Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4. Výzva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4. Výzva."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4. Výzva k předkládání individuálních projektů Plzeň,

2 4. Výzva SROP PRIORITA 2 – REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY Opatření 2.1. – Rozvoj dopravy v regionech Podopatření – Rozvoj regionální dopravní infrastruk- tury Opatření 2.2. – Rozvoj informačních a komunikačních tech- nologií v regionech PRIORITA 4 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Opatření 4.2. – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření – Podpora regionální a místní infrastruk- tury cestovního ruchu

3 Finanční alokace pro NUTS II Jihozápad Tabulka alokací pro NUTS II Jihozápad - r kurz 32,555 OpatřeníZdroje EU Vyčerpáno JZ 1. Vyčerpáno JZ 2. Vyčerpáno JZ 3. Celkem vyčerpánoZbývá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Celkem , , , , , ,88

4 Finanční alokace pro Plzeňský kraj Opatření Alokace pro PK Vyčerpáno v 1. výzvě Vyčerpáno v 2. výzvě Vyčerpáno v 3. výzvě Zbývá čerpat ,000, , , , ,000, ,000, ,000, , , , , , ,720, , , , ,000,00 CELKEM , , , , ,25

5 Podopatření Reg. rozvoj infrastruktury PODPOROVANÉ AKTIVITY: Větší silniční projekty (silnice II. a III. třídy), realizované v centrech osídlení nebo spojující tato centra se silniční sítí vyšší třídy Silniční úseky napojující průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť Projekty, které budou doplňovat výstavbu silnic I. třídy, rych- lostních komunikací a dálnic Zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním pře- chodům Odstraňování bodových závad a nepříznivých dopadů na o- byvatelstvo - v tomto opatření nelze podpořit budování cyklostezek, výs- tavbu parkovišť ani běžné opravy a údržbu komunikací

6 Opatření 2.2. Rozvoj inform. a telek. technologií PODPOROVANÉ AKTIVITY: Zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionu soudržnosti Zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k široko- pásmovému internetu Zajištění toho, aby služby veřejné správy na místní a regio- nální úrovni byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetu - Přednost mají aktivity, podporující přístup veřejnosti k infor- mačním a komunikačním technologiím - Projekt musí vytvořit místo s veřejně přístupným internetem (PIAP nebo IC) - Stavební obnova místností nesmí přesáhnout 15% rozpočtu

7 ZMĚNY V DOKUMENTACI ELZA pro 4. kolo výzvy Příručka pro žadatele pro 4. kolo výzvy Příloha č. 1 Příručky pro žadatele – Povinné přílohy Příloha č. 7 Příručky pro žadatele – Výběrová kritéria Zdroje informací: Fondy a programy EU/SROP/Indivi- duální projekty Operační programy/SROP/Pro žadatele/4.kolo výzvy – individuální projekty Konzultace s pracovníky S-RR

8 PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ výzva k předkládání od 1. června do 29. července (12.00 h) osobně na S-RR, KÚPK zalepená a zapečetěná obálka - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a ra- zítkem žadatele - adresa S-RR, číslo výzvy, název priority a opatření, úplný název žadatele, název projektu, místo realiza- ce projektu obsah obálky: 3 x originál vytištěné žádosti 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie) 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa)

9 HARMONOGRAM VÝZVY Počet dnů akce Celkový počet dnů Nejzazší datum Konečný termín pro předkl. projektůmin Kontrola projektů (formální+přijatelnost) Oznámení žadatelům vyřaz. projektů Hodnocení projektů Zasedání Regionální rady Předání zápisu ze zased. RR ŘO SROP Návrhy smluv (S-RR) Kontroly ex-ante Rozhodnutí o účasti SR a SF Kompletace smluv (CRR) Podpis smluv o financování žadatelem

10 KONTAKTY DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Škroupova 18, Plzeň PETRA KŮSOVÁ, BAMgr. DAVID JIRKA Tel: tel: Mob: mob:


Stáhnout ppt "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4. Výzva."

Podobné prezentace


Reklamy Google