Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BUSINESS INTELLIGENCE Marek HEJNA Juraj MACKO. … protože odpovídá na otázky PROČ BUSINESS INTELLIGENCE www.biexperts.cz Jak na tom jsme? Co se děje? Proč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BUSINESS INTELLIGENCE Marek HEJNA Juraj MACKO. … protože odpovídá na otázky PROČ BUSINESS INTELLIGENCE www.biexperts.cz Jak na tom jsme? Co se děje? Proč."— Transkript prezentace:

1 BUSINESS INTELLIGENCE Marek HEJNA Juraj MACKO

2 … protože odpovídá na otázky PROČ BUSINESS INTELLIGENCE www.biexperts.cz Jak na tom jsme? Co se děje? Proč se to stalo? Co se bude dít? Co je potřeba změnit? Podporuje strategické rozhodování a řízení organizace Poskytuje informace – přesně - rychle - komplexně Odhaluje skryté vazby a vztahy Optimalizuje procesy

3 CO JE BI ŘEŠENÍ www.biexperts.cz

4 Problém: Pokladní systém neumožňuje rychlé vyhodnocení tržeb a hodnocení pracovníků Požadavek: Přehledný reporting pro maloobchodní prodejnu Příklady z praxe – small BI Na přehledové mapě, lze zobrazit detail až na úroveň obce (městské části). Přehledový měsíční dashboard se zobrazenými KPI a grafy vývoje, včetně porovnání s předchozím rokem Tabulky je možno rozbalovat a získat tak detailnější informace Obrat zaměstnanců jedné ze směn za sledované období. Automaticky jsou zobrazovány jen relevantní dny v měsíci, dle kalendáře směn.

5 Problém: Jednoduchá dostupnost analýzy informací ze všech firem v holdingu Požadavek: Jasný a jednoznačný reporting pro finančního ředitele Příklady z praxe – middle BI Interaktivní pohled s možností rozpadu na dílčí celky (země/firmy/…)

6 Problém: Hodnocení obchodních týmů dostupné pro vedoucí jednotlivých týmů Požadavek: Koncepční přehled o obchodních výsledcích pro jednotlivé vedoucí i management, s jasně definovaným zabezpečením a řízením zobrazovaných dat. Příklady z praxe – middle BI Přehledné reporty z několika pohledů, zobrazující informace dle oprávnění uživatele

7 Problém: Velké množství vykazovaných přesčasových hodin Požadavek: Reporting pro oblast personalistiky Příklady z praxe – enterprise BI Přehledová tabulka s členěním dle středisek a detailem na jednotlivé pracovníky. Grafické vyjádření vývoje vykázaných přesčasů s porovnáním po měsících a rozložení v rámci týdne

8 Požadavek: Rozšíření reportingu v oblasti personalistiky Příklady z praxe – enterprise BI Přehled absence zaměstnanců i s detailním členění a grafem vývoje. Zobrazované informace lze jednoduše měnit předefinovanými parametry

9 Požadavek: Rozšíření reportingu v oblasti personalistiky Příklady z praxe – enterprise BI Přehled stavu zaměstnanců se zůstatky dovolené, i např. plánovaným datem odchodu do důchodu (sledováno zejména u klíčových zaměstnanců z důvodu včasného předání znalostí).

10 Problém: Jasné a rychlé zobrazení informací o tržbách Požadavek: Reporting pro oblast Tržeb Příklady z praxe – enterprise BI Vývojový graf s možností pomocí parametrů přidávat další sloupce, např. „výhled/předpoklad“ Přehledová mapa Detailní přehled tržeb včetně KPI plnění plánu.

11 Problém: Problém s měřením efektivnosti práce a výkonu zaměstnanců Požadavek: Reporting pro oblast výroby Příklady z praxe – enterprise BI Přehled výkonnosti zaměstnanců včetně graficky zobrazeného KPI

12 Problém: Potřeba sledovat smluvně ošetřené termíny plnění objednávek Požadavek: Reporting pro oblast výroby Příklady z praxe – enterprise BI Detailní vyhodnocení včasnosti dodávky. Graf včasnosti dodávky u TOP zákazníků

13 Problém: Odhalení úzkého hrdla výrobního procesu a efektivita využití strojů Požadavek: Reporting využití strojů v grafickém zobrazení Příklady z praxe – enterprise BI Detailní pohled na stroj, jeho využití při různé směnnosti a seznamem prováděných oprav. Interaktivní grafické znázornění výrobní haly s vytížením strojů Interaktivní grafické znázornění aktuální funkčnosti strojů (on-line přehled poruch)

14 Problém: Optimalizace skladových zásob Požadavek: Reporting pro oblast Skladů Příklady z praxe – enterprise BI Tabulkový přehled skladových zásob Vývojový graf stavu zásob v průběhu roku – pohled na sklad Vývojový graf stavu zásob v průběhu roku – pohled na materiál

15 Problém: Jasná informace o vykrytí objednávek (výroby) materiálem na skladě Požadavek: Reporting pokrytí výroby Příklady z praxe – enterprise BI Grafický i tabulkový pohled na pokrytí výroby konkrétním dílcem s rozpadem na jednotlivé výrobky tento dílec obsahující. „Opačný“ pohled na výrobek s rozpadem na komponenty.

16 Problém: Zjednodušení pravidelného výkaznictví Požadavek: Reporting pro finance a controlling Příklady z praxe – enterprise BI Interaktivní rozvaha (drill-down až na úroveň dokladu v primárním ERP) Rozvaha s rozkladem na měsíce Rozvaha – porovnání plánu a skutečnosti k datu

17 Problém: Zjednodušení pravidelného výkaznictví Požadavek: Reporting pro finance a controlling Příklady z praxe – enterprise BI Interaktivní výsledovka (drill-down až na úroveň dokladu v primárním ERP) Výsledovka – porovnání s minulým obdobím

18 Problém: Zjednodušení pravidelného výkaznictví Požadavek: Reporting pro finance a controlling Příklady z praxe – enterprise BI Interaktivní přehled pohledávek a závazků Pohledávky a závazky podle organizace

19 ANALYTICKÝ REPORTING - SROVNÁNÍ IS KARAT bez BI IS KARAT s BI www.biexperts.cz Není potřeba další investice Není potřeba další údržby Zátěž primárního systému Pomalý reporting (odezva) Pracná tvorba a údržba dotazů Struktura dat (transakční) Čistota dat Zabezpečení Jediné uživatelské rozhraní Nezatěžuje primární systém Rychlý reporting (odezva) Historizace dat a atributů Struktura dat Tvorba dotazů Čistota dat Zabezpečení Více možností uživatelského rozhraní (web, Excel apod.) Jedna verze pravdy Doba implementace Údržba řešení

20 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

21 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

22 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

23 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

24 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

25 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

26 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

27 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

28 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

29 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

30 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

31 PRAKTICKÁ UKÁZKA www.biexperts.cz

32 Budoucností nástrojů BI je zjednodušit přípravu analýz a reportů. Cílem je udělat BI nástroje natolik intuitivní a automatizované, aby v nich datové analýzy mohli připravovat přímo manažeři. Jedním z těchto nástrojů je MS EXCEL VYUŽITÍ MS EXCEL V BI ŘEŠENÍ www.biexperts.cz

33 Excel skoro všichni máte a v nějaké podobě používáte Jeho cena je vzhledem k užitné hodnotě více než akceptovatelná. Microsoft jej prezentuje jako hlavní analytický nástroj, dá se očekávat další rozvoj funkčností v této oblasti. BI analýzy jsou jednou z jeho funkcí - práce s BI vás zcela jistě posune jako uživatele Excelu a VÝZNAMNĚ zvýší vaši produktivitu práce. Jakýkoliv výpočet, který by musel v jiném nástroji řešit programátor, zvládne pokročilý uživatel. EXCEL 2013 – PRAVÁ RUKA MANAŽERA www.biexperts.cz

34 OBVYKLÁ SITUACE S EXCELEM BEZ BI www.biexperts.cz Čas, chybovost, opakování, více verzí pravdy

35 Report (analýzu) si připravím sám. Nejlíp vím, jak na data chci pohlížet, potřebuji je zpřesňovat podle toho, jak se data jeví, hledat nové souvislosti = množství úprav realizovatelných samostatně. Nástroj PowerPivot Umožňuje sloužit data z více zdrojů a automaticky je aktualizovat. Slouží jako „nůžky a papír“ v okamžiku, kdy si teprve ujasňujete, co vlastně chcete. Externí databáze, vlastní tabulky Excelu, data z KARATu Dopočítává vlastní sloupce, ukazatele atd.. HLAVNÍ VÝHODY Z POHLEDU PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ: www.biexperts.cz

36 BI lze „obalit“ standardními funkcemi Excelu jako podmíněné formátování, odkazy do dalších výpočtů, kalkulací a tabulek atd. Umožňuje zpětný zápis do datového skladu = můžete si např. vytvořit plán v samostatné tabulce a následně je překopírovat do kontingenční tabulky a zapsat do dat datového skladu. Průřezy“, které Vám umožňují ovládat více tabulek najednou prostřednictvím společných filtrů Má prakticky neomezené možnosti prezentace dat včetně nástroje PowerView. HLAVNÍ VÝHODY Z POHLEDU PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ: www.biexperts.cz

37 CO JE BI ŘEŠENÍ www.biexperts.cz

38 EXCEL 2013 – PRAVÁ RUKA MANAŽERA www.biexperts.cz

39 EXCEL 2013 – PRAVÁ RUKA MANAŽERA www.biexperts.cz

40 EXCEL 2013 – PRAVÁ RUKA MANAŽERA www.biexperts.cz

41 EXCEL 2013 – PRAVÁ RUKA MANAŽERA www.biexperts.cz

42 EXCEL 2013 – PRAVÁ RUKA MANAŽERA www.biexperts.cz

43 EXCEL 2013 – POWERVIEW www.biexperts.cz

44 BI Z POHLEDU UŽIVATELE Jednoduchá obsluha Pravidelný reporting Jasné ukazatele Ad-hoc analýzy Neomezené možnosti Nativní funkce MS Excel www.biexperts.cz

45 Business Intelligence je řešení, u kterého není otázkou „zda je vhodné také pro vaši firmu“, ale spíše „kdy nastane správný okamžik, abyste jej začali používat“. www.biexperts.cz

46 DĚKUJI ZA POZORNOST Marek HEJNA, Juraj MACKO marek.hejna@karatsoftware.cz, juraj.macko@karatsoftware.cz www.biexperts.cz


Stáhnout ppt "BUSINESS INTELLIGENCE Marek HEJNA Juraj MACKO. … protože odpovídá na otázky PROČ BUSINESS INTELLIGENCE www.biexperts.cz Jak na tom jsme? Co se děje? Proč."

Podobné prezentace


Reklamy Google