Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Psychologie útěkovosti“ Barevný svět dětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Psychologie útěkovosti“ Barevný svět dětí"— Transkript prezentace:

1 „Psychologie útěkovosti“ Barevný svět dětí 3.6. 2010
Útěky a toulání:  únikové jednání, kdy dítě není schopné zvládnout situaci adaptačně zralejším způsobem. Mgr. Jan Smolka –

2 Definice z klinické praxe
Impulzivní jednání – náhlý nápad je realizován okamžitě, bez rozmyslu, zábran a emočního doprovodu. Motiv je nesrozumitelný, chorobný. Vědomí a tudíž i vzpomínky jsou zachované. Vyskytuje se u schizofrenie a organických poruch mozku. Zkratkové jednání – vede k cíli nejkratší cestou bez ohledu na následky. Na rozdíl od impulsu je jeho motiv pochopitelný. Je provázeno silnou emocí a vyskytuje se ve stresových situacích u jedinců s poruchou osobnosti /v případě jedinců s ADHD s nezralou nebo nerovnoměrně se vyvíjející CNS – F 90 hyperkinetická porucha/.

3 ADHD v adolescenci a dospělosti. Dr
ADHD v adolescenci a dospělosti ??? Dr. Kurzová 30% odezní, 30% reedukace, 30 – 50 % zůstává do dosp., v ZŠ populaci 5 – 20 % USA - vysoké procento jedinců ve výkonu trestu má ADHD Výchovná zařízení = rizikové chování x poruchy chování /klasifikace WHO, DSM/ multifaktoriální povaha - komorbidita Hyperaktivita může být chybně DG nebo přehlížena ADHD v dospělosti: výbuchy emocí s rychlým nástupem i rychlým zklidněním, ukvapená rozhodnutí, výkon neodpovídá schopnostem, neschopnost organizovat každodennost, odkládání řešení, mnoho akcí současně, vyhledávání stále nových podnětů, netrpělivost, nestálost v činnostech, neklid, impulzivita, náladovost, sklon k závislostem, problémy se sebeúctou, problémy se sebehodnocením x prosazování vlastních postupů, kreativita

4 Reaktivní neboli impulzivní útěk
Zkratková reakce na nezvládnutou situaci, únik před konfrontací s rodiči či pedagogy, okamžité uspokojení potřeb. Nevhodná obrana před výchovnou důsledností okolí nebo degradací vlastního já. Dítě se zpravidla vrátit chce, ale překročí pomyslnou hranici, která návrat z různých důvodů komplikuje. Vyskytuje se často u dětí s ADHD /viz hyperkinetická porucha, specifické poruchy učení a chování, porucha chování a emocí/.

5 Chronické útěky Útěky jsou plánovité a připravené – základem dlouhodobé problémy. Často se paradoxně vyskytuje hyperprotektivní výchova v rodině, útěkář je v  místě útěku přijat, ostatní podlehají jeho manipulativnímu jednání, důvěřují jeho lžím a racionalizacím. Útěky mívají cíl tj. osobu, která je pozitivně či negativně motivována na útěku pomoci (krádeže, prostituce, distribuce drog, věkově starší partneři, ale také solidární kamarádi nebo dokonce rodiče kamarádů litující dítě „ z ústavu“ nebo nešťastného kamaráda).

6 Kombinace: chronické impulzivní útěky
Fixovaný vzorec neadaptivního chování přinášející okamžité uspokojení potřeb – např. potřeba uniknout konfliktu, neochota řešit konflikt apod., touha po návykové látce.

7 Toulání Dlouhotrvající opuštěním domova nebo výchovného zařízení, navazuje na útěky při nedostatečné citové vazbě na rodinu nebo neukotvení v náhradním výchovném prostředí. Jedinec se toulá se sám nebo ve skupině, přidává se další rizikové chování – krádeže, prostituce, drogy a alkohol. Je riziko, že se v dospělosti stane zvykem /bez zaměstnání, bezdomovec/.

8 „Negativně“ socializovaný útěk z výchovného zařízení
Viz socializovaná a nesocializované porucha chování - F91 Dítě nebo jeho rodina využívá špatné vymahatelnosti institutu ústavní výchovy, více či méně sofistikovaně uniká spravedlnosti. Koloběh: útěk, návrat z útěku, útěk, administrativa a náklady s tím spojené – je to neefektivní a finančně nákladné. Obvykle následuje arogantní návrat do výchovného zařízení: dítě se domáhá svých práv, hmotného zajištění a následně znova utíká. Útěky provází nepravdivá nařčení, lži, manipulativní chování, agresivita.

9 „Pozitivně“ socializovaný útěk z výchovného zařízení
Chlapec či dívka pomáhá řešit rodinnou situaci, obvykle se nedopouští trestné činnosti, někdy i načerno pracuje. Chlapec či dívka má partnera, který poskytuje zázemí bez negativních úmyslů. Současný právní rámec nestačí, nabízená odborná pomoc není obvykle akceptována.

10 Nesocializovaný útěk z výchovného zařízení
Dítě útěkem řeší svůj vnitřní konflikt, vnitřní tenzi nebo nepříznivou vztahovou situaci, jedná se o útěk „smutného dítěte“. Obvykle nejlepší prognóza řešení a poskytnutí odborné pomoci.

11 Statistika útěků DDŠ P2 školní rok 2008/2009 – krizový rok
V péči DDŠ 47 dětí z toho 33 chlapců, 14 dívek. Celkem 73 útěků, z toho 6 skupina, 20 dvojice, 57 jednotlivec. 42 útěků kratších než 5 dní, 31 střednědobých až dlouhodobých. Chlapci: z útěkářů, dívky: z 14 – 12 útěkářek Chlapci: 2 dlouhodobé útěky, 7 DPL, 11 ADHD Dívky: 7 dlouhodobé útěky, 2 DPL, 2 drogy, 7 starší přítel, 5 hyperprotektivní výchova 2009/2010 – 59 útěků, v péči 35 dětí z toho 6 útěkářů Četnost útěků


Stáhnout ppt "„Psychologie útěkovosti“ Barevný svět dětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google