Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY V ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY V ČR"— Transkript prezentace:

1 OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY V ČR

2 LEGISLATIVA se řídí zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zákon rozlišuje obecnou a zvláštní ochranu přírody. obecná ochrana přírody je ochranou všech druhů rostlin včetně hub a živočichů před vyhubením. zvláštní ochrana přírody je dále rozlišena na územní a druhovou ochranu

3 Orgány ochrany krajiny a přírody:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Krajský úřad (KÚ) Pověřený obecní úřad (tzv. obec třetího typu) Obecní úřad (OÚ)

4 Kategorie chráněných území:
1) zvláště chráněná území: 15 % území velkoplošná: maloplošná: Obr.1

5 2) obecně chráněná území:
přírodní parky významné krajinné prvky VKP územní systém ekologické stability ÚSES (biocentra a biokoridory) 3) přechodně chráněné plochy

6 BIOSFÉRICKÉ REZERVACE
v rámci programu Člověk a biosféra (MAB), který vyhlásilo UNESCO, je postupně vytvářena celosvětová síť chráněných území. Hlavní funkce: ochrana přírodní a kulturní různorodosti podpora a zajištění udržitelného rozvoje místních obyvatel podpora vědy, výzkumu a výchovy v ČR jsou zastoupeny: Krkonošský NP NP + CHKO Šumava CHKO Třeboňsko CHKO Křivoklátsko CHKO Pálava CHKO Bílé Karpaty

7 NATURA 2000 je soustava chráněných území, chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území EU. ptačí oblasti (PO): vyhlašovány pro ochranu 47 druhů volně žijících ptáků (např. orel mořský, čáp bílý či ťuhýk obecný). Celkem 41 PO pokrývá 9 % rozlohy ČR evropsky významné lokality (EVL): vyhlašovány pro ochranu 105 evropsky významných druhů rostlin a živočichů a 61 typů přírodních stanovišť (patří sem např. zvonek český, bobr evropský či rašelinné lesy) Celkem EVL pokrývá 10 % rozlohy ČR

8 Velkoplošná chráněná území
slouží k ochraně krajiny málo narušené zásahy člověka, se zachovalými zbytky původní přírodní krajiny Národní parky (NP) 4 celková rozloha 1182,3 km2 Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 25 celková rozloha ,4 km2

9 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 NÁRODNÍ PARK ROK VYHLÁŠENÍ ROZLOHA V HA
Krkonošský národní park 1963 36 300 Národní park Podyjí 1991 6 300 Národní park Šumava 69 000 Národní park České Švýcarsko 2000 7 900

10 KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK
VYHLÁŠEN V ROCE 1963 ROZLOHA 549 km² Obr. 6

11 NP KRKONOŠE ostrov tundry uprostřed Evropy
Obr. 7 Obr. 8 ostrov tundry uprostřed Evropy (unikátní mozaika horských ekosystémů)  horské lesy a louky, borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. severovýchodní část Čech při hranici s Polskem rozloha činí 385 km2, k NP náleží ještě krkonošské ochranné pásmo s rozlohou 162 km2 endemity: zvonek český nebo několik druhů jestřábníků zdroj: Obr. 9

12 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA VYHLÁŠEN V ROCE 1991 ROZLOHA 690 km² Obr. 10

13 NP ŠUMAVA účel vzniku  ochrana pestré mozaiky unikátních rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, nespoutaných řek a ledovcových jezer. největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě označení = zelená střecha Evropy nachází se zde 5 ledovcových jezer ohrožené druhy rostlin a živočichů: rys, los či tetřev. Některé druhy hmyzu se nevyskytují nikde jinde na světě než právě v šumavských rašeliništích. Obr. 11

14 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ VYHLÁŠEN V ROCE 1991 ROZLOHA 63 km² Obr. 12

15 NP PODYJÍ nejmenší národní park
navazuje na rakouské chráněné území Thayatal předmět ochrany = krajina říčního údolí řeky Dyje (údolí má místy hloubku až 220 m), vytváří četné meandry nivní louky, teplomilné druhy rostlin zdroj: Obr. 13 Obr. 14

16 NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO
VYHLÁŠEN V ROCE 2000 ROZLOHA 79 km² Obr. 15

17 NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO území tvoří pískovce z období druhohor  pískovcová skalní města, kaňony, stěny apod. nejznámější útvar = Pravčická brána nad Hřenskem Obr. 16

18 Přehled CHKO I. NÁZEV CHKO DATUM VYHLÁŠENÍ ROZLOHA (HA) CHKO Beskydy CHKO Bílé Karpaty 71 500 CHKO Blaník 4000 CHKO Blanský les 21 235 CHKO Broumovsko 41 000 CHKO České středohoří CHKO Český kras 13 200 CHKO Český les 47 000 CHKO Český ráj 18 152 CHKO Jeseníky 74 000 CHKO Jizerské hory 35 000 CHKO Kokořínsko 27 000 CHKO Křivoklátsko 63 000 CHKO Labské pískovce 24 500 CHKO Litovelské Pomoraví 9 600 CHKO Lužické hory Zdroj:

19 Přehled CHKO II. NÁZEV CHKO DATUM VYHLÁŠENÍ ROZLOHA (HA) CHKO Moravský kras 9 200 CHKO Orlické hory 20 000 CHKO Pálava 7 000 CHKO Poodří 8 150 CHKO Slavkovský les 64 000 CHKO Šumava 94 480 CHKO Třeboňsko 70 000 CHKO Žďárské vrchy 71 500 CHKO Železné hory 38 000 Zdroj:

20 MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
slouží k ochraně zvláště cenných lokalit mohou být zřizována i v rámci velkoplošných chráněných území 4 kategorie: národní přírodní rezervace (NPR) národní přírodní památka (NPP) přírodní rezervace (PR) přírodní památka (PP)

21 Hranice maloplošných území:
v terénu označena cedulí se státním znakem hranice označeny červenými pruhy (2 vně, 1 uvnitř chráněného území) Obr. 17 Obr. 18

22 Další ochrana: Kromě zvláště chráněných území se vyhlašují také:
přírodní parky památné stromy Chráněné jsou i vzácné druhy rostlin a živočichů, které se dělí do 3 kategorií: druhy ohrožené silně ohrožené kriticky ohrožené

23 Samostatná práce Do mapky ČR zaznač velkoplošná chráněná území. K národním parkům přiřaď správná loga Zapiš zvláště chráněná území, která patří do Olomouckého kraje Najdi a na mapu Přerova zaznač památné stromy ve městě Zaznač na mapu Přerova maloplošná chráněná území v okolí města Podle tabulek vypiš všechna nej (největší NP, největší CHKO, nejmenší CHKO, nejmladší CHKO, nejstarší CHKO, nejstarší NP, nejmladší NP, nejmenší NP, ….) Do mapy ČR zakresli biosférické rezervace Zkus navrhnout sám logo CHKO

24 Řešení Nej .... Největší národní park - NP Šumava (683,3 km2)
Největší chráněná krajinná oblast - Beskydy (1197 km2). Nejstarší chráněné území - od roku 1838 Žofínský prales a zároveň to je nejstarší přírodní rezervace v Evropě. Nejstarší chráněná krajinná oblast - od roku 1955 Český ráj. Nejstarší chráněná krajinná oblast – od roku 2005 Český les Nejmenší chráněná krajinná oblast – Blaník (4 000 ha) Nejstarší národní park - od roku 1963 Krkonošský národní park.

25 Zdroje obrázků Obr. 1: Obr. 2: Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: Obr. 7: Obr. 8: Obr. 9: Obr. 10: Obr. 11: Obr. 12: Obr. 13: Obr. 14: Obr. 15: Obr. 16: Obr. 17: Obr. 18:


Stáhnout ppt "OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY V ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google