti
Kapacitní technologie Na čtyři rohy obrazovky se přivádí napětí Elektrody napětí využívají k vytvoření homogenního napěťového pole Dotek prstu odvádí proud z obou stran v závislosti na vzdálenosti od okrajů Kontrolér vypočte polohu doteku prstu podle průtoku proudu

19 Nepřímá vstupní zařízení
Myš – nejpoužívanější principy: Otáčivý pohyb kuličky se přenáší na váleček, na jehož ose je kolečko s otvory, které se prosvěcují fotodiodou. Ze snímání tohoto paprsku se určí poloha a směr pohybu myši. Bez kuličky – osvícení povrchu a odraz Trackball – „myš na zádech“ – pohybujeme přímo kuličkou. Použití např. u přenosných počítačů

20 Joystick, tablet Joystick – pákový ovladač – mikrospínače, které určí směr pohybu páky (případně potenciometry pro pozvolný pohyb) Tablet – podložka tvořená mřížkou vodičů, která přijímá signál vyslaný perem

21 Výstupní zařízení Transformují elektronické signály do signálů vnímatelných člověkem. Akustické – výstupem je zvuk Zobrazovací – výstupem je obraz zobrazovací jednotky (monitory, LCD) tiskárny souřadnicové zapisovače – plotery

22 Zobrazovací jednotky 2 režimy činnosti V grafickém je zobrazení buď
grafický – plocha rozdělená na body textový – znaky zobrazené v pevném rastru V grafickém je zobrazení buď rastrové – informace je o umístění a barvě bodů, které se mají zobrazit – bitmapa vektorové – obraz je popsán sérií příkazů –kresli kruh s poloměrem r na pozici x, y, ...

23 Zobrazovací jednotky, zobrazovací adaptéry
Obraz je výsledkem spolupráce zobrazovacího (grafického) adaptéru a zobrazovací jednotky Vývoj standardů zobraz. adaptérů: HGC – 720  348, 2 barvy, znakový režim 80  25 znaků CGA – 640  200, 16 barev (současně max 4), 80  25 znaků EGA – 640  350, 64 barev (16), 80  43 znaků

24 Zobrazovací adaptéry VGA – 640  480, 256 k barev (256 současně), 80  43 znaků SVGA – 800  600 až 1600  1200, až 16 M barev XGA SXGA

25 Zobrazovací jednotky Podle zobrazovací technologie dělíme na
monitory – princip katodové trubice (CRT – Cathod Ray Tube) displeje s tekutými krystaly (LCD – Liquid Crystal Display) plazmové monitory

26 Monitory na principu katodové trubice
Usměrňovaný svazek elektronů způsobuje rozsvícení luminoforů na stínítku, kam dopadá skrz masku Podle typu masky dělíme na delta inline trinitron

27 LCD a plazmové displeje
LCD (display z tekutých krystalů) – dvě desky pokryté elektrodami, mezi nimi tekuté krystaly. Krystaly polarizátoru podle přivedeného napětí stáčejí rovinu polarizovaného světla (o 0°–90°) a to poté s různou intenzitou prochází analyzátorem. Plazmové – dvě elektrody a mezi nimi plyn (směs argonu, xenonu, neonu) – lepší vlastnosti než LCD, ale vysoké napájecí napětí.

28 Tiskárny Dělíme na mechanické/nemechanické sériové/řádkové/stránkové konturové (celý prvek tiskneme najednou – jako psací stroj)/maticové Jehličkové tiskárny – hlava obsahuje několik jehel (9, 24, 48). V místě tisku se vysunou a přes barvící pásku udělají bod.

29 Tiskárny Řetězová tiskárna (sériová) – typový řetěz na kterém jsou znaky Řádková tiskárna s typovým válcem KLADÍVKA …… …………. …………. PAPÍR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC VÁLEC

30 Tiskárny Laserová tiskárna – využívá vlastností selenu – ve tmě jde o izolant, po osvícení jeho odpor klesne. Otáčející se kovový válec je pokryt vrstvou selenu, která se ve tmě nabije (kladně) na několik set voltů. Laserem se na něm vykreslí požadovaný obraz, tedy v těchto místech se vybije. Válec se popráší kladně nabitým práškem, který ulpí na osvětlených místech. Pak se celý obraz přenese na záporně nabitý papír. Prášek se na papíru zažehlí.

31 Princip činnosti laserové tiskárny
Zrcadlo Laserový paprsek Nabíjecí elektroda + Kazeta s tonerem a uhlazujícím válcem Odstranění zbytkového náboje z válce rotující válec Papír Zažehlení toneru na papír - - - Směr pohybu papíru

32 Tiskárny Inkoustová – několik trysek je součástí hlavy, těmi tryská inkoust na papír. Složením jednotl. barev vzniknou odstíny. Termotiskárna – tisk na speciální papír, který při zahřátí v daném místě ztmavne.

33 Souřadnicové zapisovače (plotery)
Dělíme podle způsobu tvorby obrázku na vektorový – perem, horší plochy, lepší čáry rastrový – inkoustové trysky – lepší plochy, horší čáry podle pohybu média buď se posunuje papír v jednom směru a ve druhém pero nebo pero v obou směrech

34 Ploter

35 Ploter


Stáhnout ppt "A VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČE"

Podobné prezentace


Reklamy Google