Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů"— Transkript prezentace:

1 Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů
Gumference, Zlín, 2012 Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů Vladimír Pavlínek Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

2 O projektu Název projektu: Centrum polymerních systémů
Reg. číslo: CZ.1.05/2.1.00/ Datum zahájení: Celkové náklady: 896,9 mil. Kč (stavba, přístroje, start-up grant) Financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2. Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

3 Cíle projektu Cílem vybodování Centra polymerních systémů je podstatným způsobem rozšířit stávající výzkumnou infrastrukturu UTB a vytvořit dynamickou výzkumnou jednotku s dlouhodobou udržitelností. Centrum polymerních systémů v pozici významného regionálního výzkumného centra se chce opírat o aktivní spolupráci s průmyslovými partnery a souběžně mezinárodně působit ve všech úrovních svých činností. Stavebně-technická část projektu zahrnuje výstavbu nového objektu s předpokládanou kapacitou 112 pracovníků a jeho vybavení moderní přístrojovou technikou. Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

4 O projektu Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

5 O projektu Těžké laboratoře zpracovatelství plastů a pryže
Laboratoře fyzikální, chemické, biologické a mikrobiologické Celková vybudovaná plocha m2 (plocha užitková) Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

6 Výzkumné programy Pokročilé zpracovatelství polymerních
systémů (prof. Zatloukal) Příprava vícevrstvých kontinuálních profilů s řízenými vlastnostmi Modelování procesů v pokročilých polymerních technologiích Obaly pro zdravotnictví, farmacii a potravinářství Příprava bioaktivních polymerních systémů 2. Příprava pokročilých polymerních kompozitních systémů (doc. Kuřitka) Vstřikování vysoce plněných materiálů Multifunkční polymerní nanomateriály Příprava hybridních kompozitů pro mikrovlnné absorbéry Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

7 Nabídka okruhů spolupráce
Realizace smluvního výzkumu dle vašich požadavků Řešení společných projektů výzkumu, vývoje a inovací Řešení technických a technologických problémů praxe Zpracování analýz a odborných studií Optimalizace technologických procesů Poradenská a konzultační činnost Využití moderní přístrojové techniky Realizace odborných školení Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

8 Technologická zařízení
Sušení, granulace, mletí, analýza tvaru a velikosti částic Příprava polymerních směsí a koncentrátů – hnětič, dvoušnek Míchání kaučukových směsí – hnětič, kalandr Příprava laboratorních vzorků – lisování, vstřikování Zpracovatelské technologie extruze vyfukování fólií (i vícevrstvých) extruzní vyfukování (do 750 ml) vstřikování (do 180t) lisování koextruze (včetně gumárenských směsí) Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

9 Analýzy materiálů Hodnocení tepelných vlastností materiálů (DSC, DMA, TMA, TGA) Hodnocení mechanických vlastností (rázové, tahové, ohybové a tlakové zkoušky, tvrdost, odrazová pružnost) Analýza složení a přísad (spektroskopické a chromatografické metody – FTIR, UV-VIS, RTG, GC-MS, GPC) Povrchová modifikace polymerních systémů – plasmo-chemické úpravy za sníženého i atmosferického tlaku Mikroskopické analýzy (SEM, TEM, AFM) Hodnocení elektrických a magnetických vlastností materiálů a kompozitů (vodivost, povrchový a vnitřní odpor, relativní permitivita, ztrátový faktor) Hodnocení barevnosti Hodnocení reologických a viskoelastických vlastností (kapilární a rotační viskozimetry) Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

10 Příklady dosavadní kooperace
CONTINENTAL AG – analýzy vlastností gumárenských směsí JUTA a.s. - optimalizace materiálového složení ko-extrudovaných profilů Plastikářský klastr, z.s.p.o. – smluvní výzkum pro členy klastru, projektové žádosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA a.s. - spolupráce ve vývoji bezpečnostních kabelů ELLA-CZ s.r.o., Medetron s.r.o. - extruze a ko-extruze zdravotnických profilů 3M (Belgie, USA); SILON s.r.o. - optimalizace dávkování zpracovatelských aditiv SPUR a.s., ELMARCO s.r.o. – spolupráce ve vývoji nanovláknitých produktů POLYMER INSTITUTE BRNO – analýzy reologického chování polymerních směsí Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

11 Příklady řešených projektů
Inovační vouchery Zlínského kraje Elektroluminiscenční folie pro bezpečnostní interiérové osvětlení (MPO: FR TI3/424, NWT a.s.) Výzkum a vývoj funkčních vlastností prostředků pasivní ochrany pasažérů automobilů použitím inovativních polymerních materiálů a výrobních technologií (TAČR: TA , INDET SAFETY SYSTEMS a.s.) Hybridní nanokompozity (TAČR: TA , SYNPO a.s., 5M s.r.o.) Projekt Centra kompetence „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů“ v konsorciu UTB a 5 firem (TAČR: TE , Fatra a.s., Spur a.s., Quinn Plastics s.r.o., Zlin Precision s.r.o. a 5M s.r.o.) Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

12 Příklady využití – termická analýza
DSC – teplota skelného přechodu (např. vliv na těsnící a tlumící schopnosti), krystalizace kaučuků, tepelná stabilita (termooxidace) TGA – složení směsí (těkavé podíly, kaučuk, saze, plnivo-popel) TMA – botnání, teplotní roztažnost, měknutí DMA – změna modulu pružnosti s teplotou DSC – teploty skelného přechodu Složení – organický podíl, saze, popel Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

13 Analytické metody Spektroskopie UV-VIS, FTIR – hodnocení složení, kontaminací (i lokálních) organických látek, měření barevnosti Plynová chromatografie – hodnocení pachů Kapalinová chromatografie – extrahovatelné přísady (podíly), distribuce molekulových hmotností nitrilová skupina - vlnočet 2250 FTIR analýza přírodního a nitrilového kaučuku Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

14 Příklady využití – 3D tomografie
Pórovitost, homogenita, trhliny, skryté defekty Vnitřní struktura produktů, rozložení materiálu nebo součástí uvnitř objemu, tloušťka stěn, rozměry vnitřních částí Vady a oslabená místa Pěnový materiál Kombinace kov-plast (pryž) Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

15 Flow direction Wall Free surface
Příklady využití – Reologie a modelování Flow direction Wall Free surface Modelování mechanického chování pryže Modelování tokového chování kaučukových směsí Optimalizace procesu vytlačování kaučukových směsí Hodnocení reologického chování kaučukových směsí Wall Free surface Negative pressure Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

16 Příklady využití – Analýza plniv
Analýza distribuce velikosti částic – suchý, mokrý způsob (10nm-3mm) Tvar částic plniva, distribuce plniva v matrici, apod. – elektronová mikroskopie (SEM, TEM) Složení plniva - Rentgenová difrakce, rentgenová fluorescenční spektroskopie Anatasová (a) a rutilová (b) forma TiO2 Částice - polystyren Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

17 Příklady využití – Povrchové úpravy
S využitím plazmy za sníženého nebo atmosférického tlaku: Vytvoření či přidání/odebrání nových funkčních skupin na upravovaný povrch – změna smáčivosti (potisk) Depozice tenkých vrstev o nanometrových tloušťkách – oděruvzdornost, propustnost pro plyny a páry a pod. Smáčivost před úpravou Smáčivost po úpravě Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

18 Dielektrický předehřev gumárenských směsí
Stanovení materiálových parametrů: permitivita (frek. ohřevu 0.9 GHz) elektrická a tepelná vodivost Modelování distribuce intensity elmag. vlnění v komoře pomocí metody konečných prvků (FEM) 0.9 GHz Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

19 Příklad pořizovaného vybavení
Koextruzní linka pro vyfukování vícevrstvých fólií Víceválcová kalandrovací linka Linka pro zvlákňování polymerní taveniny Koextruzní gumárenská linka Dvoukomponentní vstřikovací stroj Hydraulický laboratorní lis Dvoušneková kompoundační linka Laboratorní hnětič a mikrohnětič Vysokotlaký kapilární viskozimetr, rotační viskozimetr Planetární kulový mlýn Zařízení pro dynamické měření kontaktního úhlu smáčení Profilometr Mikrospopy (SEM, TEM, AFM, FTIR, Ramanův) Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/

20 doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek
Centrum polymerních systémů doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek Centrum polymerních systémů, Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/


Stáhnout ppt "Možnosti spolupráce v rámci Centra polymerních systémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google