Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pobělohorská literatura období baroka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pobělohorská literatura období baroka"— Transkript prezentace:

1 Pobělohorská literatura období baroka
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Historické souvislosti:
protireformace (Bílá hora – 1620) úpadek češtiny a české literatury uchování národní literatury v lidové slovesnosti literatura se dělí na dvě větve: exulantskou domácí

3 Pavel Stránský ( ) - právník, politik, od roku 1627 žil v exilu (Německo) O státě českém - všestranné poučení o českém království - psáno latinsky

4 právník, historik, člen královské kanceláře Fridricha Falckého
Historie církevní – monumentální dějepisné dílo, které vznikalo v exilu od roku 1626 a obsahuje asi stran v deseti svazcích - jde o nejrozsáhlejší dílo české historiografie a nebylo dosud vydáno celé Pavel Skála ze Zhoře ( ) právník, historik, člen královské kanceláře Fridricha Falckého od roku 1618 žil v Toruni Žatec v roce 1602 na vedutě Jana Willenberga - v Žatci Pavel Skála nějakou dobu žil

5 Detail Rembrandtova obrazu Starý muž, zřejmě portrét Komenského
Jan Amos Komenský ( ) „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“ Detail Rembrandtova obrazu Starý muž, zřejmě portrét Komenského

6 Nejstarší dochovaný rukopis J. A. Komenského z roku 1611.
Část textu česky: V mladosti má člověk pamatovati, kterak by dobře živ byl, a v starosti kterak by dobře umřel.

7 Karel starší ze Žerotína po r
Karel starší ze Žerotína po r poskytl ochranu a azyl řadě bratrských kněží. Byl mezi nimi také J. A. Komenský v letech 1622 až Napsal tady několik spisů, zejména slavný Labyrint světa a ráj srdce. V Knize svatebních smluv je záznam o jeho sňatku s Dorotou Cyrillovou. V místech, kde snad stál domek Komenského, je od roku 1865 Komenského pomník. Brandýs nad Orlicí

8 V roce 1628 opustil Komenský definitivně vlast a odešel do exilu do polského Lešna, jednoho ze středisek českých exulantů.

9 V Lešně žil s několikerým přerušením do roku 1656
V Lešně žil s několikerým přerušením do roku Působil tam jako učitel, později rektor bratrského gymnázia. Od roku 1648 byl biskupem jednoty bratrské. Lešno

10 Místa spjatá s životem a prací J. A. Komenského

11 Titulní strana prvního vydání knihy Labyrint Swěta a Lusthauz Srdce
Nábožensko-filozofické spisy: promítají se do nich společenské i osobní rozpory Labyrint světa a ráj srdce Titulní strana prvního vydání knihy Labyrint Swěta a Lusthauz Srdce

12 Takto nakreslil labyrint světa sám Jan Amos Komenský
Labyrint světa a ráj srdce Proč se vypravěč vydal do světa? Jaké si vybral rádce a průvodce na své cestě? Co symbolizují jména Mámení a Všudybud? Proč je kniha nazvaná Labyrint světa a ráj srdce? Takto nakreslil labyrint světa sám Jan Amos Komenský

13 Labyrint světa a ráj srdce
- rozsáhlé jinotajné dílo - vypráví o hledání místa ve světě a cestě k Bohu - poutník (autor) prochází zvláštním městem (labyrintem světa)a hledá povolání - doprovází ho Všezvěd Všudybud, nasadí mu uzdu z Všetečnosti a Urputnosti, a Mámení, od něhož dostane růžové brýle z Domnění a Zvyku, ty mají přikrášlit poutníkův pohled na svět - poutník se nedá zmást, pozoruje různé stavy (řemeslníky, učence, duchovní, vrchnost...) i povolání (námořníky, právníky, novináře...), ale nic z toho, co vidí, se mu nezamlouvá - vidí chamtivost lidí, neupřímnost, podvod, válečné hrůzy - chce prchnout ze světa, na výzvu boží se uzavírá v ráji svého srdce, tj. v samotě a božím rozjímání

14 Hlubina bezpečnosti - život je přirovnáván k obrovskému pohybujícímu se kolu, jehož obvodem je svět - jediným pevným bodem je střed - Bůh

15 Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1650)
- vzniká v emigraci po uzavření vestfálského míru, kdy byly zmařeny naděje emigrantů na návrat do vlasti - kšaft = závěť - autor je přesvědčen, že JB dohrála svoji historickou úlohu, ale věří, že dědicem jejího odkazu je celý český národ Bílek František (1872–1941) Jan Amos Komenský: Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“

16 Komenský – zakladatel novodobé pedagogiky
Velká didaktika - nejvýznamnější didaktické dílo Komenského - teorie vyučování Jaké dodnes používané přirovnání se objevuje v prvních větách ukázky? Jak se Komenský dívá na rodičovskou úlohu? Kdo se podílí na výchově dítěte? Jaké důvody podle Komenského brání rodičům starat se o své děti? Přetrvávají některé z těchto překážek i v dnešní době?

17 Výchova rozdělena do čtyř stupňů:
do 6 let mateřská škola do 12 let povinná školní docházka do 18 let gymnázia univerzity učit se musí od mládí povinná školní docházka pro všechny názorné a zábavné vyučování přiměřenost látky k věku vše převádět do praxe vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu nutnost stálého opakování „Škola bez kázně – mlýn bez vody.“

18 Děti dělil Komenský podle nadání: bystré, dělají radost bystré, líné
bystré, vzpurné s nedostatkem bystré mysli s nedostatkem bystré mysli, líné s nedostatkem bystré mysli, vzpurné Bratrská škola ve Fulneku

19 Informatorium školy mateřské
- průkopnické dílo - určeno matkám a chůvám - zabývá se výchovou dětí předškolního věku

20 Svět v obrazech - první obrázková jazyková učebnice na světě - vysvětlena podstata názornosti - původně učebnice latiny, později vzor pro všechny jazykové učebnice

21 Svět v obrazech Dvojstrana s abecedou

22 Svět v obrazech

23 150 kapitol opatřených dřevoryty s čísly odpovídajícími příslušným pojmenováním v textu,
původně byl text dvojjazyčný (latinsky, německy), s českým textem byla kniha vydána až po smrti Komenského (1685)

24 Brána jazyků otevřená - latinsky - první moderní učebnice latiny - přeložena do 40 jazyků (včetně arabštiny, perštiny, turečtiny, mongolštiny) - k výuce používaná až do 19. století

25 Vladimír Stříbrný: Komenský přihlíží školní hře v Blatném Potoce
Schola ludus (Škola na jevišti) - soubor školních divadelních her - Komenský ukázal, jak lze aktivizovat žáka při zvládání a upevňování školní látky Vladimír Stříbrný: Komenský přihlíží školní hře v Blatném Potoce

26 Další díla – většinou pansofická
pansofie = vševěda, Komenský se pokusil shrnout výsledky veškerého vědění v jednotnou soustavu Většina těchto děl shořela při požáru Lešna (1656) Poklad jazyka českého tezaurus = lexikon, velký slovník součástí měl být i výklad české gramatiky

27 Všeobecná porada o nápravě věcí lidských
- 7 svazků, 3000 stran - promýšlel cíle, prostředky, způsoby nápravy lidské společnosti - původní dílo shořelo (pracoval na něm 25 let), napsal ho znovu, objeveno až roku 1935

28 Josephine Wall: Anděl míru
- spis, v němž se Komenský snaží odhalit příčiny válek a nalézt prostředky, jak jim zabránit Josephine Wall: Anděl míru

29 Význam J. A. Komenského: - zakladatel moderního školství – respektoval dítě, neviděl v něm zmenšeninu dospělého člověka, ale specifickou bytost vyžadující specifické výchovné a vzdělávací postupy - předjímatel encyklopedických snah osvícenců

30 Památník Komenského v Naardenu

31 „Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost.
Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.“ Jan Amos Komenský

32 Pobělohorská literatura období baroka
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ, Pracovní sešit. Didaktis, Brno 2008 Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ, Učebnice. Didaktis, Brno 2008 Macura, Vladimír: Slovník světových literárních děl 2. Odeon 1989 Mandelová, Helena a kol.: Novověk I (dějepisné atlasy pro ZŠ). Kartografie, Praha 2003 Sárközi, Radek: Elektronická učebnice literatury, Abeceda, o. s., Most Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1995 Soukal, Josef: Přehled dějin literatury 1, SPN, Praha 2006 baze.knihovnazn.cz/store/Files/j_a_komensky.ppt – použitý citát


Stáhnout ppt "Pobělohorská literatura období baroka"

Podobné prezentace


Reklamy Google