Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK SIX SIGMA (2). © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK CÍLE KURZU Po absolvování tohoto kurzu budete: znát základní terminologii jakosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK SIX SIGMA (2). © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK CÍLE KURZU Po absolvování tohoto kurzu budete: znát základní terminologii jakosti."— Transkript prezentace:

1 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK SIX SIGMA (2)

2 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK CÍLE KURZU Po absolvování tohoto kurzu budete: znát základní terminologii jakosti umět popsat metodologii Six Sigma a její použití pro zdokonalení jakosti umět použít postup šesti kroků k šest sigma na měření, zdokonalení a řízení jakosti   

3 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Co je kvalita? Jak ji měříme? Kvalita je to, co vede k úplné spokojenosti zákazníka. S kvalitou je to jako s módou - neustále se mění, protože se mění i požadavky našich zákazníků. Sigma úroveň je univerzálním měřítkem kvality. Vyjadřuje úroveň počtu vad výrobku, služeb nebo informací

4 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK úplně prasklá chutnající přepraženě viditelně přepražená částečně prasklá vůbec neprasklá zrna kukuřice

5 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KŘIVKA NORMÁLNÍHO ROZDĚLENÍ úplně praskláchutnající přepraženě viditelně přepražená částečně prasklá vůbec neprasklá zrna kukuřice upražení zrn kukuřice

6 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK VÝTĚŽNOST A SIGMA (posunuté rozdělení)  +1  +2  +3  +4  +5  +6  -1  -2  -3  -4  -5  -6  výtěžnost 93,32% výtěžnost 99,379% výtěžnost 99,9767% výtěžnost 99,99966%

7 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Proč Šest sigma ? úplně prasklá mírně přepražená viditelně přepražená částečně prasklá vůbec neprasklá zrna pražené kukuřice Ještě ujde To je paráda 1 x  úplně prasklá mírně přepražená viditelně přepražená částečně prasklá vůbec neprasklá zrna pražené kukuřice 1 x  66 % dobrýc h 17 % špatnýc h 6 x  100 % dobrýc h 0 % špatnýc h zákazník

8 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Víte, co by znamenala ve Spojených státech kvalita práce pouze na úrovni 4 sigma ? Více než 20 000 nesprávně předepsaných léků každý rok Více než 15 000 novorozenců upadlých lékařům, nebo sestrám každý rok Asi 8.6 hodin bez elektřiny, vody, topení každý rok Výpadek telefonních linek skoro 10 minut každý týden Dvě krátká nebo dlouhá přistání na letišti v Chicagu každý den (také v New Yorku, Los Angeles, Atlantě...) Téměř 500 nezdařilých chirurgických operací každý týden 2 000 ztracených poštovních zásilek každou hodinu

9 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK ŠEST KROKŮ K ŠEST SIGMA VÝROBKUSLUŽBY Definice VÝROBKU, který vyrábíte, nebo SLUŽBY, kterou poskytujete 1 ZÁKAZNÍKŮ Identifikace ZÁKAZNÍKŮ a zjištění jejich klíčových požadavků2 POTŘEB Určení vašich POTŘEB k poskytování výrobků a služeb tak, aby uspokojovaly zákazníka 3 POSTUPU Definice POSTUPU, kterým vykonáváte vaši práci (sestrojení mapy procesu) 4 ZDOKONALENÍ ZDOKONALENÍ postupu tak, aby produkoval méně vad a omezení zbytečných činností 5 NEUSTÁLÉ NEUSTÁLÉ zdokonalování měřením, analýzou a řízením zdokonaleného procesu 6

10 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK CÍLE PRVNÍHO KROKU Umět: PRODUKTY  DEFINOVAT VAŠE PRODUKTY (VÝROBKY, SLUŽBY NEBO INFORMACE, KTERÉ POSKYTUJETE) JEDNOTKU  URČIT JEDNOTKU(KY) MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ VAŠICH PRODUKTŮ

11 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK JEDNOTKA MNOŽSTVÍ PRODUKTŮ (VAŠÍ PRÁCE)  Je pozorovatelná a počitatelná  Má počáteční a konečnou hodnotu - podle místa hodnocení jakosti práce (např. místo hodnocení vyhovuje-li váš produkt požadavkům nebo ne)  Představuje ukončenou práci, která opouští vaši pracovní oblast  Je to (obvykle) jednotlivé hodnocení a ne průměrná hodnota  Souvisí s finálními výsledky, které se naše organizace snaží dosáhnout

12 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK CÍLE DRUHÉHO KROKU Umět ZÁKAZNÍKY  IDENTIFIKOVAT VAŠE ZÁKAZNÍKY POŽADAVKY  ZJISTIT JEJICH KLÍČOVÉ POŽADAVKY VADA  DEFINOVAT POJMY VADA, VADNÝ A DPU

13 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Moje muzika je vysoce kvalitní, zábavná a oblíbená. Jsem špičkou rocku a mé ceny jsou nejnižší v okolí !!! Oh, ty krásné, romantické španělské noci!

14 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK POČET VAD NA JEDNOTKU Defects per Unit - DPU POČET VAD ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROHLÍDCE POČET PROHLÉDNUTÝCH JEDNOTEK DPU =

15 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK CÍLE TŘETÍHO KROKU Umět CO POTŘEBUJETE  ZJISTIT, CO POTŘEBUJETE VY OD VAŠICH DODAVATELŮ (VAŠE POŽADAVKY) ZDROJE  NAJÍT MOŽNÉ ZDROJE VYHOVUJÍCÍ VAŠIM POŽADAVKŮM

16 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK CÍLE ČTVRTÉHO KROKU Umět MAPU PROCESU  SESTROJIT MAPU PROCESU VÝCHOZÍHO STAVU VÝHODY  POPSAT VÝHODY SESTROJENÍ MAPY PROCESU

17 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK SYMBOLY POUŽÍVANÉ PRO SESTROJENÍ MAPY PROCESU Dílčí činnost nebo úkol Kontrolní nebo rozhodovací místo Začátek/konec procesu Čekání nebo prostoj Předem definovaná posloupnost známých dílčích kroků nebo činností

18 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK MAPA PROCESU

19 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK DPU 0,000 0,200 0,106 0,306 0,130 0,436

20 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK MAPA PROCESU PRAŽENÍ HORKÝM VZDUCHEM

21 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK DPU PRAŽENÍ HORKÝM VZDUCHEM 0,002 0,000 0,002 0,006 0,002 0,001 0,003 0,006

22 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK CÍLE PÁTÉHO KROKU Umět DATA  SHROMÁŽDIT DATA POMOCÍ ZÁZNAMU ČETNOSTÍ ZOBRAZIT  ZOBRAZIT DATA POMOCÍ PARETOVA DIAGRAMU PŘÍČINY  ANALYZOVAT PŘÍČINY VÝZNAMNÝCH VAD POMOCÍ DIAGRAMU PŘÍČIN A NÁSLEDKU ZDOKONALENÉ MAPY  UVĚDOMIT SI DŮLEŽITOST SESTROJENÍ ZDOKONALENÉ MAPY PROCESU

23 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK ZÁZNAM ČETNOSTI VAD POPCORN - STÍŽNOSTI ZÁKAZNÍKŮ - LEDEN VADA Chutná přepraženě Viditelně přepražené Neprasklé CELKEM TÝDEN 1 2 3 4 5 52 23 26 30 7 14 12 8 6 7 1 3 66 36 34 39 14 138 47 4 189

24 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK PARETŮV DIAGRAM

25 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKU 1. krok přepražený popcorn

26 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKU 2. krok přepražený popcorn zařízenímetody prostředílidé materiál měření

27 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKU 3. krok přepražený popcorn materiálzařízenímetody měřeníprostředílidé Poškozený hrnec (tenké dno) Regulace teploty Krátké třesení hrncem Dlouhé třesení hrncem Pozdě vysypáno z hrnce Množství oleje Hluk - není slyšet praskání Rozptylující Nezaškoleni Neznají proces Nepozorní

28 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK CÍLE ŠESTÉHO KROKU Umět BENCHMARKING  CO JE TO BENCHMARKING DPMO  URČIT DPMO SIGMA  PROVÉST DPMO NA SIGMA (ÚROVEŇ) DOKUMENTOVAT  DOKUMENTOVAT ZDOKONALENÍ STANDARDIZOVANOU FORMOU POKRAČOVAT  POKRAČOVAT DÁLE

29 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK POČET VAD NA MILION PŘÍLEŽITOSTÍ Defects Per Million Opportunities - DPMO DPU x 1 000 000 POČET PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VZNIK VADY NA JEDNOTCE DPMO = Počet vad na milion příležitostí (DPMO) je jednou z možností jak provést benchmarking úrovně kvality. DPMO umožňuje porovnávat různě obtížné produkty.

30 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK POČET VAD NA MILION PŘÍLEŽITOSTÍ Klasická příprava pukanců: DPU = 0,436 11 příležitostí pro vznik vady Proces pražení horkým vzduchem: DPU =0,006 7 příležitostí pro vznik vady 0,436 x 1 000 000 11 DPMO KL == 39 600 DPMO 0,006 x 1 000 000 7 DPMO HV == 857 DPMO

31 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Převod DPMO na Sigma úroveň

32 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK FORMULÁŘ AKČNÍHO PLÁNU KATEGORIE (Category) CO (What) KDY (When) KDO (Who) POZNÁMKY (Comments)

33 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK TREND ZDOKONALOVÁNÍ Skutečnost Cíl (10x každé 2 roky)

34 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK ZDOKONALOVÁNÍ JAKOSTI POPCORNU Přepražení, období červenec až leden KATEGORIE (Category) CO (What) KDY (When) KDO (Who) POZNÁMKY (Comments) Chutnající přepraženě Koupit nový hrnec únorMartinaOpožděno (peníze) Upravit regulaci teploty únorRichardProvedeno Praktické školení březenHankaBěží Snížení hluku v kuchyni březenRadomírBěží

35 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK MAPA POSTUPU ŠESTI KROKŮ START PRODUKTU DEFINICE PRODUKTU, KTERÝ POSKYTUJETE ZÁKAZNÍKŮ IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKŮ A POŽADAVKŮ POTŘEB URČENÍ VAŠICH POTŘEB A BB/C POSTUPU DEFINICE POSTUPU PRÁCE ZDOKONALENÍ ZDOKONALENÍ POSTUPU ANALÝZA A ŘÍZENÍ ANALÝZA A ŘÍZENÍ PROCESU ŠEST SIGMA? JAKOST ŠEST SIGMA? A ANO B C C OBEZNÁMIT SVÉ KOLEGY SE ZÍSKANÝMI POZNATKY B NE

36 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Jedinečný létající objekt UFO:  Váš produkt:Papírové UFO.  Váš zákazník:Společnost DELTA. Instruktor kurzu je jejím představitelem.  Klíčové požadavky zákazníka: 1. UFO musí být vyrobeno v krátkém čase a jenom z dodaných papírových materiálů. 2. UFO musí být schopné dosáhnout alespoň v jednom místě své letové dráhy výšky nejméně 2 m 3. UFO musí přistát na předem daném “letišti” ve vzdálenosti nejméně 3 m od místa startu 4. Let UFA nesmí trvat déle než 5 vteřin  Jednotka měření: Jedno UFO  Vaše požadavky:Speciální UFO papír (budete mít k dispozici dva papíry. Jeden můžete použít na výrobu ověřovacího prototypu).  Dodavatel (zdroj):Instruktor.

37 © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK... není úkolem jenom několika našich kolegů JAKOST MUSÍ BÝT NEDĚLITELNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ NAŠÍ ČINNOSTI


Stáhnout ppt "© DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK SIX SIGMA (2). © DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK CÍLE KURZU Po absolvování tohoto kurzu budete: znát základní terminologii jakosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google