Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozváděče pro distribuční soustavy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozváděče pro distribuční soustavy"— Transkript prezentace:

1 Rozváděče pro distribuční soustavy
Ing. Josef Malý manažer produktu – přístroje nn, rozváděče, elektroinstalační materiál, kabely Tel.: ,

2 Legislativní rámec Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky NV č. 17/2003 Sb. pro zařízení nízkého napětí pro použití v rozsahu 50 až 1000V AC NV č. 616/2006 Sb. pro EMC Výrobce nebo dovozce do EU zajistí provedení posouzení shody, vydá ES prohlášení o shodě a výrobek opatří označení CE. U rozváděčů distribuční soustavy se shoda posuzuje podle ČSN EN :2011

3 Definice rozváděče Rozváděč – většinou kombinace spínacích a jistících přístrojů s dalšími přístroji (regulátory, svodiče přepětí, svorkovnice, vodiče) ve společné skříni Rozváděč distribuční soustavy – pro veřejné distribuční elektrické sítě PENDA je rozváděč obvykle určený pro instalování ve veřejné distribuční síti, který při používání dostává elektrickou energii z jednoho nebo více zdrojů a rozvádí tuto energii jedním nebo více kabely do jiného zařízení. V ČR končí distribuční síť u přípojky, tedy na výstupu přípojkové skříně.

4 Základní zkoušky a ověření
Způsoby ověření návrhu rozváděče: ověřovací zkouška provedená na vzorku rozváděče nebo jeho části ověření porovnáním s referenčním uspořádáním již ověřeným zkouškou vyhodnocení ověření pomocí konstrukčních pravidel nebo výpočtů aplikovaných na vzorek

5 Příprava na zkoušku připravit kompletní dokumentaci
vyrobit vzorek rozváděče ke zkouškám obstarat podklady od použitých skříní a dále zkoušky EMC u relevantních komponentů

6 Výběr vhodného zástupce ke zkoušení
typický zástupce z řady střední velikost skříně - maximální osazení přístroji

7 Dokumentace od výrobce
Typové značení rozvaděčů: Jedná se o ucelený systém jednoznačně identifikující a zařazující jednotlivé představitele do příslušné typové řady. Kódy pro jednotlivé parametry (konstrukce, typ skříně, proudové hodnoty, počty modulů, vybavení ..) by měli pokrýt vyráběné i plánované varianty.

8 Dokumentace od výrobce
U informací na typovém štítku povinné údaje, kterými jsou: -označení nebo ochranná známka výrobce - typové označení nebo jiný prostředek, který umožňuje identifikovat výrobek - prostředky určení data výroby - uvedení normy ve tvaru IEC s určením specifické části; v našem případě IEC Na štítku mohou být i další údaje. Obvykle výrobci přidávají: - adresu výrobce - kontaktní údaje - jmenovité hodnoty In, Un - druh napájecí sítě - stupeň krytí IP - značku CE osvědčující, že bylo vydáno prohlášení o shodě

9 Charakteristiky rozhraní
Základní funkcí charakteristik rozhraní je, aby byla zajištěna kompatibilita rozváděče se jmenovitými hodnotami obvodů, ke kterým bude připojen. Jedná se zde o tyto údaje: - jmenovité napětí (Un) – musí být přinejmenším rovné jmenovitému napětí soustavy - jmenovité pracovní napětí (Ue) – jednotlivé obvody mohou mít odlišná napětí a ta musí korespondovat s napětím sítě, ke které jsou připojeny - jmenovité izolační napětí (Ui) – dle něj se posuzují povrchové cesty a dle něj se určuje dielektrické zkušební napětí, nesmí být menší než Un nebo Ue - jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) – musí být větší než přechodná přepětí vyskytující se v soustavě. Příslušnou zkouškou se ověří vzdušné vzdálenosti uvnitř rozváděče a z hodnoty Uimp se určuje impulsní výdržné zkušební napětí - jmenovitý proud rozváděče (InA) – celkový proud rozváděče, který může hlavní přípojnice rozvádět

10 Charakteristiky rozhraní
- jmenovitý proud obvodu (Inc) – hodnota proudu, který může daný obvod vést bez nadměrného oteplení - jmenovitý dynamický proud (Ipk) – musí být větší než vrcholové hodnoty předpokládaného zkratového proudu napájecí soustavy - jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) – musí být větší než efektivní hodnota předpokládaného zkratového proudu (Icn) v místě připojení k napájení, obvykle je k proudu přiřazena doba trvání - jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc) – musí být větší než efektivní hodnota předpokládaného zkratového proudu po dobu trvání omezenou provozem zařízení chránícího rozváděč před zkratem - součinitel soudobosti (RDF) – poměrná hodnota jmenovitého proudu, kterou mohou být vývodní obvody trvale a současně zatěžovány

11 Charakteristiky rozhraní
- jmenovitý kmitočet (fn) - stupeň znečištění – číslo založené na množství vodivého nebo hygroskopického prachu, plynů nebo soli a na relativní vlhkosti v rozváděči, kdy tyto podmínky vedou ke snížení elektrické pevnosti nebo povrchového odporu. - typ uzemňovací soustavy - určení, zda vnitřní nebo venkovní instalace - stabilní nebo mobilní - stupeň ochrany - určen pro používání znalými osobami nebo laiky - zatřídění dle elektromagnetické kompatibility - zvláštní provozní podmínky

12 Charakteristiky rozhraní
- určení vnější konstrukce (nekrytý, krytý, skříňový, skříňový stavebnicový, pultový, rozvodnice, sestava rozvodnic, nástěnný pro montáž na povrch, nástěnný zapuštěný) - ochrana proti mechanickým rázům, pokud je nutné řešit - typ konstrukce – zda jsou jen pevné části nebo i odnímatelné - druh zařízení jistícího před zkratem - opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem - celkové rozměry - hmotnost (především u těžších verzí)

13 Položky ověření návrhu
- značení a dokumentace - pevnost materiálů a částí - stupeň ochrany skříní - vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty - ochrana před úrazem elektrickým proudem - vestavění spínacích přístrojů a součástí - vnitřní elektrické obvody a spoje - svorky pro vnější vodiče - dielektrické vlastnosti - ověření oteplení - zkratová odolnost - elektromagnetická kompatibilita - mechanická činnost

14 Dodatečné ověření u PENDA
- ověření odolnosti proti statickému zatížení - ověření odolnosti proti rázovému zatížení - ověření odolnosti proti namáhání v krutu - ověření odolnosti proti síle nárazu - ověření mechanické pevnosti dveří - ověření kovových vložek proti axiálnímu zatížení - ověření proti nárazům předmětů s ostrými hranami - zkouška mechanické pevnosti základu

15 Kusové ověření - stupeň ochrany skříní
- vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty - ochrana před úrazem elektrickým proudem - vestavění spínacích přístrojů a součástí - vnitřní elektrické obvody a spoje - svorky pro vnější vodiče - mechanická činnost - dielektrické vlastnosti - zapojení, pracovní charakteristiky a funkce


Stáhnout ppt "Rozváděče pro distribuční soustavy"

Podobné prezentace


Reklamy Google