Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Socioekonomická a regionální geografie NÁZEV DUMu: Světový rozvoj a mez. ekonomická spolupráce POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 1 KÓD DUMu: JK_REG_GEO_01 DATUM TVORBY: 9.9.2012 ANOTACE (ROČNÍK): 3. ročník – DUM – obsahuje informace o hospodářské situaci v současném světě. Dále ujasňuje žákům pojmy jako jsou rozvojové a vyspělé země, studená válka aj. METODICKÝ POKYN:

2 Hospodářská mapa světa Význam zemí podle HDP

3 Co je to HDP? v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území Časovým obdobím bývá obvykle rok Časovým obdobím bývá obvykle rok V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu) V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu)

4 HDP v Evropě 2006

5 HDP ve světě v roce 2008

6 Hospodářská mapa světa Bohatý SEVER a chudý JIH Bohatý SEVER a chudý JIH Hluboký kontrast mezi ekonomicky rozvinutými státy rozvojovými zeměmi Hluboký kontrast mezi ekonomicky rozvinutými státy rozvojovými zeměmi Velmi zjednodušené znázornění – ekonomicky vyspělé státy i na jižní polovině Velmi zjednodušené znázornění – ekonomicky vyspělé státy i na jižní polovině SEVER + Bohaté státy – USA, Kanada, všechny země Evropy, Rusko, Japonsko, Austrálie,NZ, JAR, Izrael SEVER + Bohaté státy – USA, Kanada, všechny země Evropy, Rusko, Japonsko, Austrálie,NZ, JAR, Izrael JIH – většinu zemí Asie, Afrika, Latinská Amerika, Melanésie, Mikronésie a Polynésie JIH – většinu zemí Asie, Afrika, Latinská Amerika, Melanésie, Mikronésie a Polynésie

7 Procento populace žijící pod 1,25$ za den (hranice extrémní chudoby stanovená Světovou bankou)

8 Hospodářská mapa světa Sever – ekonomicky rozvinutý svět Sever – ekonomicky rozvinutý svět 38% rozlohy obývané souše, 21% obyvatel a 85% svět. prům. potenciálu 38% rozlohy obývané souše, 21% obyvatel a 85% svět. prům. potenciálu JIH – 3/5 rozlohy souše, 4/5 lidstva a necelou 1/6 průmyslu (!) JIH – 3/5 rozlohy souše, 4/5 lidstva a necelou 1/6 průmyslu (!) Bohaté, ale mnohdy málo využívané nerostné bohatství Bohaté, ale mnohdy málo využívané nerostné bohatství Rychle rostoucí počet obyvatel řada problémů Rychle rostoucí počet obyvatel řada problémů Hlad, negramotnost, nízká kvalifikace, zadluženost Hlad, negramotnost, nízká kvalifikace, zadluženost

9 Příčiny rozvoje a zaostalosti Geograficka poloha Vyspělé země leží na kontinentech s příznivým klimatem, častými dešti, velice kvalitní půdou, množstvím splavných řek a bohatých na přírodní zdroje Vyspělé země leží na kontinentech s příznivým klimatem, častými dešti, velice kvalitní půdou, množstvím splavných řek a bohatých na přírodní zdroje Africké země takové podmínky zpravidla nemají a přicházejí tak o příležitost zapojit se do systému světového obchodu Africké země takové podmínky zpravidla nemají a přicházejí tak o příležitost zapojit se do systému světového obchodu Oblasti rovníkové Afriky jsou navíc nejpříznivější na světě pro výskyt malarických onemocnění u člověka Oblasti rovníkové Afriky jsou navíc nejpříznivější na světě pro výskyt malarických onemocnění u člověka Fiskální past Vlády nemají dostatek prostředků pro budování potřebné infrastruktury Vlády nemají dostatek prostředků pro budování potřebné infrastruktury Výběr daní je velmi nízký a roli sehrává také vysoký státní dluh Výběr daní je velmi nízký a roli sehrává také vysoký státní dluh

10 Příčiny rozvoje a zaostalosti Vládní selhání Vláda neplní svou nezastupitelnou roli při rozvoji - vytvářet příznivé prostředí pro investice, budovat infrastrukturu, zajišťovat dostupné sociální služby, udržovat vnitřní stabilitu a bezpečnost Vláda neplní svou nezastupitelnou roli při rozvoji - vytvářet příznivé prostředí pro investice, budovat infrastrukturu, zajišťovat dostupné sociální služby, udržovat vnitřní stabilitu a bezpečnostGeopolitika Chudé země čelí ze strany svých obchodních partnerů mnoha překážkám pro obchod, které brzdí jejich rozvoj Chudé země čelí ze strany svých obchodních partnerů mnoha překážkám pro obchod, které brzdí jejich rozvoj Stejný účinek mají hospodářské sankce namířené proti nepohodlným režimům Stejný účinek mají hospodářské sankce namířené proti nepohodlným režimům

11 Příčiny rozvoje a zaostalosti Nedostatek inovací Bohaté země mají velké trhy s vysokou konkurencí která vytváří tlak na inovace, přináší na trh nové technologie, zvyšují produktivitu a tím zvětšují kapacitu trhu, což vytváří další tlak na inovace Bohaté země mají velké trhy s vysokou konkurencí která vytváří tlak na inovace, přináší na trh nové technologie, zvyšují produktivitu a tím zvětšují kapacitu trhu, což vytváří další tlak na inovace V chudých zemích tato řetězová reakce nikdy nenastala V chudých zemích tato řetězová reakce nikdy nenastala Nízká úroveň vzdělanosti oslabuje výzkumný potenciál, nedostatek dostupného kapitálu brání pokrýt vysoké náklady spojené s výzkumem a nerozvinutý trh znemožňuje návratnost takovéto investice Nízká úroveň vzdělanosti oslabuje výzkumný potenciál, nedostatek dostupného kapitálu brání pokrýt vysoké náklady spojené s výzkumem a nerozvinutý trh znemožňuje návratnost takovéto investice !!!!Inovace jsou zřejmě nejvýznamnějším faktorem, proč se za posledních 200 let tak zvětšily rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími zeměmi a proč tyto nejchudšími nadále zůstávají!!!! !!!!Inovace jsou zřejmě nejvýznamnějším faktorem, proč se za posledních 200 let tak zvětšily rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími zeměmi a proč tyto nejchudšími nadále zůstávají!!!!

12 Příčiny rozvoje a zaostalosti Demografická past Chudé rodiny mívají zpravidla větší počet dětí Chudé rodiny mívají zpravidla větší počet dětí Náklady, spojené se zaopatřením tolika potomků, však rodiče nejsou schopni pokrýt Náklady, spojené se zaopatřením tolika potomků, však rodiče nejsou schopni pokrýt Vzdělání, ošacení, jídlo tak často dostává jen nejstarší ze sourozenců Vzdělání, ošacení, jídlo tak často dostává jen nejstarší ze sourozenců Ostatní bez těchto možnosti zůstanou nevzdělaní a chudí což v důsledku vede k vysoké míře porodnosti v příští generaci Ostatní bez těchto možnosti zůstanou nevzdělaní a chudí což v důsledku vede k vysoké míře porodnosti v příští generaci

13 Jih Dále se začíná diferencovat – jádrem se stávají nejméně vyspělé země – chudé z chudých „čtvrtý svět“ Dále se začíná diferencovat – jádrem se stávají nejméně vyspělé země – chudé z chudých „čtvrtý svět“ Rozvojové země (červená) a vyspělé (zelená), žlutě jsou pak znázorněny ty státy, které se nacházejí mezi oběma skupinami a šedě ty státy o nichž nejsou potřebné informace

14 Skupina G77 při OSN je volná koalice rozvojových zemí při OSN je volná koalice rozvojových zemí podpořit kolektivní ekonomické zájmy svých členů a zvýšit jejich vyjednávací schopnost při OSN podpořit kolektivní ekonomické zájmy svých členů a zvýšit jejich vyjednávací schopnost při OSN Členové skupiny (zeleně)

15 Rozvojové země Páteří ekonomiky většiny rozvojových zemí je dosud zemědělství Páteří ekonomiky většiny rozvojových zemí je dosud zemědělství Primitivní naturální hospodářství Primitivní naturální hospodářství Produkce není určena pro trh Produkce není určena pro trh Vysoký podíl těžby Vysoký podíl těžby Hlavně spotřební průmysl - zboží určené především ke krátkodobé nebo dlouhodobé spotřebě Hlavně spotřební průmysl - zboží určené především ke krátkodobé nebo dlouhodobé spotřebě

16 Rozvojové země Potravinářské obory Potravinářské obory Malá koupěschopná poptávka – brzdí rozvoj výroby Malá koupěschopná poptávka – brzdí rozvoj výroby Moderní technika jen v oborech pracujících pro export Moderní technika jen v oborech pracujících pro export Doprava – nevytváří souvislé systémy Doprava – nevytváří souvislé systémy Spojení nalezišť a výrobních oblastí s přístavy Spojení nalezišť a výrobních oblastí s přístavy Různé rozchody kolejnic Různé rozchody kolejnic Průmyslové koncentrace v místech výroby pro vývoz Průmyslové koncentrace v místech výroby pro vývoz

17 Rozvojové země Nevysoká úroveň urbanizace rychle přibývá Nevysoká úroveň urbanizace rychle přibývá Města nemohou nabídnout dostatek pracovních příležitostí Města nemohou nabídnout dostatek pracovních příležitostí Agrární přelidnění – nadbytek pracovních sil v zemědělství Agrární přelidnění – nadbytek pracovních sil v zemědělství Zapojení do mez. dělby práce se formovalo v koloniálních dobách Zapojení do mez. dělby práce se formovalo v koloniálních dobách

18 Rozvojové země Velmi úzká monokulturní orientace v zemědělství specializace rizika neúroda, nezájem o produkci Velmi úzká monokulturní orientace v zemědělství specializace rizika neúroda, nezájem o produkci „JIH“ nebezpečný výbušný potenciál sociální exploze o velké ničivé síle „JIH“ nebezpečný výbušný potenciál sociální exploze o velké ničivé síle Budoucnost lidstva závisí do značné míry na vývoji v rozvojových zemích Budoucnost lidstva závisí do značné míry na vývoji v rozvojových zemích

19 Sever Vyspělé země Vyspělé země Vysoké HDP na hlavu, rozvinutá energetika, strojírenský a chemický průmysl Vysoké HDP na hlavu, rozvinutá energetika, strojírenský a chemický průmysl Má nízký podíl těžby nerostných surovin Má nízký podíl těžby nerostných surovin Převažuje zpracovatelský průmysl a je rozvíjena věda a technika Převažuje zpracovatelský průmysl a je rozvíjena věda a technika Zemědělství je druhořadé, avšak nezanedbatelné s moderní základnou Zemědělství je druhořadé, avšak nezanedbatelné s moderní základnou

20 Sever Mezi další charakteristiky ekonomicky vyspělých zemí patří: vysoká zaměstnanost ve službách vysoká zaměstnanost ve službách nerovnoměrné rozmístění hospodářství nerovnoměrné rozmístění hospodářství orientace na vědu a výzkum orientace na vědu a výzkum rozvoj cestovního ruchu a dopravy rozvoj cestovního ruchu a dopravy vysoký hospodářský potenciál vysoký hospodářský potenciál

21 Sever Regionální rozvoj není všude stejný Regionální rozvoj není všude stejný Rozdíly se často prohlubují Rozdíly se často prohlubují Část oborů vytváří tzv. územně výrobní komplexy Část oborů vytváří tzv. územně výrobní komplexy Výhodné shlukování závodů Výhodné shlukování závodů Zaměření na zdroje kvalifikovaných pracovních sil - (Škoda – vlastní vysoká škola) a místa s výhodnou dopravní polohou Zaměření na zdroje kvalifikovaných pracovních sil - (Škoda – vlastní vysoká škola) a místa s výhodnou dopravní polohou

22 Sever Rozvoj průmyslu v přístavech a námořních uzlech Rozvoj průmyslu v přístavech a námořních uzlech Vysokotechnologické obory – orientace na vysoké školy, technologické parky Vysokotechnologické obory – orientace na vysoké školy, technologické parky Urbanizace (soustředění obyvatelstva do měst) dosahuje vysokého stupně Urbanizace (soustředění obyvatelstva do měst) dosahuje vysokého stupně Průmyslové aglomerace často neuspokojivé životní prostředí Průmyslové aglomerace často neuspokojivé životní prostředí Úkol: Jaká je situace ŽP v ČR??? Úkol: Jaká je situace ŽP v ČR???

23 Sever Mezi vyspělé země se obvykle neřadí země, jejichž bohatství je založeno pouze na těžbě a vývozu nějaké komodity, a přitom nejsou adekvátně rozvíjeny ostatní složky hospodářství, nebo státy, v nichž je bohatství velmi nerovnoměrně rozloženo Mezi vyspělé země se obvykle neřadí země, jejichž bohatství je založeno pouze na těžbě a vývozu nějaké komodity, a přitom nejsou adekvátně rozvíjeny ostatní složky hospodářství, nebo státy, v nichž je bohatství velmi nerovnoměrně rozloženo Mezi takové země patří státy Blízkého východu, jejichž bohatství je založeno jen na vývozu ropy Mezi takové země patří státy Blízkého východu, jejichž bohatství je založeno jen na vývozu ropy (např: Bahrajn, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie) (např: Bahrajn, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie)

24 Vyspělé země světa (modře) v roce 2008 podle Mezinárodního měnového fondu

25 Hospodářská klasifikace zemí Po 2.SV rozdělení světa na Z a V Po 2.SV rozdělení světa na Z a V Dvě soustavy kapitalistická a socialistická Dvě soustavy kapitalistická a socialistická Státy s tržní ekonomikou Státy s tržní ekonomikou Státy s centrálně plánovaným hospodářstvím (ústředně řízeným) Státy s centrálně plánovaným hospodářstvím (ústředně řízeným) Rozdělení – Jaltská konference 1945 Rozdělení – Jaltská konference 1945 Rozvoj zbrojení Rozvoj zbrojení

26 Studená válka stav politických sporů, vojenského napětí, zástupných válek a hospodářské konkurence, který vypukl po druhé světové válce mezi komunistickými státy a spojenci – a západními státy stav politických sporů, vojenského napětí, zástupných válek a hospodářské konkurence, který vypukl po druhé světové válce mezi komunistickými státy a spojenci – a západními státy Konflikt začal zhruba roku 1947 a trval do zániku Sovětského svazu roku 1991 Konflikt začal zhruba roku 1947 a trval do zániku Sovětského svazu roku 1991 I když se hlavní účastníci vojensky nikdy nestřetli přímo, boj vedli budováním vojenských koalic, pomocí zranitelných států, zástupnými válkami (Korejská válka), špionáží, propagandou, závody ve zbrojení, rivalitou při sportovních kláních a předháněním se v technické vyspělosti (např. kosmické závody) I když se hlavní účastníci vojensky nikdy nestřetli přímo, boj vedli budováním vojenských koalic, pomocí zranitelných států, zástupnými válkami (Korejská válka), špionáží, propagandou, závody ve zbrojení, rivalitou při sportovních kláních a předháněním se v technické vyspělosti (např. kosmické závody)

27 Cold war europe military alliances

28 Hospodářská klasifikace zemí V současné světě tvoří nejsilnější skupinu státy s rozvinutým tržním hospodářstvím v minulosti označované jako kapitalistické státy – USA, Japonsko, ZE země, Kan., Aus.,NZ, JAR, Izr. V současné světě tvoří nejsilnější skupinu státy s rozvinutým tržním hospodářstvím v minulosti označované jako kapitalistické státy – USA, Japonsko, ZE země, Kan., Aus.,NZ, JAR, Izr. Zabírají 24% souše, 15% obyvatel Zabírají 24% souše, 15% obyvatel 50% průmyslové produkce, třetina zemědělské produkce 50% průmyslové produkce, třetina zemědělské produkce Tři hlavní soupeřící centra – USA, Japonsko, EU Tři hlavní soupeřící centra – USA, Japonsko, EU

29 G 8 Nejvyspělejší státy světa USA, Japonsko, Německo, Francie, GB, Itálie, Kanada, Rusko 2/5 světové průmyslové produkce ½ světového vývozu Dříve čistě ekonomicky motivované setkání Dnes více politických témat

30 Hospodářská klasifikace zemí Menší a malé evropské země s rozvinutou tržní ekonomikou – Dánsko, Rakousko, Norsko….. Menší a malé evropské země s rozvinutou tržní ekonomikou – Dánsko, Rakousko, Norsko….. Přesídlenecké země – evropští vystěhovalci a jejich potomci – vesměs vyspělé hospodářství – Kanada, Austrálie, NZ,…… Přesídlenecké země – evropští vystěhovalci a jejich potomci – vesměs vyspělé hospodářství – Kanada, Austrálie, NZ,…… Postsocialistické země – obnova tržní ekonomiky…..vývoj po roce 1989 – vých. a střední Evropa Postsocialistické země – obnova tržní ekonomiky…..vývoj po roce 1989 – vých. a střední Evropa Z nich nejvyspělejší jsou státy střední Evropy Z nich nejvyspělejší jsou státy střední Evropy

31 Hospodářská klasifikace zemí Zvláštní postavení má Rusko Zvláštní postavení má Rusko Jaderná mocnost- rozsáhlý vojensko- průmyslový komplex Jaderná mocnost- rozsáhlý vojensko- průmyslový komplex Velké surovinové zdroje Velké surovinové zdroje Neefektivní vysoký podíl těžkého průmyslu Neefektivní vysoký podíl těžkého průmyslu Velký nenasycený vnitřní trh Velký nenasycený vnitřní trh

32 Hospodářská klasifikace zemí V současnosti 150 rozvojových zemí – 4/5 lidstva V současnosti 150 rozvojových zemí – 4/5 lidstva Nejpočetnější skupina států světa Nejpočetnější skupina států světa Převážná většina z nich má tržní hospodářství Převážná většina z nich má tržní hospodářství Některé „socialistické“ ústřední řízení ekonomiky – KLDR, Kuba Některé „socialistické“ ústřední řízení ekonomiky – KLDR, Kuba Čína, Vietnam – začínají tržní hospodářství budovat Čína, Vietnam – začínají tržní hospodářství budovat

33 Použité zdroje a literatura Literatura: Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chudoba http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvojov%C3%A9_zem%C4%9B http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysp%C4%9Bl%C3%A1_zem%C4%9B http://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_v%C3%A1lka

34 Použité zdroje a literatura Obrazové materiály: BOGDAN. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_gdp_map-1-.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_gdp_map-1-.png SBW01F. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GDP_nominal_per_capita_world_map_IMF_ 2008.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GDP_nominal_per_capita_world_map_IMF_ 2008.png CFLM. wikipedia [online]. [cit 9.9.2012.]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Percent_of_population_living_on_less_than_ $1.25_per_day.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Percent_of_population_living_on_less_than_ $1.25_per_day.svg COOL CAT. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:G77countries.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:G77countries.png SPACEPOTATO. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IMF_advanced_economies_2008.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IMF_advanced_economies_2008.svg SAN JOSE. wikipedia [online]. [cit 9.9.2012.]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cold_war_europe_military_alliances_map_en.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cold_war_europe_military_alliances_map_en.png


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google