Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filosofie – láska k moudrosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filosofie – láska k moudrosti"— Transkript prezentace:

1 Filosofie – láska k moudrosti
Počátky filosofického myšlení, předsokratovská filosofie

2 Definice Filosofie je země nikoho, která se rozkládá mezi vědou a teologií, a čelí útokům od obou z nich Bertrand Russel

3 Sedm mudrců Poznej sebe sama Mnoho slyš, málo mluv
Ať tvůj jazyk nepředbíhá tvé myšlení Ničeho příliš Neholedbej se tím, co chceš udělat, dokud se ti to nepovede, ujdeš posměchu

4 Iónská společnost a filosofie
Města Samos, Milétos a Kolofón Brána k Orientu, křižovatka kulturních vlivů Zrození technických i kulturních novinek (zpracování železa, vznik a zavedení písma, přejatého od Féničanů – písmo hláskové. Volný čas - schólé

5

6 Tři periody řecké filosofie
Kosmogonické spekulace, hledající počátek, princip, ze kterého všechno vzniklo a který je i nadále určující pro chod světa Do středu pozornosti postaven člověk ve společnosti, vznik etiky a logiky Optimalizace lidského myšlení, poměr božství k člověku

7 Malá Asie

8 Jižní Itálie

9 Hledání počátku - arché
Specifická povaha řeckého náboženství Hledání a vymýšlení kosmických zákonů sportem Kosmogonie překračuje vždy rámec a meze zkušenosti, je spekulativní, nedokazatelná (a nevyvratitelná) Přesto je to začátek vědeckého myšlení

10 Thales z Milétu 625 - 548 Oddělil vědu od magie a náboženství
Neučinil tak zcela důsledně „Vše je plné bohů“ - hmota je oživena, představuje jednající aktivní jsoucno Počátkem všeho voda (což je m.j. důležitý činitel řecké mytologie)

11 Anaximandros Za počátek všeho považuje nerozrůzněný apeiron – hmota bez určitých znaků. Věci povstávají vylučováním protikladných vlastností. Pokutou za vznik je zánik, svět je boj o bytí, vydělování je nespravedlnost Náznak evoluce – nejprve živočichové vodní

12 Anaximenes 586 - 524 Za počátek všeho považuje vzduch
Dech je předpokladem i symbolem života Vznikání se děje zřeďováním a zhušťováním Kvantitativní změny mohou způsobit změnu kvality

13 Herakleitos 540 - 480 Aristokratický původ, zklamání a odloučení
Pro pochopení dějů zavádí pojem LOGOS – světový zákon, osud, nutnost Špatnými svědky jsou lidem oči a uši, když mají barbarské duše Vše plyne – nelze vstoupit dvakrát do téže řeky Boj je otcem všeho Rozhodujícím živlem OHEŇ - pýr

14 Pythagoras Pochází z ostrova Samos, prchá před tyranem Polykratem přes Orient do italského Krotónu. Považoval se za poloboha. Ovlivnil Parmenida, Empedokla a Platona Pytagorejství – náboženskofilosofický směr Theoriá – nahlédnutí skrytých ale rozhodujících vztahů, zde číselných a geometrických Svět založen na formě, nikoliv látce Krize z přepony čtverce

15 Elejská škola Vznikla koncem 6. stol. ante na západním pobřeží jižní Itálie Založil Xenofanés z Kolofónu, nar. 580, který kritizuje tradiční homérské antropomorfní pojetí bohů. Zakládá filosofické pojetí boha jako neosobního všudypřítomného absolutního principu

16 Parmenides 540 - 470 Cestovatel, politik a zákonodárce
Pravdu je nutno odlišit od mínění, DOXA, člověk vidí jednotlivosti, ale uniká mu kontext, ve kterém jedině ony jednotlivé věci existují a jsou tím, čím jsou. Svět se jeví jako boj protikladů, ale ve všech protikladech a za všemi protiklady je jednota, a pouze v jejím rámci mohou protiklady vzniknout.

17 Parmenides Posláním filosofa je prohlédnout halícím závojem zdání a vypátrat pravdu o skutečnosti. Parmenides takto nahlíží nemožnost nebytí, a odtud je odvozena i zdánlivost a nemožnost pohybu. K reálnému světu a pravdě o něm dospíváme pouze rozumem

18 Zenon z Eleje Autor paradoxů, dokazujících platnost Parmenidových vývodů. Zakladatel dialektiky, nauky o dokazování, která se rozvíjela jako samostatná větev myšlení. O bytí rozhoduje pouze rozum, vybavený logickým uvažováním Aporie „Achiles a želva“

19 Pohyb je pouhé zdání !

20 Herakleitos a Eleaté Neměnná podstata nebo změna a pohyb?
Dvě stránky jedné skutečnosti, dvě stránky a dva aspekty existence Vše je v pohybu, ale i změny a pohyb mají své konstanty (hybnost, hmotnost, zrychlení)

21 Empedokles 490 - 430 Filosof, lékař, kněz a divotvůrce
Původce čtyřelementové teorie – země, voda, oheň a vzduch Organizující principy – láska a svár Objevitel hmotné povahy vzduchu

22 Čtyřelementová teorie

23 Anaxagoras Přivedl filosofii do Athén, obviněn však z bezbožnosti a donucen Athény opustit Za sídlo rozumu považuje mozek, ne srdce Kosmos je řízen kosmickým rozumem – NÚS. Je to „božský duch“, který stvořil svět a pak ustoupil do pozadí, svět je řízen nastavenými zákony (deismus)

24 Leukippos a Demokritos
Leukippos 500 – ani jedna věc se neděje bez příčiny – zákon kauzality, pramenící v LOGU Démokritos 460 – 360 – smavý filosof, filosofie má vést ke spokojenosti, EUTHYMIÉ Atomismus - atomy – prázdno – nutnost Epikurova modifikace ANANKÉ – PARENKLISIS Laplaceův démon

25 Sofisté – nové téma i metoda
Potulní učitelé moudrosti, přicházející v polovině 5. stol. do Athén, vyhovují poptávce po učitelích dovedností, potřebných v politickém životě. Jejich životní zkušenosti vyústily ve skepsi, relativismus a agnosticismus. Jde ovšem o přístupy filosoficky vzato konstruktivní a pozitivní

26 Protagoras Původně nosič dřeva, pak Démokritův písař a posléze sofista „Měřítkem všeho je člověk, věcí jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou“ antropocentrický relativismus Vzdává se absolutních konceptů, jako je PRAVDA a mluví o osvědčenosti, PRAXIS, činnosti. Metodou poznání je EMPEREIA

27 Gorgias 483 - 375 Ryzí agnostik a gnozeologický nihilista Nic není
I kdyby něco bylo, je to nepoznatelné I kdyby to bylo poznatelné, je to nesdělitelné Věřil pouze v moc řečnictví a básnictví

28 Trasymachos Řídit se morálními pravidly a zákony je pouze pro slabochy

29 Předsokratovská filosofie
Předsokratovskou filosofii je možno vidět jako proces odhalování či odstraňování pomyslů – mýtických, náboženských, v oblasti představ Rubem tohoto procesu je ztráta měřítek, smyslu, individualizace a relativizace Je to však „nahrávka“, A, po kterém teprve může být řečeno B


Stáhnout ppt "Filosofie – láska k moudrosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google