Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přelidnění – hlavní ekologický problém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přelidnění – hlavní ekologický problém"— Transkript prezentace:

1 Přelidnění – hlavní ekologický problém
Výuková prezentace Radim Pikner 2004

2 Přelidnění 1 Úvod Nikdy v historii Země neměl jeden druh tak obrovský vliv na životní prostředí, s tak rychlým růstem v tak krátkém čase, jako Homo sapiens sapiens. Proto je přelidnění hlavním environmentálním problémem. Celkový vliv na ŽP je součtem vlivu všech jednotlivců v populaci. Každé nové dítě znamená další zátěž pro planetu Zemi

3 Přelidnění 1 Bangladéš – přelidněná země
Jedna z nejchudších zemí světa Příjem kalorií tvoří 85% množství nutného pro dobré zdraví ½ lidí nemá přístup k pitné vodě 4/5 nemají přístup k zdravotní péči Naděje dožití je 59 let Trpí pravidelnými povodněmi

4 Přelidnění 1 Bangladéš – přelidněná země
125 milionů lidí Přírůstek 1,8% - 2,25 mil/rok Příklad: Při povodních v r zahynulo 100 tisíc lidí. Tolik žije ve Zlíně. Jak dlouho trvalo, než byl tento počet nahrazen? !!!!2 týdny!!!!

5 Přelidnění 1 Bangladéš – přelidněná země
Životní prostředí strádá Při malých zdrojích a rychlém růstu obyvatel není možné udržet ani současnou úroveň života Je těžké řešit problémy ŽP (zachování biodiverzity, rybolov..), když lidé těžce hledají zdroje pro přežití a růst jejich počtu vymazává jakýkoli pokrok Bez zastavení růstu obyvatelstva není možné řešit stav životního prostředí!

6 Přelidnění 1 Bangladéš – přelidněná země
Naděje V posledních letech se podařilo učinit pokrok v plánování rodin a snížit tak přirozený přírůstek obyvatelstva.

7 Přelidnění 1 Otázky a úkoly
Vyhledejte, co znamená pojem „populace“? Jaká je naděje dožití při narození v ČR? Jak dlouho by v Bangladéši trvalo nahrazení 1 milionu lidí?

8 Přelidnění 2 Základní otázka
Přelidnění je nutné vyřešit, bez toho nelze zlepšit životní prostředí Musíme si klást otázku: „Jak zastavit růst?“ Situace roku 1998 Na Zemi 5,9 mld lidí Roční přírůstek 1,4% - 83 mil lidí 90% přibývá v rozvojových zemích Z. Evropa a S. Amerika přírůstek hluboko pod 1%

9 Přelidnění 2 Vývoj počtu obyvatel
Vývoj počtu obyvatel mezi léty 175O – 2100 Nahoře celkový počet (v miliardách) Dole roční přírůstek (v milionech) Zásadní rozdíl mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi

10 Podíl kontinentů na obyvatelstvu 1800 - 2100
Přelidnění 2 Podíl kontinentů na obyvatelstvu

11 Přelidnění 2 Populace a technologie
2 hlavní nebezpečí pro životní prostředí Jejich vliv se násobí Dávná minulost Málo lidí a nedokonalé nástroje znamenaly malé a pouze místní nebezpečí pro ŽP Současnost Příliš mnoho lidí a mocné technologie znamenají ohrožení celé planety Kontrast Naše zvyky se mění velmi pomalu Naše chování je stále pozadu za technologií! Lidé ovládají atomové zbraně, ale chovají se stále, jako by zacházeli s klackem!!

12 Přelidnění 2 Technologie a životní prostředí
Angličan Thomas Malthus před 200 lety předpověděl přelidnění, ale nevěděl, jaký bude díky technologii vliv každého z nás. Technologie zvyšuje spotřebu zdrojů Např. vynález automobilu znamenal růst poptávky po ropě a oceli. Technologie přináší nové druhy zátěže Např. freony do ledniček a sprejů, plastové láhve..

13 Přelidnění 2 My, lidé bohatého severu
Každé dítě, které se narodí v průmyslové zemi má znamená mnohem větší vliv na ŽP než v rozvojové Bohaté země vyčítají chudým rychlý růst obyvatelstva, ale jejich lidé mají mnohokrát větší vliv na prostředí Největší vliv mají bohaté země s mnoha obyvateli (USA, Japonsko, EU)

14 Přelidnění 2 Otázky a úkoly
Vyhledejte pojem „ekologická stopa“. Na si spočítejte svou ekologickou stopu. Vypište si 5 vynálezů, které změnily svět a jejich vliv na životní prostředí. Zamyslete se, jak zatěžujete prostředí během vašeho běžného dne.

15 Přelidnění 3 Výzkum lidské populace
Demografie Obor zkoumající lidskou populaci Populační dynamika změny populace v čase, nutné poznat a umět popsat Maximální délka života Geneticky určený možný věk, jehož se může dožít jedinec druhu V historii se nemění, jenom ji lépe využíváme

16 Přelidnění 3 Ukazatele populace
Hrubá míra porodnosti (porodnost, natalita) Počet narozených dětí na 1000 obyvatel za rok Hrubá míra úmrtnosti (úmrtnost, mortalita) Počet zemřelých na 1000 obyvatel za rok Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi porodností a úmrtností (%) Úhrnná plodnost Počet dětí, které se narodí za život jedné ženě (2,13 je nutné pro prostou reprodukci) Naděje dožití Průměrný počet let, který bude jedinec ještě žít od tohoto okamžiku Naděje dožití při narození (průměrný věk) Počet let, které bude dítě žít, když se narodí dnes

17 Přelidnění 3 Ukazatele populace
Srovnání naděje dožití ve starověkém Římě a ve 20. století v Anglii Lidé byli schopni žít stejně dlouho, ale pravděpodobnost úmrtí byla mnohem vyšší Procento přežívajících mužů a žen v letech věku v Římě Lidé umírali průběžně v jakémkoli věku

18 Přelidnění 3 Výzkum a ukazatele populace - otázky
Jaká je úhrnná plodnost v ČR? Jak se u nás mění naděje dožití v posledních 15. letech? Jak dlouho ještě bude žít každý z vás?

19 Přelidnění 4 Demografická revoluce
Změna porodnosti a úmrtnosti Důsledek ekonomických a sociálních změn ve společnosti Má obvykle tři fáze Někdy i čtvrtá fáze Pokles porodnosti pod úmrtnost Následuje 10 až 20 let po fázi 3 Záporný přírůstek (úbytek) Velká porodnost i úmrtnost Rozvojové země (přírodní stav) Malý přirozený přírůstek Pokles úmrtnosti Zlepšení zdravotní péče Velký přírůstek Evropa 20. století Pokles porodnosti Rozvoj vzdělání (kariéra žen) Plánování rodiny Malý až nulový přírůstek (ČR dnes)

20 Přelidnění 4 Demografická revoluce Průběh demografické revoluce – 3 fáze

21 Přelidnění 4 Demografická revoluce
a) Rozvinuté země Pokles úmrtnosti byl záhy následován poklesem porodnosti Došlo ke společenským změnám Nedošlo k razantnímu zvýšení počtu obyvatel

22 Přelidnění 4 Demografická revoluce
b) Rozvojové země Velká prodleva mezi poklesem úmrtnosti a porodnosti Společenské změny neprobíhají (emancipace, plánování rodiny..) Populační exploze – rychlý růst počtu obyvatel

23 Přelidnění 4 Demografická revoluce
Dnešní stav Mnoho států ve fázi 2 Problém s přechodem do fáze 3 Vysoký přírůstek brání ekonomickému růstu Budoucnost Není jisté, zda rozvojové země přejdou do 3. fáze před kolapsem populace Rodiče musí uvěřit, že se vyplatí méně dětí = státy musí investovat do vzdělání Vzdělání se musí vyplatit

24 Přelidnění 4 Otázky a úkoly
Na nalezněte země s nejvyšším a nejnižším přírůstkem Zeptejte se, z kolika dětí pocházejí vaši rodiče a prarodiče? Zamyslete se nad možnostmi ženy na začátku 20. a 21. století.

25 Přelidnění 5 Na co umíráme?
Rozdíl mezi 1. a 3. fází demografické revoluce je nejlépe vidět při srovnání příčin úmrtí. Dostupnost zdravotní péče můžeme považovat za jeden z hlavních ukazatelů vyspělosti země Výrazně se mění podíl akutních a chronických onemocnění na úmrtnosti lidí

26 Přelidnění 5 Na co umíráme?
Akutní nemoci Zasahují opakovaně značnou část populace Zasahují lidi každého věku Potlačeny moderní medicínou (očkování, hygiena, antibiotika..) Významné v rozvojových zemích Chronické nemoci Přítomny stále Zasahují malou, ale stálou část populace Nemoci stáří – lidé se jich musí dožít Hlavně v rozvinutých zemích

27 Přelidnění 5 Na co umíráme?
Zásadní změna příčin úmrtí v USA 1900 a 1987 Dnešní Ekvádor podobný USA roku 1900 Klesá podíl akutních onemocnění

28 Přelidnění 5 Na co umíráme – otázky a úkoly
Zjistěte, v jakém věku a na co zemřeli vaši předkové aspoň 3 generace zpět. Co je nejčastější příčinou úmrtí v ČR? Co způsobuje zbytečné podávání antibiotik?

29 Přelidnění 6 Rychlost růstu obyvatel
Rychlost růstu se neustále zvyšuje Příliš se nemění maximální délka života Mění se porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek, věková struktura a naděje dožití V historii rozlišujeme 4 hlavní období

30 Přelidnění 6 Rychlost růstu obyvatel
Lovecko – sběračské období (asi do 9000 př.n.l.) Celkově jen několik miliónů obyvatel Lidé putovali krajinou v malých skupinách Živili se lovem a sběrem planých rostlin Hustota do 1 obyv./200 km2 Přírůstek 0,00011 % Zemědělské období (9000 př.n.l. – 16. stol.) Lidé se usadili, vytvořili trvalé osady, živili se zemědělstvím Hustota vzrostla na 1-2obyv./km2 Přírůstek 0,3 %, (Římani 54 mil, v r asi 300 mil obyvatel)

31 Přelidnění 6 Rychlost růstu obyvatel
3. Průmyslové období (začíná v 16. stol) Rozvoj zdravotní péče, odtržení lidí od půdy Přírůstek v r ,1 %, rostl o 0,1 % každých 50 let Rok 1800 – 900 mil, 1900 – 2 mld, 1960 – 3 mld 4. Dnešek (moderní doba) Změny ve společnosti Pokles růstu ve vyspělých zemích, rychlý růst v rozvojových Největší přírůstek v dějinách 60. léta – 2,2 %, rok 2000 – 6 mld. lidí

32 Přelidnění 6 Předpovídání růstu počtu obyvatel
Přírůstek obyvatelstva se neustále zvyšoval celou první polovinu 20. stol. = exponenciální růst (křivka J) Maximum 1965 až 1970 – 2,2% (přirovnejte k bankovnímu účtu) Nyní přírůstek celosvětově klesá (1,4%)

33 Přelidnění 6 Předpovídání růstu počtu obyvatel
Doba zdvojení (doubling time) Doba, za níž se populace zdvojnásobí Vycházíme z exponenciálního růstu Dělíme 70 přírůstkem v % Příklady: Stát Přírůstek (%) Doba zdvojení (roky) Pobřeží Slonoviny 3,8 18 Čína 1,4 41 USA 0,9 78 Německo 0,1 700

34 Přelidnění 6 Předpovídání růstu počtu obyvatel
Logistická křivka = plochá S křivka Žádná populace neroste věčně, narazí na možnosti prostředí = nosná kapacita Nelze použít pro člověka (nutné stálé prostředí, stálá nosná kapacita, stejný vliv všech jedinců) Nezahrnuje zlepšování zdravotní péče, potravy, technologií Pro dosažení nulového růstu musí lidé projít demografickou revolucí

35 Přelidnění 6 Předpovídání růstu počtu obyvatel
Použití logistické křivky Posledních 50 let se používá k projekci počtu obyvatel = nereálné Musí dojít ke zmírnění růstu = inflexní bod (zatím nedosažen) Předpokládá se, že inflexní bod je teď, pak odhadujeme konečný počet Př. Použito v USA 1930 (I bod) – odhad konečného počtu byl 200 mil. – dávno překonáno (teď 260 mil)

36 Přelidnění 6 Předpovídání růstu počtu obyvatel - otázky
Příklad V Austrálii bylo v r porodů a případů úmrtí na obyvatel. Vypočtěte: Hrubou míru porodnosti Přirozený přírůstek roku 1998 Dobu zdvojení populace při tomto přírůstku

37 Přelidnění 7 Nosná kapacita prostředí
Je maximální populace, která může v prostředí trvale existovat Určuje hranice lidské populace Populace, která ji překročí, mění prostředí způsobem, který sníží její velikost v budoucnosti Je obtížné určit její velikost pro národ i celou Zemi Musíme se shodnout, jaký by měl být životní standard člověka Pro výpočet používáme HDP na hlavu a kalorie na hlavu

38 Přelidnění 7 Nosná kapacita prostředí
Je určena kombinací limitujících faktorů Faktory dělíme do 3 skupin Krátkodobé (ovlivní populaci už v roce, kdy se objeví) Hlavně přerušení dodávek potravin z různých příčin (politika, válka, neúroda..) Světové katastrofy (nukleární válka, toxické látky, nová nemoc..) Střednědobé (projeví se za 1 – 10 let) Úbytek neobnovitelných zdrojů (hlavně pro dopravu a vytápění), nedostatek energie pro distribuci potravin Klimatické změny nebo desertifikace Dlouhodobé (za více než 10 let) Eroze půdy, nedostatek podzemní vody, kyselé deště..

39 Přelidnění 7 Nosná kapacita prostředí
Dosažení je možno určit podle dostupnosti zdrojů na hlavu Věřilo se, že kvalita života bude stále lepší v důsledku lepších technologií Ukazuje se, že jsme dosáhli maxima biologických zdrojů na hlavu Je možné, že již byla překročena nosná kapacita Země (viz. Tabulka)

40 Přelidnění 7 Nosná kapacita prostředí
Tabulka dosažení vrcholu produkce u vybraných komodit Před dosažením vrcholu všechny komodity rychle rostly. komodita vrchol Max. produkce/obyv. vlna 196O 0,86 kg dřevo 1967 0,67 m3 ryby 1970 5,5 kg skopové maso 1972 1,92 kg hovězí maso 1977 11,81 kg obilniny 342 kg

41 Přelidnění 7 Nosná kapacita prostředí - otázky
Jak by fungovalo místo vašeho bydliště bez nafty a benzínu? Co by vám doma nejdříve chybělo, kdyby přestaly fungovat všechny sítě? Pokuste se nalézt srovnání potřeby půdy pro uživení jednoho vegetariána a jednoho „masožravce“.

42 Přelidnění 8 Věková struktura
Udává aktuální rozložení věkových tříd v populaci Odráží historii a umožňuje předpovídat vývoj populace s větší přesností Odráží současnou i budoucí míru úmrtnosti, porodnosti, dopad na ŽP i sociální status lidí Rozlišujeme 3 základní typy struktury:

43 Přelidnění 8 Věková struktura
Rostoucí populace Tvar pyramidy Výrazně převažují nižší věkové skupiny Rozvojové země – celkově 37% lidí mladších 15 let = budou rychle růst např. Keňa Stagnující populace Rovnoměrné rozložení věkových tříd Např. USA Klesající populace Podíl starých lidí roste Základna se zužuje Např. Rakousko, ČR Prohlédněte si obrázky na další straně

44

45 Přelidnění 8 Věková struktura - příklad
Dětský boom v USA po II. Sv. válce Puls trval 20 let V populaci se jeví jako bublina ve věkové struktuře Další malá bublina se vytváří jako důsledek prvního boomu a je o generaci posunuta Bublina se pohybuje strukturou a vytváří tlak na ekonomické a sociální zdroje (např. v době boomu jsou přeplněné školy, za pár let mají nevyužitou kapacitu)

46 Přelidnění 8 Věková struktura a ekonomika
Předprůmyslová společnost: krátký průměrný věk mladí se starají o staré v rámci jedné rodiny Moderní společnost Péče o staré je přerozdělena pomocí daní, pracující vytvářejí fondy pro ty, kteří pracovat nemohou Solidarita Je nutná pro dosažení nulového růstu Bez ní jsou rodiče nuceni mít hodně dětí, aby si zajistili vlastní dobrou budoucnost

47 Přelidnění 8 Věková struktura a ekonomika – dilema národních vlád
Výhodou rostoucí populace je stálý dostatek pracujících a snazší získání peněz pro staré Vlády se snaží zvýšit příjem Zvyšují počet mladých Podporují rychlý růst populace Ekonomické tlaky na národní úrovni podporují populační růst bez ohledu na dlouhodobý zájem lidí a planety

48 Přelidnění 8 Věková struktura a ekonomika - otázky
Kdo se postará o vaše prarodiče, až budou nemohoucí? Jak se snaží naše vláda řešit nedostatek peněz na důchody? Navrhněte trvale udržitelný důchodový systém.

49 Přelidnění 9 Úhrnná plodnost
Důležitý faktor ovlivňující populační růst V USA maximum koncem 50. let 20. století – 3,8 Dnes pokles na 2,0 Průměrná žena mohla v padesátých letech očekávat, že se jí narodí do 44 let čtyři děti, dnes mají ženy polovinu dětí

50 Přelidnění 9 Úhrnná plodnost
Udržovací plodnost: Úhrnná plodnost nutná k tomu, aby populace zůstala konstantní Ode dne, kdy populace dosáhne udržovací plodnosti bude růst ještě několik generací (50 – 200 let) = populační setrvačnost V momentě, kdy populace klesne na udržovací plodnost, je mnohem víc mladých, než je nutné Toto vysoké množství přichází do reprodukčního věku a populace roste Populace se postupně ustálí na vyšší úrovni než, když dosáhla udržovací plodnost

51 Přelidnění 9 Úhrnná plodnost
Křivky ukazují, že plodnost klesá s růstem příjmu Na obrázku změna příjmu a plodnosti za 10 let (1972 – 1982) Bangladéš Příjem pár set dolarů ročně Plodnost dnes 4,3 Brazílie Příjem 2000 dolarů Plodnost dnes 2,9

52 Přelidnění 9 Úhrnná plodnost
Úhrnná plodnost od r neustále klesá Počet žen je tak vysoký, že tento pokles vyrovnává a lidí přibývá stále rychleji

53 Přelidnění 9 Budoucí populační trendy
Seriózní odhady provádí světová banka Založeny na současné míře porodnosti a úmrtnosti a předpokladech jejich změny Jsou základem pro tvorbu logistické křivky 4 předpoklady: Úmrtnost bude klesat ve všech zemích Průměrná naděje dožití žen dosáhne 82 let Mezi léty 2005 a 2050 bude všude dosaženo udržovací plodnosti Nenastane žádná světová katastrofa

54 Přelidnění 9 Budoucí populační trendy
Při použití těchto parametrů vychází vyrovnaná populace 10 – 12,5 mld. obyvatel Rozvinuté země Vzroste počet z 1,2 na 1,9 mld Rozvojové země Ponesou 95% růstu Růst z 4,5 na 9,5 mld! Bangladéš dosáhne 257 mil Nigérie 453 mil Indie mil

55 Přelidnění 9 Budoucí populační trendy - otázky
Zamyslete se, jaká je hodnota udržovací plodnosti? Proveďte ve třídě šetření na téma: „Počet našich sourozenců“. Jaký je průměrný počet dětí ve vašich rodinách? Proveďte podobné šetření na spřátelené základní škole.

56 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst?
Oddálení prvního porodu žen Když žena pracuje a životní úroveň roste, tlak na posunutí porodu přichází přirozeně Sociální tlaky vedoucí k oddělení manželství a rození dětí bývají velmi efektivní Oddálení sňatků Země s vysokým přírůstkem mají časné sňatky V jižní Asii a subsaharské Africe se 50% žen vdává mezi 15. a 18. lety, v Bangladéši v průměru v 16. letech Kdyby Bangladéš převzal svatební zvyklosti Srí Lanky, měly by rodiny o polovinu dětí méně Růst věku prvního sňatku by mohl znamenat 40 – 50% poklesu nutného k dosažení nulového růstu

57 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst?
3. Povinné kojení Oddaluje obnovení ovulace Proti početí může být účinnější než plánování rodiny V řadě zemí povinné 4. Plánování rodiny Různé metody antikoncepce Používána po celém světě – V. Asie 60% žen, J.Amerika 40%, Afrika 10%

58 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst?
5. Potraty Široce rozšířené (45 – 60 mil/rok) Ačkoli jsou dnes většinou bezpečné, jsou velmi problematické z morálního hlediska Neměly by se stát systémovým opatřením Užitečné termíny Potratový poměr počet potratů na 1000 narozených dětí (USA v r – 335) Míra potratovosti Počet potratů na 1000 žen v reprodukčním věku (USA v r – 23)

59 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst?
Národní programy snižování porodnosti Nutná změna postojů, znalost prostředků pro regulaci porodnosti a schopnost jich dosáhnout V řadě zemí je nutné lidem objasnit výhody plynoucí z poklesu růstu populace a problémy z přelidnění Tyto programy podporují informovanost o metodách kontroly porodnosti a jejich rozšiřování Výběr metod se liší v každé zemi, závisí na sociálních, morálních a náboženských zvyklostech První program byl v Indii (1952), teprve po roce 1965 se prosadily celosvětově Podporovány Světovou bankou

60 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst?
Státy používají různá opatření Rozšiřování informovanosti Podpora a rozšiřování antikoncepce Odměny za sterilizaci Pokuty za vysoký počet dětí Příklady Pakistán, Singapur – kombinace příspěvků na děti, mateřského příspěvku a daní, které se mění podle počtu dětí Singapur – staví se pouze malé byty, takže velké rodiny jsou více natěsnané, upřednostňuje děti z malých rodin při přijetí do škol Bangladéš, Srí Lanka, Indie – platí za dobrovolnou sterilizaci mužů i žen

61 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst?
Čínský program plánování rodiny Jeden z nejstarších (1978) Cíl – snížení přírůstku z 1,2% na nulu do r. 2000 Založeno na jednodětných rodinách Použití kombinace vzdělání, sítě center plánování rodiny, podpor a pokut Ženám byla umožněna bezplatná sterilizace a potrat Výhody pro rodiny s jedním dítětem včetně subvencí Různé podpory a pokuty podle počtu dětí v různých provinciích

62 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst?
Migrace Byl a je tradiční způsob řešení lidských problémů, např. migrace do Ameriky, Austrálie Dnes již není na Zemi místo, kam by bylo možné emigrovat Uvažuje se o obydlení jiných planet, mořského dna, vesmírných stanic…, ale nelze předpokládat, že tam bude někdy cestovat 80 miliónů lidí, kteří ročně přibývají Toto není řešením problému přelidnění

63 Přelidnění 10 Jak zastavit populační růst?
Nalezněte aktuální ukazatele čínské populace. Proč je třeba podporovat emancipaci a vzdělání žen celého světa? Pokuste se z dostupných zdrojů vypočítat míru potratovosti a potratový poměr v ČR.

64 Přelidnění 11 Přehled pojmů v textu
Věková struktura Hrubá míra porodnosti Hrubá míra úmrtnosti Nosná kapacita Demografická revoluce Demografie Přirozený přírůstek Naděje dožití Logistická růstová křivka Inflexní bod Míra potratovosti Maximální délka života Dostupnost zdrojů na hlavu Populační dynamika Úhrnná plodnost Udržovací plodnost Nulový růst populace Program snižování porodnosti Doba zdvojení populace Exponenciální růst Populační setrvačnost Limitující faktor


Stáhnout ppt "Přelidnění – hlavní ekologický problém"

Podobné prezentace


Reklamy Google