Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozšíření organismů na Zemi Které jsou nejdůležitější omezující faktory?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozšíření organismů na Zemi Které jsou nejdůležitější omezující faktory?"— Transkript prezentace:

1 Rozšíření organismů na Zemi Které jsou nejdůležitější omezující faktory?

2 Biogeografické členění

3 Biomy - určené klimatem

4

5 Aby se druh někde vyskytoval, musí se tam dostat (dispersal limitation) a jeho populace musí být schopna na daném místě přežít (omezeno biotickými i abiotickým faktory prostředí). Dispersal limitation: Bromeliaceae jsou vázány na Nový svět, i když podmínky k životu by našly i ve Starém světě.

6 Konvergence: fylogeneticky nepříbuzné typy vypadají velmi podobně, protože žijí v podobném prostředí, byť často na velmi vzdálených kontinentech. Cactaceae - Nový svět Euphorbiaceae ze Starého světa

7 Příbuzné druhy potom mohou zaujímat velmi rozdílné ekologické niky: příklad epifytické kaktusy v Belize

8 Historie Země - podle http://www.scotese.com/earth.htm Pozdní (svrchní) Kambrium /u nás Skryje Na Zemi první živočichové s pevnými schránkami - kontinenty pod mělkými moři

9 Čtyřnozí obratlovci v uhlotvorných bažinách

10 Dinosauři rozšířeni - obsazují celou Pangeu - ta se začíná dělit

11 Laurasie je oddělená od Gondwany

12 Indie a Madagaskar jsou spolu

13

14 Ledové doby

15 Ložek: Příroda ve čtvrtohorách. Koncentrace CO 2 v antarktickém ledu http://news.mongabay.com /2005/1124-climate.html Pozor, ledových dob bylo víc než čtyři shora uvedené.

16 Fluktuace teplot - trochu chaotická periodicita - čím delší časové měřítko, tím jsou výkyvy větší

17 Vegetace Evropy v posledním vrcholném glaciálu a dnes. Organismy se musely vrátit z glaciálních refugií V Evropě problém - Alpy jdou rovnoběžkovým směrem

18 Vrcholné interglaciály - převládá listnatý les, někde drobné stepní ostrůvky Interstadiály (teplejší období v glaciálu) - převládá lesoste a parková tajga

19 Střední Evropa dnes Přirozené bezlesí je relativně vzácné. Jen tam, kde je vody málo (skalní stepi, k jihu obrácené stráně na nejsušších místech), nebo, kde je vody hodně (rašeliniště a jiné mokřady). Bezlesí udržované disturbancemi (lavinové dráhy).

20 Střední Evropa dnes Půdy: Listnaté lesy: hnědozemě, smrčiny - podzoly, stepi - černozemě

21 Sněžka 1200 900 600 300 alpinské hole kleč smrčiny bučiny jedle doubravy a dubohabřiny m n.m. borovice - písek a pískovec; bříza - iniciální sukcese (paseky); vrby (mnoho druhů, nejvíce - podle druhu - břehy, iniciální sukcese) lužní lesy: údolí řek (topol, jilm, ale i duby), údolí potoků (olše) suťové lesy javor (mléč, klen), lípy Nejhrubší zjednodušení

22 I v rámci střední Evropy biogeografické rozdíly, dané migracemi druhů (mezi kontinenty jsou rozdíly v čeledích, mezi Alpami a Krkonošemi v druzích a rodech) Alpy a Karpaty a jejich význam pro migraci horských druhů

23 šíření buku a jedle smrk první buky a jedle dub, jilm lípa borovice, líska (lesostep) otevřené formace borobřezové post glaci ální opti mum Postglaciální vývoj nelze oddělit od vlivu člověka Skoro všechno, co tu je, sem přišlo po posledním zalednění Ten obrázek je děsnej, ale já nějak nemůžu najít originál a podle toho to nějak líp upravit. Budu se snažit.

24 Pro návrat z glaciálních refugií - důležitá orientace pohoří Evropa - pohoří jdou rovnoběžkovým směrem - velká překážka pro migraci Amerika - pohoří jdou poledníkovým směrem - tolik nevadí

25 Invaze - organismy se dostávají tam, co nepatří - někdy nedozírné ekonomické škody * králíci v Austrálii * bolšev n ík (Heracleum mandegazzianum) u nás * kyprej Lythrum salicaria v Americe Ukázka toho, že rostliny jsou často schopny růst mimo svůj vlastní areál Další hypotézy (“enemy release”) Archeofyty (přišly před objevením Ameriky, nejčastěji z Mediteránu a Malé Asie) a neofyty.

26 Typické archeofyty (mnoho našich plevelů) KoukolRozrazil rolní

27 Chrpa modrák Vlčí mák

28 Klima - klimadiagramy - metoda popisu klimatu

29 Podobné klima lze najít na různých kontinentech

30 Klimadiagramy Afriky

31 Každý biom je charakterizován typickým klimadiagramem

32

33 Rozšíření osmi nejdůležitějších biomů světa

34 Model rozšíření biomů na základě klimatických charakteristik (E.O.Box). Lze predikovat fyziognomii, nelze taxonomické složení

35

36 Výrazná korespondence mezi biomy a půdními typy

37 Nejsou to jen pásy jdoucí rovnoběžkovým směrem. Kromě zeměpisné šířky rozhoduje i délka, zvláště o srážkách (zvlášť tam, kde jsou pohoří poledníkovým směrem).

38 Tropy jsou nejbohatší

39

40 Ale taky nejohroženější

41 Japonská péče o les na ostrově Nová Guinea

42

43


Stáhnout ppt "Rozšíření organismů na Zemi Které jsou nejdůležitější omezující faktory?"

Podobné prezentace


Reklamy Google