Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SIMULACE MANAŽERSKÝCH ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Úvodní část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SIMULACE MANAŽERSKÝCH ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Úvodní část."— Transkript prezentace:

1 SIMULACE MANAŽERSKÝCH ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Úvodní část

2 SIMULACE - definice SIMULACE - definice Simulace je proces tvorby logicko-matematického modelu reálného objektu, systému na něm definovaného nebo procesu rozhodování a realizace velkého množství experimentů s ním, jejichž cílem je: popis systému, poznání jeho funkce, odhad jeho budoucího chování, nalezení řešení problému, které mnohdy ústí do návrhu a ověření funkce nové struktury systému. Gros, 2003

3 SIMULACE Simulace je popsána jako proces konstruování modelu určitého systému a provádění experimentů na tomto modelu, jejichž cílem je lépe pochopit chování, vlastnosti a funkce systému. A to bez skutečné realizace systému, která by jinak byla nemožná, příliš nákladná, časově náročná nebo nepraktická vzhledem k povaze systému.

4 ROZDĚLENÍ SIMULACÍ Simulace diskrétních procesůSimulace diskrétních procesů Simulace spojitých procesůSimulace spojitých procesů Simulace statickéSimulace statické Simulace dynamickéSimulace dynamické Simulace stochastickéSimulace stochastické Simulace deterministickéSimulace deterministické

5 ZÁSADY PRO SIMULACI Dokonalá znalost modelovaného objektuDokonalá znalost modelovaného objektu Účelovost konstrukceÚčelovost konstrukce Sběr informacíSběr informací Výběr proměnných a vztahy mezi nimiVýběr proměnných a vztahy mezi nimi Aktualizace při změnáchAktualizace při změnách

6 SIMULAČNÍ PROGRAM WITNESS  Vizuální simulační program.  Zaznamenává všechny události.  Používá se k analýze jakéhokoli procesu.  Snadné vytváření modelu.  Lze zastavit v jakémkoli okamžiku.  Modul Witness Optimizer.

7 WITNESS – základní okno

8 WITNESS pravidlo 3D Zařazení elementu do modelu je podle pravidla 3D DEFINEDEFINE –definice elementu výběrem typu a jeho pojmenování DISPLAYDISPLAY –zobrazení elementu DETAILDETAIL –zápis vlastností a parametrů elementu

9 WITNESS obecně používané elementy WORLD – světWORLD – svět (použití na vstupu do modelu) SHIP – světSHIP – svět (použití při výstupu z modelu) SCRAP – odpadSCRAP – odpad (pro odesílání součástek do odpadu) TIME – časTIME – čas (představuje simulovaný čas)

10 WITNESS Základní elementy PART – část, FLUID - tekutinaPART – část, FLUID - tekutina - prochází modelem a jsou zpracovány MACHINE – stroj, PROCESSOR - procesorMACHINE – stroj, PROCESSOR - procesor - zpracovávají části a tekutiny BUFFER – zásobník, TANK - tankBUFFER – zásobník, TANK - tank - skladují části a tekutiny CONVEYOR – dopravník, PIPE – potrubí, VEHICLE – vozík, TRACK – dráha, PATH - cestaCONVEYOR – dopravník, PIPE – potrubí, VEHICLE – vozík, TRACK – dráha, PATH - cesta - přepravují části a tekutiny LABOR – pracovní síla - představují dělníky, operátory

11 WITNESS Logické elementy ATTRIBUTE - atributATTRIBUTE - atribut - stálé vlastnosti prvků VARIABLE - proměnnáVARIABLE - proměnná - pro řízení logiky systému DISTRIBUTION - rozděleníDISTRIBUTION - rozdělení - využití pravděpodobnostních rozdělení FILE - souborFILE - soubor - zdroje dat mimo model FUNCTION – funkce - pro řízení logiky systému SHIFT – směna - rozdělení pracovního času

12 WITNESS grafické elementy PIECHART – koláčové grafyPIECHART – koláčové grafy - využití simulačních elementů TIMESERIES – časové řadyTIMESERIES – časové řady - zachycení časového průběhu veličiny HISTOGRAM - histogramHISTOGRAM - histogram - rozložení hodnot veličin

13 PravidloVýznamPříklad WAIT součásti budou čekat, dokud nebudou vytaženy nebo vytlačeny do jiného elementu PUSH element (součástka nebo vozidlo) je tlačen do jiného elementu (stroje, zásobníku) PUSH to PULL element (součástka nebo vozidlo) je tažen z jiného elementu (stroje, zásobníku) PULL from SEQUENCE součásti nebo vozidla jsou odesílány do (přebírány z) několika elementů cyklicky SEQUENCE/WAIT SEQUENCE/NEXT SEQUENCE/RESET PERCENT součásti nebo vozidla jsou odesílány do (přebírány z) několika elementů na základě % rozdělení pravděpodobnosti PERCENT/proud (element, procento) SIMULAČNÍ PROGRAM WITNESS

14 PříkazReakce programu IF/ELSEIF/ELSE/ENDIFpokud je logický výraz (podmínka) splněn, provede příkaz WHILE/ENDWHILEdokud je podmínka splněna, provede příkaz GOTO/LABELpokračuje akcemi za bodem specifikovaným pomocí klíčového slova LABEL FOR/TO/NEXTprovede příkazy se zadaným počtem opakovaní RETURNkončí akci, vrací hodnotu v případě uživatelem definované funkce STOPukončení simulace SIMULAČNÍ PROGRAM WITNESS


Stáhnout ppt "SIMULACE MANAŽERSKÝCH ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Úvodní část."

Podobné prezentace


Reklamy Google