Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TOGAF Část 3..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TOGAF Část 3.."— Transkript prezentace:

1 TOGAF Část 3.

2 Fáze A: Vize architektury (1)

3 Fáze A: Vize architektury (2)
Práce na vizi architektury začíná přijetím Žádosti o zpracování architektury od zadávající organizace Během této fáze musíte definovat rozsah, vyjasnit si postup, jak vytvořit vizi, a získat schválení.

4 Fáze A: Vize architektury (3)
Postup: Vytvořit Architekturu projektu Identifikovat zúčastněné strany, jejich zájmy a obchodní požadavky Potvrdit a zpracovat obchodní cíle, Business řízení a omezení Vyhodnotit obchodní schopnosti

5 Fáze A: Vize architektury (4)
Posoudit připravenost pro obchodní transformaci Vymezení rozsahu Zpracovat zásady, včetně zásad podnikání Rozvoj vize architektury Definování cílové hodnoty a KPI

6 Fáze A: Vize architektury (5)
Určete transformační rizika pro podnikání a popiště aktivity pro jejich zmírnění Vyviňte plány pro podnikání Zařiďte jejich bezpečné schválení

7 Fáze B: Obchodní Architektura (1)

8 Fáze B: Obchodní Architektura (2)
Znalost obchodní architektury je základním předpokladem pro práci. Stanovení Obchodní architektury proto je první činnost, která musí být provedena, není-li o ni postaráno již v dalších organizačních procesech (jako jsou podnikové plánování, strategické plánování, obchodní nebo podnikové procesy

9 Fáze B: Obchodní Architektura (3)
Rozsah prací ve fázi B bude záležet do značné míry na podnikovém prostředí. Každopádně je vhodné uvážit re-engineering Hlavní metodou je co nejvíce opakovaně použít existující materiál V praxi je Obchodní architektura také často potřeba jako prostředek prokazující obchodní hodnotu a návratnost investic

10 Fáze B: Obchodní Architektura (4)
Obchodní strategie typicky definuje, co chceme dosáhnout: cíle a metriky pro úspěch – ale nikoliv, jak se k cílu máme dostat. To je úloha Obchodní architektury

11 Fáze C: Architektury IS (1)

12 Fáze C: Architektury IS (2)
V této fázi se naplánuje rozvoj informačních systémů architektury, včetně dat a aplikací Podrobný postup zahrnuje dva kroky: Datová architektura Aplikační architektury Výchozí mohou být buď data, nebo aplikace: oba postupy mají své zastánce

13 Fáze C: Architektury IS (3)
Realizace nemusí nutně následovat ve stejném pořadí. For example, one common implementation approach is top-down design and bottom-up implementation: Například, obvyklý postup je design shora-dolů a realizace zdola nahoru: Design: design Obchodní architektury design dat (nebo aplikace) a návrh architektury design aplikace (nebo dat) architektura design design technologie

14 Fáze C: Architektury IS (4)
Realizace: Realizace technologie Realizace aplikací (nebo dat) Realizace dat (nebo aplikací) Realizace Obchodní Architektury Alternativní přístup je takový, že první jsou realizovány systémy, které vytvářejí data, pak aplikace, které zpracovávají údaje, a konečně aplikace, které archivují data.

15 Fáze D: Architektura technologií (1)

16 Fáze D: Architektura technologií (2)
Kroky v rámci fáze technologické architektury jsou následující: Vyberte referenční modely, pohledy a nástroje Určit vhodné nástroje a techniky, které mají být použity k zachycení, modelování a analýze, v souladu s vybranými pohledy. V závislosti na požadovaném stupni podrobnosti, mohou zahrnovat jednoduché dokumenty a tabulky, nebo více sofistikované modelovací nástroje a techniky.

17 Fáze D: Architektura technologií (3)
Popište Základní technologie architektury Identifikovat příslušné technologické stavební kameny architektury, jejich překreslení pomocí nějakých artefaktů důležitým úkolem je stanovit seznam klíčových otázek, které mohou být použity později v procesu vývoje k měření účinnosti nové architektury

18 Fáze D: Architektura technologií (4)
Popište Cílové technologie architektury Klíčový proces při vytváření širokého modelu v cílovém systému je konceptualizace stavebních bloků. Architektura stavebních bloků má popsat jejich funkci a možné provedení Proveďte analýzu nedostatků Cílem je, analyzovat modely na vnitřní soudržnost a přesnost A také na úplnost podle požadavků

19 Fáze D: Architektura technologií (4)
Definujte plán komponent Jedná se o technologický plán, který definuje priority jednotlivých komponent a postup jejich vytváření Řešte dopad na okolí Jakmile je Architektura technologií dokončena, je třeba znát její jakékoliv širší dopady Formálně přezkoumejte architekturu z hlerdiska zúčastněných stran

20 Fáze D: Architektura technologií (4)
Dokončení technologické architektury Vyberte standardy pro každý ze stavebních kamenů, používat co nejvíce z referenčních modelů vybraných z úložiště Plně dokumentovat každý stavební blok Z vybraných stavebních bloků určit ty, které by mohly být opakovaně použité (pracovní postupy, role, obchodní vztahy, popisy práce, atd.), a zveřejnit je prostřednictvím úložiště

21 Fáze D: Architektura technologií (5)
V dokumentu, nazvaném Dokument o definici architektury zdůvodnit všechna rozhodnutí, týkající se stavebních bloků

22 Fáze E: Příležitosti a řešení (1)

23 Fáze E: Příležitosti a řešení (2)
Tato fáze poskytne seznam prostředků (projekty, programy nebo portfolia), které se použijí k vytvoření cílové architektury popsané v předchozích fázích Vstupy do této fáze jsou rozsáhlé a architekti a projektanti mají sloučit, integrovat a analyzovat informace, s cílem určit nejlepší cestu vpřed.

24 Fáze E: Příležitosti a řešení (3)
Všechny předchozí výsledky (zejména výsledky analýzy nedostatků) jsou konsolidované a jejich vzájemné závislosti poslouží k odvození počáteční kritické cesty. Celkovým záměrem je zjednodušit proces transformace, nemilosrdně snížit počet stavebních bloků i správní režii spojenou s řízením projektu.

25 Fáze E: Příležitosti a řešení (4)
Architektury od fáze A do D použité při vývoji, představují sérii přechodů v dílčích krocích od základního návrhu architektury (Baseline) k cíli Přechody tvoří soubor koordinovaných a dobře definovaných stavebních bloků rozdělených do pracovních balíčků, které definují rozsah dodávky prostředků (tj. portfolií, projektů a iniciativ)

26 Fáze E: Příležitosti a řešení (5)
Úspěch transformace je často závislý na faktorech a projektech mimo kontrolu společnosti Podniková obchodní doporučení a omezení poskytují návody, omezení a potenciální příležitosti

27 Fáze E: Příležitosti a řešení (6)
K odvození přechodů, k nástinu implementace a k vytvoření migrace plánu se doporučuje účast klíčových subjektů - nejlépe z podnikového strategického plánování

28 Fáze F: Plánování migrace (1)

29 Fáze F: Plánování migrace (2)
Tato fáze se zabývá formulací a provedením a migračního plánu, který realizuje některé nebo všechny přechody naplánované ve fázi E. Hlavním zaměřením fáze F je vytvoření životaschopného plánu provedení migrace v kooperaci s portfoliem projektových manažerů

30 Fáze F: Plánování migrace (3)
Cílem fáze F je dokončit podrobný migrační plán, konkrétně: zajistit, že migrační plán je koordinovaný v rámci podniku všem pracovním balíčkům, projektům a stavebním blokům přiřadit obchodní hodnotu a tím zajistit jejich přirozené prioritní zpracování dokončit definice dokumentů, v souladu s dohodnutými harmonogramy provádění pro přechody definované ve fázi E s příslušnými zainteresovanými stranami vytvořit, rozvíjet a sledovat prováděcí plán

31 Fáze F: Plánování migrace (4)
Kroky ve fázi F jsou následující: Potvrzení interakcí pro migrační plán Přiřazení obchodní hodnoty ke každému projektu Odhad požadavků na zdroje, časování a dostupnost / dodávky prostředků

32 Fáze F: Plánování migrace (5)
Projektům přiřadit priority prostřednictvím posouzení a validace nákladů, přínosů a rizik Potvrzení plánu přechodů Posoudit, jaké přechody a kdy by měly nastat, s ohledem na obchodní hodnotu (nebo schopnost) a všechny ostatní faktory

33 Fáze F: Plánování migrace (6)
Vytvořit časový plán implementace a migrační plán Posoudit vývojové cykly architektury Zpracovat dokument Poučení Získané poznatky by měly být zdokumentovány a přezkoumány. Jde o požadavky na změny v procesech, organizaci, nebo poznatky ke zlepšení vývoje a implementace podnikové architektury

34 Fáze G: Řízení implementace (1)

35 Fáze G: Řízení implementace (2)
Aby byla možná včasná realizace obchodní hodnoty a přínosu, a současně aby se minimalizovalo riziko, doporučovaný přístup je, dosáhnout cílové architektury pomocí série přechodů. Každý přechod představuje dílčí krok na cestě k cíli, a každý přináší užitek. Proto je celkový přístup ve fázi G je:

36 Fáze G: Řízení implementace (3)
Proto je doporučený přístup ve fázi G je: Vytvořit prováděcí program, který umožní dosažení přechodů, dohodnutých v průběhu fáze plánování migrace Přijmout postupný harmonogram, který odráží obchodní priority Postupujte podle organizačních standardů pro firmu, IT, řízení a architekturu

37 Fáze G: Řízení implementace (4)
Použijte v organizaci zavedené portfolio postupů řízení, pokud existuje Definujte operační framework, s cílem účinně zajistit dlouhou životnost vytvořených řešení Klíčovým aspektem fáze G je zajištění souladu s definovanými architekturami, a to nejen v souvislosti s prováděním projektů, ale i dalších probíhajících činností v rámci podniku

38 Fáze G: Řízení implementace (5)
Kroky ve fázi G jsou následující: Potvrzení působnosti a priorit pro nasazení řízení implementace Musí být identifikovány mezery ve stávajícím rámci podnikových řešení Identifikujte zdroje a dovednosti

39 Fáze G: Řízení implementace (6)
Řiďte vývoj, to znamená pro každou samostatnou implementaci a nasazení projektu, proveďte následující kroky: Dokumentujte rozsah jednotlivých projektů s analýzou dopadu Dokumentujte strategické požadavky (z hlediska architektonického) s analýzou dopadu Dokumentujte požadavků na změny (např. podpora pro standardní rozhraní) s analýzou dopadu Dokumentujte pravidla pro zajištění jejich souladu s analýzou dopadu

40 Fáze G: Řízení implementace (7)
Dokumentujte časové požadavky s analýzou dopadu Dokumentujte smlouvy, na změny získat podpisy od všech zadávajících organizací Rozvíjejte obchodní a IT provozní modely pro služby Realizujte servisní požadavky Definujte obchodní a provozní požadavky IT Provádějte analýzu nedostatků

41 Fáze G: Řízení implementace (8)
Pro každý blok proveďte revizi řízení implementace a souhlasu s architekturou Provádějte obchodní a IT operace: včetně: IT služby, dodávky; obchodní služby (dodání, realizace), rozvoj dovedností a provádění školení, komunikace, dokumentace, publikace Provádět Poimplementační kontroly a uzavírejte dokončené implementace

42 Fáze H: Řízení změn (1)

43 Fáze H: Řízení změn (2) Cíle fáze H jsou:
Zajistit, aby základní architektury nadále vyhovovaly svému účelu Posouzení výkonnosti architektury a doporučení změn Proces řízení změn musí zjistit, jak mají být změny spravovány, jaké techniky budou použity, a jaké metodiky Proces také potřebuje filtrační funkci, která určuje, které fáze procesu vývoje architektury jsou ovlivněny požadavky. Například mohou být změny, které ovlivní pouze migraci a nijak se netýkají fází vývoje architektury

44 Fáze H: Řízení změn (3) Posouzení změn rámců a zásad stanovených v předchozích etapách. Osvědčená empirická pravidla: Pokud je změna dopadá na dvě nebo více zúčastněných stran, pak je pravděpodobné, že vyžaduje redesign a nový cyklus ADM Pokud změna dopadá pouze jednu zúčastněnou stranu, pak pravděpodobně bude kandidátem změnové řízení Pokud změna může být řešena výjimkou, pak pravděpodobně bude kandidátem na změnové řízení

45 Fáze H: Řízení změn (4) Vytvoření procesu řízení změn pro nové základní podnikové architektury Poskytovat analýzy pro správu změn Analyzujte výkon Posouzení požadavků na změny, zda očekávaná hodnota realizace a Service Level Agreement (SLA=očekávání zákazníků) jsou v souladu Provést analýzu nedostatků výkonnosti podnikové architektury Zajistit dodržování požadavků změnových řízení

46 Fáze H: Řízení změn (1) Maximalizovat podnikatelskou hodnotu architektury Provozovat rámec řízení

47 ADM: Řízení požadavků (1)

48 ADM: Řízení požadavků (2)
Tato fáze se zaměřuje na proces řízení požadavků v celé ADM Je důležité si uvědomit, že řízení požadavků není statický soubor požadavků, ale dynamický proces, kdy jsou požadavky na podnikové architektury a následné změny těchto požadavků identifikovány, skladovány a přenášeny do- a z- příslušné ADM fáze.

49 ADM: Řízení požadavků (2)
Kroky ve fázi řízení požadavků jsou popsány v tabulce, která je k dispozici na , kapitola 17.4

50

51 Podrobnosti a komentáře

52 A1: Vytvořit Architekturu projektu
Cykly ADM by se měly provádět v rámci projektu, pod vedením vedení podniku. V některých případech bude architektura projekty úplně samostatná, v jiných případech to bude podmnožina činností v rámci širšího projektu. V každém případě by měla činnost být plánována a řízena pomocí postupů v podniku zavedených nebo uznávaných.

53 A1: Vytvořit Architekturu projektu
Podstoupit potřebné (pro každý podnik specifické) postupy k zajištění uznání projektu v podniku, schválení podnikovým vedením a zapojení do liniového řízení. Vytvořit odkazy na další řídicí postupy v rámci podniku, vysvětlit, jak se tento projekt vztahuje k těmto postupům.

54 A2: Identifikovat zúčastněné strany
Identifikovat klíčové subjekty a jejich zájmy (cíle) a definovat klíčové obchodní požadavky. Pokud dochází k jejich střetu, je to potřeba v architektuře řešit. Hlavním výstupem z tohoto kroku je mapa zúčastněných stran a jejich vazeb na zakázky.

55 A2: Identifikovat zúčastněné strany
Zapojení zúčastněných stran v této fázi je potřeba k dosažení tří cílů: Zjistit, které komponenty a požadavky je potřeba pro každého kandidáta na vizi vyzkoušet Určit hranice, na které lze omezit prozkoumání kandidátů na zakázky Identifikovat obavy, problémy a vliv kulturních faktorů pro zúčastněné strany, které budou mít vliv na architekturu

56 A2: Identifikovat zúčastněné strany
Obavy a názory, které jsou relevantní pro tento projekt The stakeholders that are involved with the project and as a result form the starting point for a Communications Plan (see Part IV , Communications Plan ) Zúčastněné strany, které se podílejí na projektu, a proto tvoří výchozí bod pro plán komunikace Klíčové role a odpovědnosti v rámci projektu, které by měl být zahrnuty do prohlášení architektury práce (Statement of Architecture Work)

57 A2: Identifikovat zúčastněné strany
Dalším klíčovým úkolem bude posoudit, které pohledy a hlediska je třeba vyvinout k uspokojení požadavků různých zúčastněných. Porozumění, které věci je třeba rozvíjet, je důležité při stanovení rozsahu zakázky.

58 A3: Zpracovat obchodní cíle
Cílem je, označit obchodní cíle a strategické řidiči organizace Pokud již byly definovány jinde v rámci podniku, ověřit, že stávající definice jsou aktuální, a objasnit jakékoli oblasti nejasnosti. Jinak, vrátit se k Prohlášení architektury práce a definovat tyto základní body a zajistit jejich schválení vedením podniku.


Stáhnout ppt "TOGAF Část 3.."

Podobné prezentace


Reklamy Google