Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michaela Strnadová, PaedDr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michaela Strnadová, PaedDr"— Transkript prezentace:

1 Michaela Strnadová, PaedDr
Výzkum veřejného mínění – zjištění názorů a spokojenosti občanů MČ Praha 7

2 Identifikační údaje firmy
Autorizace nabídky: V Praze dne ……………………………….. Miloš Rybáček Chief Executive, jednatel GSM , IBRS – International Business and Research Services s.r.o. Praha 10, Dubečská 6 – 8, DIČ CZ Zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2

3 Cíle výzkumu

4 Cíle výzkumu Hlavním cílem výzkumu je zjistit názory reprezentativního vzorku populace Prahy 7 na vybrané aspekty života na Praze 7, určit s nimi spokojenost a jejich důležitost. Jde o: Celkové hodnocení MČ Praha 7 Hodnocení a důležitost komunikace s radnicí Hodnocení a důležitost rozvoje městské části Hodnocení a důležitost dopravy Hodnocení a důležitost bezpečnosti Hodnocení a důležitost služeb Hodnocení a důležitost sociální péče, zdravotnictví a školství Hodnocení a důležitost čistoty /úklid, odvoz odpadků atd./. Dalším cílem je porovnat získaná data a výsledky s minulou realizací stejného projektu a určit posuny v hodnocení pro jednotlivé parametry. 4

5 Metodologie Pro pokrytí cílů navrhuje IBRS použít metodologii CITY MONITOR, kterou realizuje v pravidelných periodách pro MČ Praha 7, ale také pro ostatní městské části (viz. reference). Výzkum navrhujeme realizovat metodou osobních rozhovorů FACE TO FACE tazatelů IBRS s respondenty v domácnostech s přímým zápisem pořízených dat do počítače – CAPI.  Vzorek respondentů navrhujeme reprezentativní, 18 +, celková velikost vzorku bude 300 respondentů. Metoda výběru bude kvótní, kvótní znaky budou pohlaví, věk a městská čtvrť. Oporou budou data z ČSÚ.  Doba rozhovoru bude determinovaná dotazníkem – při použití standardizovaného dotazníku CITY MONITORu, bude doba rozhovoru cca 20 minut. CITY MONITOR je britský výzkumný nástroj, používaný standardně pro zjištění spokojenosti a hodnocení jednotlivých parametrů kvality života v obci ze strany občanů. Výzkum má standardizovaný dotazník, který je členěn do několika samostatných bloků, které pokrývají hlavní aspekty života v obci. V každém z uvedených bloků respondenti hodnotí řadu tématických parametrů na jednotné škále. Navíc respondenti hodnotí celkovou spokojenost a celkovou spokojenost s danou oblastí. Korelací míry hodnocení jednotlivých parametrů s celkovou spokojeností získáme z výsledků RELATIVNÍ DŮLEŽITOST každého parametru. 5

6 Research design Typ výzkumu Kvantitativní – CITY MONITOR Metodologie
Vzorek Metoda výběru Doba rozhovoru Dotazník Standardy realizace Výstupy Kvantitativní – CITY MONITOR F2F rozhovory s přímým zápisem do počítače - CAPI Reprezentativní 18 let +, občané Prahy 7 Kvótní, kvótní znaky pohlaví věk, městská čtvrt´ Cca 20 minut Strukturovaný – CITY MONITOR ESOMAR 1/ Závěrečná zpráva - Powerpoint 2/ Přílohové tabulky - Excel Vyhodnocení v závěrečné zprávě bude časově srovnávat výsledky výzkumu s minulou realizací. 6

7 Cenová nabídka Celková cena pro navržený rozsah: Bez DPH: 75 000 Kč
Včetně DPH: Uvedená cena obsahuje veškeré náklady, které souvisejí s realizací výzkumu. DPH je kalkulováno v zákonem stanovené výši 21%. 7

8 Termín předání díla Termín předání díla od podpisu smlouvy (ve dnech):
3 dny 10 dnů 6 dnů 20 dnů Termín předání díla od podpisu smlouvy (ve dnech): Příprava projektu CAPI fieldwork Zpracování Celkem včetně přípravy 8

9 Reference na obdobné zakázky
Realizace výzkumu CITY MONITOR v letech 2006 – 2012: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 7 Výzkum zaměřený na analýzu pocitu bezpečí pro Magistrát Hl. města Prahy /osvědčení veřejného zadavatele na další straně/ Výzkum zaměřený testování míry spokojenosti občanů se státní správou pro Ministerstvo vnitra ČR /osvědčení veřejného zadavatele na další straně/. 9

10 Základní informace o IBRS
V roce 2010 IBRS pracovalo celkem pro 70 klientů. Mezi naše klienty patří např. /abecedně/: IBRS pracuje na českém trhu od roku Svým klientům nabízíme plný servis v oblasti marketingového výzkumu, včetně navazujícího poradenství. Prostřednictvím našich zástupců jsme členy ESOMAR a v naší práci aplikujeme náročná kritéria kvality. Od roku 1994 jsme oslovili více než 350 tis. respondentů a realizovali více než 800 skupinových diskusí. Mezi naše klienty patří nejen významné korporace, ale i menší firmy z různých trhů. Používáme řadu různých výzkumných technologií a postupů, které usnadňují dotazování, zpřehledňují výstupy a přináší klientům přidanou hodnotu. Jde např. o analytický software IBRS ANALYZER nebo licenční technologii PERCEPTION ANALYZER nebo ACA conjoint přístup.  Klademe důraz na srozumitelnost výstupů a interpretaci dat. Používáme řadu různých indexů a ukazatelů, podle kterých můžeme data porovnávat s benchmarky z různých trhů. 10

11 Zázemí IBRS Výzkumy realizujeme prostřednictvím vlastní tazatelské sítě, která zahrnuje více než 560 tazatelů z České republiky a více než 280 tazatelů ze Slovenska. Klademe velký důraz na školení, kontrolu a dodržování náročných kritérií kvality. Sběr dat probíhá podle pravidel ESOMAR. 85% tazatelské sítě je vybaveno notebooky. Telefonické výzkumy realizujeme z vlastního CATI studia. Hovory jsou průběžně monitorovány a kontrolovány, klient má možnost vše sledovat formou příposlechů. Kvalitativní výzkumy realizujeme z vlastního studia vybaveného jednocestným zrcadlem a nahrávací a přenosovou technikou. Od roku podzimu 1996 realizujeme měsíčně bez přestávky omnibusový výzkum IBRS OBSERVER. Do něj mají možnost klienti vkládat své vlastní otázky nebo koupit již předpřipravený výstup zaměřený na konkrétní téma. Výzkum probíhá CAPI na vzorku 1000 respondentů z celé ČR. Provozujeme a rozšiřujeme online panel respondentů, který využíváme pro online dotazování. Při náboru respondentů využíváme primárně kontrolované zdroje. IBRS – International Business and Research Services s.r.o. Praha 10, Dubečská 6 – 8, DIČ CZ Zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 11

12 …Děkujeme… Miloš Rybáček, 603 435 495, rybacek@ibrs.cz
1/ Všechny projekty IBRS jsou prováděny v souladu s mezinárodním kodexem ICC ESOMAR. 2/ IBRS se zavazuje veškeré informace a podklady získané v souvislosti s jednotlivými projekty, zejména pak ty, které mají charakter obchodního tajemství, nebo důvěrných informací /označeno klientem/, nezneužívat ve prospěch svůj ani třetí osoby a neposkytovat je třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu klienta. 3/ Stejně se zavazuje klient, že nebude zneužívat ve prospěch svůj ani třetí osoby a neposkytovat třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu IBRS důvěrné informace týkající se IBRS. Za důvěrné informace se považují především informace o produktech a výzkumných technikách IBRS, jakož i klientech a organizační struktuře, dále informace týkající se metodiky zpracování výzkumů a to včetně dotazníků, algoritmů apod. Za důvěrné informace se považují též ty, u kterých to logicky vyplývá z jejich povahy. 4/ Veškeré výsledky získané prostřednictvím projektů jsou výhradním vlastnictvím klienta. Všechny výzkumné materiály jsou v IBRS archivovány po dobu šesti měsíců po skončení projektu. 5/ Pokud v průběhu projektu nastanou skutečnosti, které nebylo možné předem předpokládat a tyto skutečnosti mají dopad na cenu, bude o nich klient neprodleně informován a cena bude na základě vzájemné dohody upravena. …Děkujeme… Miloš Rybáček, , Tomáš Horejsek, ,


Stáhnout ppt "Michaela Strnadová, PaedDr"

Podobné prezentace


Reklamy Google