Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen Postřehy z připomínkového řízení Oldřich Dědek Seminář Organizačního výboru NKS leden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen Postřehy z připomínkového řízení Oldřich Dědek Seminář Organizačního výboru NKS leden."— Transkript prezentace:

1 1 Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen Postřehy z připomínkového řízení Oldřich Dědek Seminář Organizačního výboru NKS leden 2009 Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

2 2 Základní informace  Účel – základní opatření organizovaného přechodu z národní měny na jednotnou měnu euro  Obsah – zákonem uložená povinnost zobrazovat po určitou dobu vybrané peněžní částky současně ve dvou měnách v souladu se závaznými pravidly pro přepočet peněžních částek  Oblast použití – vztahy vůči spotřebitelům a občanům, nikoli obchodní vztahy mezi státem a podnikatelskými subjekty či mezi podniky navzájem  Délka trvání  Zahájení: nejpozději jeden měsíc po nabytí právní účinnosti přepočítacího koeficientu (cca začátek srpna)  Ukončení: konec roku, ve které euro bude zavedeno Řada používaných pojmů je zavedena výlučně pro účely textu a v žádném případě jimi není předjímán vznik nových institutů právní úpravy !

3 3 Cíle duálního označování  Efektivní pomůcka pro přivykání si nové peněžní jednotce v kritickém období zavádění eura  Ceny a nákupy placené konečnými spotřebiteli  Výplatní pásky, výpisy z bankovních účtů  Zákonné dávky důchodového a sociálního systému  Poplatky vůči správním orgánům a orgánům územních samospráv Duální označování i tam, kde zneužití nehrozí !  Nástroj proti zneužívání přechodu na novou peněžní jednotku k neodůvodněnému zvyšování cen  Spíše pro tržní „volbu nohou“ než kvůli sankčním procedurám (např. typu černé listiny)  Vymezení poctivých obchodníků vůči nekalé konkurenci příkladným dodržováním vyžadovaných pravidel Užitek pro uživatele versus přiměřené náklady pro vykonavatele duálního označování

4 4 Hlavní a orientační měna  Hlavní měna – měna plnící v daném okamžiku funkci zákonného platidla  Orientační měna – měna používaná v daném okamžiku výlučně k informativním cílům duálního označování  Náplň hlavní a orientační měny  Do okamžiku zavedení eura (tj. do 31. 12. posledního roku působnosti české koruny jako zákonného platidla) bude hlavní měnou česká koruna a orientační měnou bude euro  Od okamžiku zavedení eura (tj. od 1. ledna prvního roku působnosti eura jako zákonného platidla) bude hlavní měnou euro a orientační měnou bude česká koruna  S prohozením hlavní a orientační měny v okamžiku zavedení eura se mění způsob výpočtu orientační ceny z ceny hlavní  Eurová orientační cena se vypočte z hlavní korunové ceny operací dělení pomocí přepočítacího koeficientu  Korunová orientační cena se vypočte z hlavní eurové ceny operací násobení pomocí přepočítacího koeficientu  Vznik drobných zaokrouhlovacích chyb

5 5 Pravidla pro přepočet peněžních částek  Evropská pravidla pro přepočet peněžních částek jsou závazná pouze pro operace placení a účtování  Orientační ceny neslouží účelu placení a účtování (s výjimkou krátkého období duálního oběhu)  Větší volnost při uplatňování národních konvencí a zvyklostí  České specifikum – vymizení haléřů z nabídkových cen (podporováno neexistencí haléřových mincí)  Kvůli srozumitelnosti je nutné aplikovat evropská pravidla i v oblasti duálního označování  Pravidlo: Korunové orientační ceny uvádět s přesností na haléře  Neobvyklé u vyšších korunových cen (televizor, automobil, nemovitost)  Výhody: a) jednoduchost pravidla (problémová volba mezí pro odlišné stupně zaokrouhlení), b) menší zaokrouhlovací chyby u množstevních výrobků (konzistence měrné ceny a ceny balení)

6 6 Technická inflace Bochník chleba: 34,80 Kč, přepočítací koeficient 1€ = 24,5670 Kč Před zavedením euraPo zavedení eura Hlavní cena 34,80 Kč 1,42 € Orientační cena 1,42 € 34,89 Kč  Obchodník se rozhoduje neměnit ceny (nová eurová cena odpovídá původní orientační ceně), přesto v době duální cirkulace by měl být bochník o 9 hal. dražší a přísně vzato duální cenovka by měla být změněna  Eurová cena zaručující korunovou cenu 34,80 Kč neexistuje (1,41 € je příliš nízká a 1,42 € je příliš vysoká)  Obecný problém „drobenkové“ měny (granulated currency)  Pseudoproblém při neexistenci haléřových mincí a hotovostním placení (placeno bude vždy 35 Kč)  Jiná cena a jiný kurz mohou vést k technické deflaci

7 7 Vizuální vyhraněnost a nevyhraněnost duální cenovky  Vizuální nevyhraněnost: hlavní a orientační cena se liší pouze svým umístěním (vlevo či vpravo, výše či níže), případně jen barvou písma  Pravidlo: Vizuálně nevyhraněné duální cenovky lze ponechat po zavedení eura  Zákonem povolené tolerování haléřových nekonzistencí v hodnotě korunové orientační ceny  Možnost postupného uvádění do souladu s pravidly pro přepočet peněžních částek postupně (v okamžiku prvního přecenění výrobku, při doplnění prodejních zásob)  Obchodník je motivován k nezvyšování ceny  Vizuální vyhraněnost: hlavní a orientační cena se liší velikostí či tloušťkou písma  Pravidlo: Vizuálně vyhraněné duální cenovky musí být vyměněny po zavedení eura  Lhůta na výměnu: a) období duálního oběhu (konec souběhu placení korunami i eury); b) jeden měsíc (lhůta pro zavedení duálního označování)

8 8 Ilustrativní příklad – duální cenovka Vizuálně vyhraněná cenovka Vizuálně nevyhraněná cenovka

9 9 Ilustrativní příklad – duální ceník Pravidlo: Vizuální nevyhraněný ceník lze ponechat po zavedení eura do okamžiku prvního přecenění položek ceníku

10 10 Ilustrativní příklad – přepočítací tabulka Pravidlo: Vizuální nevyhraněnou přepočítací tabulku lze ponechat do okamžiku prvního přecenění

11 11 Rozsah duálního označování  Duální cenovka kusového výrobku  Pravidlo: povinně dvě cenové informace - cena výrobku v hlavní a orientační měně  Povinně další cenotvorné prvky (cena vratného obalu, množstevní slevy, aj.)  Veškeré marketinkové informace mohou být pouze v hlavní měně (např. uváděná cena před slevou)  Duální cenovka množstevního výrobku  Pravidlo pro volně ložený MV: povinně dvě cenové informace – měrná cena v hlavní a orientační měně  Pravidlo pro balený MV: povinně čtyři cenové informace - měrná i jednotková cena v hlavní a orientační měně

12 12 Ilustrativní příklad – duální cenovka baleného množstevního výrobku Příklad vizuálně vyhraněné duální cenovky baleného množstevního výrobku se čtyřmi cenovými informacemi

13 13 Varianty výpočtu orientačních cen  Pravidlo: Obě orientační ceny se přepočtou z hlavních cen pomocí pravidel pro přepočet peněžních částek (varianta A)  Výhody: Jednoduchost a srozumitelnost pravidla  Nevýhody: Mírná nekonzistence mezi orientačními cenami Cena balení Měrná cena Hlavní cena ■ ■ Orientační cena ● ● A B C cena balení : velikost balení = měrná cena : velikost měrné jednotky

14 14 Duální účtenka/faktura  Hodnota celkového nákupu náleží mezi povinné oblasti duálního označování  Dvě metody duálního zobrazení hodnoty nákupu  Přepočet a zaokrouhlování po položkách (A)  Přepočet a zaokrouhlení výsledné částky (B) ■● ■ ● ■ ● ▼ ▼  Pravidlo: Povinné užití metody přepočtu a zaokrouhlení výsledné částky  Povinnost duálního označení se nevztahuje na mezisoučty (nákup před poskytnutou slevou, DPH, aj.) AB

15 15 Kurzová dualita  Povinnosti obchodníka přijímajícího koruny i eura v období duálního označování před zavedením eura  Duální zobrazování cen a hodnoty nákupu podle závazného přepočítacího koeficientu CZK/EUR  Uvádění eurové hodnoty nákupu podle obchodníkova kurzu CZK/EUR  Před zavedením eura není povinné používat v obchodním styku přepočítací koeficient  Používání přepočítacího koeficientu pro účely placení lze považovat za projev vstřícnosti vůči spotřebitelům  Malé rozdíly mezi přepočítacím a obchodním kurzem  Ponechání eurové hotovosti pro účely předzásobení eurem  Pravidlo: spotřebitel musí být na duální účtence o kurzové dualitě vhodným způsobem informován

16 16 Ilustrativní příklad – duální účtenka s kurzovou dualitou WW s.r.o. Saxofon stříbrný v krabici1*229,00 = 229, 00 Kč Bubínek1* 499,00 = 499,00 Kč Nádobí porcelán1*229,00 = 229,00 Kč Celkem 957,00 Kč Přepočítací koef. 1EUR = 24,5670 CZK Informativní přepočet: 38,95 EUR Celkem 957,00 Kč Náš kurz 1EUR = 23,30 CZK Celkem 41,07 € Děkujeme, přijďte zas …

17 17 Přepočítací koeficient  S přepočítacím koeficientem musí být zákazník seznamován jednoznačným, přehledným, srozumitelným, lehce přístupným a dobře čitelným způsobem  Přepočítací koeficient je povinnou součástí:  Tištěné duální účtenky (pokud to technické řešení pokladen umožňuje)  Duálního ceníku  Přepočítací tabulky  Přepočítací koeficient musí být uváděn v takovém tvaru, v jakém byl zveřejněn v příslušném nařízení ES – včetně případných nul na posledních desetinných místech 1 EUR = XX,XXXX CZK1 EUR = XX,XXXX Kč 1 € = XX,XXXX Kč1 € = XX,XXXX CZK XX,XXXX CZK/EURXX,XXXX EUR/CZK  Při přepočtech peněžních částek musí být používán přepočítací koeficient v plném tvaru, čili nesmí být zaokrouhlován, zkracován ani invertován (tj. převáděn na tvar 1 Kč = 0,XXXXXX €).

18 18 Výjimky  Úplné osvobození od povinnosti duálního označování cen  Duální označování je technicky nerealizovatelné resp. je realizovatelné pouze při vynaložení neúměrně vysokých nákladů, případně nedává praktický smysl  Postačovat bude uvádění cen pouze v hlavní měně  Zjednodušené postupy duálního označování cen  Běžné techniky duálního označování jsou spojeny s vynakládáním neúměrně vysokých nákladů nebo výrazné snižují rychlost obsluhy zákazníka  Postačovat bude uvádění cen v hlavní měně za podmínky, že duální označení bude zabezpečeno vhodným náhradním způsobem  Doposud pouze shrnutí zahraničních zkušeností, rozhodující bude konečný názor regulátora

19 19 Ukázky praktických problémů  Ceny sdělované prostřednictvím digitálních zařízení neumožňujících duální zobrazení  Digitální váhy versus registrační pokladny  Ceny výrobků a služeb uváděné v propagačních a marketinkových materiálech  Plakáty umístěné v prostorách prodejny či na skleněných panelech?  Směnárny provádějící nákupy a prodeje zahraničních valut proti české koruně  Nadbytečná regulace?  Povolené úlevy pro malé provozovny  Arbitrární definice  Přepočítací tabulky v katalogovém prodeji  Vložená nebo pevná součást katalogu?

20 20 www.zavedenieura.cz


Stáhnout ppt "1 Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen Postřehy z připomínkového řízení Oldřich Dědek Seminář Organizačního výboru NKS leden."

Podobné prezentace


Reklamy Google