Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekumenická rada církví v ČR 2005. ERC padesátiletá založena 20.6.2005 Zakládající církve: 1. Evanjelická církev a.v. (Ján Chabada) 2. Českobratrská evangelická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekumenická rada církví v ČR 2005. ERC padesátiletá založena 20.6.2005 Zakládající církve: 1. Evanjelická církev a.v. (Ján Chabada) 2. Českobratrská evangelická."— Transkript prezentace:

1 Ekumenická rada církví v ČR 2005

2 ERC padesátiletá založena 20.6.2005 Zakládající církve: 1. Evanjelická církev a.v. (Ján Chabada) 2. Českobratrská evangelická (Viktor Hájek) 3. Reformovaná kresťanská církev (I. Varga) 4. Jednota bratrská (K. Reichel) 5. Jednota českobratrská (CB) (B. Beneš) 6. Slezská církev evang. a.v. (J. Czymorka)

3 50 let ERC v ČR Padesátiletá ERC obhájila smysl své existence a přes všechny problémy a dnešní zápasy slouží církvím i společnosti. ERC je svědectvím o tom, že dnešní křesťanství musí být ekumenické a že spolupráce přes hranice církví není luxus, ale naléhavá potřeba přítomnosti. Vděčnost za padesát let práce a služby bude vyjádřena při různých bohoslužbách na ekumenickou neděli 25. září 2005.

4 Společné prohlášení ERC, ČBK a FŽO 3. února 2005 Prezidium ERC, zástupci ČBK, Konference vyšších řeholních představených a FŽO se sešli 3. února 2005 v Praze k projednání aktuální problematiky majetkového narovnání a odškodnění CNS. Všichni přítomní se shodli na vytvoření společné komise pro řešení vztahů mezi státem a CNS, která by připravila podkladové materiály pro další jednání se státem.

5 Společné prohlášení ERC, ČBK a FŽO Církve zahajují jednání ohledně nových variant řešení problematiky církevního majetku. Zúčastněné strany tím chtějí přispět k dobrým a stabilizovaným vztahům CNS a státu i ke změně postojů části veřejnosti a médií na působnost církví a náboženských společností v ČR.

6 Jednání ohledně vztahů státu a církve Od ledna 2005 se nově rozběhla intenzivní jednání Jednání a konzultace s kardinálem Vlkem, předsedou ČBK Mons. Graubnerem, biskupem Lobkowiczem a dalšími.

7 Úmrtí Jana Pavla II. ERC vyjadřuje svou lítost nad úmrtím papeže Jana Pavla II. a zároveň vyslovuje svou soustrast vedení římskokatolické církve. Papež Jan Pavel II. se nesmazatelně vepsal do dějin ekumenického hnutí a byl jedním z průkopníků vyznání křivd minulosti a tím kvalitnějších vztahů spolupráce. Vážili jsme si jeho charakterových vlastností i příkladného života a oceňovali jeho hluboké sociální cítění a zápas o lidská práva. Do příštích dní přejeme představitelům římskokatolické církve nalezení vhodného nástupce, který by pokračoval v započatém díle služby a obnovy.

8 Stanovisko k návrhu novely zákona o církvích a náboženských spol. Za ERC jsme v červnu 2005 vyjádřili nesouhlas s novelou zákona, která měla opravit části, které byly zrušeny nálezem Ústavního soudu č. 4/2003 ERC: Novelu nepovažujeme za uspokojivé řešení. Postrádáme především zřetelné definování založení církevní organizace a její evidování úřady. Dále v novele chybí zmínka o vzdělávacích a výchovných církevních aktivitách a organizacích, které jsou neoddělitelnou součástí misijního poslání každé církve.

9 Problematika registrace ERC ERC má dodnes problémy s vlastní registrací podle zákona 3/2002. Pokládáme za nepřijatelné, abychom kvůli neuvedení ERC v přechodných ustanoveních výše zmiňovaného zákona byli fakticky nuceni fungující svaz po 50ti letech rušit a zakládat nový. Tlak na zničení kontinuity a historické paměti pokládáme za nedůstojný demokratické společnosti. (27.6.2005)

10 Registrace ERC podle nového zákona o církvích a nábož. spol. 3/2001 29.6.2005 ERC konečně registrována jako svaz církví Přivítání nového ministra kultury Mgr. Vítězslava Jandáka

11 Kaplanská služba v AČR Doporučení ERC bylo dáno P. Mgr. Janu Pacnerovi z Brna Řečkovic. Bohoslužba vyslání se konala v Brně 20. září 2005, kdy nový kaplan složil do rukou biskupa V. Cikrleho a předsedy ERC svůj slib. Cílový stav: 23 vojenských kaplanů

12 Ministerstvo vnitra S ministrem Františkem Bublanem byla za ERC na další tři roky prodloužena smlouva o účasti osob vykonávajících duchovenskou službu na systému poskytování posttraumatické intervenční péče příslušníkům Policie České republiky (do roku 2008).

13 4. Studijní den: pastorační - kaplanská služba ve zdravotnických zařízeních

14 Graz, květen 2005 WCRP – World Conference of Religions for Peace. Zastoupení ERC na konferenci o mezináboženském dialogu.

15 Prohlášení proti legalizaci pokusů na lidských embryích Připojili jsme se k prohlášení ČBK proti legalizaci pokusů na lidských embryích (leden 2005).


Stáhnout ppt "Ekumenická rada církví v ČR 2005. ERC padesátiletá založena 20.6.2005 Zakládající církve: 1. Evanjelická církev a.v. (Ján Chabada) 2. Českobratrská evangelická."

Podobné prezentace


Reklamy Google