Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V E N K O V 2 0 0 9 Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 18. listopad 2009, zámek Holešov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V E N K O V 2 0 0 9 Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 18. listopad 2009, zámek Holešov."— Transkript prezentace:

1 V E N K O V 2 0 0 9 Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 18. listopad 2009, zámek Holešov

2 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ EU 1/3 Venkov tvoří přes 90% ploch EU a žije zde cca 60% veškeré populace. Zemědělství je na venkově EU hlavním zdrojem obživy a jeho páteří. Prioritou SZP EU proto je podpora racionálního zemědělského hospodaření v krajině. SZP z pohledu zemědělce přesto není nastavena optimálně, např. nedokázala reagovat na stávající krizi (mléko, obilí), způsobila zánik některých odvětví (cukrovarnictví v ČR). Revize zdravotního stavu - tzv. Health Check nesplnila očekávání – naopak prohloubila národní rozdíly. Nutno otevřít co nejdříve diskuzi jakou politiku pro rozvoj zemědělství a venkova po r. 2013.

3 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ EU 2/3 Priority vytyčené SZP EU, jejichž cílem je rozvoj venkova: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělců (podpory směřující do nákupu strojů, pro mladé a začínající farmáře, zlepšení odbytu produkce, aj.). Péče o půdu a životní prostředí (agro-envi opatření, podpory LFA, zalesňování méně bonitní půdy, aj.). Diverzifikace podnikatelské činnosti na venkově a zdejší kvalita života (podpora agroturistiky, údržba a obnova kulturního, architektonického dědictví, aj.) Základní myšlenka: „Investice do udržení živého a životaschopného venkova přinášejí prospěch celé společnosti.“

4 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ EU 3/3 I přes deklarované jednotné vize SZP existují značné národní rozdíly: - kapitálová síla a možnosti EU15 (nadstandardní přístup a formy pomoci – Francie, Německo, aj.), - diskriminační podmínky vstupu pro EU10+2 v r. 2004, - platba na 1 ha z.p. v ČR je letos 56% co v Rakousku, - aktuálně „platba pomoci“ ve výši 15 tis. € na farmu. Neustálý ústup rostoucím tlakům ochranářské lobby (nitrátová směrnice, IPPC, cross-compliance, GAEC, welfare). EU tak postupně ztrácí konkurenceschopnost k okolnímu světu. Hitem současnosti je údržba TTP („zahradničení v krajině“) a ekologické zemědělství, které však svět v době potravinové krize nenakrmí.

5 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZEMĚDĚLSTVÍ EU A SVĚT 1/2 Nutno vnímat dění v širších souvislostech, přes 1 mld. lidí na světě hladoví, přes 1 mld. lidí nemá přístup k pitné vodě, vyčerpávají se přírodní zdroje, oceány, dochází k dalšímu znehodnocování půdy, ovzduší, vody… Přesto je trh EU světem i sám sebou charakterizovaný jako uzavřený, izolovaný, ochranářský, konzervativní, nevyužívající vlastní potenciál a možnosti... Výroba surovin a potravin za přísných hygienických a bezpečnostních standardů: - nezpochybnitelný přínos pro spotřebitele; - nevýhoda ve vysokých nákladech a malé konkurenci vůči světu, který na to v takové míře nedbá (dovozy hovězího masa z J. Ameriky, drůbež z USA). Značné rozdíly v podnikatelské struktuře uvnitř EU, podpora převažujících malých rodinných farem. Svět jde cestou intenzifikace, sdružování do družstev prvovýrobců, aj.

6 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZEMĚDĚLSTVÍ EU A SVĚT 2/2 Nekončící diskuze ve věci GMO, které svět již běžně používá, EU díky své pasivitě a absenci politické zodpovědnosti výrazně ztrácí – viz. poznatky z USA. Příkladem jsou nedávné zákazy dovozů nedostatkových bílkovinných krmiv (sója) s GM prachovými příměsemi. Tlaky v rámci WTO (USA, Indie, státy J. Ameriky) na otevření EU trhů. Příslib postupné liberalizace (omezení subvencovaných vývozů, apod.) Cenou za současného stavu a zaměření SZP nelze konkurovat. Diskuze směřuje k nastavení minim. standardů pro dovozové výrobky a potraviny. Strategickým úkolem EU musí zůstat zajištění vlastní potravinové soběstačnosti.

7 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz POTRAVINY, KRMIVA, PALIVA – nárůst požadavků Krmivo Potraviny Požadavky v mld t zrna Source: USDA and Goldman Sachs Commodities Research CAGR +1.6% Pa l ivo Demand inflexion Bio paliva – cukr. třtina Braz ílie, kukuřice US A, biomas a Rostoucí trh – popula ce, růst HDP – urbaniza ce : více masa CAGR ~2.5%

8 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PRIORITY SZP EU PO R. 2013 1/2 Dlouhodobé zajištění bezpečných a kvalitních potravin ze zdrojů EU pro 500 mil. spotřebitelů. Konkurenceschopné zemědělství – přijatelné ceny pro spotřebitele – spravedlivá odměna pro farmáře. Srovnání podmínek SZP pro všechny členy EU27, stabilita trhu, koncepce pro dlouhodobé podnikatelské záměry, snížení administrace, apod. Nastavení jasných pravidel pro rozdělení zisku ve vertikále prvovýroba – zpracovatel – obchod. Omezení fluktuace cen zemědělských komodit, která je mnohem vyšší než u průmyslových odvětví. Racionální využití stovek mld. již investovaných € do modernizace agropotravinářského komplexu v rámci celé EU.

9 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PRIORITY SZP EU PO R. 2013 2/2 Udržení života a aktivit na venkově, investice do projektů diverzifikace činnosti, boje s nezaměstnaností, stimulace zapojení mladých lidí, odpovídající infrastruktury, apod. Udržitelná produkce za odpovídající ochrany půdy, vodních zdrojů, krajiny, welfare, apod. s nadstavbou jako je péče o krajinu, o biodiverzitu. Udržení národních specifik - regionální potraviny, ale také zvyky, obyčeje, řemesla. Uchopení nových výzev, jako je boj s klimatickými změnami, využití alternativních zdrojů energie (biopaliva I. a II. generace, bioplynové stanice, fotovoltaika, biomasa). Čeští zemědělci se chtějí těchto procesů aktivně účastnit i po r. 2013 !

10 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 1/2 Rok 2007 – rok naděje, růst cen a zájmu o komodity, celkové oživení, příznivý rozpočet, dobrý start PRV. Hlavním důvodem však byly spekulace kapitálu… Rok 2008 – karta se obrací, start agrární inflace, růst cen vstupů (energie, hnojiva, osiva, …). Propad tržeb zapříčiněný zhroucením cen hlavních komodit (mléko, obilí, vepř. maso, aj.) Dopady světové ekonomické a hospodářské krize do všech odvětví, do národních rozpočtů. Absence důvěry bank - nedostatek provozního kapitálu. Přitom na 90% světového obchodu probíhá formou kreditu, nebo zajištění garancí, půjček dovozcům, nebo vývozcům.

11 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2/2 Rok 2009 – krize pokračuje a dále se prohlubuje… Ceny zemědělských výrobců hluboce a dlouhodobě pod náklady, očekávaná roční ztráta příjmů 15 – 20 mld. Kč. Pasivita státu – bez konkrétních programů pomoci. Pasivita EU – selhání, neodhadnutí trendů a vývoje trhu v r. 2008, následně jen kosmetické změny a návrhy. Například dlouhodobá jistota – tržby za mléko – se staly dalším, samotnými zemědělci dotovaným odvětvím… Rok 2010 – bez větších nadějí na změnu, boj o podobu rozpočtu kapitoly zemědělství. Předpoklad ukončení existence mnoha subjektů. Paradoxně jsou takto „odměněni“ především ti, kdo hospodaří intenzívně a investovali do provozů.

12 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZEMĚDĚLSTVÍ ČR V EU

13 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz

14 Hovězí maso produkce kg/obyv. v roce 2007 Vepřové maso produkce kg/obyv. v roce 2007 Kuřecí maso produkce kg/obyv. v roce 2007 Kravské mléko produkce kg/obyv. v roce 2007

15 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz Pšenice produkce kg/obyv. v roce 2007 Cukrovka produkce kg/obyv. v roce 2007 Brambory produkce kg/obyv. v roce 2007 Řepka produkce kg/obyv. v roce 2007

16 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV V ČR 1/2 Odlišná struktura od průměru EU, venkov tvoří cca 80% plochy ČR a žije zde cca čtvrtina obyvatel. Po r. 1989 došlo ke zhoršení situace a kvality života na venkově, odliv státní podpory i obyvatel. M.j. zemědělství opustilo pozici hlavního zaměstnavatele. Trvá hledání vzájemné ideální komunikace a kompromisů mezi produkčním zemědělstvím a další činností a životem na venkově. O to větší význam koordinace činností mezi státem – nevl. zeměd. organizacemi + nevl. organizacemi pro venkov – zeměd. podnikateli a jednotlivými občany.

17 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV V ČR 2/2 Příležitosti propojení zemědělství a venkova založené na aktivitách a práci lidí žijících na venkově: -Podnikání a zaměstnání v hlavních a příbuzných oborech (zemědělství, lesnictví, rybářství, potravinářství, navazující služby a odvětví, apod.) -Podnikání v alternativních a rozvíjejících se oborech – - agro- hippo- cykloturistika, ubytování na farmách a zapojení do jejich života, - další alternativy (rybolov, myslivost, programy pro školy, aktivity pro rodiny s dětmi, seniory…) - obnovení historických tradic (dožínky, masopust, majáles, svatováclavské poutě, jízda králů) - ochutnávky tradičních i jiných jídel a nápojů (sv.martinské víno, zvěřinové hody, zabíjačky, apod.)

18 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 1/2 Deklarovaná vize: Do roku 2013 se změní tvář venkova ČR a jeho hospodářská struktura v míře vedoucí k výraznému zlepšení životního prostředí, životní úrovně a životních podmínek jeho obyvatel, k posílení nosných oborů a diverzifikaci ekonomických aktivit zemědělství, lesního a vodního hospodářství, cestovního ruchu a dalších odvětví zabezpečujících hospodářskou a společenskou stabilitu venkova a k dosažení úrovně srovnatelné s venkovskými regiony vyspělých zemí Evropské unie. Komparativní výhody života na venkově zvýší atraktivitu venkova pro bydlení, práci a podnikání.

19 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2/2 Jednoznačný přínos je v přílivu investic z EU fondů, které by ČR nebyla schopna samostatně zajistit. Dodržet celkový rámec financování a kofinacování. Otázkou a neustále k diskuzi je nastavení jednotlivých Os a Opatření. Upřednostnit programy o které je zájem zdola, nikoliv shora úředním tlakem. Zjednodušit a snížit administrativu na nezbytnou úroveň, eliminace nadbytečných a křížících se kontrol. Přes deklarovanou vizi jsou současná realita a stav stále poněkud odlišné, viz. společné problémy.

20 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz SPOLEČNÉ PROBLÉMY 1/3 Postupující stárnutí populace, vylidňování venkova, rostoucí absence mladých rodin s dětmi. Nedostatečná nabídka práce, vzdálenost a nutnost dojíždění. Problémy se zahájením a činností stávajících a nových živností, podniků, apod. Byrokratická zátěž. Nedostatečná infrastruktura, špatná dopravní obslužnost, nízká dostupnost obchodu a služeb, aj. Spoléhání se na sociální síť státu. Historicky způsobené zpřetrhání vlastnických vazeb k majetku, půdě, historii vlastního rodu, aktivitám, apod.

21 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz SPOLEČNÉ PROBLÉMY 2/3 Většinové odcizení se aktivnímu životu na venkově. Chybí, či jsou těžce obnovovány spolky a sdružení organizující volnočasové aktivity (hasiči, myslivci, sportovní kluby, ochotníci, a další) Nízká úroveň financování potřeb venkova, malá obec větší problémy (rozpočtové určení daní). Tlaky na záběry kvalitní zemědělské půdy, průměrně za posledních 8 let ročně nevratně mizí cca 5.000 ha ! Developeři, spekulanti, dálnice, průmyslové zóny na zelené louce, apod. Negativní vliv na životní prostředí, vodní režim, zvěř, aj.

22 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz SPOLEČNÉ PROBLÉMY 3/3 Příměstské – původně často venkovské aglomerace jsou díky masivnímu rozvoji a neřízenému stavebnímu boomu anonymní, chybí provázanost, služby, komunity, obchody... Odcizení vnímání a nerespektování potřeb zemědělské prvovýroby. Spotřebitel nevnímá historii vzniku potravin ve vzorci pole-zrno-mouka-pekař-obchod a nevytváří si tak osobní vztah k práci těchto lidí. Dále tedy nerovnost mezi městy a venkovem trvá a spíše vzrůstá.

23 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ÚLOHA STÁTU V KRIZI Kritická situace si vyžaduje nestandardní řešení. Upřednostnit aktuální problémy zemědělství a venkova před dlouhodobými záměry. Přeskupit finanční zdroje EU i státu. Přístupnější pomoc prostřednictvím programů PGRLF. Zasadit se o důvěru bank k financování našich potřeb. Komunikovat se spotřebitelem. Pomoci českým potravinám a jejich výrobcům, probudit patriotismu a hrdost. (- Marketingový fond při AK ČR, přebíráme úlohu státu…) Přejít k aktivnímu dozoru státu nad dodržováním zákonů ve vertikále „výrobce – zpracovatel – obchodník“, využít zákon o významné tržní síle. Obhajoba národních zájmů v EU. Aktivnější zásah EK – stáhnout přebytky z trhu.

24 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz ÚSPĚŠNÉ PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE Země živitelka 2009, expozice krajů, regionálních výrobků a firem, Večer venkova. Dohody o partnerství a spolupráce na řešení komplexních záležitostí a konkrétních úkolů. Prosazovaní společných zájmů v Monitorovacích výborech, komisích, připomínkování legislativy, apod. Soutěže o nejlepší regionální potraviny. Zapojení jednotlivých zemědělců do projektů MAS. Služby zemědělců pro obce, např. udržování zeleně, spolupořadatelství místních akcí, apod. Nabídka MMR k zapojení AK ČR do soutěže Vesnice roku.

25 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz MOŽNOSTI DALŠÍ SPOLUPRÁCE Záleží především na lidech, jejich přesvědčení a vizích, odvaze je plnit a přetvářet v realitu, shodnout se na: - názorovém sjednocení subjektů žijících a podnikajících na venkově, vyvinout soustředěný tlak na vládu a EK; - zapojit úzce do problematiky, financování a zodpovědnosti za řešení problémů zemědělství a venkova jednotlivé kraje ČR; - nepřehlížet s výmluvou na krizi skutečné problémy, hledat jejich okamžité a souběžně i koncepční řešení; - inspirovat se z úspěšných modelů a projektů spolupráce doma i v zahraničí. - v maximální možné míře využít prostředky ze strukturálních fondů na posílení venkova v celé jeho šíři.

26 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz DALŠÍ ZÁMĚRY A CÍLE 1/2 Krátkodobé: - odvrátit hrozící krach nejenom zemědělských podniků a stabilizovat jejich příjmy; - nepřipustit další propad rozměru zemědělství jako jednoho z hlavních oborů na venkově; - zajistit plný rozpočet kapitoly MZe pro rok 2010; - odstranit národní nadstavbu kontrol, byrokracie, prosadit zjednodušení nároků, apod.; - aktivní obhajoba prvovýroby a zpracovatelů před tlaky obchodních řetězců; - užší spolupráce všech partnerů.

27 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz DALŠÍ ZÁMĚRY A CÍLE 2/2 Dlouhodobé: - skloubit zájmy a nalézt kompromisy pro všechny na venkově podnikající a žijící skupiny obyvatel; - posílit a udržet postavení aktivních skupin podnikatelů všech forem a velikostí zajišťujících důstojné příjmy a život na venkově; - prosadit spravedlivé ohodnocení práce; - posílit a podpořit diverzifikaci činnosti na venkově s cílem získat příjmy z podpor a tržeb pro široké podnikatelské spektrum; - úspěšně dokončit PRV 2007-2013; - prosadit vytvoření aktivní Koncepce pro rozvoj venkova a zemědělství po r. 2013.

28 Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz, portál: www.apic-ak.cz AK ČR je připravena k diskuzi a k další spolupráci při řešení současné krize a nabízí k dispozici svoje kapacity jak směrem k ostatním nevládním organizacím, tak k jednotlivým složkám státu. DĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "V E N K O V 2 0 0 9 Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 18. listopad 2009, zámek Holešov."

Podobné prezentace


Reklamy Google