Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Filosofie – láska k moudrosti Počátky filosofického myšlení, předsokratovská filosofie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Filosofie – láska k moudrosti Počátky filosofického myšlení, předsokratovská filosofie."— Transkript prezentace:

1 1 Filosofie – láska k moudrosti Počátky filosofického myšlení, předsokratovská filosofie

2 2 Definice  Filosofie je země nikoho, která se rozkládá mezi vědou a teologií, a čelí útokům od obou z nich  Bertrand Russel

3 3 Sedm mudrců  Poznej sebe sama  Mnoho slyš, málo mluv  Ať tvůj jazyk nepředbíhá tvé myšlení  Ničeho příliš  Neholedbej se tím, co chceš udělat, dokud se ti to nepovede, ujdeš posměchu

4 4 Iónská společnost a filosofie  Města Samos, Milétos a Kolofón  Brána k Orientu, křižovatka kulturních vlivů  Zrození technických i kulturních novinek (zpracování železa, vznik a zavedení písma, přejatého od Féničanů – písmo hláskové.  Volný čas - schólé

5 5

6 6 Tři periody řecké filosofie  Kosmogonické spekulace, hledající počátek, princip, ze kterého všechno vzniklo a který je i nadále určující pro chod světa  Do středu pozornosti postaven člověk ve společnosti, vznik etiky a logiky  Optimalizace lidského myšlení, poměr božství k člověku

7 7 Malá Asie

8 8 Jižní Itálie

9 9 Hledání počátku - arché  Specifická povaha řeckého náboženství  Hledání a vymýšlení kosmických zákonů sportem  Kosmogonie překračuje vždy rámec a meze zkušenosti, je spekulativní, nedokazatelná (a nevyvratitelná)  Přesto je to začátek vědeckého myšlení

10 10 Thales z Milétu 625 - 548  Oddělil vědu od magie a náboženství  Neučinil tak zcela důsledně „Vše je plné bohů“ - hmota je oživena, představuje jednající aktivní jsoucno „Vše je plné bohů“ - hmota je oživena, představuje jednající aktivní jsoucno Počátkem všeho voda (což je m.j. důležitý činitel řecké mytologie)

11 11 Anaximandros 610 - 546  Za počátek všeho považuje nerozrůzněný apeiron – hmota bez určitých znaků. Věci povstávají vylučováním protikladných vlastností.  Pokutou za vznik je zánik, svět je boj o bytí, vydělování je nespravedlnost  Náznak evoluce – nejprve živočichové vodní

12 12 Anaximenes 586 - 524  Za počátek všeho považuje vzduch  Dech je předpokladem i symbolem života  Vznikání se děje zřeďováním a zhušťováním  Kvantitativní změny mohou způsobit změnu kvality

13 13 Herakleitos 540 - 480  Aristokratický původ, zklamání a odloučení  Pro pochopení dějů zavádí pojem LOGOS – světový zákon, osud, nutnost  Špatnými svědky jsou lidem oči a uši, když mají barbarské duše  Vše plyne – nelze vstoupit dvakrát do téže řeky  Boj je otcem všeho  Rozhodujícím živlem OHEŇ - pýr

14 14 Pythagoras 572 - 494  Pochází z ostrova Samos, prchá před tyranem Polykratem přes Orient do italského Krotónu. Považoval se za poloboha.  Ovlivnil Parmenida, Empedokla a Platona  Pytagorejství – náboženskofilosofický směr  Theoriá – nahlédnutí skrytých ale rozhodujících vztahů, zde číselných a geometrických  Svět založen na formě, nikoliv látce  Krize z přepony čtverce

15 15 Elejská škola  Vznikla koncem 6. stol. ante na západním pobřeží jižní Itálie  Založil Xenofanés z Kolofónu, nar. 580, který kritizuje tradiční homérské antropomorfní pojetí bohů.  Zakládá filosofické pojetí boha jako neosobního všudypřítomného absolutního principu

16 16 Parmenides 540 - 470  Cestovatel, politik a zákonodárce  Pravdu je nutno odlišit od mínění, DOXA, člověk vidí jednotlivosti, ale uniká mu kontext, ve kterém jedině ony jednotlivé věci existují a jsou tím, čím jsou. Svět se jeví jako boj protikladů, ale ve všech protikladech a za všemi protiklady je jednota, a pouze v jejím rámci mohou protiklady vzniknout.

17 17 Parmenides  Posláním filosofa je prohlédnout halícím závojem zdání a vypátrat pravdu o skutečnosti. Parmenides takto nahlíží nemožnost nebytí, a odtud je odvozena i zdánlivost a nemožnost pohybu.  K reálnému světu a pravdě o něm dospíváme pouze rozumem

18 18 Zenon z Eleje 490 - 430  Autor paradoxů, dokazujících platnost Parmenidových vývodů.  Zakladatel dialektiky, nauky o dokazování, která se rozvíjela jako samostatná větev myšlení.  O bytí rozhoduje pouze rozum, vybavený logickým uvažováním  Aporie „Achiles a želva“

19 19 Pohyb je pouhé zdání !

20 20 Herakleitos a Eleaté  Neměnná podstata nebo změna a pohyb?  Dvě stránky jedné skutečnosti, dvě stránky a dva aspekty existence  Vše je v pohybu, ale i změny a pohyb mají své konstanty (hybnost, hmotnost, zrychlení)

21 21 Empedokles 490 - 430  Filosof, lékař, kněz a divotvůrce  Původce čtyřelementové teorie – země, voda, oheň a vzduch  Organizující principy – láska a svár  Objevitel hmotné povahy vzduchu

22 22 Čtyřelementová teorie

23 23 Anaxagoras 500 - 428  Přivedl filosofii do Athén, obviněn však z bezbožnosti a donucen Athény opustit  Za sídlo rozumu považuje mozek, ne srdce  Kosmos je řízen kosmickým rozumem – NÚS. Je to „božský duch“, který stvořil svět a pak ustoupil do pozadí, svět je řízen nastavenými zákony (deismus)

24 24 Leukippos a Demokritos  Leukippos 500 – 440 - ani jedna věc se neděje bez příčiny – zákon kauzality, pramenící v LOGU  Démokritos 460 – 360 – smavý filosof, filosofie má vést ke spokojenosti, EUTHYMIÉ  Atomismus - atomy – prázdno – nutnost  Epikurova modifikace ANANKÉ – PARENKLISIS  Laplaceův démon

25 25 Sofisté – nové téma i metoda  Potulní učitelé moudrosti, přicházející v polovině 5. stol. do Athén, vyhovují poptávce po učitelích dovedností, potřebných v politickém životě.  Jejich životní zkušenosti vyústily ve skepsi, relativismus a agnosticismus.  Jde ovšem o přístupy filosoficky vzato konstruktivní a pozitivní

26 26 Protagoras 481 - 411  Původně nosič dřeva, pak Démokritův písař a posléze sofista  „Měřítkem všeho je člověk, věcí jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou“ antropocentrický relativismus  Vzdává se absolutních konceptů, jako je PRAVDA a mluví o osvědčenosti, PRAXIS, činnosti. Metodou poznání je EMPEREIA

27 27 Gorgias 483 - 375  Ryzí agnostik a gnozeologický nihilista 1.Nic není 2.I kdyby něco bylo, je to nepoznatelné 3.I kdyby to bylo poznatelné, je to nesdělitelné Věřil pouze v moc řečnictví a básnictví

28 28 Trasymachos  Řídit se morálními pravidly a zákony je pouze pro slabochy

29 29 Předsokratovská filosofie  Předsokratovskou filosofii je možno vidět jako proces odhalování či odstraňování pomyslů – mýtických, náboženských, v oblasti představ  Rubem tohoto procesu je ztráta měřítek, smyslu, individualizace a relativizace  Je to však „nahrávka“, A, po kterém teprve může být řečeno B


Stáhnout ppt "1 Filosofie – láska k moudrosti Počátky filosofického myšlení, předsokratovská filosofie."

Podobné prezentace


Reklamy Google