Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BUSINESS INTELLIGENCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BUSINESS INTELLIGENCE"— Transkript prezentace:

1 BUSINESS INTELLIGENCE
Marek HEJNA Juraj MACKO

2 … protože odpovídá na otázky
PROČ BUSINESS INTELLIGENCE … protože odpovídá na otázky Co je potřeba změnit? Co se bude dít? Proč se to stalo? Co se děje? Podporuje strategické rozhodování a řízení organizace Poskytuje informace – přesně - rychle - komplexně Odhaluje skryté vazby a vztahy Optimalizuje procesy Jak na tom jsme?

3 Co je BI řešení

4 Příklady z praxe – small BI
Problém: Pokladní systém neumožňuje rychlé vyhodnocení tržeb a hodnocení pracovníků Požadavek: Přehledný reporting pro maloobchodní prodejnu Obrat zaměstnanců jedné ze směn za sledované období. Automaticky jsou zobrazovány jen relevantní dny v měsíci, dle kalendáře směn. Přehledový měsíční dashboard se zobrazenými KPI a grafy vývoje, včetně porovnání s předchozím rokem Tabulky je možno rozbalovat a získat tak detailnější informace Na přehledové mapě, lze zobrazit detail až na úroveň obce (městské části).

5 Příklady z praxe – middle BI
Problém: Jednoduchá dostupnost analýzy informací ze všech firem v holdingu Požadavek: Jasný a jednoznačný reporting pro finančního ředitele Interaktivní pohled s možností rozpadu na dílčí celky (země/firmy/…)

6 Příklady z praxe – middle BI
Problém: Hodnocení obchodních týmů dostupné pro vedoucí jednotlivých týmů Požadavek: Koncepční přehled o obchodních výsledcích pro jednotlivé vedoucí i management, s jasně definovaným zabezpečením a řízením zobrazovaných dat. Přehledné reporty z několika pohledů, zobrazující informace dle oprávnění uživatele

7 Příklady z praxe – enterprise BI
Problém: Velké množství vykazovaných přesčasových hodin Požadavek: Reporting pro oblast personalistiky Přehledová tabulka s členěním dle středisek a detailem na jednotlivé pracovníky. Grafické vyjádření vývoje vykázaných přesčasů s porovnáním po měsících a rozložení v rámci týdne

8 Příklady z praxe – enterprise BI
Požadavek: Rozšíření reportingu v oblasti personalistiky Přehled absence zaměstnanců i s detailním členění a grafem vývoje. Zobrazované informace lze jednoduše měnit předefinovanými parametry

9 Příklady z praxe – enterprise BI
Požadavek: Rozšíření reportingu v oblasti personalistiky Přehled stavu zaměstnanců se zůstatky dovolené, i např. plánovaným datem odchodu do důchodu (sledováno zejména u klíčových zaměstnanců z důvodu včasného předání znalostí).

10 Příklady z praxe – enterprise BI
Problém: Jasné a rychlé zobrazení informací o tržbách Požadavek: Reporting pro oblast Tržeb Vývojový graf s možností pomocí parametrů přidávat další sloupce, např. „výhled/předpoklad“ Přehledová mapa Detailní přehled tržeb včetně KPI plnění plánu.

11 Příklady z praxe – enterprise BI
Problém: Problém s měřením efektivnosti práce a výkonu zaměstnanců Požadavek: Reporting pro oblast výroby Přehled výkonnosti zaměstnanců včetně graficky zobrazeného KPI

12 Příklady z praxe – enterprise BI
Problém: Potřeba sledovat smluvně ošetřené termíny plnění objednávek Požadavek: Reporting pro oblast výroby Detailní vyhodnocení včasnosti dodávky. Graf včasnosti dodávky u TOP zákazníků

13 Příklady z praxe – enterprise BI
Problém: Odhalení úzkého hrdla výrobního procesu a efektivita využití strojů Požadavek: Reporting využití strojů v grafickém zobrazení Interaktivní grafické znázornění aktuální funkčnosti strojů (on-line přehled poruch) Interaktivní grafické znázornění výrobní haly s vytížením strojů Detailní pohled na stroj, jeho využití při různé směnnosti a seznamem prováděných oprav.

14 Příklady z praxe – enterprise BI
Problém: Optimalizace skladových zásob Požadavek: Reporting pro oblast Skladů Tabulkový přehled skladových zásob Vývojový graf stavu zásob v průběhu roku – pohled na sklad Vývojový graf stavu zásob v průběhu roku – pohled na materiál

15 Příklady z praxe – enterprise BI
Problém: Jasná informace o vykrytí objednávek (výroby) materiálem na skladě Požadavek: Reporting pokrytí výroby Grafický i tabulkový pohled na pokrytí výroby konkrétním dílcem s rozpadem na jednotlivé výrobky tento dílec obsahující. „Opačný“ pohled na výrobek s rozpadem na komponenty.

16 Příklady z praxe – enterprise BI
Problém: Zjednodušení pravidelného výkaznictví Požadavek: Reporting pro finance a controlling Rozvaha – porovnání plánu a skutečnosti k datu Interaktivní rozvaha (drill-down až na úroveň dokladu v primárním ERP) Rozvaha s rozkladem na měsíce

17 Příklady z praxe – enterprise BI
Problém: Zjednodušení pravidelného výkaznictví Požadavek: Reporting pro finance a controlling Interaktivní výsledovka (drill-down až na úroveň dokladu v primárním ERP) Výsledovka – porovnání s minulým obdobím

18 Příklady z praxe – enterprise BI
Problém: Zjednodušení pravidelného výkaznictví Požadavek: Reporting pro finance a controlling Interaktivní přehled pohledávek a závazků Pohledávky a závazky podle organizace

19 IS KARAT bez BI IS KARAT s BI
Analytický reporting - srovnání IS KARAT bez BI IS KARAT s BI Není potřeba další investice Není potřeba další údržby Nezatěžuje primární systém Rychlý reporting (odezva) Historizace dat a atributů Struktura dat Tvorba dotazů Čistota dat Zabezpečení Více možností uživatelského rozhraní (web, Excel apod.) Jedna verze pravdy Zátěž primárního systému Pomalý reporting (odezva) Pracná tvorba a údržba dotazů Struktura dat (transakční) Čistota dat Zabezpečení Jediné uživatelské rozhraní Doba implementace Údržba řešení

20 Praktická ukázka

21 Praktická ukázka

22 Praktická ukázka

23 Praktická ukázka

24 Praktická ukázka

25 Praktická ukázka

26 Praktická ukázka

27 Praktická ukázka

28 Praktická ukázka

29 Praktická ukázka

30 Praktická ukázka

31 Praktická ukázka

32 Využití MS Excel v BI řešení
Budoucností nástrojů BI je zjednodušit přípravu analýz a reportů. Cílem je udělat BI nástroje natolik intuitivní a automatizované, aby v nich datové analýzy mohli připravovat přímo manažeři . Jedním z těchto nástrojů je MS EXCEL

33 EXCEL 2013 – pravá ruka manažera
Excel skoro všichni máte a v nějaké podobě používáte Jeho cena je vzhledem k užitné hodnotě více než akceptovatelná. Microsoft jej prezentuje jako hlavní analytický nástroj, dá se očekávat další rozvoj funkčností v této oblasti. BI analýzy jsou jednou z jeho funkcí - práce s BI vás zcela jistě posune jako uživatele Excelu a VÝZNAMNĚ zvýší vaši produktivitu práce. Jakýkoliv výpočet, který by musel v jiném nástroji řešit programátor, zvládne pokročilý uživatel.

34 Čas, chybovost, opakování, více verzí pravdy
Obvyklá situace s Excelem bez BI Čas, chybovost, opakování, více verzí pravdy

35 Hlavní výhody z pohledu praktického využití:
Report (analýzu) si připravím sám. Nejlíp vím, jak na data chci pohlížet, potřebuji je zpřesňovat podle toho, jak se data jeví, hledat nové souvislosti = množství úprav realizovatelných samostatně. Nástroj PowerPivot Umožňuje sloužit data z více zdrojů a automaticky je aktualizovat. Slouží jako „nůžky a papír“ v okamžiku, kdy si teprve ujasňujete, co vlastně chcete. Externí databáze, vlastní tabulky Excelu, data z KARATu Dopočítává vlastní sloupce, ukazatele atd..

36 Hlavní výhody z pohledu praktického využití:
BI lze „obalit“ standardními funkcemi Excelu jako podmíněné formátování, odkazy do dalších výpočtů, kalkulací a tabulek atd. Umožňuje zpětný zápis do datového skladu = můžete si např. vytvořit plán v samostatné tabulce a následně je překopírovat do kontingenční tabulky a zapsat do dat datového skladu. Průřezy“, které Vám umožňují ovládat více tabulek najednou prostřednictvím společných filtrů Má prakticky neomezené možnosti prezentace dat včetně nástroje PowerView.

37 Co je BI řešení

38 EXCEL 2013 – pravá ruka manažera

39 EXCEL 2013 – pravá ruka manažera

40 EXCEL 2013 – pravá ruka manažera

41 EXCEL 2013 – pravá ruka manažera

42 EXCEL 2013 – pravá ruka manažera

43 EXCEL 2013 – Powerview

44 Bi z pohledu uživatele Jednoduchá obsluha Ad-hoc analýzy
Neomezené možnosti Nativní funkce MS Excel Jednoduchá obsluha Pravidelný reporting Jasné ukazatele

45 Business Intelligence je řešení, u kterého není otázkou „zda je vhodné také pro vaši firmu“, ale spíše „kdy nastane správný okamžik, abyste jej začali používat“.

46 Marek HEJNA, Juraj MACKO
,


Stáhnout ppt "BUSINESS INTELLIGENCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google