Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O tom, kterak v roce 1972 jedna škála na svět přišla Lukáš Matuška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O tom, kterak v roce 1972 jedna škála na svět přišla Lukáš Matuška."— Transkript prezentace:

1 O tom, kterak v roce 1972 jedna škála na svět přišla Lukáš Matuška

2 15.11.2005Lukáš Matuška Proč a jak? V roce 1950 Adorno a kol.: F-škála testující nakolik je respondentova osobnost autoritářská Kritika F-škály např: Tendence k response-setu Orientována pouze na pravicový extremismus Myšlenka vytvořit novou Autoritářsko- rebelantskou škálu (ARS) vzniklou vyvážením původní F-škály Vyvážení se docílí doplněním nových výroků, které se dají označit jako extrémně levicové a které jsou opačné původním výrokům. Nemělo by být možné souhlasit s původním i opačným výrokem najednou

3 15.11.2005Lukáš Matuška Vybrané původní (originals) a opačné výroky (reversals) Poslušnost je matka úspěchu. USA jsou předurčeny k tomu, vést svět. Lidé se dělí na dvě odlišné třídy – na slabé a silné. Poslušnost je matka otroctví. USA nemohou morálně vést ostatní země, dokud se nezřeknou svých prohnilých materiálních hodnot. Lidé nejsou dědičně slabí nebo silní. Jedná se pouze o zvýhodněné a znevýhodněné členy nespravedlivé společnosti.

4 15.11.2005Lukáš Matuška

5 15.11.2005Lukáš Matuška Metoda skórování Každá položka škály od rozhodného nesouhlasu: 1 až po rozhodný souhlas: 6 ARS skóre = ½ * (průměrné skóre za všechny originals + 7 – průměrné skóre za všechny reversals) Takže ARS skóre nabývá celkově hodnot 1 (rebel) až 6 (autoritářská osobnost)

6 15.11.2005Lukáš Matuška Výběr výroků Opaky ke všem 26 původním výrokům F- škály. Po expertní diskusi vybráno 19 párů 107 respondentů – analýza – pouze 10 párů splnilo kritéria (dostatečně silné korelace navzájem a s celkovým ARS skóre) Rozšíření o 11 doplňujících výroků k F- škále (autor Pflaum 1964) a jejich opaků 197 respondentů – z původních 10+11 párů bylo 9+6=15 přijato jako vyhovující a splňující kritéria

7 15.11.2005Lukáš Matuška Testy reliability Přijaté výroky Mediánová item-whole korelace mezi originals = 0,46 Mediánová item-whole korelace mezi reversals = 0,39 Celková korelace mezi originals a reversals = -0,42 Originals – celkové ARS skóre = 0,35 Reversals – celkové ARS skóre = -0,36

8 15.11.2005Lukáš Matuška Testování vlastností škály a jejího vztahu k jiným vybraným charakteristikám Škála testována na dalších dvou souborech (N = 58 a 64) a navíc na členech studentských politických spolků N=58 a členové politických spolků též vyplnili i názorovou škálu (Opinionatin Scale) zjišťující levicové či pravicové postoje

9 15.11.2005Lukáš Matuška Reliabilita – dobrá podle Vzájemných korelací Odd-even Spearman-Brown corrected reliabilities (vychází z korelací mezi sudými a lichými položkami škály) Relativně nízký výskyt double agreement, který indikuje náchylnost k „acquiscence response setu“ – tzn. se vším souhlasit (opakem je „dissentience response set“ - nesouhlasný)

10 15.11.2005Lukáš Matuška Souvislost s levo-pravicovou orientací Korelace Pravicová orientace – originals = 0,64 Levicová orientace – reversals = 0,59 Studentské politické spolky Trotskysti, Noví demokraté - antiautoritářští a rebel. Liberálové, Konzervativci – uprostřed členové Společnosti Edmunda Burka – autoritářští a antirebel.

11 15.11.2005Lukáš Matuška Souvislost s sociodemografickými a jinými charakteristikami studentů Vliv nemělo například pohlaví či rodinný příjem Mladší studenti – vyšší skóry Náboženství – ateisté, buddhisté a spol. nižší ARS než katolíci, židé a zejména protestanti Permisivní vztah k drogám a kouření marihuany – nízké ARS skóre

12 15.11.2005Lukáš Matuška Faktorová analýza – faktory po kolmé rotaci 5 faktorů – celkem 52 % vyčerpané variance 1. faktor - rebeliousness (rebelanství, vzpurnost, odbojnost, nepoddajnost) 26 % variance, silné zátěže (kolem 0,7) u všech reversals 2. faktor – pravicového autoritářství, 9,3 % variance, výrazné zátěže (kolem 0,6) u většiny originals

13 15.11.2005Lukáš Matuška Faktorová analýza 2 Další faktory od 6 do 4% variance 3. autoritářský cynismus (víra v astrologii, dojem, že společnost se rozkládá, víra v autoritu a zákon) 4. a 5. obtížně interpretovatelné Korelace mezi faktory po šikmé rotaci byly velmi nízké´- představují na sobě relativně nezávislé dimenze (nejvyšší r=0,28 mezi 2. a 3.; mezi 1. a 2 r=0,06)

14 15.11.2005Lukáš Matuška Závěry a diskuze Relativně reliabilní Měří dobře jak rebelantskou tak autoritářskou dimenzi Koresponduje dobře i s levo-pravou názorovou orientací Odráží i řadu názorových orientací např. vztah k drogám a náboženské vyznání

15 15.11.2005Lukáš Matuška Háček Překvapivě slabý vztah mezi originals a reversals a tedy i 1. a 2. faktorem v testovaných skupinách kromě členů politických spolků Vysvětlení: Ideologická konzistence autoritářských a rebelantských postojů není studentské severoamerické populaci vlastní, ovšem až na výjimky tvořené politicky aktivními a vyhraněnými jedinci

16 15.11.2005Lukáš Matuška Výhoda škály Schopnost podchytit autoritářské i rebelantské osobnostní rysy ať už jsou tyto dvě dimenze ve zkoumané populaci na sobě závislé či nezávislé


Stáhnout ppt "O tom, kterak v roce 1972 jedna škála na svět přišla Lukáš Matuška."

Podobné prezentace


Reklamy Google