Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovali: Ilona Chrástková Ondřej Cícha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovali: Ilona Chrástková Ondřej Cícha"— Transkript prezentace:

1 Zpracovali: Ilona Chrástková Ondřej Cícha
Slavní fyzikové Zpracovali: Ilona Chrástková Ondřej Cícha

2 Niels Henrik David Bohr Ludwig Edward Boltzman Louis de Broglie
V této prezentaci se dozvíte informace o těchto významných osobnostech fyziky: André Marie Ampére Archimedes ze Syrakus Amedeo Avogadro Alexander Graham Bell Niels Henrik David Bohr Ludwig Edward Boltzman Louis de Broglie Charles Auguste de Coulomb Pierre Curie Christian Andreas Doppler Thomas Alva Edison Albert Einstein Daniel Gabriel Fahrenheit

3 Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger Michael Faraday
V této prezentaci se dozvíte informace o těchto významných osobnostech fyziky: James Clerk Maxwell Isaac Newton Alfred Nobel Georg Simon Ohm Blaise Pascal Osborne Reynolds Ernest Rutherford Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger Michael Faraday Galileo Galilei Werner Karl Heisenberg James Prescott Joule William Thomson lord Kelvin Johannes Kepler Gustav Robert Kirchhoff Mikoláš Koperník

4 V této prezentaci se dozvíte informace o těchto významných osobnostech fyziky:
Osborne Reynolds Ernest Rutherford Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger Nikola Tesla Alessandro Volta James Watt

5 André Marie Ampére

6 André Marie Ampére Francouzský matematik a fyzik André Marie Ampére se narodil 22. ledna roku 1775 v Poleymieux u Lyonu v rodině obchodníka. I když mladý Ampére nenavštěvoval základní školu, jeho vzdělání nebylo zanedbáváno. Již ve čtrnácti letech prý Ampére přečetl všech 20 svazků Francouzské encyklopedie. Ampére se začal specializovat na matematiku a byl přijat do francouzské akademie a následně přecházel i k fyzice. Už ve 13 letech Ampére poslal do Académie de Lyon svou první vědeckou práci. V roce 1799 se André Marie Ampére oženil a v roce 1800 se narodil jeho syn Jean-Jacques. Ampéreho manželka Julie ale v roce umírá.

7 André Marie Ampére Ampére učitel
André Marie Ampére začal vyučovat matematiku v roce v Lyonu a v roce 1802 byl jmenován profesorem fyziky a chemie na Bourg École Centrale. V roce 1806 se Ampére znovu oženil (Jenny). V roce následovalo narození dcery Albine. Manželství bylo ale v roce oficiálně odloučeno. Od roku 1809 do roku 1828 vyučoval André Marie Ampére na École Polytechnique (polytechnické škole) v Paříži. Ampére se zde věnoval nejen matematice, ale také fyzice, chemii. V roce 1814 byl Ampére zvolen do Institut National des Sciences.

8 André Marie Ampére V roce 1826 Ampére začal učit na Collège de France. V roce byl Ampére zvolen členem Královské společnosti. Elektřina a magnetizmus André Marie Ampére byl především matematik, ale opravdovou proslulost mu přineslo bádání v oboru elektřiny a magnetizmu. Začátkem 20. let 19. století byl Ampére ovlivněn experimenty Hanse Christiana Oersteda. V roce 1820 André Marie Ampére zjistil, že solenoidní cívka, kterou protéká elektrický proud vyvolává magnetické účinky. Solenoidní cívka, kterou protéká elektrický proud, a která je volně zavěšená nad vodičem, se orientuje jako magnetka. Vyslovil názor, že i v permanentním magnetu vyvolává magnetické pole uzavřené proudy uvnitř magnetu.

9 André Marie Ampére Ampérovo pravidlo pravé ruky Ampérův zákon
Když uchopíme vodič elektrického proudu pravou rukou tak, že palec ukazuje směr proudu, ostatní prsty ukazují orientaci indukčních. Ampérův zákon André Marie Ampére odvodil vztah pro silové působení magnetického pole na vodič, kterým protéká proud. Tento zákon je důsledkem Lorentzovy síly (Hendrik Antoon Lorentz), kterou působí magnetické pole B na náboj q pohybující se rychlostí v: F = q . (v × B) Uvedená síla působí stejně bez ohledu na prostředí, ve kterém se náboj pohybuje.

10 André Marie Ampére André Marie Ampére napsal mnoho vědeckých děl. K nejvýznamnějším patří: Considérations sur la théorie mathématique du jeu - Matematická teorie her (1803) Sborník měření z elektromagnetismu (1822) Sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement déduite de l'expérience - Teorie elektromagnetických jevů vyvozená výlučně z pokusů  (1826) André Marie Ampére zemřel 10. července roku 1836 v Marseille.

11 Archimedes ze Syrakus

12 Archimedes ze Syrakus asi 287 př. n. l. - 212 př. n. l.
Řecký vynálezce, matematik a fyzik Archimédes se pravděpodobně narodil roku 287 před naším letopočtem. Jeho otcem byl astronom Fidius. Většinu svého života prožil Archimédes v sicilských Syrakusách (odtud pochází také jeho přízvisko). Archimédes žil v období rozkvětu řecké kultury a vzdělanosti v 6. až 4. století př. n. l. Archimédes spolupracoval mj. s matematiky Kononem a Eratosthenem, kteří žili v Alexandrii. Podle dostupných údajů svá díla Archimédes napsal až po 40. roku života. Archimédes se věnoval inženýrské činnosti (mj. zavedl pojem těžiště a určil metodiku zjištění polohy těžiště pro rovinné útvary a prostorová tělesa, stavba válečných strojů), geometrii (přibližné určení čísla π výpočty obsahu rovinných geometrických obrazců a objemu geometrických těles), matematické fyzice (statika a hydrostatika) a astronomii. Archimédova díla se v originálech nezachovala. Nejstarší dostupné jsou jen přepisy a překlady (především arabské). Fyzik Archimédes

13 Archimedes ze Syrakus Do oblasti fyziky Archimédes přispěl pracemi na téma teorie páky, výpočet těžiště pro rotační plochy atd. Snad nejznámější je tzv. Archimédův zákon. Archimédův zákon Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené. Archimédes v závěru svého života řešil, jak pomocí čísel popsat geometrické veličiny. Archimédes vytvořil systém pro zapisování velkých čísel. Archimédes ze Syrakus zemřel podle některých v roce 212 př. n. l.

14 Amedeo Avogadro

15 Amedeo Avogadro 9. 8.   7. 1856 Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro hrabě z Quarenga a Cerrata se narodil 9. srpna 1776 v Turíně v rodině právníka hraběte Filippo Avogadra. Mladý Avogadro navštěvoval školu v Turíně. Avogadro se stal také právníkem (1792 bakalář, obhajoba doktorátu práv). Avogadrovou manželkou byla od roku Felicita Mazzé, se kterou měl šest dětí. V roce1800 začal Amedeo Avogadro soukromě studovat matematiku a fyziku. Při své vědecké práci v chemii a fyzice využíval Avogadro matematických metod. V roce 1809 se Avogadro stal profesorem fyziky ve Vercelli. Avogadrův zákon V roce 1811 Avogadro publikoval ve francouzském Journal de Physique následující hypotézu, která byla později na jeho počest nazvána Avogadrův zákon.

16 Amedeo Avogadro Avogadrův zákon
Stejné objemy plynů za stejného tlaku a teploty obsahují stejné množství molekul. Za byl také odtržen od oficiálních vědeckých kruhů. svého života se však Amedeo Avogadro potvrzení a uznání hypotézy nedočkal. Avogadro totiž nedokázal hypotézu přesně experimentálně potvrdit a navíc nebyla hypotéza publikována v seriózní vědecké literatuře. V roce 1820 se stal Amedeo Avogadro profesorem matematické fyziky na universitě v Turíně, kde řídil výzkumy elektrických vlastností, tepelné roztažnosti a měrného tepla látek. S přestávkami tento post Avogadro zastával až do odchodu do důchodu (1850). Nejdůležitějším dílem Amedea Avogadra je čtyřsvazkové dílo Fisica dei corpi ponderabili, publikované v letech Amedeo Avogadro (některé prameny uvádějí jméno Amadeo) zemřel 9. července 1856 v Turíně.

17 Alexander Graham Bell

18 Alexander Graham Bell Narozen: 3. 3. 1847 Zemřel: 2. 8. 1922
Alexander Graham Bell se narodil 3. března 1847 ve skotském Edinburghu. Bell se proslavil jako vynálezce telefonu. V Londýně studoval Bell medicínu. Už tehdy se věnoval pokusům v akustice - možná i proto, že jeho otec Alexander Melville Bell byl učitelem dětí s vadami sluhu. Jeho matka Eliza Bell (Elisa Grace Symonds) byla skoro hluchá. V roce 1871 se rodina vystěhovala přes Kanadu do Bostonu v USA. Alexander Graham Bell - podpis Roku 1873 se Bell stal profesorem na univerzitě v Bostonu. Alexander Graham Bell je známý především jako významný vynálezce, hlavně pro vynález telefonu.

19 Alexander Graham Bell Telefon
Alexander Graham Bell vlastně nezamýšlel vynalézt telefon. Původně chtěl vyvinout násobný telegraf - přístroj, který by umožnil najednou přenést více zpráv. Bell přístroj pojmenoval harmonický telegraf. Na dovolené v roce 1874 v Ontariu Bell sestrojil ušní fonoautograf. Použil stéblo sena a ucho mrtvého muže. Když Bell mluvil do ucha, stéblo přenášelo zvukové vlny. Bell začal uvažovat o přenosu zvukových vln elektřinou.

20 Alexander Graham Bell Druhého června 1875 zjistil přenos zvuku mezi 2 píšťalami v různých místnostech. Bell vypozoroval, že se zvuk podobný hlasu přenáší i po přerušení proudu, který byl následně generován slabým magnetickým polem. Princip telefonu byl na světě a Bell mohl v září začít psát podklady pro podání patentové přihlášky. Patent na vynález telefonu podal Alexander Graham Bell 15. 2. 1876 (ve svých 29 letech). Ve stejný den o pár hodin později tak učinil i Elisha Gray. Patent obdržel Bell 7. 3. 1876. V té době ještě přístroj neumožňoval přenášet hlas. První přenos hlasu Bell uskutečnil 10. 3. 1876, kdy jeho spolupracovník Watson uslyšel z přístroje památná slova: "Pane Watsone, přijďte sem. Potřebuji vás." Alexander Graham Bell představil svůj telefon 25. 6. 1876 na stoleté výstavě v Philadephii (Centennial Exhibition). Telefon se stal hlavním exponátem výstavy uspořádané ke 100. výročí podepsání Deklarace nezávislosti.

21 Alexander Graham Bell Bellův telefon - Centennial Model
První telefonní společnost Bell Telephone Company byla založena 9. 7. 1877. O dva dny později se Alexander Graham Bell oženil s Mabel Hubbardovou. V roce 1882 se Bell stal občanem USA. V roce 1884 byl uskutečněn první dálkový telefonní hovor mezi městy Boston a New York. Další výzkumy Alexander Graham Bell působil také v dalších oblastech. V roce testoval modely helikoptér. Později testoval draky - chtěl sestavit draka schopného nést člověka. Později se podílel na konstrukci prvních letadel. Bell také konstruoval křídlové lodě. V roce 1918 sestrojil v té době nejrychlejší válečnou loď. Typ HD-4 dosahoval rychlosti téměř 115 km.h-1.

22 Alexander Graham Bell Bell přišel s koncepcí přenosu zvuku pomocí optických vln. Alexander Graham Bell Za své objevy obdržel Bell 18 patentů a byl spoludržitelem dalších 12. Významně se podílel na pomoci hluchým lidem. Založil mnoho organizací, které měly za úkol pomáhat takto postiženým lidem. Bellův hrob na vrcholu hory Beinn Bhreagh Estate (Baddeck, Kanada) - foto D. M. Parrish, Jr. Alexander Graham Bell zemřel 2. srpna 1922 v Novém Skotsku v Kanadě (Baddeck) na srdeční infarkt.

23 Niels Henrik David Bohr

24 Niels Henrik David Bohr
Dánský fyzik Niels Henrik David Bohr se narodil 7. října v Kodani. Jeho otec Christian Bohr byl profesorem fyziologie na kodaňské univerzitě. Vyrůstal v prostření, které výraznou měrou přispělo k rozvinutí jeho vědeckého talentu. Od roku 1903 studoval fyziku  na kodaňské univerzitě. Doktorát získal v roce 1911. Na podzim 1911 působil Bohr v Cavendishově laboratoři. Na jaře pobýval v laboratořích E. Rutherforda v Manchesteru. Intenzivně se zde zabýval studiem radioaktivity. Na základě působení ve jmenovaných laboratořích vydal Bohr v roce teoretickou práci na téma absorbce alfa záření. Přišel také s teorií, že fyzikální a chemické vlastnosti každého prvku je možné popsat jediným celým číslem, které vyjadřuje náboj jádra jako celočíselný násobek elementárního náboje.

25 Niels Henrik David Bohr
Bohr se oženil s Margrethe Norlundovou. Měli spolu 6 synů (jedenomu z nich - Aageme - byla v roce 1975 udělena Nobelova cena za fyziku) Bohr pokračoval ve studiu struktury atomu na základě Rutherfordova objevu atomového jádra a s využitím Planckovy a Eindtienovy kvantové teorie sestavil teoretický kvantový model atomu vodíku. Bohrův model vychází z planetárního modelu - kolem kladně nabitého jádra krouží elektron. Elektron se může pohybovat jen po drahách, jejichž energie se rovná celistvému násobku Planckovy konstanty. Předpokládá, že se atom skládá z kladných a záporných částic, které se navzájem přitahují. Tento teoretický model je správný jen částečně pro jednoduché atomy s právě jedním elektronem, nelze jej použít pro složitější atomy.

26 Niels Henrik David Bohr
profesor teoretické fyziky na univerzitě v Kodani. ředitel Ústavu teoretické fyziky v Kodani. Na začátku dvacátých let vypracoval Bohr schéma obsazování energetických hladin atomů elektrony, což v roce 1925 vedlo k formulaci Pauliho vylučovacímu principu a k teoretickému zdůvodnění uspořádání prvků v Mendělejevově periodické soustavě prvků. Po okupaci Dánska odešel Niels Bohr do Švédska. Poslední 2 roky války žil v Anglii a v USA (v laboratořích v Los Alamos pracoval na vývoji atomové bomby). Po ukončení války Bohr bojoval proti válečnému zneužití atomové energie.

27 Ludwig Edward Boltzman

28 Ludwig Edward Boltzman
20. 2.   10. 1906 Rakouský fyzik Ludwig Edward Boltzman se narodil 20. února ve Vídni. Boltzman vyjádřil v teorii plynů základní rozdíl mezi pochody čistě mechanickými (jsou v podstatě zvratné) a tepelnými (jsou stejně nezvratné jako vyrovnání dvou různých teplot; jestliže teorie plynů prohlašuje tyto pochody za nezvratné, je to proto, že zde zasahuje hypotéza o chaosu molekul - to je obdobné s principem vzrůstající entropie). Boltzmanova konstanta propracování vztahu mezi entropií a pravděpodobností: etropie je úměrná logaritmu pravděpodobnosti stavů, koeficientem úměrnosti je univerzální Boltzmanova konstanta. Narůstající entropie, o kterém mluví druhá hlavní věta termodynamiky, se takto stává přechodem k stále pravděpodobnějším stavům.

29 Ludwig Edward Boltzman
Stefan-Boltzmanův zákon V roce 1879 na základě spolupráce s ředitelem fyzikálního ústavu Josefem Stefanem publikoval Boltzman tzv. Stefan-Boltzmanův zákon o intenzitě vyzařování. Intenzita vyzařování roste se čtvrtou mocninou termodynamické teploty zářícího tělesa: He = σ . T4 σ = 5, W.m-2K-4 (Stefan-Boltzmanova konstanta). při zkoumání tepelného záření Boltzman na základě elektromagnetické teorie světla dospěl k závěru, že záření v dutině působí na její stěny tlakem rovným třetině energie záření v jednotce objemu. Tato energie je úměrná čtvrté mocnině absolutní teploty s koeficientem úměrnosti, který je univerzální. Boltzman přenesl termodynamické pojmy tlaku a teploty na záření černého tělesa.

30 Louis de Broglie

31 Louis de Broglie 15. 8.   3. 1987 Francouzský kvantový fyzik Louis Victor Pierre Raymond duc de Broglie se narodil 15. srpna 1892 v Dieppe. Louis de Broglie studoval na pařížské Sorbonně historii (chtěl pracovat v diplomatických službách). V 18 letech začal Broglie studovat fyziku. De Broglie přispěl ke kvantové fyzice svojí dualitou částice a vlny (hmota má povahu částic i vln). V roce 1924 získal Louis de Broglie doktorát za teorii elektronové vlny. Základy pro tuto práci položili Albert Einstein aMax Planck . Po získání doktorátu de Broglie zůstal na Sorbonně. Broglie se stal profesorem teoretické fyziky v Ústavu Henriho Poincarého. 1929 – Nobelova cena za fyziku za objev vlnově korpuskulárního dualismu částic. poradce francouzské komise pro atomovou energii. De Broglieho teorie hmotných vln elektronu později použil Erwin Schrödinger k vytvoření vlnové mechaniky.

32 Louis de Broglie Louis de Broglie napsal řadu populárně vědeckých prací, ve kterých projevil svůj hluboký zájem o filozofické důsledky moderní fyziky. Např.: Hmota a světlo: Nová fyzika. Revoluce ve fyzice Fyzika a mikrofyzika Nové perspektivy fyziky. Statistika Zásadní otázkou, kterou si Louis de Broglie kladl, bylo, zda statistická podstata atomové fyziky odráží nedokonalost současné teorie nebo zda statistické informace představují vše, co se můžeme o přírodě dovědět. Po většinu svého života věřil v první možnost, přestože se jako mladý vědec domníval, že statistika je důsledkem naší neznalosti. K tomuto názoru se de Broglie vrátil ke konci života, kdy tvrdil, že statistické teorie zakrývají skutečnou a naprosto určitou realitu za proměnnými, které mají původ v našich nedokonalých experimentálních metodách. Louis de Broglie zemřel 19. března 1987 v Paříži.

33 Charles Auguste de Coulomb

34 Charles Auguste de Coulomb
Francouzský fyzik Charles Auguste de Coulomb se narodil 14. června 1736 v Angouleme na jihu Francie. Coulomb si zvolil vojenské povolání a stal se specialistou na vojenské stavby. Devět let strávil na ostrově Martinique, kde vedl opevňovací práce. Vrátil se v roce 1776 s cílem věnovat se vědecké práci. Charles Auguste de Coulomb se zúčastnil soutěže pařížské Akademie na zdokonalení navigačních zařízení. Coulomb soutěž vyhrál a později se dokonce stal členem Akademie. Následovalo 13 let plodné vědecké práce. V roce 1785 našel Coulomb  zákon pro silové působení nábojů - tzv. Coulombův zákon. Podobný zákon odvodil i pro silové působení magnetických pólů. Charles Auguste de Coulomb zemřel 23. srpna roku 1806 v Paříži. 

35 Charles Auguste de Coulomb
Coulombův zákon Síla, kterou na sebe vzájemně působí dva statické bodové náboje, je přímo úměrná součinu obou nábojů a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti: F = k . (Q . q) / r2 k - konstanta (součinitel) úměrnosti; závidí mj. na prostředí a na velikosti jednotek pro náboj, délku a sílu. Bodový náboj Q působí v klidové soustavě ve vakuu na bodový náboj q elektrostatickou silou F. Pro soustavu jednotek SI nahrazením součinitele úměrnosti k platí pro náboje ve vakuu vztah: F = Q.q/(4π.ε0.r2) ε0 –dielektrická permitivita vakua; ε0 = 8, A2kg-1m-3s4 Coulombovy váhy:

36 Pierre Curie a Marie Sklodowska

37 Pierre Curie Francouzský fyzik Pierre Curie se narodil 15. května 1859 v Paříži v rodině praktického lékaře. Základní vzdělání získal v ranném věku doma. V roce 1876 se Curie stal v 16 letech bakalářem pařížské Sorbonny a o dva roky později magistrem fyziky. V roce 1895 získal Curie titul doktor věd. Pierre Curie se věnoval výzkumům krystalografie. Spolu se svým starším bratrem Jacquesem objevili v roce 1880 piezoelektrický jev. Při mechanickém namáhání (tlak, tah, ohyb, krut) piezoelektrického krystalu nebo vhodně vyřezané destičky se na stlačených plochách objeví elektrické napětí od nekompenzovaného náboje. Jedná se v podstatě o polarizaci látky tlakem. Napětíbývá v řádu 10-7 V/Pa. Piezoelektrický jev se projevuje pouze v krystalech, jejichž elementární buňky nemají elektrický střed symetrie. Piezoelektrický jev se využívá např. pro rezonanční prvky oscilátorů, zdroje ultrazvuku, mikrofony, tlakoměry apod. Pierre Curie zkoumal paramagnetické, diamagnetické a feromagnetické látky až 1895 napsal Curie významnou teoretickou práci o růstu krystalů a sérii studií o symetrii krystalů.

38 Marie Sklodowska Marie Sklodowska vstupuje do Curieho života v roce Pierre Curie se s nadanou polskou studentkou v roce 1895 oženil. Radioaktivní záření Neviditelné záření, které objevil Becquerel, inspirovaly Curieho k dalším výzkumům v nově vznikajícím vědním oboru. Spolu s manželkou začali hledat další prvky produkující radioaktivní záření. V roce 1898 izolovali Curie a Curie-Sklodowska polonium a v roce 1910 radium. Curieterapie Curie studoval účinky radioaktivního záření na živé organismy. Na jeho počest byla tato terapie léčení nádorů nazvána curieterapií. Pierre Curie zahynul 19. dubna 1906 při dopravní nehodě.

39 Christian Andreas Doppler

40 Christian Andreas Doppler
29. 11.   3. 1853 Rakouský fyzik, astronom a matematik Christian Andreas Doppler se narodil 29. listopadu 1803 v Salzburgu (Rakousko).Střední školu studoval v Linzi. Ve studiích pokračoval od roku 1822 na Polytechnickém institutu ve Vídni, který ukončil v roce Pak studoval na salzburgském lyceu filozofii. Následovala studia na vídeňské univerzitě (matematika, mechanika a astronomie), která Doppler úspěšně ukončil v roce 1829. Po skončení studií pracoval na vídeňské univerzitě jako asistent profesora matematiky a mechaniky A. Burga. Začal také publikovat vědecké práce. V roce 1832 publikoval Ein Beitrag zur Parallelen- Theorie (Příspěvek k teorii rovnoběžek). V Praze Doppler publikoval v roce 1843 článek Ueber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels (O barevném světle dvojhvězd a určitých jiných hvězdách na nebesích). V tomto článku byl poprvé formulován Dopplerův jev. Doppler navrhl využít tohoto jevu pro měření vzdálenosti a pohybu hvězd. Dopplerův jev (Dopplerův princip nebo také Dopplerův posun) popisuje změnu vlnové délky vlnění v závislosti na vzájemném pohybu pozorovatele a zdroje vlnění.

41 Christian Andreas Doppler
V Dopplerově době se jev uplatňoval především v akustice. Ve 20. století však Dopplerův jev přinesl revoluci v astrofyzice. V roce 1845 Doppler uskutečnil známý pokus se zvukem, kdy využil hudebníky hrající v jedoucím vlaku a pozorovatele stojící v klidu na zemi. Při pokusu byla posuzována výška hraných tónů. V roce 1846 Doppler publikoval další verzi své teorie. V ní uvažoval také pohyb pozorovatele. Dopplerův jev našel v polovině 19. století řadu odpůrců. Uznání se Dopplerovy dostalo až v roce 1859 (6 let po jeho smrti) objevem spektrální analýzy. Doppler se věnoval množství vědeckých oborů (mj. matematika, elektřina a magnetismus, astronomie, optika a akustika). Doppler byl vynikající experimentátor. Sestrojil nebo zdokonalil mnoho optických přístrojů. Mj. sestrojil optický dálkoměr. Christian Andreas Doppler - podpis V roce 1840 byl Doppler přijat za mimořádného člena Královské české společnosti (od roku 1843 se stal řádným členem). V roce se stal výkonným tajemníkem Královské české společnosti. V roce 1848 se stal členem vídeňské Říšské akademie věd a čestným doktorem Pražské univerzity. Christian Andreas Doppler zemřel 17. března 1853 v Benátkách (Itálie).

42 Thomas Alva Edison

43 Thomas Alva Edison 11. 2.   10. 1931 Thomas Alva Edison se narodil 11. února 1847 ve městě Milan ve státě Ohio jako nejmladší 7. dítě Samuela Edisona a Nancy Elliot Edisonové. Edison byl americký vynálezce, podnikatel a průkopník využití elektrické energie. V 7 letech se rodina přestěhovala do Port Huronu v Michiganu. Do školy chodil Edison pouhého čtvrt roku - ředitel školy jej považoval za duševně zaostalého (Edison měl silnou vadu sluchu a nestačil sledovat výuku). Vzdělával se proto doma. Záhy se u Edisona projevil podnikatelský duch. V 11 letech přiměl několik dětí, aby pro něj pěstovali zeleninu. Tu pak prodával. Ve dvanácti letech pracoval jako roznašeč novin. Dále pracoval jako novinář (od 14 let vydával týdeník Grand Trunk Herald) a telegrafní úředník. Věnoval se také fyzice a mechanice. Za svůj život Edison získal více než 1000 patentů. Edison byl známý svou pracovitostí, často pracoval i 20 hodin denně. Sám říkal, že "genialita je 1 % inspirace a 99 % potu".

44 Thomas Alva Edison Od roku 1862 do roku 1868 pracoval Edison jako telegrafista na americkém středozápadě. V roce 1869 patentoval mj. duplexní telegraf. Za prodej práv na patent na vylepšení telegrafu získal Thomas Alva Editor 40 000 dolarů, přestěhoval se do New Yorku a mohl si otevřít svou první dílnu v Newarku (stát New Jersey). V té době se poprvé oženil - vzal si Mary Stilwellovou, se kterou měl 3 děti. Thomas Alva Edison učinil většinu svých vynálezů ve svých výzkumných dílnách v Menlo Parku (stát New Jersey) - říkalo se mu také Čaroděj z Menlo Parku. To že Thomas Alva Edison zaměstnal na jednom místě mnoho techniků, byl významný počin, do té doby neznámý. Edison také založil mnoho firem. Asi nejvýznamnější byla společnost General Electric Company. Na podzim roku 1877 vynalezl fonograf. Edisonova manželka Mary pak mohla říci do dřevěného trychtýře dětskou básničku "Mařenka měla ovečku a její vlna je měkká a bílá…". Tak vznikl první fonografický záznam lidského hlasu. Téměř hluchý Edison vymyslel přístroj, který přinesl zvuk milionům uší na celém světě.

45 Thomas Alva Edison Edison vylepšil Bellův telefon o uhlíkový mikrofon, čímž výrazně zlepšil kvalitu přenášeného zvuku (1878). V roce 1879 začaly první zkoušky snad největšího Edisonova vynálezu. První žárovka na malou chvíli zablikala právě na jaře V říjnu použil zuhelnatělou nit z bavlny. Téměř dva dny se technici snažili v pec získat zuhelnatělé vlákno a to zatavit do skleněné baňky. Celá cívka, jediné vlákno a sklářovi se malý kousek uhlíku zlomil v rukou. Až 21. října 1879 se naplno rozzářila první žárovka. První žárovky ale svítily jen několik hodin. Edison proto započal se sérií testů s cílem přiblížit svůj vynález praktickému využití. Edison ovšem vytvořil nejen žárovku, ale celý systém nutný pro její "rozsvícení". Bylo třeba postavit elektrárnu, elektřinu rozvést (1882). I toto vytvořil Edison. V roce 1883 objevil tzv. Edisonův jev, kdy se ve vakuu šíří elektrický proud mezi dvěma dráty, které se vzájemně nedotýkají. Tento objev později vedl k vytvoření elektronky. Některé prameny připisují objev Williamu J. Hammerovi, který u Edisona pracoval.

46 Thomas Alva Edison V roce 1886 se Edison podruhé oženil (2 roky po smrti své první ženy). Vzal si Minu Millerovou, se kterou měl také 3 děti. V té době začíná budovat nové výzkumné laboratoře ve West Orange (stát New Jersey). Následovalo další množství vynálezů: elektrická lokomotiva, filmová kamera, promítací přístroj, cyklostyl, akumulátor, umělý kaučuk atd. Ukázalo se totiž, že Edison je nejen vynikající vynálezce, ale snad ještě lepší podnikatel. Thomas Alva Edison zemřel ve West Orange ve státě New Jersey. Na jeho počest byly 21. 10. 1931 zhasnuty v USA všechny žárovky. Fonograf:

47 Albert Einstein

48 Albert Einstein 14. 3.   4. 1955 Albert Einstein se narodil 14. března 1879 v německém Ulmu. Jeho otec Hermann Einstein řídil rodinou továrnu na výrobu dynam. Ve čtyřech letech malý Albert dostal svůj první kompas a začal se zajímat o fyziku. V roce 1885 se rodina přestěhovala do Mnichova. V deseti letech začal Albert Einstein se samostudiem přírodních věd. V roce 1894 se rodina přestěhovala do italské Pavie, protože se rodinné firmě přestalo v Německu dařit. Albert zůstal v Mnichově, aby dokončil střední školu.

49 Albert Einstein V Mnichově Albert Einstein navštěvoval gymnázium. Studium nedělalo Albertovi problémy, co ale nesnášel byla velká přísnost, která na německých školách panovala. Patnáctiletý Albert Einstein (1894) se vzepřel a odešel za rodinou do Pavie. Nepodařilo se mu složit přijímací zkoušky na švýcarskou polytechniku a tak pokračoval na střední škole ve švýcarském Aarau, která měla velmi dobře vybavenou fyzikální laboratoř. V roce 1896 vstoupil Albert Einstein na polytechnickou školu v Curychu (ETH), aby se mohl stát učitelem matematiky a fyziky. Zde se Einstein seznámil se svou budoucí manželkou, spolužačkou Milevou Marič. Einstein se nerad podřizoval školnímu programu. Vybíral si jen ty oblasti, které ho zajímaly.

50 Albert Einstein V roce 1901 získal Einstein švýcarské občanství. Nedařilo se mu sehnat místo asistenta na žádné z evropských univerzit. Proto jezdil po Švýcarsku jako suplující učitel. Podle dostupných informací se Albertovi a Milevě v roce 1902 narodila nemanželská dcera Lieserl. V té době už Albert Einstein pracoval na švýcarském patentovém úřadě v Bernu a skandál s nemanželským dítětem by ohrozil jeho místo. Proto byla dána Lieserl k adopci. Při své úřednické práci na patentovém úřadu měl Albert Einstein dostatek prostoru k vypracování mnoha svých pozoruhodných vědeckých prací. V roce 1905 obhájil Albert Einstein doktorát. V lednu 1903 se Albert Einstein oženil s Milevou Maričovou. O rok později se jim narodil syn Hans Albert. V roce 1910 přišel na svět syn Eduard. S Milevou († 1948) se Einstein rozvedl v roce 1919 a vzápětí se oženil se svou sestřenicí Elsou Löventhalovou († 1936).

51 Albert Einstein Rok 1905 je označován jako Annus mirabilis (zázračný rok). Albert Einstein publikoval tři zásadní vědecké práce na téma: fotoelektrický jev, Brownův pohyb, speciální teorie relativity (30. 6. 1905 ji publikoval Einstein v článku O elektrodynamice pohybujících se těles). Do Prahy Albert Einstein dorazil v dubnu Působil jako profesor teoretické fyziky v Praze. Einstein byl jmenován přednostou Ústavu teoretické fyziky Karlo-Ferdinandovy univerzity. V Praze žil Einstein rok a čtvrt. Jeho pražský pobyt přinesl 11 vědeckých prací. Pravdou je, že Einsteina a jeho ženu Milevu Praha moc nenadchla.

52 Albert Einstein Do Prahy se Einstein vrátil v roce 1921 přednést přednášku na téma své teorie relativity. V roce 1912 Albert Einstein opuští Prahu a vydávává se do Curychu. Tady je jmenován profesorem teoretické fyziky. V roce 1914 se Einstein stal profesorem fyziky na univerzitě v Berlíně a ředitelem tamního Institutu císaře Viléma. Ve stejném roce získal německé občanství. V roce 1921 se Albert Einstein stal členem londýnské Královské společnosti. V Německu zůstal až do roku 1933, kdy byl přinucen politickou situací emigrovat do USA. Einstein zde získal pozici profesora teoretické fyziky na Princetonu a ve fyzikálním ústavu v Princetonu. V roce 1940 získal americké občanství. V roce 1945 své místo opustil. Již v počátcích své vědecké práce Albert Einstein rozpoznal nedostatky newtonovské fyziky. Proslulost mezi veřejností získal především speciální teorii relativity, zejména rovnicí popisující závislost energie na hmotnosti E = mc2. Významné jsou jeho práce v kvantové teorii světla, objasnění fotoelektrického jevu (Nobelova cena 1921). Vnější fotoelektrický jev vysvětlil Albert Einstein v roce 1905 s uplatněním hypotézy o kvantové povaze světla (Max Planck).

53 Albert Einstein Důležitá je teorie Brownova pohybu a speciální teorií relativity (toto převratné dílo vytvořil Einstein ve svých 26 letech). Obecná teorie relativity V roce 1915 dokončil Albert Einstein práci na obecná teorie relativity, která představovala zvrat v celém dosavadním pojetí fyziky. Některé postuláty teorie relativity, ve které hledá vazby mezi gravitací a geometrickými vlastnostmi časoprostoru, potvrdila astronomická měření (poprvé byla potvrzena 29. května 1919 při sledování zatmění Slunce). Jiné závěry se se však uspokojivě nepodařilo dokázat do současnosti. Einsteinovy se tak podařilo alespoň částečně pochopit vesmír jako celek. Po druhé světové válce se Albert Einstein stal předsedou sdružení amerických fyziků, které se postavilo proti zneužití jaderné energie pro válečné účely. Byl mu nabídnut úřad presidenta státu Izrael (1952), což odmítl. Spolupracoval s Dr. Chaimem Weizmannem na založení Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Ke konci života Einstein pracoval na jednotné teorii pole. Albert Einstein zemřel 18. dubna 1955 v Princetonu.

54 Daniel Gabriel Fahrenheit

55 Daniel Gabriel Fahrenheit
14. 5.   9. 1736 Daniel Gabriel Fahrenheit se narodil 14. května Pocházel z německé rodiny usazené v Gdaňsku. Fahrenheit byl samoukem. V roce 1701 se usadil v Amsterodamu. Fyzikální přístroje Daniel Gabriel Fahrenheit zhotovoval různé fyzikální přístroje (především meteorologické tlakoměry a teploměry). V tomtéž roce začal cestovat Fahrenheit po Evropě, kde se setkával s vědci a výrobci přístrojů. V roce 1717 založil v Amsterodamu obchod a setrval zde po zbytek svého života. V roce 1714 Fahrenheit sestrojil svůj první rtuťový teploměr. Byl přesnější než doposud používané lihové teploměry (rtuť má nižší teplotní roztažnost). Teploměr se mohl také používat pro větší rozsah teplot - Fahrenheit se snažil najít vhodnou teplotní stupnici pro běžná měření teplot, které se vyskytují na Zemi (např. meteorologická měření). Pro svou teplotní stupnici stanovil Fahrenheit tyto referenční body:

56 Daniel Gabriel Fahrenheit
96° F - teplota zdravého lidského těla 0° F - teplota eutektické směsi ledu, vody a salmiaku. Stupnici mezi referenčními body Fahrenheit rozdělil dvakrát po 12 dílech a každý z nich na 4 dílky - stupně. Fahrenheitova teplotní stupnice Původně odpovídalo 30° F teplotě tání ledu a 90° F normální teplotě lidského těla. Referenční teploty byly později změněny na 32° F (tání ledu) a 96° F (teplota lidského těla). Teplota 90° F ani  totiž odpovídá 32,2° C a to není příliš "zdravé tělo". Později byla tato teplota díky přesnějšímu měření posunuta na 98,6° F. Uznávaný Fahrenheit Fahrenheit byl zvolen členem londýnské Královské společnosti. Fahrenheitova teplotní stupnice se používá dodnes hlavně v USA. Daniel Gabriel Fahrenheit zemřel 16. září 1736 v Amsterodamu.

57 Michael Faraday

58 Michael Faraday Anglický fyzik, chemik a velký experimentátor Michael Faraday se narodil 22. září 1791 nedaleko Londýna (v Newington Butts) v chudé rodině kováře (James Faraday). O prvních letech jeho života je známo velmi málo. V roce 1805 ve věku 14 let nastoupil do učení ke knihaři (George Riebau, Blandford Street). Za 7 let učení našel zalíbení ve vědě, zvláště v chemii. Od roku 1810 Faraday prováděl své první pokusy v oboru elektřiny. Ve stejném roce se stal členem Městské filosofické společnosti - City Philosophical Society. Tato společnost pořádala vědecké přednášky a podporovala sebevzdělávání svých členů.  1. 3. 1813 se stal chemickým laborantem tehdy slavného chemika Humphry Davyho (1778 - 1829) v Královském ústavu v Londýně (jeden ze zákazníků jeho mistra dal v roce 1812 Faradayovi 4 vstupenky na Davyho přednášky v Královském institutu). Od října 1813 do dubna doprovázel Davyho na jeho vědecké cestě po evropském kontinentu. Mezi lety 1818 a 1822 pracoval s výrobcem chirurgických nástrojů Jamesem Stoddartem na vylepšení kvality ocele.

59 Michael Faraday 21. 3. 1821 byl Faraday povýšen do funkce správce Královského institutu. 2. června 1821 se oženil se Sárou Bernardovou. Elektromagnetická rotace V roce 1820 Hans Christian Oersted objevil elektromagnetizmus. Bylo zřejmé, že se jedná o významný objev. Oerstedova práce se dostala také k Faradayovi. Vyvrcholením Faradayových pokusů (1821) byl jeho objev elektromagnetické rotace, která je principem elektromotoru. Ve 33 letech se stal Michael Faraday členem Londýnské královské společnosti (a to bez systematického a oficiálního vzdělání). V roce 1825 objevil Faraday benzen. Faradayův elmag. prstenec:

60 Michael Faraday Elektromagnetická indukce
Roku 1831 (29. 8.) Michael Faraday objevil elektromagnetickou indukci. Zjistil, že magnetické působení proudů je provázeno zpětným působením na proudy. Ovinul železný prsten dvěma drátěnými cívkami. Pustil-li první cívkou proud, nastal při jeho zapnutí proudový náraz v druhé cívce. Když proud přerušil, vznikl proudový náraz opačný. byl Faraday profesorem chemie na Královské vojenské akademii ve Woolwichi. Faradayovy zákony měřením produktů rozkladu při elektrolýze objevil zákony elektrolýzy. Faradayovy zákony vztahující se k elektrolýze: množství vyloučené látky závisí jen na množství prošlého náboje a je mu úměrné.

61 Michael Faraday K vyloučení kilovalu kterékoli látky je třeba téhož množství elektřiny, zvaného Faradayův náboj (F0 = 9, C). Trinity House V letech 1836 až 1865 působil Faraday jako vědecký poradce na Trinity House. Tato organizace je odpovědná za bezpečnou plavbu okolo pobřeží Británie. Michael Faraday Ve 40. letech 19. století Faraday vylepšil způsob osvětlení majáků - vyvinul účinnější metodu spalování paliva pro osvětlení. Na začátku let 60. pak experimentoval s elektrickým osvětlením majáků. V roce 1843 Faraday dokázal větu o zachování elektřiny. Faradayův efekt V roce 1845 objevil magnetické stáčení polarizační roviny (magneto- optický efekt - tzv. Faradayův efekt). Faraday zjistit, že látky jsou ovlivňovány magnetickými silami. Další experimenty vedly k objevu diamagnetizmu. Tyto výzkumy vedly k vytvoření teorie elektromagnetického pole. Faradayova práce byla dále rozvinuta W. Thomsonem a J.C.Maxwellem.

62 Michael Faraday Relativní permitivita
Michael Faraday objevil polarizaci dielektrika. Zjistil, že pokud se prostor mezi elektrodami kondenzátoru vyplní místo vzduchu jiným dielektrikem, kapacita kondenzátoru se zvýší. Jako kvantitativní parametr pro vyjádření této vlastnosti Faraday definoval jednotku relativní permitivity εr. Poměr kapacity C kondenzátoru vyplněného dielektrikem a kapacity C0 stejného vakuového kondenzátoru. V roce 1855 Faraday kvůli zdravotnímu stavu ukončil svou výzkumnou práci. V přednáškách ale pokračoval až do roku 1861. Faraday popsal své experimenty v oblasti elektřiny a elektromagnetizmu v třísvazkovém díle Experimental Researches in Electricity (1839, 1844, 1855). Výzkumy v oblasti chemie zaznamenal v díle Experimental Researches in Chemistry and Physics (1858). V roce 1860 publikoval sérii šesti dětských přednášek The Chemical History of a Candle, které se staly klasikou vědecké literatury. Michael Faraday zemřel 24. srpna 1867 v Hampton Court. Na jeho počest byla pojmenovaná jednotka kapacity – 1 farad

63 Galileo Galilei

64 Galileo Galilei Galileo Galilei se narodil 15. února 1564 v italském městě Pisa. V roce 1572 se rodina přestěhovala do Florencie, ale Galilei zůstává ještě 2 roky v Pise.Chtěl se stát vědcem. Otec byl silně proti. V roce Galilei ze školy odešel - nedokončil ji. Pokračoval ale ve studiích matematiky (v roce 1586 napsal svou první knihu La Balancitta). V roce 1589 byl Galileo Galilei jmenován do čela katedry matematiky na univerzitě v Pise. Místo nebylo zvlášť dobře placené. A tak Galilei roku 1592 přijal místo profesora matematiky na univerzitě v Padově, kde zůstal dalších 18 šťastných let. V té době taky začal pochybovat o Aristotelově představě o fungování vesmíru.. V roce 1609 Galilei představil senátu v Benátkách svůj vylepšený dalekohled - perspicillum - s osminásobným zvětšením. Předpokládal jeho komerční a vojenské využití. Galileo Galilei ale také svůj dalekohled obrátil směrem k obloze. V roce 1610 Galileo Galilei postavil dalekohled s třicetinásobným zvětšením, pomocí kterého uskutečnil mnoho významných pozorování, která popsal v knize Siderus Nuncius. Objevil čtyři měsíce Jupitera, prstence planety Saturn, fáze Venuše (to byl mj. další důkaz platnosti Koperníkových tezí) a krátery a hory na Měsíci. O rok později Galileo Galilei objevil sluneční skvrny.

65 Galileo Galilei V roce 1610 se stává členem Accademia dei Lincei (od té doby se označoval jako Galileo Galilei Linceo). Gravitace Ze známé šikmé věže Galilei házel kameny o nestejné hmotnosti, aby vyvrátil mylnou představu o tom, že těžší předměty padají rychleji. Galilei měl za to, že v blízkosti povrchu mají tělesa konstantní zrychlení vertikálního směru. V roce 1632 vydal Galileo Galilei dílo Dialogo, které vzápětí papež Urban VIII. zakázal: Dialogo je psáno formou rozhovoru zastánce Aristotelova pohledu na vesmír (aristotelsko-ptolemaiovský) a pohledu koperníkovského. Roku 1638 vyšlo jeho základní dílo o mechanice Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attinenti alla mecanica ed i movimenti locali (Rozpravy). Galileo Galilei zjistil nezávislost doby kmitu kyvadla na druhu kývajícího tělesa. V Rozpravách (1638) Galileo Galilei stanovil, že výšku tónů lze vyjádřit počtem kmitů, a že počet kmitů struny závisí na její délce, napětí a tloušťce. Zjistil a vysvětlil buzení kmitů rezonancí.

66 Galileo Galilei Galileo Galilei se dostal kvůli svým názorům do sporu s církví. Byl zastáncem heliocentrických Koperníkových tezí. Jezuitští matematici již v roce 1611 potvrdili Galileiho pozorování, ale interpretovali je jinak, v souladu s tehdejšími znalostmi. Kardinál Robert Bellarmine v roce 1615 prohlásil, že Koperníkovi a Galileiho myšlenky jsou pouhé hypotézy a ne skutečnost. Galileo Galilei se vydal do Říma bránit tyto teorie. Byl ale Bellarminem varován, aby upustil od hlásání svých teorií. Galilei se přesto nevzdává. V roce 1632 předal papež Urban VIII. Galileiho případ svaté inkvizici. V říjnu dostal Galileo Galilei předvolání před inkvizici. Galilei chce být vyslýchán kvůli svému špatnému zdraví ve Florencii, ale žádost je, i přes dobrozdání dalších vědů, zamítnuta. V únoru 1633 Galilei přijíždí do Říma. Galilei je uvězněn v budově soudu a je vyslýchán. V červnu 1633 Galileo Galilei písemně odvolal své učení a v prosinci mu byl umožněn návrat do Florencie do domácího vězení. Před inkvizičním soudem Galileo Galilei své učení odvolal, ale jeho rčení "A přece se točí" je dostatečně známé. Slepý Galileo Galilei umírá 8. ledna 1642 v domácím vězení v Arcetri nedaleko Florencie.

67 Werner Karl Heisenberg

68 Werner Karl Heisenberg
5. 12.   2. 1976 Německý teoretický fyzik Werner Karl Heisenberg se narodil 5. prosince 1901 ve Würzburgu v rodině Dr. Augusta Heisenberga (profesor řečtiny na univerzitě v Mnichově) a jeho ženy Annie Weckleinové. V roce 1920 odjel Heisenberg do Maxmilianovy školy v Mnichově poté studoval na univerzitě v Mnichově a v letech pak v Göttingenu. V roce 1923 získal na univerzitě v Mnichově titul Ph. D. a stal se asistentem Mawe Borna na Univerzitě v Göttingenu. V letech spolupracoval na Univerzitě v Kodani s N.Bohrem. Ve svých 26 letech byl jmenován profesorem teoretické fyziky na Univerzitě v Lipsku. V roce 1937 se oženil s Elisabeth Schumacherovou a měli spolu 7 dětí. Ve 41. roce byl Werner Karl Heisenberg jmenován profesorem fyziky na berlínské univerzitě a ředitelem Institutu císaře Viléma. Po 2. světové válce byl Heisenberg zajat spojeneckými armádami a dopraven do Anglie. Po roce 1948 přednášel v Cambridge, v USA a na skotské Univerzitě St.Andrews.

69 Werner Karl Heisenberg
Werner Karl Heisenberg stál v čele Fyzikálním a astrofyzikálním institutu Maxe Plancka. Heisenberg - zakladatel kvantové mechaniky Werher Karl Heisenberg byl jedním ze zakladatelů kvantové mechaniky. Byl autorem maticové mechaniky (1925), principu neurčitosti (1927) a řady prací v oblasti feromagnetismu. Za své práce v kvantové mechanice mu byla v roce 1932 udělena Nobelova cena. Werher Karl Heisenberg se ostře postavil proti zneužívání atomové energie pro válečné účely. Karl Werner Heisenberg zemřel 1. února 1976.

70 James Prescott Joule

71 James Prescott Joule 24. 12.   10. 1889 Anglický fyzik James Prescott Joule se narodil 24. prosince v Salfordu u Manchesteru jako druhé z 5 dětí v rodině majitele pivovaru (později se svým bratrem pivovar zdědili.). Nemocný mladý Joule nechodil do školy a vzdělával se doma. V 16 letech odešel James Joule studovat do Cambridge ( , jeho učitelem byl mj.John Dalton). Po návratu ze studií si Joule v otcově domě vybudoval vlastní laboratoř, kde ve volném čase bádal. Na počátcích svých výzkumů se James Joule věnoval především účinnosti elektromotorů. V roce 1840 Joule zaslal do Královské společnosti v Londýně pojednání On the Production of Heat by Voltaic Electricity, ve které odvodil pro teplo vztah mezi proudem a odporem (Jouleův zákon). Práce se tehdy nesetkala s velkým ohlasem.

72 James Prescott Joule Joule se zabýval většinou teplem a od roku 1852 s ním začal úzce spolupracovat W.Thomson, lord Kelvin. V roce 1843 James Joule objevil vztah mezi množstvím tepla a mechanickou prací. Pojednání odeslal do British Association for the Advancement of Science - význam práce a Jouleho kvality rozpoznal Kelvin. Do roku 1847 totiž byla Jouleho práce odmítána. Joule byl ve vědeckých kruzích považován za amatéra. K dalším vědcům, kteří Jouleho podporovali patřili Michael Faraday a George Stokes. Díky této podpoře James Joule mohl v roce 1849 přednést v Královské společnosti svůj spis On the Mechanical Equivalent of Heat (1845). Joule uveřejnil celkem 97 vědeckých prací. V letech zastával James Joule funkci prezidenta British Association for the Advancement of Science. Ve stáří byl velmi nemocen. James Prescott Joule zemřel 11. října v Sale.

73 James Prescott Joule Jouleův - Lenzův zákon vyjadřuje práci W ve stacionárním elektrickém poli: W = UIt = RI2t = (U2/R).t [J] U - napětí I - proud t - čas R - odpor Zákon experimentálně objevil v roce 1844 Joule (pomocí kalorimetru) a profesor petrohradské univerzity Lenz. Vyvinuté teplo se nazývá Joulovo teplo (Joulova ztráta). Tímto teplem se zahřívá vodič až na teplotu, při které sa přiváděný výkon vyrovná se ztrátami tepla do okolí. Při vhodných podmínkách se může vodič roztavit.

74 William Thomson lord Kelvin

75 William Thomson lord Kelvin
26. 6.   12. 1907 William Thomson (později lord Kelvin) se narodil 26. června 1824 v Belfastu v Irsku v rodině učitele matematiky. Později se jeho otec stal profesorem matematiky na univerzitě v Glasgow. Na tuto univerzitu dal také svého tehdy desetiletého syna zapsat! V 16 letech pak Kelvin přešel na Cambridge a ve 22 letech se stal v Glasgow profesorem. William Thomson se nejvíce věnoval elektřině a magnetismu. V oboru termodynamiky Thomson byl jeho spolupracovníkem J.P.Joule. William Thomson je považován za dovršitele mechaniky ve fyzice. Thomson vynalezl mnoho přístrojů umožňujících telegrafii (zrcátkový galvanoměr a samočinný zapisovač telegrafických signálů).

76 William Thomson lord Kelvin
Thomsonův elektroměr (Kelvinovy váhy) se skládají z rovinného kondenzátoru, tvořeného dvěma kruhovými elektrodami, ze kterých je jedna pevná a izolovaná, druhá je mírně pohyblivá, vodivě zavěšená na rameně citlivých vah. Síla mezi elektrodami nabitého kondenzátoru se měří postupným přidáváním závaží. Těsně po překročení rovnováhy se pohyblivá elektroda pohne a přeruší se obvod signální žárovky. Elektrické napětí lze tímto přístrojem měřit pomocí neelektrických veličin: U = SQR((2Fgd2)/(ε0S)) SQR - druhá odmocnina výrazu v závorce Fg - gravitační síla d - vzdálenost ε0 – permitivita vakua; ε0 = 8, A2kg-1m-3s4 S - plocha

77 William Thomson lord Kelvin
William Thomson se aktivně účastnil kladení kabelu mezi Evropou a Amerikou a vyslal první telegram z Evropy do Ameriky. Za tuto činnost byl William Thomson královnou Viktorií povýšen do šlechtického stavu a stal se z něj lord Kelvin of Largs (Kelvin je malá říčka protékající kolem univerzity v Glasgow). William Thomson lord Kelvin zemřel 17. prosince 1907. Thomsonův jev vzniká po zahřátí kovové tyče, kterou neteče elektrický proud. V místě zahřátí vznikne symetrické teplotní maximum. Následně se pustí do tyče elektrický proud. Dojde k posunutí teplotní křivky. Z pohledu teorie vodivosti je Thomsonův jev způsobený zvyšováním střední energie elektronů odběrem tepla od mřížky na vzestupné straně teplotního maxima a odevzdáváním přebytku tepla na sestupné straně.

78 Johannes Kepler

79 Johannes Kepler 27. 12.   1. 1630 Johannes Kepler se narodil 27. prosince 1571 v městečku Weil der Stadt nedaleko Württenburgu. Jeho otec byl žoldnéř, matka byla dcerou hostinského. Johannes byl jejich první dítě. Svého otce viděl naposledy, když mu bylo 5 let - otec zemřel ve válce. Kepler prožil dětství s matkou v dědově hostinci. Kepler chodil do místní školy a nedalekého semináře a později se zapsal na univerzitu v Tübingenu. Zde studoval astronomii u významného astronoma té doby Michaela Maestlina (1550 - 1631).. V roce 1601 Kepler zaujal po smrti Tycho de Brahe pozici královského matematika v Praze. Na základě dat získaných Brahem určil elipsovitou dráhu planety Mars. ve spisu Astronomia Nova publikoval Kepler své první 2 zákony, kterými se řídí pohyb planet. První Keplerův zákon Planety se pohybují kolem Slunce po elipsách, které jsou málo odlišné od kružnic, v jejichž společném ohnisku je Slunce.

80 Johannes Kepler Druhý Keplerův zákon
Obsahy ploch opsaných průvodičem planety za jednotku času jsou konstantní. Třetí Keplerův zákon (1619) Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet se rovná poměru třetích mocnin hlavních poloos jejich trajektorií. T12/T22 = a13/a23 kde a1, a2 jsou délky hlavních poloos a T1, T2 jsou jejich oběžné doby kolem Slunce. ve spisu Harmonices Mundi publikuje Johannes Kepler svůj třetí zákon. Keplerovy zákony lze použít i pro popis dalších těles, které se pohybují v gravitačním poli Slunce, např. umělých družic. sedmisvazkový Epitome Astronomiae, ve kterém probírá heliocentrickou astronomii. Kepler nepovažoval Slunce za jednu z mnoha stálic. Johannes Kepler zemřel po krátké nemoci 15. ledna 1630 v Regensburgu.

81 Gustav Robert Kirchhoff

82 Gustav Robert Kirchhoff
12. 3.   10. 1887 Gustav Robert Kirchhoff se narodil 12. března v Königsbergu (Prusko, nyní Kaliningrad v Rusku). Jeho profesorem byl K.F.Gauss. Od roku 1854 byl Kirchhoff profesorem fyziky na univerzitě v Heidelbegu. Roku 1847 Kirchhoff rozřešil problém rozvětvení proudu podle zákona nesoucí jeho jméno. První Kirchhoffův zákon: Algebraický součet proudů v libovolném uzlu elektrického obvodu se rovná nule. Druhý Kirchhoffův zákon: V libovolném uzavřeném obvodu, který je částí elektrické sítě, se algebraický součet elektromotorických napětí Ue zdrojů rovná algebraickému součtu ohmických napětí na jednotlivých rezistorech.

83 Gustav Robert Kirchhoff
Gustav Robert Kirchhoff v roce 1859 dokázal zákon o vztahu mezi emisí a absorbcí světla. Spolu s Bunsenem rozvinuli metodu spektrální analýzy. Touto metodou je možné určit složení hvězd. V letech pomocí spektrální analýzy objevili dva nové chemické prvky (cesium a rubidium). Kirchhoff dále definoval pojem černého tělesa a ukázal principiální význam úlohy určit jeho spektrum. Při studiu tepelného záření Kirchhoff zjistil, že v každé dutině obklopené stejně teplými tělesy vznikne univerzální záření (záření černého tělesa) závislé jen na teplotě stěn, ne však na jejich druhu, a že na toto dutinové záření lze vztáhnout intenzitu vyzařování jakéhokoliv tělesa, jsou-li známy jeho absorpce a index lomu. Roku 1874 vydává Kirchhoff Přednášky o mechanice. Dílo začíná větou: Mechanika je věda o pohybu, úkolem této vědy je popsat pohyby, k nimž dochází v přírodě, úplně a co nejjednodušším způsobem. Roku 1875 se stal Kirchhoff členem Královské společnosti. Gustav Robert Kirchhoff zemřel 17. října 1887 v Berlíně.

84 Mikoláš Koperník

85 Mikoláš Koperník Mikuláš Koperník se narodil 19. února 1473 v polské Toruni. V době svého dospívání ztratil Koperník otce a záhy potom i matku. Poručníkem se mu stal jeho strýc Lukáš Watzenrode, pozdější biskup warmijský, který brzy pochopil touhu svého synovce po vzdělání a podporoval ji. Mikuláš Koperník studoval nejdříve matematiku a astronomii na univerzitě v Krakově v letech Seznámil se zde dokonale s Ptolemaiovým systémem, vlastnil i Euklidovy Základy a Tabulky krále Alfonse Kastilského, což bylo na tehdejší dobu vzácné. V Krakově se mladý Mikuláš rozhodl, že bude pokračovat na studiích v Itálii. V druhé polovině devadesátých let proto odjel do Boloně, kde studoval církevní právo, ale hlavně astronomii a matematiku pod vedením slavného boloňského astronoma Maria de Navary. V době Mikulášova pobytu v Boloni se podařilo jeho strýci, aby kapitula ve Warmii zvolila M. Koperníka svým kanovníkem, a proto musel Koperník znovu požádat o souhlas k dokončení studií. Roku se vrátil do sídla kapituly ve Fromborku a pak po dobu několika let žil občas i v Lidzbarku, kde se staral o svého nemocného strýce

86 Mikoláš Koperník Koperník psal své objevy jen pro učence. Jeho názory narážely na odpor církve. Sféře stálic přisuzoval klid, Zemi denní rotaci kolem osy. I on byl mínění, že za sférou není zhola nic. Ve svém zdůvodňování heliocentrické soustavy Koperník tvrdil, že je jednodušší vysvětlovat občasný zpětný pohyb planet na nebeské klenbě vlastním pohybem Země, tedy pohybem jednoho tělesa kolem Slunce, než pohyby všech planet. Koperník v knize o soustavě uvádí: Žádný nebeský kruh neboli sféra nemá jediný střed. Střed Země není středem světa, nýbrž toliko středem tíže a dráhy Měsíce. Všechny dráhy obklopují Slunce, jako by stálo v jejich středu, a proto střed světa leží poblíž Slunce. Poměr vzdálenosti Země-Slunce k výšce nebe stálic je mnohem menší než poměr zemského poloměru ke vzdálenosti Slunce, takže tato vzdálenost je proti výšce nebe stálic nepatrná.

87 Mikoláš Koperník Všechen pohyb viditelný na nebi stálic není reálný, tak jak jej vidímě ze Země. Země se tedy otáčí s přidruženými elementy při denním pohybu jednou kolem svých pólů. Přitom zůstává nebe stálic nepohnuté jakožto nejzazší nebe. Všechen pozorovaný pohyb Slunce nepřísluší jemu samému, nýbrž je důsledkem rotace Země a jejího pohybu po kruhové dráze kolem Slunce, který je vlastní všem planetám. A tak se Země pohybuje několikerým způsobem. Co se u planet jeví jako pohyb zpětný a pohyb vpřed, není takové samo sebou, nýbrž se tak jeví ze Země. Její pohyb sám o sobě tedy stačí k vysvětlení četných rozmanitých jevů na nebi. Koperníkovi vděčíme za vztažnou soustavu spočívající v těžišti naší sluneční soustavy a orientovanou svými osami k nebi stálic. Bez Koperníka by nebyly objeveny ani Keplerovy zákony, ani gravitační teorie

88 Mikoláš Koperník Koperník publikoval národohospodářskou studii Traktát o minci, ve které řešil problémy inflace a navrhl způsob zhodnocení tehdejší měny. Z řečtiny do latiny přeložil také listy byzantského spisovatele Teofylakta Symokatty. Své heliocentrické názory shrnul poprvé v díle Commentariolus de hypothesibus motuum coelestium (Malý komentář o hypotézách nebeských pohybů), které vzniklo již před rokem Rukopis tohoto díla byl rozeslán ve formě dopisů tehdejším astronomům a nám se neuchoval. O obězích nebeských sfér Nejslavnějším Koperníkovým dílem je dílo: Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri VI (Mikuláše Koperníka toruňského O obězích nebeských sfér, 6 knih), na němž pracoval hlavně v letech Pro nás je jistě zajímavé, že rukopis díla zakoupil v Heidelberku český student Jan Amos Komenský.

89 Mikoláš Koperník První kniha díla obsahuje filozofické úvahy, které zdůvodňují správnost heliocentrické soustavy a existenci pohybů Země. Koperník navazuje na Euklida a Ptolemaia a uvádí matematické poznatky potřebné k řešení všech úloh sférické trigonometrie. Kniha druhá uvádí čtenáře do geometrických problémů při určování sklonu roviny ekliptiky a roviny světového rovníku. Vysvětluje se určování souřadnic hvězd a okamžiků východu a západu nebeských těles. Teoretické výklady a výpočty jsou doplněny 12 stránkami tabulek a návodem k použití. Je připojen i rozsáhlý katalog souhvězdí a hvězd. Třetí kniha pojednává o precesi jarního bodu a o pohybech Země - o její rotaci (otáčení) kolem vlastní osy a o revoluci (ročním oběhu Země kolem Slunce), Čtvrtá kniha je věnována pohybům Měsíce, výpočtu vzdáleností Měsíce od Země a Země od Slunce a výpočtu vzájemného poměru velikostí Slunce, Země a Měsíce. Závěr knihy tvoří postupy výpočtů paralax Slunce a Měsíce, je připojeno několik kapitol o konjunkci a opozici nebeských těles a o zatmění Slunce a Měsíce. Pátá kniha pojednává o pohybech pěti planet (Saturn, Jupiter, Mars, Venuše a Merkur). V úvodní kapitole je zaveden pojem hvězdného času. Následující kapitoly obsahují výpočty poloh jednotlivých planet a vysvětlení příčin přímých a zpětných pohybů z hlediska heliocentrické soustavy. Kniha šestá je zaměřena spíše teoreticky a pojednává o tzv. pohybu planet v šířce měřené na obě strany od ekliptiky. Nebyla však dokončena a ani poznatky v ní uvedené se v dalším rozvoji astronomie příliš neuplatnily. .

90 James Clerk Maxwell

91 James Clerk Maxwell 13. 1.   11. 1879 Skotský fyzik James Clerk Maxwell se narodil roku 1831 v Edinburgu. Maxwell byl jedním z nejvýznamnějších teoretických fyziků, který svými pracemi přispěl k rozvoji několika fyzikálních disciplín. Studoval na místní univerzitě a později v Cambridgi (později tam pracoval jako asistent). Jeho životním dílem je Dynamická teorie elektromagnetického pole. Z Maxwellových prací vycházel i A.Einstein a mnoho dalších. Ve spisu z let podává Maxwell matematické vyjádření pojmu Faradayových siločar. Maxwell popsal průběh magnetických siločar v blízkosti elektrického proudu a dospěl tak k vektorové diferenciální rovnici, podle níž každá jednotlivá proudová linie vytváří vírové magnetické pole. Roku 1860 Maxwell na základě měření vnitřního tření zjistil, že molekuly nemají stejnou rychlost - proto je difúze pomalá. Odvodil zákon rozdělení rychlostí, pojmenovaný po něm.

92 James Clerk Maxwell Roku 1865 Maxwell matematicky odvodil, že existují elektromagnetické vlny, které se šíří rychlostí světla. Výsledky své práce shrnul do rovnic, které se staly základem teorie elektromagnetického pole. Rovnice vysvětlovaly všechny známé zákonitosti elektrických a magnetických poli. Na základě řešení těchto rovnic předpověděl Maxwell v roce 1865 existenci příčných elektromagnetických vln, které se mohou šířit ve vakuu. Tím Maxwell objevil, že viditelné světlo je příčné elektromagnetické vlnění v určitém intervalu frekvencí a tím se optika stala součástí nauky o elektromagnetických jevech. V letech Maxwell vypočítal velmi přesně rychlost světla. V roce 1871, když mu bylo 40 let přijal Maxwell místo profesora na univerzitě v Cambridgi. Od roku 1872 vedl Maxwell Cavendishovu laboratoř. V roce 1873 vydal své nejslavnější dílo Treatise on Electricity and Magnetism (Pojednáni o elektřině a magnetismu) - zdrojem magnetického pole může být buď magnet, nebo elektrický proud; magnetické pole je vytvářeno také proměnným elektrickým polem, které opsal tzv. posuvným proudem. Popsal elektromagnetické pole (odmítl myšlenku nezávislého elektrického a magnetického pole). James Clerk Maxwell zemřel v Cambridgi ve věku 48 let.

93 Isaac Newton

94 Isaac Newton Isaac Newton se narodil 4. ledna 1643 ve vesnici Woolsthorpe. Opustil školu a vrátil se zpět ne vesnici, kde pomáhal matce živit své dva mladší sourozence. V roce 1661 však začal Isaac Newton studovat univerzitu v Cambridgi. Newton byl géniem v experimentování i matematice, a právě tato kombinace mu umožnila založit koperníkovský systém a novou mechaniku. Jeho metoda byla jednoduchá: na základě pohybových jevů prozkoumat přírodní síly a pak použít těchto sil k vysvětlení dalších jevů. Newtonova genialita ho vedla při výběru zkoumaných jevů a vytvoření nového a základního matematického prostředku - matematické analýzy - což mu umožnilo provádět výpočty s odvozenými silami. Výsledkem byla kniha Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Matematické základy přírodní filosofie), která byla vydána v r. 1687. Zde byla obsažena nová fyzika, použitelná stejně dobře pro pozemská i nebeská tělesa. Newtonova analýza sil dala za pravdu vědcům, jako byli např. Koperník, Kepler a Galilei. Descartes byl poražen.

95 Isaac Newton Newtonův gravitační zákon popisuje gravitační sílu s níž na sebe působí dvě tělesa: Dvě tělesa na sebe působí silou, která je přímo úměrná součinu hmotností a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti. F = k . (m1 . m2) / r2 kde k – gravitační konstanta m1, m2 - hmotnosti obou těles r - vzdálenost jejich středů V roce 1704 vydává Isaac Newton knihu Opticks (Optika). Newton se v knize Opticks zabývá podstatou světla a vznikem barev. Teorie vychází z jeho praktických pokusů. Newton mj. podnikl experiment se dvěma hranoly - jeden světlo rozložil do spektra a druhý spektrum opět sloučil. Newtonovy tři pohybové zákony a jeho princip univerzální gravitace mluvily o řízení vesmíru. Absolutní prostor měl pro Newtona zásadní význam, protože prostor byl "sídlem Boha" a sídlo Boha musí být základním souřadným systémem. Newtonova analýza vzájemných poruch pohybů planet způsobených jejich vlastními gravitačními poli předpovídala úplné zhroucení slunečního systému, pokud by Bůh nezasahoval a neuváděl vše opět do pořádku.

96 Isaac Newton Tři Newtonovy pohybové zákony se týkají dynamiky těles (klasická mechanika): Každé těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, není-li vnějšími silami nuceno tento stav změnit. Časová změna hybnosti tělesa je úměrná působící síle a má s ní stejný směr. Vzájemné síly mezi dvěma tělesy mají vždy stejnou velikost a opačný směr. Isaac Newton zemřel 31. března 1727 ve věku 84 let. Isaac Newton, Optics (obal díla)

97 Alfred Nobel

98 Alfred Nobel Švédský chemik, továrník a vynálezce Alfred Nobel se narodil 21. října 1833 ve Stockholmu v rodině podnikatele. Jeho otec Immanuel Nobel byl inženýr a vynálezce, stavitel mostů (zbankrotoval však, a to v roce, kdy se Alfréd narodil) Alfred Nobel je zakladatelem fondu, z něhož je každoročně udělována Nobelova cena za fyziku, lékařství, chemii, literaturu, mírové snahy a ekonomii, považovaná za nejvyšší ocenění, jakého se může umělci, vědci nebo státníkovi dostat. Nobel studoval v letech 1850 - 1852 v Paříži. Tam se mj. setkal s Ascanio Sobrerem, mladým italským chemikem, který vynalezl nitroglycerin (Nobel začal své výzkumy nitroglycerinu v roce 1860). Alfred Nobel se vrátil do Švédska v roce Po návratu zkoumal nitroglycerin spolu s otcem. Bohužel při pokusech došlo k výbuchu (1864), při kterém zahynulo několik lidí včetně mladšího bratra Alfreda Nobela. Vláda zakázala pokusy s nitroglycerinem na území města Stockholm. Alfred Nobel přesunul své pokusy na loď na jezero Mälaren.

99 Alfred Nobel Vynález dynamitu ( ) přinesl Nobelovi obrovský majetek. Dynamit je nitroglycerin (v čistém stavu je nesmírně nebezpečný, snadno vybuchující) flegmatizovaný (znecitlivělý) křemelinou (kieselguhr), která se výbušné reakce nezúčastnila a bránila nežádoucí předčasné explozi. Dnes je křemelina nahrazena porézními látkami s přídavkem ledku a nejméně s 6 % nitroglycerinu. Alfred Nobel získal patent na dynamit v roce 1867. Vynález dynamitu omlouval Alfred Nobel celkem právem jako dobrodiní, jímž chtěl lidstvu poskytnou spolehlivou a bezpečnou důlní třaskavinu. Třaskavá rtuť a rozbušky jí plněné se však okamžitě staly zbrojařským artiklem a byly montovány do granátů, min, torpéd a dalších smrtících zbraní a projektilů. Vypráví se, že Nobelem účinky jeho vynálezů na bojištích tak otřásly, že se je rozhodl napravit Nobelovou cenou. Za svůj život získal Alfred Nobel 355 patentů (mj. 1876 výbušná želatina, 1887 ballistite - výbušný prach). Svou třetí a poslední závěť sepsal Nobel v roce V ní pověřil švédskou Akademii věd rozdělováním cen a obdařil ji k tomuto účelu částkou 32 miliónů švédských korun. Ceny jsou vypláceny mj. z úroků (asi švédských korun), poprvé byly uděleny roku

100 Georg Simon Ohm

101 Georg Simon Ohm 16. 3.   7. 1854 Německý fyzik Georg Simon Ohm se narodil 16. března v rodině zámečnického mistra v Erlangenu. Georg Simon Ohm začal v roce 1805 studovat matematiku, fyziku a filozofii na univerzitě v Erlangenu. Kvůli nedostatku peněz studia po roce přerušil a začal ve Švýcarsku učit matematiku. V roce 1811 se Ohm na univerzitu vrátil a v roce 1813 studia ukončil. Ve svém životě trpěl Ohm nedostatkem finančních prostředků - jak při studiích, tak i při své činnosti jako středoškolského profesora. Podmínky pro vědeckou práci neměl ideální. Od roku 1817 působil Ohm na gymnáziu v Kolíně nad Rýnem. Zde učinil Ohm své největší objevy. Škola byla na tehdejší dobu poměrně dobře vybavená. Ohm se zaměřil na oblast fyziky. Ohm byl ovlivněn objevem magnetických účinků elektrického proudu, který učinil DánHans Christian Oersted. V roce 1826 zveřejnil Ohm své poznatky v časopise Journal für Chemie und Physik.

102 Georg Simon Ohm Ohmův zákon popisuje vztah mezi elektrickým napětím, odporem a proudem pro ustálený stejnosměrný proud: U = R . I Tento zákon zůstal mnoho let nepochopen a kritizován. Jednou z překážek byla také neexistence absolutní soustavy elektrických veličin. Dokonce ještě v roce 1876 zřídila British Association komisi pro ověření platnosti vztahu, který je dnes znám jako Ohmův zákon. Prvního významného ocenění se Ohmovi dostalo až v roce Ohm obdržel vyznamenání od Londýnské Královské společnosti - Copleyovu medaili. V roce 1842 byl Georg Simon Ohm zvolen za člena Královské společnosti. V roce 1849 byl Ohm povolán na mnichovskou univerzitu a tím se mu splnilo jeho velké přání. Georg Simon Ohm zde působil nejprve jako mimořádný profesor a od roku 1852 jako profesor řádný.

103 Blaise Pascal

104 Blaise Pascal Francouzský fyzik a matematik Blaise Pascal se narodil 19. června v Clermontu v rodině místního soudce. Vynikal matematickým nadáním. Jako osmnáctiletý sestrojil počítací stroj a následně ho vylepšoval. Princip tohoto počítacího stroje se od současných mechanických počítacích strojů příliš nelišil. Ve fyzice navazoval Pascal na Torricelliho. Blaise Pascal je autorem zásadního díla Pojednání o tlaku vzduchu. Především v kombinatorice najde uplatnění tzv. pascalův trojúhelník. Používá pro určení kombinačních čísel: n=0: 1 n=1: 1 1 n=2: n=3: n=4: … Kombinační číslo n nad k se určí z pascalova trojúhelníku. Leží v (n+1)-ním řádku na (k+1)-ním místě. Např. (42)=6: 5. řádek (n=4), 3. číslo. Pascalův trojúhelník je sestrojen tak, že na vrcholu trojúhelníka a po jeho bočních stranách jsou jedničky. Další čísla pak obdržíme sečtením dvou čísel nad danou pozicí. V exaktních vědách nakonec nenalezl jistotu poznání. Ve 33 letech vstoupil Pascal do kláštera Port Royal.

105 Ernest Rutherford

106 Ernest Rutherford Lord Ernest Rutherford se narodil na Novém Zélandu 30. srpna jako 2. ze sedmi synů (měl ještě 5 sester). Pocházel z rodiny skotského emigranta. Jeho práce je spojena s Kanadou a Anglii, hlavně s Cavendishovou laboratoří v Cambridge. Jeho vědecká dráha úzce souvisí s objevováním vlastností mikrosvěta, projevujících se v makrosvětě radioaktivním zářením a přeměnami prvků. V posledním roce 19. století objevil Ernest Rutherford radon (plyn vznikající radioaktivním rozpadem radia). Roku 1918 získal Nobelovu cenu za chemii 1911 vysvětlil rozptyl paprsků alfa ve hmotě. Atom obsahuje jádro, které je obklopeno planetární soustavou elektronů. Pohyb elektronů se děje kolem jádra spojitou řadou drah. Rutherford experimentálně dokázal ostřelováním částicemi dusíku získat radioaktivní vodík (ozařoval dusík částicemi alfa a získal protony s velkým doletem). Spolu s Chadwickem (později objevil neutron) Rutherford objasnil dvanáct dalších možných přeměn.

107 Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger

108 Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger
12. 8.   1. 1961 Rakouský fyzik Schrödinger se narodil 12. srpna 1887 v Erdbergu. Otec Erwina, Rudolf Schrödinger, provozoval malou továrnu na linoleum. Na podzim roku 1898 nastoupil na Akademisches Gymnasium, které dokončil v roce Studoval univerzitu ve Vídni. 1914 Schrödinger publikoval první důležitý článek, ve kterém rozvíjel Boltzmanovy myšlenky. Na začátku 1. světové války byl povolán na frontu, ale pokračoval ve vědeckém publikování. V letech 1918 až 1920 přispěl k teorii barevného vidění. Schrödinger se ve Vídni zabýval radioaktivitou a zkoumal statistickou povahu radioaktivního rozpadu. V kinetické teorii pevných těles zkoumal dynamiku krystalických mřížek. Od roku 1921 Schrödinger studoval strukturu atomu a v r se začal zabývat kvantovou statistikou. R sestavil svoji vlnovou rovnici.Poté v 6 článcích publikoval Schrödinger revoluční práci o vlnové mechanice a obecné teorii relativity. Vlnová mechanika, kterou vytvořil, byla druhou formulací kvantové mechaniky. První formulací byla Heisenbergova maticová mechanika.

109 Erwin Schrödinger 1935 publikoval Schrödinger práci o třech částích "The present situation in quantum mechanics" ("Současná situace v kvantové mechanice"), ve které se poprvé objevil paradox Schrödingerovy kočky. Do zapečetěné schránky je umístěna kočka a puška, která na kočku míří a vystřelí, když se rozpadne radioaktivní jádro. Pravděpodobnost, že se tak stane je 0,5 (podle kvantové teorie nelze tento jev předpovědět jiným způsobem, než pomocí teorie pravděpodobnosti). Když se schránka otevře, najdeme kočku buď živou nebo mrtvou. Před otevřením schránky je však kvantový stav kočky směsí stavu mrtvé kočky a stavu živé kočky. R studoval teorii elektromagnetického pole a teorii relativity a začal se zabývat sjednocenou teorií pole. Jeho první práce na toto téma byla publikována v roce V roce 1946 obnovil korespondenci s Einsteinem na toto téma. V lednu 1947 věřil, že se mu podařil velký průlom. Ale komentáře Einsteina k jeho sjednocené teorii pole nebyly příznivé. Schrödingerovi napsal, že odmítá další korespondenci na téma sjednocené teorie pole. Během posledních let svého života se Schrödinger zabýval matematickou fyzikou a pokračoval ve studiu obecné teorie relativity, sjednocené teorie pole a fyziky mezonů.

110 Nikola Tesla

111 Nikola Tesla 9. 7.   1. 1943 Nikola Tesla se narodil 9. července 1856 v Chorvatsku ve Smiljanu. Studia začal Tesla na polytechnice v Grazu a pokračoval v Praze na univerzitě (studia ukončil v roce 1880). Vynalezl mj. systémy využívající střídavý proud. Měl více než 100 US patentů na své vynálezy. V roce 1884 odjel do USA, kde spolupracoval s T. A. Edisonem. Spolupráci ukončil v roce 1886; měli spolu názorové rozdíly na využití střídavého proudu. Edison tehdy prosazoval proud stejnosměrný; později byli společně navrženi na Nobelovu cenu, aleTesla odmítl. V roce 1888 Tesla objevil, že magnetické pole může rotovat, jestliže dvěma cívkami v pravém úhlu protéká střídavý proud. Jeho patenty na elektromotor využívající tohoto principu zakoupila společnost Westinghouse. Ve svých výzkumech se zabýval také přenosy vysokého napětí a komunikacemi. Později vedl excentrický život a mnoho jeho vynálezů upadlo v zapomnění. Nikola Tesla zemřel 7. ledna 1943 v New Yorku. Na jeho počest byla v roce 1956 pojmenována jednotka veličiny magnetické indukce.

112 Nikola Tesla Vysokofrekvenční cívka (vysokofrekvenční transformátor):

113 Alessandro Volta

114 Alessandro Volta 19. 2.   3. 1827 Italský fyzik Alessandro Volta se narodil 19. února 1745 ve městě Como. V roce 1799 sestrojil Alessandro Volta první zdroj elektrického proudu. Volta jej nazval na počest svého krajana jako galvanický článek – Luigi Galvani byl italský lékař, který pozoroval účinky elektrického proudu na žabí stehna. Později sestavil Volta baterii sériově zapojených článků - Voltův sloup. V době největší tvůrčí aktivity Volta pracoval jako profesor na univerzitě v Pavii. Poměrně brzy (po 55 roce svého života, kdy objevil tzv. Voltův sloup) se Alessandro Volta přestal věnovat vědecké činnosti. Funkci profesora Volta zastával jen na přímý příkaz svého příznivce, císaře Napoleona. Alessandro Volta zemřel 5. března 1827 ve věku 82 let ve svém rodném městě Como.

115 Alessandro Volta Voltův sloup:

116 James Watt

117 James Watt 19. 1.   8. 1819 Skotský vynálezce James Watt se narodil 19. ledna ve skotském městě Greenock. V Londýně, kam odešel v 19 letech, a Glasgowě se James Watt vyučil jemným mechanikem a ve svých 21 letech se stal na univerzitě v Glasgow univerzitním mechanikem. V roce 1763 byl Watt požádán, aby opravil parní stroj (jednalo se o jeden z prvních parních strojů, nazývaný Newcomen engine). Tehdejší parní stroje byly nevýkonné a tak se James Watt rozhodl a sestrojil parní stroj - vlastní vylepšený model. Od roku 1769 se James Watt věnoval stavbě a zlepšování svých parních strojů a také dalším vynálezům. Je zajímavé, že Watt byl odpůrcem využití parního stroje pro dopravu, zejména silniční. V roce 1785 byl James Watt zvolen členem Královské společnosti. Těsně před smrtí odmítl James Watt povýšení do šlechtického stavu..

118 Wattova parní transmise (1787)
Wattův stacionární parní stroj (1774) Wattova parní transmise (1787)


Stáhnout ppt "Zpracovali: Ilona Chrástková Ondřej Cícha"

Podobné prezentace


Reklamy Google