Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trenčín 11. května 2010 Ing. Jaroslav RYŽÍK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trenčín 11. května 2010 Ing. Jaroslav RYŽÍK"— Transkript prezentace:

1 Trenčín 11. května 2010 Ing. Jaroslav RYŽÍK
VI. CODISEM Zkušenosti z katalogizace majetku Zavádění Kodifikačního systému NATO Trenčín 11. května Ing. Jaroslav RYŽÍK

2 Obsah prezentace Úvod Katalogizace v ČR a SR – společné a rozdílné
Kodifikační systém NATO - současná charakteristika Základní předpoklady úspěšného zavedení Kodifikačního systému NATO

3 Katalogizace v ČR a SR Co máme společné (obdobné)? Co je rozdílné?
Příbuzný jazyk – bezproblémová komunikace Stejné výchozí podmínky Obdobný legislativní základ Prakticky stejný datový model APV Členství v pracovních skupinách – TRICOD, MCC UG Co je rozdílné? Místo a úloha katalogizace v rezortu obrany Předmět katalogizace – rozsah položek pro katalogizaci Organizační struktura subjektů podílejících se na katalogizaci Úloha subjektů v procesu přípravy a zpracování dat Systém přenosu dat mezi průmyslem a NCB Aplikační programové vybavení Velmi dobré možnosti dvoustranné spolupráce - rozvoj NCS

4 Kodifikační systém NATO současná charakteristika
Do značné míry poplatný době vzniku Zbytečně složitý a komplikovaný Dílčí procesy nejednoznačně definované Neexistence mechanizmů k dosažení dodržování stanovených pravidel Nepropojitelnost s obecně zavedenými systémy Pomalé a složité řízení a rozhodování Nízká aktivita většiny členských zemí NCS je na rozcestí – nutnost radikálních změn

5 Kodifikační systém NATO modernizace NCS
AC 135 vytvořil pracovní skupinu NCS Modernization Working Group – NCS M WG Chairman ředitel NCB Polska – Marek Dalkowski Zapojení z nových členských zemí – Polsko a ČR !? Není nutná účast na jednáních – 4x ročně, koordinace stanovisek jejich podpora při projednávání v AC 135 Panel A a MG Využtelná stávající platforma – TRICOD, MCC UG

6 Základní předpoklady úspěšného zavedení a používání Kodifikačního systému NATO
Pořízení SW pro podporu katalogizace – NE !!!!!! Jaké jsou zcela zásadní předpoklady (podmínky)? Co nejpřesnější vymezení role katalogizace v ekonomice a logistice rezortu – dlouhodobé Vytvoření potřebné organizační struktury pro řízení a vymezení odpovědnosti a součinnostních vazeb Příprava personálu všech kategorií uživatelů Přesvědčení o přínosech (efektech) zavedení Příprava stávajících dat a kvalita dat v systému Vybudování důvěry v přínosy katalogizace!!!!!!!

7 Odborná příprava personálu
Kdo se na katalogizaci podílí a využívá výsledky? Uživatel položek majetku – definuje potřebu pořízení? Projektový manager Logistika- vymezení způsobu zabezpečení životného cyklu Akviziční pracoviště Zpracovatelé dat v resortu – v ČR – NCB, správce položky, majetkový manažer Koncoví uživatelé ISL všech kategorií? Výrobce, dodavatel, subdodavatel Agentura

8 Odborná příprava personálu
Rozsah přípravy musí odpovídat roli subjektu v systému Základní (vstupní) a průběžná – školy a školící centra? Systém přípravy personálu – kdo - NCB???? Zaměření na schopnost interpretovat data Zaměření na schopnost orientovat se v systému a umět vyhledat data

9 Kvalita dat Data položky majetku Věcná správnost Užitečný rozsah
Komplexnost Aktuálnost Databáze systému Vzájemná srovnatelnost Stejné procesy a zásady zpracování Podíl katalogizovaných položek v celé databázi systému

10 Kvalita dat Nově pořizované položky
Znalost systému ze strany výrobců a dodavatelů Včasnost přípravy dat – vlastní i subdodavatelská Čerpání dat z technické dokumentace Úplnost dat – veškerá charakteristická data Ověřování dat – agentury – korespondenční systém? Součinnost s ověřováním jakosti?

11 Kvalita dat Katalogizované položky
Aktualizace z pohledu změny subjektivity výrobce, dodavatele Aktualizace z pohledu inovací výrobků Doplnění neúplných dat – popisná identifikace Organizace opravy dat chybných dat cizích položek Doplnění dat nově definovaných datových prvků Překódování nově zavedených obecně užívaných číselníků

12 Kvalita dat Existující nekatalogizované položky
Celkový počet položek v ISL – řádově Počet aktivních položek – Počet katalogizovaných položek – Počet položek katalogizovaných za rok – počet položek „ na dožití“ (neperspektivní) ????? – označeno – reálný odhad položek

13 Kvalita dat Co s tím? Naprostá nezbytnost dosáhnout katalogizace všech aktivních položek v databázi Způsoby : - snížit počet položek v databázi . Analyzovat celkovou databázi a zodpovědně vymezit perspektivní nekatalogizované položky . Vyřadit z databáze položky dlouhodobě fyzicky neexistující . Jednoznačně vymezit neperspektivní dožívající položky a zrychlit způsob jejich vyřazení z užívání a z databáze . Omezit zbytečnou katalogizaci – široké koncepty položek, účtování do spotřeby - katalogizovat zbylé existující položky – odhad ? . Vytvořit soubor nástrojů a opatření k provedení katalogizace existujících položek mimo rámec kupních smluv na pořízení . Využít projekt obranného výzkumu a výzvoje . Realizovat dodavatelskou formou – využitím vlastních kapacit rezortu - nereálné


Stáhnout ppt "Trenčín 11. května 2010 Ing. Jaroslav RYŽÍK"

Podobné prezentace


Reklamy Google