Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

“. Pozorování Měření Experimentování… Stanovení obecných hypotéz : Logické soudy Logické operace Formulace závěrů Jejich verifikace (ověřování pravdivosti)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "“. Pozorování Měření Experimentování… Stanovení obecných hypotéz : Logické soudy Logické operace Formulace závěrů Jejich verifikace (ověřování pravdivosti)"— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5 Pozorování Měření Experimentování… Stanovení obecných hypotéz : Logické soudy Logické operace Formulace závěrů Jejich verifikace (ověřování pravdivosti)

6 Jak probíhá verifikace – poznání pravdy? – vědecký postup Hypotéza 1Hypotéza 2Hypotéza 3Hypotéza 4… n Závěr 1Závěr 2Závěr 3Důsledek 1… n Pozorování závěrů a důsledků: Je hypotéza pravdivá? NE: logickým rozporem nebo objevem nových faktů = FALZIFIKACE HYPOTÉZY (hypotéza je chybná, nepřijatelná) MOŽNÁ: hypotéza nebyla Falzifikována, ale nebylo ani možné ověřit všechny důsledky, mohou se objevit nová fakta PLAUZIBILITA HYPOTÉZY (tj. její přijatelnost)

7 Příklad falzifikace: http://www.novinky.cz/veda-skoly/250938- einsteinova-teorie-otresena-neutrina-jsou-rychlejsi- nez-svetlo.html http://www.novinky.cz/veda-skoly/250938- einsteinova-teorie-otresena-neutrina-jsou-rychlejsi- nez-svetlo.html http://www.novinky.cz/veda-skoly/259894-vedecka- revoluce-zatim-nenastala-za-nadsvetelnou-rychlosti- neutrin-je-chyba.html http://www.novinky.cz/veda-skoly/259894-vedecka- revoluce-zatim-nenastala-za-nadsvetelnou-rychlosti- neutrin-je-chyba.html

8 Poznatelnost světa vědeckým způsobem Žádné pozitivní tvrzení nemůžeme s jistotou označit za pravdivé K plné pravdě se můžeme postupně blížit NÁZOROVÁ PLURALITA NUTNOST TOLERANCE K JINÉMU NÁZORU

9 Zjevení = darované poznání Týká se především monoteistických náboženství Jeho přijatelnost je postavena na nefalzifikované hypotéze, že existuje spirituální oblast, která Přesahuje hmotný svět Člověk se na ní podílí

10 Z J E V E N Í Teologická tvrzení o Bohu: lze je falzifikovat pouze na základě logického sporu Tvrzení o člověku a o světě: lze uplatnit falzifikační postup založený na schopnostech lidského rozumu. Pokud se nedospěje k jednoznačné falzifikaci, jsou příslušná tvrzení PLAUZIBILNÍ stejně jako každá nefalzifikovaná vědecká hypotéza. Zjevení Boží je přijatelným zdrojem poznání pravdy o člověku a o světě. Doplňuje vědecké poznání, protože počítá se spirituální dimenzí člověka.

11

12 Historie vztahu mezi vědou a náboženstvím Východiska: Vztah mezi vědou a náboženstvím se utvářel během dějin v závislosti na stupni lidského poznání a prošel několika základními podobami. Moderní věda vznikla v lůně křesťanské kultury. Je možné dokázat, že křesťanské náboženství právě svým pojetím Boha jako stvořitele a člověka jako správce Bohem stvořeného světa umožnilo vznik moderní vědy.

13 Jednotlivé etapy vývoje vztahu mezi vědou a náboženstvím 1. podřízenost vědy vůči náboženství 2. konflikt mezi vědou a náboženstvím (někdy) 3. separace vědy a náboženství 4. dialog mezi vědou a náboženstvím 5. integrace vědy a náboženství V historii se často prolínaly.

14 1. Podřízenost vědy vůči teologii Starověk a celý středověk Moderní věda neexistovala; věda se rozvíjela v lůně filosofie přírody Teologie byla považována za královnu věd – určovala, co je správné poznání a co omyl: vědecký poznatek nemohl odporovat teologickému poznání Křesťanství však vědu nebrzdilo, naopak jí poskytlo myšlenkový rámec, v němž se mohla rozvíjet

15 2. Konflikt mezi vědou a náboženstvím Konflikt mezi vědou a náboženstvím nebyl nikdy vyostřený tak, jak to podávali někteří autoři 19. století v duchu racionalismu Konflikty byly, ale byly specifické. Zpravidla nešlo o vědecký objev sám, ale o filosofii, ze které vycházel. Příklady: Galileo Galilei: útok na aristotelskou filosofii Darwinova evoluční teorie: narušení aristotelské spojitosti mezi fyzickým a morálním řádem – ohrožení společenské morálky Giordanno Bruno a jeho víra v nadřazenost egyptského panteismu nad křesťanským náboženstvím

16 3. Oddělení vědy a náboženství Přelom 19. a 20. století Vzájemné uznání svébytnosti teologie a ostatních věd (odlišnost oborů a vlastních důkazů; hranice poznání). Příklady: I. Kant: náboženství je požadavkem praktického rozumu, věda čistého rozumu A. Comte: teologické poznání je předvědecké L. Wittgenstein: o věcech, o kterých nelze vědecky mluvit, je lépe mlčet (tajemství víry) Teologie je vykázána do oblasti iracionality

17 4. Dialog mezi vědou a náboženstvím Iniciativy věřících vědců – snaha o dialog 1936 založení Papežské akademie věd (Pius XI.) – oficiální platforma pro dialog, projev zájmu o vědu Papežské dokumenty Příprava II. vatikánského koncilu (Congar, Rahner, de Lubac): autonomie vědy, vzájemný dialog Papež Jan Pavel II.: Fides et Ratio; vznik mezinárodních center studující vztah mezi teologií a světem (interpretace světa) V České republice: ČKA a časopis Universum

18 5. Integrace vědy a náboženství Cílem dialogu vědy a náboženství je společné nalézání úplnějšího a hlubšího pochopení světa a člověka. Věda může očistit náboženství od omylů a pověr, náboženství může očistit vědu od idolatrie a falešných absolutností. Věda i náboženství se mohou vzájemně uvádět do širšího světa, do světa, v němž obé mohou vzkvétat.„ (Jan Pavel II., 1987). Cesta interdisciplinárního dialogu mezi vědci.

19 Vztah mezi vědou a vírou: 1.Podřízenost2. Někdy boj3. Autonomie 4. Dialog5.Integrace SVĚT

20 Prameny: LOKAJÍČEK, M. V. K poznávání pravdy o světě a člověku, in Teologické texty, 3, 2006, s. 132 – 134. KRUMPOLC, E. Vztah mezi vědou a náboženstvím a jeho dějinné proměny, in Studia theologica, 8, 2002, s. 35 – 44.

21 Zpracovalo Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého v rámci projektu „Využití křesťanského dědictví ve výuce“. Určeno pouze pro výukové účely. 2012


Stáhnout ppt "“. Pozorování Měření Experimentování… Stanovení obecných hypotéz : Logické soudy Logické operace Formulace závěrů Jejich verifikace (ověřování pravdivosti)"

Podobné prezentace


Reklamy Google