Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přelidnění – hlavní ekologický problém Výukováprezentace Radim Pikner 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přelidnění – hlavní ekologický problém Výukováprezentace Radim Pikner 2004."— Transkript prezentace:

1 Přelidnění – hlavní ekologický problém Výukováprezentace Radim Pikner 2004

2 Přelidnění 1 Úvod Nikdy v historii Země neměl jeden druh tak obrovský vliv na životní prostředí, s tak rychlým růstem v tak krátkém čase, jako Homo sapiens sapiens. Proto je přelidnění hlavním environmentálním problémem. Celkový vliv na ŽP je součtem vlivu všech jednotlivců v populaci. Každé nové dítě znamená další zátěž pro planetu Zemi

3 Přelidnění 1 Bangladéš – přelidněná země Jedna z nejchudších zemí světa Jedna z nejchudších zemí světa –Příjem kalorií tvoří 85% množství nutného pro dobré zdraví –½ lidí nemá přístup k pitné vodě –4/5 nemají přístup k zdravotní péči –Naděje dožití je 59 let –Trpí pravidelnými povodněmi

4 Přelidnění 1 Bangladéš – přelidněná země Přelidněná země Přelidněná země –125 milionů lidí –Přírůstek 1,8% - 2,25 mil/rok Příklad: Při povodních v r. 2000 zahynulo 100 tisíc lidí. Tolik žije ve Zlíně. Jak dlouho trvalo, než byl tento počet nahrazen? !!!!2 týdny!!!! !!!!2 týdny!!!!

5 Přelidnění 1 Bangladéš – přelidněná země Životní prostředí strádá Životní prostředí strádá –Při malých zdrojích a rychlém růstu obyvatel není možné udržet ani současnou úroveň života –Je těžké řešit problémy ŽP (zachování biodiverzity, rybolov..), když lidé těžce hledají zdroje pro přežití a růst jejich počtu vymazává jakýkoli pokrok –Bez zastavení růstu obyvatelstva není možné řešit stav životního prostředí!

6 Přelidnění 1 Bangladéš – přelidněná země Naděje Naděje –V posledních letech se podařilo učinit pokrok v plánování rodin a snížit tak přirozený přírůstek obyvatelstva.

7 Přelidnění 1 Otázky a úkoly 1. Vyhledejte, co znamená pojem „populace“? 2. Jaká je naděje dožití při narození v ČR? 3. Jak dlouho by v Bangladéši trvalo nahrazení 1 milionu lidí?

8 Přelidnění 2 Základní otázka Přelidnění je nutné vyřešit, bez toho nelze zlepšit životní prostředí Přelidnění je nutné vyřešit, bez toho nelze zlepšit životní prostředí Musíme si klást otázku: „Jak zastavit růst?“ Musíme si klást otázku: „Jak zastavit růst?“ Situace roku 1998 Situace roku 1998 –Na Zemi 5,9 mld lidí –Roční přírůstek 1,4% - 83 mil lidí –90% přibývá v rozvojových zemích –Z. Evropa a S. Amerika přírůstek hluboko pod 1%

9 Přelidnění 2 Vývoj počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel mezi léty 175O – 2100 Vývoj počtu obyvatel mezi léty 175O – 2100 Nahoře Nahoře –celkový počet (v miliardách) Dole Dole –roční přírůstek (v milionech) –Zásadní rozdíl mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi

10 Podíl kontinentů na obyvatelstvu 1800 - 2100 Přelidnění 2

11 Přelidnění 2 Populace a technologie 2 hlavní nebezpečí pro životní prostředí Jejich vliv se násobí –Dávná minulost Málo lidí a nedokonalé nástroje znamenaly malé a pouze místní nebezpečí pro ŽP Málo lidí a nedokonalé nástroje znamenaly malé a pouze místní nebezpečí pro ŽP –Současnost Příliš mnoho lidí a mocné technologie znamenají ohrožení celé planety Příliš mnoho lidí a mocné technologie znamenají ohrožení celé planety –Kontrast Naše zvyky se mění velmi pomalu Naše zvyky se mění velmi pomalu Naše chování je stále pozadu za technologií! Naše chování je stále pozadu za technologií! Lidé ovládají atomové zbraně, ale chovají se stále, jako by zacházeli s klackem!! Lidé ovládají atomové zbraně, ale chovají se stále, jako by zacházeli s klackem!!

12 Přelidnění 2 Technologie a životní prostředí Angličan Thomas Malthus před 200 lety předpověděl přelidnění, ale nevěděl, jaký bude díky technologii vliv každého z nás. Angličan Thomas Malthus před 200 lety předpověděl přelidnění, ale nevěděl, jaký bude díky technologii vliv každého z nás. 1. Technologie zvyšuje spotřebu zdrojů –Např. vynález automobilu znamenal růst poptávky po ropě a oceli. 2. Technologie přináší nové druhy zátěže –Např. freony do ledniček a sprejů, plastové láhve..

13 Přelidnění 2 My, lidé bohatého severu Každé dítě, které se narodí v průmyslové zemi má znamená mnohem větší vliv na ŽP než v rozvojové Každé dítě, které se narodí v průmyslové zemi má znamená mnohem větší vliv na ŽP než v rozvojové Bohaté země vyčítají chudým rychlý růst obyvatelstva, ale jejich lidé mají mnohokrát větší vliv na prostředí Bohaté země vyčítají chudým rychlý růst obyvatelstva, ale jejich lidé mají mnohokrát větší vliv na prostředí Největší vliv mají bohaté země s mnoha obyvateli (USA, Japonsko, EU) Největší vliv mají bohaté země s mnoha obyvateli (USA, Japonsko, EU)

14 Přelidnění 2 Otázky a úkoly 1. Vyhledejte pojem „ekologická stopa“. 2. Na WWW.hraozemi.cz si spočítejte svou ekologickou stopu. WWW.hraozemi.cz 3. Vypište si 5 vynálezů, které změnily svět a jejich vliv na životní prostředí. 4. Zamyslete se, jak zatěžujete prostředí během vašeho běžného dne.

15 Přelidnění 3 Výzkum lidské populace Demografie Demografie –Obor zkoumající lidskou populaci Populační dynamika Populační dynamika – změny populace v čase, nutné poznat a umět popsat Maximální délka života Maximální délka života –Geneticky určený možný věk, jehož se může dožít jedinec druhu –V historii se nemění, jenom ji lépe využíváme

16 1.Hrubá míra porodnosti (porodnost, natalita) Počet narozených dětí na 1000 obyvatel za rok 2.Hrubá míra úmrtnosti (úmrtnost, mortalita) Počet zemřelých na 1000 obyvatel za rok 3.Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi porodností a úmrtností (%) 4.Úhrnná plodnost Počet dětí, které se narodí za život jedné ženě (2,13 je nutné pro prostou reprodukci) 5.Naděje dožití Průměrný počet let, který bude jedinec ještě žít od tohoto okamžiku 6.Naděje dožití při narození (průměrný věk) Počet let, které bude dítě žít, když se narodí dnes Přelidnění 3 Ukazatele populace

17 a) Srovnání naděje dožití ve starověkém Římě a ve 20. století v Anglii Lidé byli schopni žít stejně dlouho, ale pravděpodobnost úmrtí byla mnohem vyššíLidé byli schopni žít stejně dlouho, ale pravděpodobnost úmrtí byla mnohem vyšší b) Procento přežívajících mužů a žen v letech věku v Římě Lidé umírali průběžně v jakémkoli věkuLidé umírali průběžně v jakémkoli věku

18 Přelidnění 3 Výzkum a ukazatele populace - otázky 1. Jaká je úhrnná plodnost v ČR? 2. Jak se u nás mění naděje dožití v posledních 15. letech? 3. Jak dlouho ještě bude žít každý z vás?

19 Přelidnění 4 Demografická revoluce Změna porodnosti a úmrtnosti Změna porodnosti a úmrtnosti Důsledek ekonomických a sociálních změn ve společnosti Důsledek ekonomických a sociálních změn ve společnosti Má obvykle tři fáze Má obvykle tři fáze Někdy i čtvrtá fáze Někdy i čtvrtá fáze –Pokles porodnosti pod úmrtnost –Následuje 10 až 20 let po fázi 3 –Záporný přírůstek (úbytek) 1. Velká porodnost i úmrtnost –Rozvojové země (přírodní stav) –Malý přirozený přírůstek 2. Pokles úmrtnosti –Zlepšení zdravotní péče –Velký přírůstek –Evropa 20. století 3. Pokles porodnosti –Rozvoj vzdělání (kariéra žen) –Plánování rodiny –Malý až nulový přírůstek (ČR dnes)

20 Přelidnění 4 Demografická revoluce Průběh demografické revoluce – 3 fáze

21 Přelidnění 4 Demografická revoluce a) Rozvinuté země Pokles úmrtnosti byl záhy následován poklesem porodnosti Pokles úmrtnosti byl záhy následován poklesem porodnosti Došlo ke společenským změnám Došlo ke společenským změnám Nedošlo k razantnímu zvýšení počtu obyvatel Nedošlo k razantnímu zvýšení počtu obyvatel

22 Přelidnění 4 Demografická revoluce b) Rozvojové země Velká prodleva mezi poklesem úmrtnosti a porodnosti Velká prodleva mezi poklesem úmrtnosti a porodnosti Společenské změny neprobíhají (emancipace, plánování rodiny..) Společenské změny neprobíhají (emancipace, plánování rodiny..) Populační exploze – rychlý růst počtu obyvatel Populační exploze – rychlý růst počtu obyvatel

23 Přelidnění 4 Demografická revoluce Dnešní stav Mnoho států ve fázi 2 Mnoho států ve fázi 2 Problém s přechodem do fáze 3 Problém s přechodem do fáze 3 Vysoký přírůstek brání ekonomickému růstu Vysoký přírůstek brání ekonomickému růstuBudoucnost Není jisté, zda rozvojové země přejdou do 3. fáze před kolapsem populace Není jisté, zda rozvojové země přejdou do 3. fáze před kolapsem populace Rodiče musí uvěřit, že se vyplatí méně dětí = státy musí investovat do vzdělání Rodiče musí uvěřit, že se vyplatí méně dětí = státy musí investovat do vzdělání Vzdělání se musí vyplatit Vzdělání se musí vyplatit

24 Přelidnění 4 Otázky a úkoly 1. Na WWW.cia.gov nalezněte země s nejvyšším a nejnižším přírůstkem WWW.cia.gov 2. Zeptejte se, z kolika dětí pocházejí vaši rodiče a prarodiče? 3. Zamyslete se nad možnostmi ženy na začátku 20. a 21. století.

25 Přelidnění 5 Na co umíráme? Rozdíl mezi 1. a 3. fází demografické revoluce je nejlépe vidět při srovnání příčin úmrtí. Rozdíl mezi 1. a 3. fází demografické revoluce je nejlépe vidět při srovnání příčin úmrtí. Dostupnost zdravotní péče můžeme považovat za jeden z hlavních ukazatelů vyspělosti země Dostupnost zdravotní péče můžeme považovat za jeden z hlavních ukazatelů vyspělosti země Výrazně se mění podíl akutních a chronických onemocnění na úmrtnosti lidí Výrazně se mění podíl akutních a chronických onemocnění na úmrtnosti lidí

26 Přelidnění 5 Na co umíráme? Akutní nemoci –Zasahují opakovaně značnou část populace –Zasahují lidi každého věku –Potlačeny moderní medicínou (očkování, hygiena, antibiotika..) –Významné v rozvojových zemích Chronické nemoci –Přítomny stále –Zasahují malou, ale stálou část populace –Nemoci stáří – lidé se jich musí dožít –Hlavně v rozvinutých zemích

27 Přelidnění 5 Na co umíráme? Zásadní změna příčin úmrtí v USA 1900 a 1987 Zásadní změna příčin úmrtí v USA 1900 a 1987 Dnešní Ekvádor podobný USA roku 1900 Dnešní Ekvádor podobný USA roku 1900 Klesá podíl akutních onemocnění Klesá podíl akutních onemocnění

28 Přelidnění 5 Na co umíráme – otázky a úkoly 1. Zjistěte, v jakém věku a na co zemřeli vaši předkové aspoň 3 generace zpět. 2. Co je nejčastější příčinou úmrtí v ČR? 3. Co způsobuje zbytečné podávání antibiotik?

29 Přelidnění 6 Rychlost růstu obyvatel Rychlost růstu se neustále zvyšuje Rychlost růstu se neustále zvyšuje Příliš se nemění maximální délka života Příliš se nemění maximální délka života Mění se porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek, věková struktura a naděje dožití Mění se porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek, věková struktura a naděje dožití V historii rozlišujeme 4 hlavní období V historii rozlišujeme 4 hlavní období

30 Přelidnění 6 Rychlost růstu obyvatel 1. Lovecko – sběračské období (asi do 9000 př.n.l.) Celkově jen několik miliónů obyvatelCelkově jen několik miliónů obyvatel Lidé putovali krajinou v malých skupináchLidé putovali krajinou v malých skupinách Živili se lovem a sběrem planých rostlinŽivili se lovem a sběrem planých rostlin Hustota do 1 obyv./200 km 2Hustota do 1 obyv./200 km 2 Přírůstek 0,00011 %Přírůstek 0,00011 % 2. Zemědělské období (9000 př.n.l. – 16. stol.) Lidé se usadili, vytvořili trvalé osady, živili se zemědělstvímLidé se usadili, vytvořili trvalé osady, živili se zemědělstvím Hustota vzrostla na 1-2obyv./km 2Hustota vzrostla na 1-2obyv./km 2 Přírůstek 0,3 %, (Římani 54 mil, v r. 1000 asi 300 mil obyvatel)Přírůstek 0,3 %, (Římani 54 mil, v r. 1000 asi 300 mil obyvatel)

31 Přelidnění 6 Rychlost růstu obyvatel 3. Průmyslové období (začíná v 16. stol) Rozvoj zdravotní péče, odtržení lidí od půdyRozvoj zdravotní péče, odtržení lidí od půdy Přírůstek v r. 1600 0,1 %, rostl o 0,1 % každých 50 letPřírůstek v r. 1600 0,1 %, rostl o 0,1 % každých 50 let Rok 1800 – 900 mil, 1900 – 2 mld, 1960 – 3 mldRok 1800 – 900 mil, 1900 – 2 mld, 1960 – 3 mld 4. Dnešek (moderní doba) Změny ve společnostiZměny ve společnosti Pokles růstu ve vyspělých zemích, rychlý růst v rozvojovýchPokles růstu ve vyspělých zemích, rychlý růst v rozvojových Největší přírůstek v dějinách 60. léta – 2,2 %, rok 2000 – 6 mld. lidíNejvětší přírůstek v dějinách 60. léta – 2,2 %, rok 2000 – 6 mld. lidí

32 Přelidnění 6 Předpovídání růstu počtu obyvatel Přírůstek obyvatelstva se neustále zvyšoval celou první polovinu 20. stol. = exponenciální růst (křivka J) Přírůstek obyvatelstva se neustále zvyšoval celou první polovinu 20. stol. = exponenciální růst (křivka J) Maximum 1965 až 1970 – 2,2% (přirovnejte k bankovnímu účtu) Maximum 1965 až 1970 – 2,2% (přirovnejte k bankovnímu účtu) Nyní přírůstek celosvětově klesá (1,4%) Nyní přírůstek celosvětově klesá (1,4%)

33 Přelidnění 6 Předpovídání růstu počtu obyvatel Doba zdvojení (doubling time) Doba, za níž se populace zdvojnásobí Doba, za níž se populace zdvojnásobí Vycházíme z exponenciálního růstu Vycházíme z exponenciálního růstu Dělíme 70 přírůstkem v % Dělíme 70 přírůstkem v %Příklady: StátPřírůstek (%)Doba zdvojení (roky) Pobřeží Slonoviny 3,818 Čína 1,441 USA 0,978 Německo 0,1700

34 Přelidnění 6 Předpovídání růstu počtu obyvatel Logistická křivka = plochá S křivka Žádná populace neroste věčně, narazí na možnosti prostředí = nosná kapacita Žádná populace neroste věčně, narazí na možnosti prostředí = nosná kapacita Nelze použít pro člověka (nutné stálé prostředí, stálá nosná kapacita, stejný vliv všech jedinců) Nelze použít pro člověka (nutné stálé prostředí, stálá nosná kapacita, stejný vliv všech jedinců) Nezahrnuje zlepšování zdravotní péče, potravy, technologií Nezahrnuje zlepšování zdravotní péče, potravy, technologií Pro dosažení nulového růstu musí lidé projít demografickou revolucí Pro dosažení nulového růstu musí lidé projít demografickou revolucí

35 Přelidnění 6 Předpovídání růstu počtu obyvatel Použití logistické křivky Posledních 50 let se používá k projekci počtu obyvatel = nereálné Posledních 50 let se používá k projekci počtu obyvatel = nereálné Musí dojít ke zmírnění růstu = inflexní bod (zatím nedosažen) Musí dojít ke zmírnění růstu = inflexní bod (zatím nedosažen) Předpokládá se, že inflexní bod je teď, pak odhadujeme konečný počet Předpokládá se, že inflexní bod je teď, pak odhadujeme konečný počet Př. Př.  Použito v USA 1930 (I bod) – odhad konečného počtu byl 200 mil. – dávno překonáno (teď 260 mil)

36 Přelidnění 6 Předpovídání růstu počtu obyvatel - otázky Příklad V Austrálii bylo v r. 1998 261 800 porodů a 140 000 případů úmrtí na 18 700 000 obyvatel. Vypočtěte: 1. Hrubou míru porodnosti 2. Přirozený přírůstek roku 1998 3. Dobu zdvojení populace při tomto přírůstku

37 Přelidnění 7 Nosná kapacita prostředí Je maximální populace, která může v prostředí trvale existovat Je maximální populace, která může v prostředí trvale existovat Určuje hranice lidské populace Určuje hranice lidské populace Populace, která ji překročí, mění prostředí způsobem, který sníží její velikost v budoucnosti Populace, která ji překročí, mění prostředí způsobem, který sníží její velikost v budoucnosti Je obtížné určit její velikost pro národ i celou Zemi Je obtížné určit její velikost pro národ i celou Zemi –Musíme se shodnout, jaký by měl být životní standard člověka –Pro výpočet používáme HDP na hlavu a kalorie na hlavu

38 Přelidnění 7 Nosná kapacita prostředí Je určena kombinací limitujících faktorů Je určena kombinací limitujících faktorů Faktory dělíme do 3 skupin Faktory dělíme do 3 skupin 1. Krátkodobé (ovlivní populaci už v roce, kdy se objeví) Hlavně přerušení dodávek potravin z různých příčin (politika, válka, neúroda..)Hlavně přerušení dodávek potravin z různých příčin (politika, válka, neúroda..) Světové katastrofy (nukleární válka, toxické látky, nová nemoc..)Světové katastrofy (nukleární válka, toxické látky, nová nemoc..) 2. Střednědobé (projeví se za 1 – 10 let) Úbytek neobnovitelných zdrojů (hlavně pro dopravu a vytápění), nedostatek energie pro distribuci potravinÚbytek neobnovitelných zdrojů (hlavně pro dopravu a vytápění), nedostatek energie pro distribuci potravin Klimatické změny nebo desertifikaceKlimatické změny nebo desertifikace 3. Dlouhodobé (za více než 10 let) Eroze půdy, nedostatek podzemní vody, kyselé deště..Eroze půdy, nedostatek podzemní vody, kyselé deště..

39 Přelidnění 7 Nosná kapacita prostředí Dosažení je možno určit podle dostupnosti zdrojů na hlavu Dosažení je možno určit podle dostupnosti zdrojů na hlavu Věřilo se, že kvalita života bude stále lepší v důsledku lepších technologií Věřilo se, že kvalita života bude stále lepší v důsledku lepších technologií Ukazuje se, že jsme dosáhli maxima biologických zdrojů na hlavu Ukazuje se, že jsme dosáhli maxima biologických zdrojů na hlavu Je možné, že již byla překročena nosná kapacita Země (viz. Tabulka) Je možné, že již byla překročena nosná kapacita Země (viz. Tabulka)

40 Přelidnění 7 Nosná kapacita prostředí komoditavrchol Max. produkce/obyv. vlna196O 0,86 kg dřevo1967 0,67 m 3 ryby1970 5,5 kg skopové maso 1972 1,92 kg hovězí maso 1977 11,81 kg obilniny1977 342 kg Tabulka dosažení vrcholu produkce u vybraných komodit Tabulka dosažení vrcholu produkce u vybraných komodit Před dosažením vrcholu všechny komodity rychle rostly. Před dosažením vrcholu všechny komodity rychle rostly.

41 Přelidnění 7 Nosná kapacita prostředí - otázky 1. Jak by fungovalo místo vašeho bydliště bez nafty a benzínu? 2. Co by vám doma nejdříve chybělo, kdyby přestaly fungovat všechny sítě? 3. Pokuste se nalézt srovnání potřeby půdy pro uživení jednoho vegetariána a jednoho „masožravce“.

42 Přelidnění 8 Věková struktura Udává aktuální rozložení věkových tříd v populaci Udává aktuální rozložení věkových tříd v populaci Odráží historii a umožňuje předpovídat vývoj populace s větší přesností Odráží historii a umožňuje předpovídat vývoj populace s větší přesností Odráží současnou i budoucí míru úmrtnosti, porodnosti, dopad na ŽP i sociální status lidí Odráží současnou i budoucí míru úmrtnosti, porodnosti, dopad na ŽP i sociální status lidí Rozlišujeme 3 základní typy struktury: Rozlišujeme 3 základní typy struktury:

43 Přelidnění 8 Věková struktura 1. Rostoucí populace Tvar pyramidyTvar pyramidy Výrazně převažují nižší věkové skupinyVýrazně převažují nižší věkové skupiny Rozvojové země – celkově 37% lidí mladších 15 let = budou rychle růstRozvojové země – celkově 37% lidí mladších 15 let = budou rychle růst např. Keňanapř. Keňa 2. Stagnující populace Rovnoměrné rozložení věkových třídRovnoměrné rozložení věkových tříd Např. USANapř. USA 3. Klesající populace Podíl starých lidí rostePodíl starých lidí roste Základna se zužujeZákladna se zužuje Např. Rakousko, ČRNapř. Rakousko, ČR Prohlédněte si obrázky na další straně

44

45 Přelidnění 8 Věková struktura - příklad Dětský boom v USA po II. Sv. válce Puls trval 20 let Puls trval 20 let V populaci se jeví jako bublina ve věkové struktuře V populaci se jeví jako bublina ve věkové struktuře Další malá bublina se vytváří jako důsledek prvního boomu a je o generaci posunuta Další malá bublina se vytváří jako důsledek prvního boomu a je o generaci posunuta Bublina se pohybuje strukturou a vytváří tlak na ekonomické a sociální zdroje (např. v době boomu jsou přeplněné školy, za pár let mají nevyužitou kapacitu) Bublina se pohybuje strukturou a vytváří tlak na ekonomické a sociální zdroje (např. v době boomu jsou přeplněné školy, za pár let mají nevyužitou kapacitu)

46 Předprůmyslová společnost: Předprůmyslová společnost: –krátký průměrný věk –mladí se starají o staré v rámci jedné rodiny Moderní společnost Moderní společnost –Péče o staré je přerozdělena pomocí daní, pracující vytvářejí fondy pro ty, kteří pracovat nemohou Solidarita Solidarita –Je nutná pro dosažení nulového růstu –Bez ní jsou rodiče nuceni mít hodně dětí, aby si zajistili vlastní dobrou budoucnost Přelidnění 8 Věková struktura a ekonomika

47 Přelidnění 8 Věková struktura a ekonomika – dilema národních vlád Výhodou rostoucí populace je stálý dostatek pracujících a snazší získání peněz pro staré Vlády se snaží zvýšit příjem Vlády se snaží zvýšit příjem –Zvyšují počet mladých –Podporují rychlý růst populace Ekonomické tlaky na národní úrovni podporují populační růst bez ohledu na dlouhodobý zájem lidí a planety Ekonomické tlaky na národní úrovni podporují populační růst bez ohledu na dlouhodobý zájem lidí a planety

48 Přelidnění 8 Věková struktura a ekonomika - otázky 1. Kdo se postará o vaše prarodiče, až budou nemohoucí? 2. Jak se snaží naše vláda řešit nedostatek peněz na důchody? 3. Navrhněte trvale udržitelný důchodový systém.

49 Přelidnění 9 Úhrnná plodnost Důležitý faktor ovlivňující populační růst Důležitý faktor ovlivňující populační růst –V USA maximum koncem 50. let 20. století – 3,8 –Dnes pokles na 2,0 –Průměrná žena mohla v padesátých letech očekávat, že se jí narodí do 44 let čtyři děti, dnes mají ženy polovinu dětí

50 Přelidnění 9 Úhrnná plodnost Udržovací plodnost: Úhrnná plodnost nutná k tomu, aby populace zůstala konstantní Úhrnná plodnost nutná k tomu, aby populace zůstala konstantní Ode dne, kdy populace dosáhne udržovací plodnosti bude růst ještě několik generací (50 – 200 let) = populační setrvačnost Ode dne, kdy populace dosáhne udržovací plodnosti bude růst ještě několik generací (50 – 200 let) = populační setrvačnost –V momentě, kdy populace klesne na udržovací plodnost, je mnohem víc mladých, než je nutné –Toto vysoké množství přichází do reprodukčního věku a populace roste –Populace se postupně ustálí na vyšší úrovni než, když dosáhla udržovací plodnost

51 Přelidnění 9 Úhrnná plodnost Křivky ukazují, že plodnost klesá s růstem příjmu Na obrázku změna příjmu a plodnosti za 10 let (1972 – 1982) Na obrázku změna příjmu a plodnosti za 10 let (1972 – 1982) Bangladéš Bangladéš –Příjem pár set dolarů ročně –Plodnost dnes 4,3 Brazílie Brazílie –Příjem 2000 dolarů –Plodnost dnes 2,9

52 Přelidnění 9 Úhrnná plodnost Úhrnná plodnost od r. 1950 neustále klesá Úhrnná plodnost od r. 1950 neustále klesá Počet žen je tak vysoký, že tento pokles vyrovnává a lidí přibývá stále rychleji Počet žen je tak vysoký, že tento pokles vyrovnává a lidí přibývá stále rychleji

53 Přelidnění 9 Budoucí populační trendy Seriózní odhady provádí světová banka Seriózní odhady provádí světová banka –Založeny na současné míře porodnosti a úmrtnosti a předpokladech jejich změny –Jsou základem pro tvorbu logistické křivky –4 předpoklady: Úmrtnost bude klesat ve všech zemích Úmrtnost bude klesat ve všech zemích Průměrná naděje dožití žen dosáhne 82 let Průměrná naděje dožití žen dosáhne 82 let Mezi léty 2005 a 2050 bude všude dosaženo udržovací plodnosti Mezi léty 2005 a 2050 bude všude dosaženo udržovací plodnosti Nenastane žádná světová katastrofa Nenastane žádná světová katastrofa

54 Přelidnění 9 Budoucí populační trendy Při použití těchto parametrů vychází vyrovnaná populace 10 – 12,5 mld. obyvatel Rozvinuté země Rozvinuté země –Vzroste počet z 1,2 na 1,9 mld Rozvojové země Rozvojové země –Ponesou 95% růstu –Růst z 4,5 na 9,5 mld! Bangladéš dosáhne 257 mil Bangladéš dosáhne 257 mil Nigérie 453 mil Nigérie 453 mil Indie 1 860 mil Indie 1 860 mil

55 Přelidnění 9 Budoucí populační trendy - otázky 1. Zamyslete se, jaká je hodnota udržovací plodnosti? 2. Proveďte ve třídě šetření na téma: „Počet našich sourozenců“. Jaký je průměrný počet dětí ve vašich rodinách? 3. Proveďte podobné šetření na spřátelené základní škole.

56 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst? 1. Oddálení prvního porodu žen Když žena pracuje a životní úroveň roste, tlak na posunutí porodu přichází přirozeně Když žena pracuje a životní úroveň roste, tlak na posunutí porodu přichází přirozeně Sociální tlaky vedoucí k oddělení manželství a rození dětí bývají velmi efektivní Sociální tlaky vedoucí k oddělení manželství a rození dětí bývají velmi efektivní 2. Oddálení sňatků Země s vysokým přírůstkem mají časné sňatky Země s vysokým přírůstkem mají časné sňatky V jižní Asii a subsaharské Africe se 50% žen vdává mezi 15. a 18. lety, v Bangladéši v průměru v 16. letech V jižní Asii a subsaharské Africe se 50% žen vdává mezi 15. a 18. lety, v Bangladéši v průměru v 16. letech Kdyby Bangladéš převzal svatební zvyklosti Srí Lanky, měly by rodiny o polovinu dětí méně Kdyby Bangladéš převzal svatební zvyklosti Srí Lanky, měly by rodiny o polovinu dětí méně Růst věku prvního sňatku by mohl znamenat 40 – 50% poklesu nutného k dosažení nulového růstu Růst věku prvního sňatku by mohl znamenat 40 – 50% poklesu nutného k dosažení nulového růstu

57 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst? 3. Povinné kojení Oddaluje obnovení ovulace Oddaluje obnovení ovulace Proti početí může být účinnější než plánování rodiny Proti početí může být účinnější než plánování rodiny V řadě zemí povinné V řadě zemí povinné 4. Plánování rodiny Různé metody antikoncepce Různé metody antikoncepce Používána po celém světě – V. Asie 60% žen, J.Amerika 40%, Afrika 10% Používána po celém světě – V. Asie 60% žen, J.Amerika 40%, Afrika 10%

58 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst? 5. Potraty Široce rozšířené (45 – 60 mil/rok) Široce rozšířené (45 – 60 mil/rok) Ačkoli jsou dnes většinou bezpečné, jsou velmi problematické z morálního hlediska Ačkoli jsou dnes většinou bezpečné, jsou velmi problematické z morálního hlediska Neměly by se stát systémovým opatřením Neměly by se stát systémovým opatřením –Užitečné termíny Potratový poměr Potratový poměr – počet potratů na 1000 narozených dětí –(USA v r. 1992 – 335) Míra potratovosti Míra potratovosti –Počet potratů na 1000 žen v reprodukčním věku –(USA v r. 1992 – 23)

59 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst? Národní programy snižování porodnosti Národní programy snižování porodnosti Nutná změna postojů, znalost prostředků pro regulaci porodnosti a schopnost jich dosáhnout Nutná změna postojů, znalost prostředků pro regulaci porodnosti a schopnost jich dosáhnout V řadě zemí je nutné lidem objasnit výhody plynoucí z poklesu růstu populace a problémy z přelidnění V řadě zemí je nutné lidem objasnit výhody plynoucí z poklesu růstu populace a problémy z přelidnění Tyto programy podporují informovanost o metodách kontroly porodnosti a jejich rozšiřování Tyto programy podporují informovanost o metodách kontroly porodnosti a jejich rozšiřování Výběr metod se liší v každé zemi, závisí na sociálních, morálních a náboženských zvyklostech Výběr metod se liší v každé zemi, závisí na sociálních, morálních a náboženských zvyklostech První program byl v Indii (1952), teprve po roce 1965 se prosadily celosvětově První program byl v Indii (1952), teprve po roce 1965 se prosadily celosvětově Podporovány Světovou bankou Podporovány Světovou bankou

60 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst? Státy používají různá opatření Státy používají různá opatření Rozšiřování informovanosti Rozšiřování informovanosti Podpora a rozšiřování antikoncepce Podpora a rozšiřování antikoncepce Odměny za sterilizaci Odměny za sterilizaci Pokuty za vysoký počet dětí Pokuty za vysoký počet dětí Příklady Příklady Pakistán, Singapur – kombinace příspěvků na děti, mateřského příspěvku a daní, které se mění podle počtu dětí Pakistán, Singapur – kombinace příspěvků na děti, mateřského příspěvku a daní, které se mění podle počtu dětí Singapur – staví se pouze malé byty, takže velké rodiny jsou více natěsnané, upřednostňuje děti z malých rodin při přijetí do škol Singapur – staví se pouze malé byty, takže velké rodiny jsou více natěsnané, upřednostňuje děti z malých rodin při přijetí do škol Bangladéš, Srí Lanka, Indie – platí za dobrovolnou sterilizaci mužů i žen Bangladéš, Srí Lanka, Indie – platí za dobrovolnou sterilizaci mužů i žen

61 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst? Čínský program plánování rodiny Jeden z nejstarších (1978) Jeden z nejstarších (1978) Cíl – snížení přírůstku z 1,2% na nulu do r. 2000 Cíl – snížení přírůstku z 1,2% na nulu do r. 2000 Založeno na jednodětných rodinách Založeno na jednodětných rodinách Použití kombinace vzdělání, sítě center plánování rodiny, podpor a pokut Použití kombinace vzdělání, sítě center plánování rodiny, podpor a pokut Ženám byla umožněna bezplatná sterilizace a potrat Ženám byla umožněna bezplatná sterilizace a potrat Výhody pro rodiny s jedním dítětem včetně subvencí Výhody pro rodiny s jedním dítětem včetně subvencí Různé podpory a pokuty podle počtu dětí v různých provinciích Různé podpory a pokuty podle počtu dětí v různých provinciích

62 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst? Migrace Byl a je tradiční způsob řešení lidských problémů, např. migrace do Ameriky, Austrálie Byl a je tradiční způsob řešení lidských problémů, např. migrace do Ameriky, Austrálie Dnes již není na Zemi místo, kam by bylo možné emigrovat Dnes již není na Zemi místo, kam by bylo možné emigrovat Uvažuje se o obydlení jiných planet, mořského dna, vesmírných stanic…, ale nelze předpokládat, že tam bude někdy cestovat 80 miliónů lidí, kteří ročně přibývají Uvažuje se o obydlení jiných planet, mořského dna, vesmírných stanic…, ale nelze předpokládat, že tam bude někdy cestovat 80 miliónů lidí, kteří ročně přibývají Toto není řešením problému přelidnění Toto není řešením problému přelidnění

63 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst? 1. Nalezněte aktuální ukazatele čínské populace. 2. Proč je třeba podporovat emancipaci a vzdělání žen celého světa? 3. Pokuste se z dostupných zdrojů vypočítat míru potratovosti a potratový poměr v ČR.

64 Přelidnění 11 Přehled pojmů v textu Věková struktura Věková struktura Hrubá míra porodnosti Hrubá míra porodnosti Hrubá míra úmrtnosti Hrubá míra úmrtnosti Nosná kapacita Nosná kapacita Demografická revoluce Demografická revoluce Demografie Demografie Přirozený přírůstek Přirozený přírůstek Naděje dožití Naděje dožití Logistická růstová křivka Logistická růstová křivka Inflexní bod Inflexní bod Míra potratovosti Míra potratovosti Maximální délka života Maximální délka života Dostupnost zdrojů na hlavu Dostupnost zdrojů na hlavu Populační dynamika Populační dynamika Úhrnná plodnost Úhrnná plodnost Udržovací plodnost Udržovací plodnost Nulový růst populace Nulový růst populace Program snižování porodnosti Program snižování porodnosti Doba zdvojení populace Doba zdvojení populace Exponenciální růst Exponenciální růst Populační setrvačnost Populační setrvačnost Limitující faktor Limitující faktor


Stáhnout ppt "Přelidnění – hlavní ekologický problém Výukováprezentace Radim Pikner 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google