Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gumference, Zlín, 2012 Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů Vladimír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gumference, Zlín, 2012 Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů Vladimír."— Transkript prezentace:

1 Gumference, Zlín, 2012 Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů Vladimír Pavlínek

2 O projektu Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Název projektu: Centrum polymerních systémů Reg. číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Datum zahájení: 1. 1. 2011 Celkové náklady: 896,9 mil. Kč (stavba, přístroje, start-up grant) Financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2.

3 Cíle projektu Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Cílem vybodování Centra polymerních systémů je podstatným způsobem rozšířit stávající výzkumnou infrastrukturu UTB a vytvořit dynamickou výzkumnou jednotku s dlouhodobou udržitelností. Centrum polymerních systémů v pozici významného regionálního výzkumného centra se chce opírat o aktivní spolupráci s průmyslovými partnery a souběžně mezinárodně působit ve všech úrovních svých činností. Stavebně-technická část projektu zahrnuje výstavbu nového objektu s předpokládanou kapacitou 112 pracovníků a jeho vybavení moderní přístrojovou technikou.

4 O projektu Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111

5 O projektu Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Těžké laboratoře zpracovatelství plastů a pryže Laboratoře fyzikální, chemické, biologické a mikrobiologické Celková vybudovaná plocha 10 665 m2 (plocha užitková)

6 Výzkumné programy Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 1.Pokročilé zpracovatelství polymerních systémů (prof. Zatloukal) i.Příprava vícevrstvých kontinuálních profilů s řízenými vlastnostmi ii.Modelování procesů v pokročilých polymerních technologiích iii.Obaly pro zdravotnictví, farmacii a potravinářství iv.Příprava bioaktivních polymerních systémů 2. Příprava pokročilých polymerních kompozitních systémů (doc. Kuřitka) i.Vstřikování vysoce plněných materiálů ii.Multifunkční polymerní nanomateriály iii.Příprava hybridních kompozitů pro mikrovlnné absorbéry

7 Nabídka okruhů spolupráce Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Realizace smluvního výzkumu dle vašich požadavků Řešení společných projektů výzkumu, vývoje a inovací Řešení technických a technologických problémů praxe Zpracování analýz a odborných studií Optimalizace technologických procesů Poradenská a konzultační činnost Využití moderní přístrojové techniky Realizace odborných školení

8 Technologická zařízení Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Sušení, granulace, mletí, analýza tvaru a velikosti částic Příprava polymerních směsí a koncentrátů – hnětič, dvoušnek Míchání kaučukových směsí – hnětič, kalandr Příprava laboratorních vzorků – lisování, vstřikování Zpracovatelské technologie extruze vyfukování fólií (i vícevrstvých) extruzní vyfukování (do 750 ml) vstřikování (do 180t) lisování koextruze (včetně gumárenských směsí)

9 Analýzy materiálů Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Hodnocení tepelných vlastností materiálů (DSC, DMA, TMA, TGA) Hodnocení mechanických vlastností (rázové, tahové, ohybové a tlakové zkoušky, tvrdost, odrazová pružnost) Analýza složení a přísad (spektroskopické a chromatografické metody – FTIR, UV-VIS, RTG, GC-MS, GPC) Povrchová modifikace polymerních systémů – plasmo-chemické úpravy za sníženého i atmosferického tlaku Mikroskopické analýzy (SEM, TEM, AFM) Hodnocení elektrických a magnetických vlastností materiálů a kompozitů (vodivost, povrchový a vnitřní odpor, relativní permitivita, ztrátový faktor) Hodnocení barevnosti Hodnocení reologických a viskoelastických vlastností (kapilární a rotační viskozimetry)

10 Příklady dosavadní kooperace Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 CONTINENTAL AG – analýzy vlastností gumárenských směsí JUTA a.s. - optimalizace materiálového složení ko-extrudovaných profilů Plastikářský klastr, z.s.p.o. – smluvní výzkum pro členy klastru, projektové žádosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA a.s. - spolupráce ve vývoji bezpečnostních kabelů ELLA-CZ s.r.o., Medetron s.r.o. - extruze a ko-extruze zdravotnických profilů 3M (Belgie, USA); SILON s.r.o. - optimalizace dávkování zpracovatelských aditiv SPUR a.s., ELMARCO s.r.o. – spolupráce ve vývoji nanovláknitých produktů POLYMER INSTITUTE BRNO – analýzy reologického chování polymerních směsí

11 Příklady řešených projektů Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Inovační vouchery Zlínského kraje Elektroluminiscenční folie pro bezpečnostní interiérové osvětlení (MPO: FR TI3/424, NWT a.s.) Výzkum a vývoj funkčních vlastností prostředků pasivní ochrany pasažérů automobilů použitím inovativních polymerních materiálů a výrobních technologií (TAČR: TA01011211, INDET SAFETY SYSTEMS a.s.) Hybridní nanokompozity (TAČR: TA02011308, SYNPO a.s., 5M s.r.o.) Projekt Centra kompetence „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů“ v konsorciu UTB a 5 firem (TAČR: TE01020216, Fatra a.s., Spur a.s., Quinn Plastics s.r.o., Zlin Precision s.r.o. a 5M s.r.o.)

12 Příklady využití – termická analýza Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 DSC – teplota skelného přechodu (např. vliv na těsnící a tlumící schopnosti), krystalizace kaučuků, tepelná stabilita (termooxidace) TGA – složení směsí (těkavé podíly, kaučuk, saze, plnivo-popel) TMA – botnání, teplotní roztažnost, měknutí DMA – změna modulu pružnosti s teplotou DSC – teploty skelného přechodu Složení – organický podíl, saze, popel

13 Analytické metody Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Spektroskopie UV-VIS, FTIR – hodnocení složení, kontaminací (i lokálních) organických látek, měření barevnosti Plynová chromatografie – hodnocení pachů Kapalinová chromatografie – extrahovatelné přísady (podíly), distribuce molekulových hmotností FTIR analýza přírodního a nitrilového kaučuku nitrilová skupina - vlnočet 2250

14 Příklady využití – 3D tomografie Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Pórovitost, homogenita, trhliny, skryté defekty Vnitřní struktura produktů, rozložení materiálu nebo součástí uvnitř objemu, tloušťka stěn, rozměry vnitřních částí Vady a oslabená místa Pěnový materiálKombinace kov-plast (pryž)

15 Příklady využití – Reologie a modelování Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Wall Free surface Negative pressure Flow direction Wall Free surface Modelování mechanického chování pryže Modelování tokového chování kaučukových směsí Optimalizace procesu vytlačování kaučukových směsí Hodnocení reologického chování kaučukových směsí

16 Příklady využití – Analýza plniv Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Analýza distribuce velikosti částic – suchý, mokrý způsob (10nm-3mm) Tvar částic plniva, distribuce plniva v matrici, apod. – elektronová mikroskopie (SEM, TEM) Složení plniva - Rentgenová difrakce, rentgenová fluorescenční spektroskopie Anatasová (a) a rutilová (b) forma TiO 2 Částice - polystyren

17 Příklady využití – Povrchové úpravy Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 S využitím plazmy za sníženého nebo atmosférického tlaku: Vytvoření či přidání/odebrání nových funkčních skupin na upravovaný povrch – změna smáčivosti (potisk) Depozice tenkých vrstev o nanometrových tloušťkách – oděruvzdornost, propustnost pro plyny a páry a pod. Smáčivost před úpravouSmáčivost po úpravě

18 Dielektrický předehřev gumárenských směsí Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Stanovení materiálových parametrů: permitivita (frek. ohřevu 0.9 GHz) elektrická a tepelná vodivost Modelování distribuce intensity elmag. vlnění v komoře pomocí metody konečných prvků (FEM) 0.9 GHz

19 Příklad pořizovaného vybavení Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Koextruzní linka pro vyfukování vícevrstvých fólií Víceválcová kalandrovací linka Linka pro zvlákňování polymerní taveniny Koextruzní gumárenská linka Dvoukomponentní vstřikovací stroj Hydraulický laboratorní lis Dvoušneková kompoundační linka Laboratorní hnětič a mikrohnětič Vysokotlaký kapilární viskozimetr, rotační viskozimetr Planetární kulový mlýn Zařízení pro dynamické měření kontaktního úhlu smáčení Profilometr Mikrospopy (SEM, TEM, AFM, FTIR, Ramanův)

20 Centrum polymerních systémů Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 www.cps.utb.cz doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek


Stáhnout ppt "Gumference, Zlín, 2012 Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0111 Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů Vladimír."

Podobné prezentace


Reklamy Google