Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Ivana Hospodářová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Ivana Hospodářová"— Transkript prezentace:

1 PhDr. Ivana Hospodářová
Kurz Argumentace a efektivní komunikace pro vedoucí NZP PhDr. Ivana Hospodářová „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ (CZ.2.17/1.1.00/32033)

2 Co nás čeká? Podstata a principy argumentace
Kritické myšlení,logika a argumentace Tvrzení a argument Stavba argumentu Struktura argumentace Základní ingredience „dobrého“ argumentu“ Argumentační chyby a fauly Logika a emoce Obrana proti manipulaci Situace, rozbor 1. den 2. den

3 OD NE!!!

4 K ANO.

5 ??? Kritické myšlení, argumentace???

6 Kriticky myslet= třídit
vyhodnocovat

7 Kritické myšlení Rozlišovat a vyhodnocovat různé typy argumentů, soudů nebo tvrzení Schopnost tvořivého rozlišování umožňuje správně pochopit konkrétní situace, vytváří prostor pro kvalitní rozhodování. Umožňuje účinněji prosazovat své myšlenky, účinněji argumentovat Schopnost vyhodnocovat a rozlišovat -důležitá obrana proti manipulaci všeho druhu

8 Kritické myšlení

9 Rozumíme si? Je-li úroveň kalorické uspokojenosti subjektu A rovna 100% a úroveň kalorické uspokojenosti subjektu B je rovna 0 % nedojde v případě komunikační výměny k sjednocení.

10 Nejčastější manipulace?
Nesrozumitelnost

11 tráva je zelená, měsíc svítí na obloze...
Autor nemá co říci: tráva je zelená, měsíc svítí na obloze...

12 Autor má co říci ale chce imponovat

13 Autor má co říci a jednodušeji to nešlo

14 Srozumitelnost „Individuální člen sociální komunity často získává informace prostřednictvím vizuálních symbolických kanálů“ (Volně podle R. Feynmana)

15 Rozumět – posoudit - vést dialog
4 konverzační maximy: 1) kvantita - neinformuj více než je nutné 2) kvalita – mluv pravdu 3) relevance – mluv k věci 4) modalita – buď srozumitelný, jednoznačný, stručný a metodický. (H.P.Grice)

16 Smysl a cíl dialogu: Poučit se a dobrat k novým faktům, poznatkům, poznání… Řešit složitější problémy Dělat společná rozhodnutí Přesvědčit, motivovat, zaujmout….

17 Logika= základ lidského uvažování

18 Logika v dialogu Člověk, pokud opravdu (racionálně) myslí, myslí logicky Tento lidský způsob uvažování se odjakživa řídí týmiž zákony a sleduje tytéž postupy. Moderní definice: Logika je věda o správnosti lidského usuzování. Aristotelés : Logika je hledáním pravdy.

19 Které tvrzení je logicky správné
Ano/ne Předpoklad Déšť je nutný pro pěstování zeleniny, protože bez vody nic neroste. Neměl jsem ani kolo, ani motocykl, tak jsem tam nemohl zajet.

20 Které tvrzení je logicky správné
Ano/ne Předpoklad Déšť je nutný pro pěstování zeleniny, protože bez vody nic neroste. ne jen venku? co skleník? Neměl jsem ani kolo, ani motocykl, tak jsem tam nemohl zajet. a co autobus, auto …?

21 Metody zkoumání, usuzování, argumentace
Indukce Dedukce obecné obecné jednotlivé jednotlivé

22 Induktivní metoda „Každý člověk, kterého znám a který je závislý na tvrdých drogách, páchá trestnou činnost. Z toho plyne, že všichni, kdo jsou závislí na tvrdých drogách jsou zločinci.“ Problém? Z několika případů usuzujeme na všechny.

23 Každý koho znám už něco byť malého ukradl – tedy:

24 Deduktivní metoda Co platí pro celek platí i pro jednotlivosti.
„Všichni lidé jsou smrtelní. Všichni Řekové jsou lidé. Všichni Řekové jsou smrtelní.“ Aristotelův sylogismus.

25 Deduktivní metoda Dedukce - co platí pro celek, platí i pro jeho části. „Všichni lidé chtějí být zdraví. Z toho plyne, že každý člověk bude jíst zdravou stravu.“ Slabina? Platnost obecného poznatku

26 ? Všechna kosmická tělesa obíhají kolem Země.
Slunce je kosmické těleso. Proto slunce obíhá kolem Země. Nepravdivá premisa= nepravdivý závěr

27 ? Všichni Skotové jsou šetrní. Patrik je Skot. Proto je Patrik šetrný.
??? Opravdu

28 Vyhodnoťte platnost závěru
P1:Víme, že pan Eriksson je Švéd a že věří v Boha. P2: Víme, že téměř všichni Švédové, kteří věří v Boha jsou protestanti. Formát: předpoklady (P1,P2, atd.) a děláme závěr Závěr - „Pan Eriksson je protestant.“ Udělejme platný závěr: „Je pravděpodobné, že pan Eriksson je protestant“.

29 Vyhodnoťte platnost tvrzení
Formát: Tvrzení T a podložíme ho důkazy (D1, D2, atd.) T: „Pasterizované mléko může být velmi nezdravé“ D1: „Můj otec dostal záchvat, když pil pasterizované mléko.“

30 Tvrzení dokládáme D, D2…Dn
Devět z deseti lékařů doporučuje zubní pastu FUJ protože je nejlevnější, nejlepší v boji proti kazům a navíc dělá zuby bělostnými jako perličky. Text článku to dokazuje statistikou - všechny ostatní pasty jsou dražší (D1), kazy po použití pasty FUJ poklesly o 30 procent (D2) a zuby po měsíci vypadají bělejší (D3). Zkoumáme důkazy: D1 - pokud statistika nelže, pokud platí pro zemi, kde se reklama rozšiřuje, pro stejné velikosti tub a pro stejný rok… D procent kazů s 20 procenty poklesu kazů u konkurence – statistika se dá „udělat“ + záleží na jednotlivci D3 - jak se bělost zubů měří? Na kolika lidech to vyzkoušeli? Jak dlouho to vydrží a nemá to negativní účinky? …

31 Usuzujeme z analogie „V lese, který je slunný, vlhký se smíšeným porostem rostou houby – naše zkušenost. Podobný les – budou i houby.“ Analogie Jestliže A, má vlastnosti k, l, m, n, o, p, z B má také vlastnosti k, l, m, n, o, p Potom usuzujeme, že B má i vlastnost z . Závěr úsudku z analogie nevyplývá z premis - je jen do jisté míry potvrzen a stupeň potvrzení je tím větší, čím větší je podobnost mezi oběma objekty.

32 Analogie probouzí fantazii
Stáří je jako podzim života. Tak jako ze stromu na podzim opadává listí, opouští člověka ve stáří část jeho sil, uvnitř zůstává zjizvený, ale pevný jako strom.

33 Argumenty o příčině a důsledku
„V oddělení byl proveden průzkum týkající se pracovní výkonnosti. Jeho výsledky ukazují, že pracoviště, která mají vyšší výkonnost mají také příjemné pracovní prostředí. V závěru průzkumu se tedy navrhuje zlepšovat pracovní prostředí zaměstnanců, protože tím se docílí zvýšení pracovní výkonnosti.“ „Chytili ho u mrtvoly, tak to musí být vrah!“ „Dagmar Havlová vystudovala herectví a proto se dokáže chovat velmi společensky.“

34 Argumenty o příčině Pravidelné cvičení je v korelaci a dobrou fyzickou kondicí. Proto je pravidelné cvičení příčinou dobré fyzické kondice. ???

35 Je to tak? „Čím víc vypiješ, tím víc se ti třesou ruce.
Čím víc se ti třesou ruce, tím víc rozliješ. Čím víc rozliješ, tím míň vypiješ.“ Závěr: „Čím víc vypiješ, tím míň vypiješ.“

36 Argumenty z autority Zaručují věrohodnost svých závěrů uvedením osoby nebo organizace, ze kterých informace pocházejí Předpoklad? Nestranné, nezaujaté zdroje

37 Odhalování rozporů Zákon sporu - základní logický zákon - totéž tvrzení nemůže být současně pravdivé i nepravdivé; nebo že opaky nemohou platit současně. Příklad: "Prezident odjel na oficiální zahraniční cestu. Navštíví Polsko, Německo, Franci, Velkou Británii a Spojené státy. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu však zrušil všechny návštěvy v zámoří.“ Rozpor je tedy vždy signálem chyby. Mezi pravdivými tvrzeními (fakty) totiž rozpor být nemůže. Nejtěžším problémem lži je právě udržení konzistence.

38 Chybějící informace Srovnávání a úsudky
„Ten projekt jsem udělal špatně.“ „Je to drahé.“ „Tento poslanec je zjevně dobrým kandidátem.“

39 Je snadné změnit názor druhých?
Mínění Stanovisko Názor Přesvědčení

40 Argumentace „Není nic obtížnějšího, než přivést druhé k tomu, aby změnili své stanovisko, mínění, názor, přesvědčení.“

41 snaha o názorové ovlivnění
Argumentace= snaha o názorové ovlivnění ... pomocí racionálních i iracionálních prostředků

42 3 roviny promluvy Deskriptivní obsah, fakta Co sleduji, cíl, vůle
Emotivní obsah

43 Prostředky argumentace
příběh číslo přirovnání, analogie odkaz na renomovaný zdroj odkaz na standard autorita definice výhod bohatý jazyk

44 Tvrzení / argument Fakta = prokazatelné, logicky zdůvodnitelné skutečnosti. Tvrzení = subjektivní, často emotivní a hodnotící výroky. „Naše nemocnice je vždy o krok před ostatními zdravotnickými zařízeními v republice!“ Tvrzení. Údaje o nemocnici, počtu výkonů, personálu, pacientů atd Fakta. Srovnání cen naší firmy a konkurence Fakta. Statistika – spokojení klienti Fakta.

45 Pro a proti Argumenty (důkazy): Pro Proti

46 Každé tvrzení lze potvrdit i vyvrátit
„Neexistuje nevyvratitelné tvrzení, každá věc se dá argumentačně podpořit i argumentačně popřít.“ (René Descartes, )

47 Stavba argumentu 1. téma 2. Teze- tvrzení 3. co chci
základní argument co chci teze příběh proč důležité 1. téma 2. Teze- tvrzení 3. co chci 4. základní argument, který mě v tom podpoří 5. proč je to oprávněné 6. příběh ke zdůraznění 7. téma

48 Argumentační řetězec Silný argument (1) Slabé argumenty (x)
Úderný argument (1)

49 Schopnost argumentovat a vytvořit si názor =
umět najít důvody (argumenty) pro i proti umět nacházet správné důvody pro svá tvrzení umět poznat, zda důvody druhé strany jsou legitimní. najít správné řešení za daných podmínek odhalit v předloženém řešení chybu (úmyslnou i neúmyslnou) odhalit v předloženém řešení (skryté i zamlčené) předpoklady a důsledky

50 Co pomáhá Je pravda, že v mnoha zemích počet rozvodů stoupá spolu s počtem praček v domácnostech. Z toho ale nutně neplyne, že pračky jsou příčinou rozvodů. Ptejme se, zda v tvrzeních, které nám druhá strana předkládá: Je výchozí základ tvrzení pravdivý? Vyplývá z něho náš závěr? Vyplývá z něho nutně? Jsou i jiné možné závěry?

51 Emoce a fakta Emoce: Příběh Metafora Přirovnání Analogie Příklad Humor
Autorita Osobnost Fakta: Číslo Statistika Norma Pravidlo Předpis Zákon

52 Emotivní výroky Zájem o naše služby roste x rozpínáme křídla!
To se podařilo x to je trefa do černého! To je zajímavé x to mne vzalo za srdce!

53 Emoce Informovat Přesvědčit Fakta Emoce

54 Hlavní zásady argumentace
Každé tvrzení doložit racionálně i emocionálně Nejdříve argumenty, potom tvrzení Vždy jeden argument navíc Nejsilnější nakonec Strategicky varianty a něco odsouhlasit Respektující přístup – V-V Naladit se

55 Manipulace-pravda-lež
Lež není protikladem pravdy. Pravda (nepravda) je o skutečnosti, zatímco lež o snaze oklamat druhé. Existuje množství poctivých, a tedy nelživých, nepravd. Manipulace - synonymum lži, nikoliv opak pravdy. Mohu mluvit pravdu a přitom manipulovat. Manipulace znamená snažit se, tím či oním způsobem, oklamat druhé. Rozhodovat za ně a neumožnit jim vytvořit si vlastní názor. Proto je manipulace daleko nebezpečnější než lež

56 Manipulace je záludná Manipulace není přímým opakem pravdy
Ke zjištění, že námi někdo manipuluje, nestačí zjistit, zda jsou jeho výpovědi pravdivé!!!

57 Manipulace v reklamě - emoce
„Život se dá promarnit, prožít nebo BMW“ „Moji spolužáci mi závidí! Můj táta se rozhodl pro sportovní a spolehlivé auto.“ Seat Cordoba

58 Síla obrazů

59 Síla obrazů

60 Jak odhalit manipulaci-pozor na:
Nesrozumitelnost, vágnost, nejednoznačnost Podsouvající definice Emotivní výroky Chybné argumentace Úhybné taktiky

61 Emoce – snižují nebo zvyšují význam
justiční vražda – přehmat okupace cizího státu – pomoc teroristé - bojovníci za osvobození vražda rukojmí – poprava

62 ??? Starý muž, stařec, dědek

63 Emoce – obchází rozum černoch nebo negr
stařec, senior, starý chlap nebo dědek zabit, usmrcen, zavražděn zbožnost, kult, bigotnost noc dlouhých nožů nadsázka, ironie, zesměšňování = přímý útok na emoce

64 Co pomáhá – první krok ?

65 Je výchozí základ tvrzení pravdivý?
Vyplývá z něho náš závěr? Vyplývá z něho nutně? Jsou i jiné možné závěry?

66 Opravdu už staří Řekové

67 Argumentační chyby Kvaziargumenty
nejsou skutečnými argumenty, ale vydávají se za ně A) se společenským apelem (ad populum) B) proti člověku (ad hominem)

68 Argumentační chyby ad A)
Se společenským apelem Příklad „… my jako zaměstnanci této firmy bychom měli …“ „… každý normální (slušný člověk přece ví, že …“ „… kdo je in, kupuje si …“ Strategie nenechat se zmanipulovat do pocitu viny

69 Argumentační chyby ad A)
Se společenským apelem Odpověď 1. „právě proto, že jsme zaměstnanci firmy, navrhujeme…“ 2. „ tohle sice nevím, přesto se považuji za normálního … slušného člověka…“ 3. vysvětlit si fakta

70 Argumentační chyby ad B)
Proti člověku (ad hominem) Příklad „…minulý měsíc jste tvrdili, že…, ale dnes mě přesvědčujete o jiném …“ „…tohle se mi v projektu nelíbí …” – „… tak ho můžeme rovnou vyhodit!“ „…to je na nic práce!” – „… tak to tady zabal, když se ti tu nelíbí!“ Strategie: nedopustit únik od problému

71 Argumentační chyby ad B)
Proti člověku (ad hominem) Odpověď 1. „… situace se od posledního jednání tak a tak změnila, pojďme se znovu podívat na možnosti, které máme“ = vrátit se k jádru věci“ 2. „...projekt jako celek je dobrý, jenom tuhle partii bych předělal…“ 3. „...mám dneska špatný den, za normálních okolností mě to tady baví!“

72 Ad hominem a ještě přitvrdíme
„Pan Pivrnec zvítězil v městských volbách hlavně díky tomu, že prosazoval vybudování nové pláže na břehu našeho jezera. Přitom pan Pivrnec ani neumí plavat - zřejmě měl na mysli nějaký jiný prospěch. Víte, že jeho synovec je plavčíkem na staré pláži? Kromě toho má pan Pivrnec prodejnu na nafukovací matrace, jestli chápete, co tím chci …“

73 Další lahůdky dané jazykem
Ekvivokace (stejně znějí x různý význam) „Česká republika nemusí usilovat o vstup do Evropy, protože v Evropě je už dávno.“ Strategie: VYSVĚTLIT SI TO! Generalizace (rozšiřování nebo zužování pohledu) „Viděl jsem tvou novou nabídku, ale nezdá se mi její zpracování.“ X „Takže ji můžu podle tebe rovnou zahodit, jo?!“ Strategie: KONKRETIZOVAT ZÁMĚR!

74 Amfibolie (vágní, mlhavé tvrzení)
„Říkejte si co chcete, ale na má slova dojde.“ Strategie: UPŘESNIT TVRZENÍ! Komplexní otázka (ano i ne) „Už ti konečně došlo, že to jinak nejde?“ „Už jste přestal krást ( bít svou ženu)?“ „Už konečně začnete pracovat?“ Strategie: ODPOVĚDĚT CELOU VĚTOU!

75 Sugestivní dichotomie
Buď si pořídíte tento prací prášek nebo se rozlučte s bílým prádlem“ „Buď začnete pořádně pracovat nebo se rozlučte s další spoluprací.“ „Buď miluješ mne, nebo miluješ sám sebe“. „Volte naši stranu, nebo se rozlučte s demokracií.“ Strategie: HLEDAT DALŠÍ MOŽNOSTI

76 Chybné argumentace Argumentace dovoláváním se autority
„Každý občan ví ...“, „To je už dávno překonané stanovisko ...“ „Je naprosto zřejmé...“ „Paní učitelka říkala ...“ „Světová veřejnost se shoduje na….“ „Odborníci na řízení tvrdí, že …“ Případně citace, pokud možno obtížně dostupného pramene.

77 Autorita Thomas Alva Edison prohlásil, že "úspěch je deset procent inspirace a devadesát procent perspirace", teda potu. A vy si mi tady stěžujete, pane Dolníček, že nechcete dělat neplacené přesčasy?

78 Domnělá příčina „Větší počet rozvodů v naší republice je způsoben snazším průběhem rozvodového řízení u soudu.“ „Legalizace měkkých drog by způsobila nárůst počtu drogově závislých i nárůst zločinnosti.“

79 Manipulace definicemi
„Vlastnictví je legalizovaná krádež.“ „Homosexualita je zvrácená sexuální náklonnost k osobě stejného pohlaví.“ „Euthanasie je vražda ze soucitu.“

80 Chybné argumentace 14. Argumentace s chybějícími argumenty
Jsou vynechány argumenty neplatné, nebo ty, které nepodporují tvrzení nebo by mohly působit nepříznivě. „Splňuji kritéria pro práci v konstrukčním oddělení, mám vystudovanou VŠ stavební.“

81 Chybné argumentace 15. Argumentace s komplexní otázkou
„Obžalovaný, už jste přestal krást?“ „Tak už jste konečně přestal podvádět svou ženu?“ „Jste už konečně připraven?“

82 Chybné argumentace 16. Slabě induktivní argumentace
Indukci na základě argumentů s nedostatečným stupněm potvrzení -unáhlené zobecnění „Vietnamci jsou zloději“. „Ženy nemají logiku.“

83 Chybné argumentace 17.Argumentace neznalostí
(argumentum ad ignorantiam). „Nikdy jsem jej neviděl pít. Je proto abstinent.“

84 Chybné argumentace 19. Domnělá příčina (non causa pro causa)
„Větší počet rozvodů v naší republice je způsoben snazším průběhem rozvodového řízení u soudu.“ „Legalizace měkkých drog by způsobila nárůst počtu drogově závislých i nárůst zločinnosti.“

85 Chybné argumentace 20. Řetězec pravděpodobnostních argumentací (slippery slope) „Na každého, kdo čte nebo se dívá na pornografii, působí nebezpečně nízké pudy. Ty vzbuzují nemravné a necudné pocity. Ty mohou vést k tomu, že se nepřiměřeně rozvíjí sexuální pud a sexuální úchylky. Od nich není daleko ke zločinnosti, narušování morálky, rozkladu rodiny, což v důsledku zvyšuje nároky na posílení policistů, soudců a dozorců, pro které je třeba dosti peněz nejen na platy, ale i na zařízení. Peníze je třeba získat od občanů formou zvyšování daní, které způsobují ochuzování lidí. Ti pak budou mít stále omezenější prostředky na kulturu a vzdělání, takže bude docházet k narůstajícímu poklesu kulturní úrovně obyvatelstva, jeho úpadku, který skončí zánikem civilizace. Nelze tedy pochybovat o škodlivosti pornografie a nutnosti jejího zákazu.“

86 Slippery slope naopak „Zakázat pornografii je první krok k zavedení cenzury, k omezení autorské a nakladatelské svobody, protože tím začne zasahování státu do svobodného vydávání knih a časopisů. Po něm bude následovat omezení volného projevu názorů nejen v tisku, v umění, ale i na školách, ve veřejných institucích a ve společnosti vůbec. Jak víme, společnost, jejíž projev je řízen centrální vládou, ve které vládnou jednotlivci, říkající co je dobré a co ne, se stane opět společností s totalitním režimem.“

87 Chybné argumentace 21) Nesprávné srovnání (analogie) Nápis na synagoze hlásá: "Kdo sem vstoupí s nepokrytou hlavou, je jako kdyby zcizoložil."  Grafiti pod nápisem: „Zkusili jsme obojí, nelze srovnávat!" „Sázet do loterie je jako vyhazovat peníze oknem.“

88 Úhybné taktiky "Pravda, utratili jsme ze státního rozpočtu dvě miliardy jen za propagaci vstupu do EU, ale sousední státy utratili čtyři". "Ale každý to tak přece dělá!" Dvě zla ještě nedělají jedno dobro!!!

89 Úhybné taktiky Rudý herink - odlákání s využitím psychologie, kde víme, že oponent docela rád napadne jiný problém a chytí se. "Ty tvrdíš, že průměrný plat šesti tisíc kolibříků nestačí k slušnému životu, ale já ti říkám, že se za to slušně najíš a ještě můžeš na konci měsíce něco uložit".

90 Úhybné taktiky Nesprávná asociace - přidružení.
Napadneme názory, chování, nesplněné sliby, … skupiny, do které oponent patří nebo jiného představitele této skupiny. "To je syn toho vraha, to bude asi taky pěkný lump!"

91 Persuasivní výroky 1. Ovlivní, aniž si to okolí uvědomí
2. Dávají jiný náboj realitě 3. Jde o klíčová slova, která zavedou další tok debaty

92 Podpůrné přesvědčovací faktory
Použití vhodných otázek Stabilizační výrok (dobře, rozumím, …) Sugestivní tvrzení (jak sám dobře víte) Metoda bumerangu (vy jste před chvíli uvedl) Průběžná identifikace (plně vás chápu) Pochvaly (to jste vyjádřil velmi přesně) Zdůrazňování shody v názorech

93 Schopnost argumentovat a vytvořit si názor znamená:
umět najít důvody (argumenty) pro i proti umět nacházet správné důvody pro svá tvrzení umět poznat, zda důvody druhé strany jsou legitimní. najít správné řešení za daných podmínek odhalit v předloženém řešení chybu (úmyslnou i neúmyslnou) odhalit v předloženém řešení (skryté i zamlčené) předpoklady a důsledky

94 Dialog vyžaduje Spolupráci Vůli problém řešit Naslouchat
Dát prostor partnerovi, aby se mohl vyjádřit, zdvořile, taktně Schopnost formulovat srozumitelně, jednoznačně a uměřeně svůj záměr

95 Účinná argumentace: Argumentace vyžaduje řádný podíl logiky, dobrou přípravu, strukturovaný projev, utříděné informace podávané vhodným způsobem a ve vhodný čas.

96 Děkuji vám za pozornost a přeji hodně přesvědčivých argumentací
A úspěšných dialogů Ivana Hospodářová


Stáhnout ppt "PhDr. Ivana Hospodářová"

Podobné prezentace


Reklamy Google