Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4. Výzva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4. Výzva."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4. Výzva k předkládání individuálních projektů Plzeň, 8.5.2005

2 4. Výzva SROP PRIORITA 2 – REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY Opatření 2.1. – Rozvoj dopravy v regionech Podopatření 2.1.1. – Rozvoj regionální dopravní infrastruk- tury Opatření 2.2. – Rozvoj informačních a komunikačních tech- nologií v regionech PRIORITA 4 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Opatření 4.2. – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření 4.2.2. – Podpora regionální a místní infrastruk- tury cestovního ruchu

3 Finanční alokace pro NUTS II Jihozápad Tabulka alokací pro NUTS II Jihozápad - r. 2004-6kurz 32,555 OpatřeníZdroje EU Vyčerpáno JZ 1. Vyčerpáno JZ 2. Vyčerpáno JZ 3. Celkem vyčerpánoZbývá 2.1.1352 642 184,31 44 885 250,0046 613 283,7597 192 795,00188 691 328,75 163 950 855,56 2.1.2177 802 782,20 37 409 737,5088 901 392,0051 150 000,00177 461 129,50 341 652,70 2.287 818 077,81 2 755 016,257 683 420,3021 803 721,0032 242 157,55 55 575 920,26 3.1175 602 802,05 66 755 027,0011 041 189,2897 793 099,00175 589 315,28 13 486,77 4.2.273 773 875,59 27 871 153,005 959 300,0037 601 884,0071 432 337,00 2 341 538,59 Celkem867 639 721,96 179 676 183,75160 198 585,33305 541 499,00645 416 268,08 222 223 453,88

4 Finanční alokace pro Plzeňský kraj Opatření Alokace pro PK 2004 - 2006 Vyčerpáno v 1. výzvě Vyčerpáno v 2. výzvě Vyčerpáno v 3. výzvě Zbývá čerpat 2.1.1.165 949 263,000,0046 613 283,7545 982 795,0073 353 184,25 2.1.2.88 901 392,000,0088 901 392,000,00 2.2.43 909 039,000,00 13 797 599,0030 111 440,00 3.1.87 801 401,006 966 400,0011 041 189,2869 793 811,720,00 4.2.2.31 617 376,0012 454 358,005 959 300,0013 203 718,000,00 CELKEM418 178 471,0019 420 758,00152 515 165,03142 777 923,72103 464 624,25

5 Podopatření 2.1.1. Reg. rozvoj infrastruktury PODPOROVANÉ AKTIVITY: Větší silniční projekty (silnice II. a III. třídy), realizované v centrech osídlení nebo spojující tato centra se silniční sítí vyšší třídy Silniční úseky napojující průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť Projekty, které budou doplňovat výstavbu silnic I. třídy, rych- lostních komunikací a dálnic Zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním pře- chodům Odstraňování bodových závad a nepříznivých dopadů na o- byvatelstvo - v tomto opatření nelze podpořit budování cyklostezek, výs- tavbu parkovišť ani běžné opravy a údržbu komunikací

6 Opatření 2.2. Rozvoj inform. a telek. technologií PODPOROVANÉ AKTIVITY: Zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionu soudržnosti Zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k široko- pásmovému internetu Zajištění toho, aby služby veřejné správy na místní a regio- nální úrovni byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetu - Přednost mají aktivity, podporující přístup veřejnosti k infor- mačním a komunikačním technologiím - Projekt musí vytvořit místo s veřejně přístupným internetem (PIAP nebo IC) - Stavební obnova místností nesmí přesáhnout 15% rozpočtu

7 ZMĚNY V DOKUMENTACI ELZA pro 4. kolo výzvy Příručka pro žadatele pro 4. kolo výzvy Příloha č. 1 Příručky pro žadatele – Povinné přílohy Příloha č. 7 Příručky pro žadatele – Výběrová kritéria Zdroje informací: www.plzensky-kraj.cz Fondy a programy EU/SROP/Indivi- duální projekty www.strukturalni-fondy.cz Operační programy/SROP/Pro žadatele/4.kolo výzvy – individuální projekty Konzultace s pracovníky S-RR

8 PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ výzva k předkládání od 1. června do 29. července (12.00 h) osobně na S-RR, KÚPK zalepená a zapečetěná obálka - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a ra- zítkem žadatele - adresa S-RR, číslo výzvy, název priority a opatření, úplný název žadatele, název projektu, místo realiza- ce projektu obsah obálky: 3 x originál vytištěné žádosti 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie) 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa)

9 HARMONOGRAM VÝZVY Počet dnů akce Celkový počet dnů Nejzazší datum Konečný termín pro předkl. projektůmin 30-29.07.2005 Kontrola projektů (formální+přijatelnost)+202018.08.2005 Oznámení žadatelům vyřaz. projektů+52523.08.2005 Hodnocení projektů+154007.09.2005 Zasedání Regionální rady+206027.09.2005 Předání zápisu ze zased. RR ŘO SROP+157512.10.2005 Návrhy smluv (S-RR)+27714.10.2005 Kontroly ex-ante+149128.10.2005 Rozhodnutí o účasti SR a SF+1410511.11.2005 Kompletace smluv (CRR)+511016.11.2005 Podpis smluv o financování žadatelem+3014016.12.2005

10 KONTAKTY DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Škroupova 18, Plzeň 306 13 PETRA KŮSOVÁ, BAMgr. DAVID JIRKA Tel: 377 195 618tel: 377 195 017 Mob: 724 52 52 04mob: 724 52 52 02 E-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cze-mail: david.jirka@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4. Výzva."

Podobné prezentace


Reklamy Google