Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/04.0024.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/04.0024."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/04.0024

2 2 Název Podpora nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím nových moderních postupů a materiálů ve stavebnictví Zkrácený název „Novinky ve stavebnictví“ Registrační číslo CZ.1.07/3.2.06/04.0024 Doba realizace od 01. 05. 2014 do 31. 05. 2015 (13 měsíců) Doba udržitelnosti od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2016 (1 rok) Rozpočet projektu 1 079 553,68 Kč = 39 253,64 € (VP de minimis) Místo realizace Ústecký kraj, region Most Novinky ve stavebnictví

3 3 Číslo operačního programu CZ.1.07 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 7.3 Další vzdělávání Oblast podpory 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Typ projektu Grantový Výzva Ústecký kraj - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 3.2 Novinky ve stavebnictví

4 Naděje - M, o. p. s. Báňská 287 434 01 Most IČ 254 54 722 4 Kontakty  +420 774 501 636  nadeje-m@seznam.cz  www.nadeje-m.cz Novinky ve stavebnictví

5 5  ZVÝŠENÍ KVALITY A ROZSAHU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

6 Novinky ve stavebnictví 6  Vytvoření modulového vzdělávacího programu v návaznosti na potřeby firem Ústeckého regionu  Vytvoření vzdělávacích materiálů pro vzdělávací program  Vytvoření e-learningových podpor pro umožnění moderních výukových forem

7 Novinky ve stavebnictví 7 NOVÉ POSTUPY A MATERIÁLY VE STAVEBNICTVÍ 1. část - Multifunkční nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem  Časová dotace celkem 36 hodin (á 12 hodin/1 modul ) 1a. Fotokatalýza, fotokatalytické povrchy a multifunkční nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem. 1b. Použití nátěrových hmot s fotokatalytickým multifunkčním efektem druhé generace (interiéry a exteriéry) 1c. Chemické a fyzikální vlastnosti nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem druhé generace, postupy a zásady při užívání.

8 Novinky ve stavebnictví 8 NOVÉ POSTUPY A MATERIÁLY VE STAVEBNICTVÍ 2. část - Stavební chemie  Časová dotace celkem 36 hodin (á 12 hodin/1 modul ) 2a. Výrobky a přípravky pro ochranu a udržování betonu, dřeva, kovů 2b. Přísady a příměsi do betonu a malt, barvy a laky na dřevo a kovy, fasádní nátěry 2c. Tmely, lepidla, těsnící a spárovací hmoty, nátěrové hmoty a suroviny, chemické hmoty pro stavebnictví

9 Novinky ve stavebnictví 9 Účastníci dalšího vzdělávání3 skupiny 1.skupina Projektanti ve stavebnictví, architekti - vysokoškolské vzdělání v oboru architektura, pozemní stavitelství 2.skupina Techničtí pracovníci a řemeslníci firem, kteří mohou zajišťovat aplikaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem 3.skupina Odborníci na stavební materiály a chemici Celkem24 osob

10 Novinky ve stavebnictví 10 Báňská stavební Most, spol. s r.o. Allkon s.r.o. M.A.R.K. team s.r.o. MIOPRESS spol. s r.o.

11 Novinky ve stavebnictví 11 Motivace pro vstup do projektu  Zvýšení či prohloubení odborné kvalifikace, která povede k lepšímu uplatnění se na trhu práce  Absolvováním vzdělávacího programu získají účastníci specifickou kvalifikaci  Potřeba získat nové kompetence, a tak rozšířit a ochránit svoji stávající profesní pozici

12 Novinky ve stavebnictví 12 Předpoklady pro udržení motivace účastníků k setrvání v projektu  Kvalitní náplň vzdělávacího programu, praktické zaměření  Profesionální práce lektorů a atraktivní forma výuky  Účastníci budou moci využívat všech výhod spojených se vzděláváním prostřednictvím e-learningu

13 Novinky ve stavebnictví 13 Motivace organizací k zapojení svých zaměstnanců do projektu  Možnost realizace praktických případových studií na konkrétní firmě  Dlouhodobou motivaci k úspěšnému dokončení kurzů zajistí individuální práce se všemi účastníky kurzu

14 Novinky ve stavebnictví 14 Zvýšení své hodnoty na trhu práce a atraktivity pro zaměstnavatele Zvýšení svého osobního profesního sebevědomí a vystupování Ověření svých znalosti na případových studiích Možnost výměny zkušeností s ostatními účastníky Získání znalostí a dovedností pracovat s moderními technologiemi a postupy ve stavebnictví Získání znalostí a dovedností využívat zdarma dostupné informační zdroje a software Výrazné posílení konkurenceschopnosti na trhu práce nejen samotných účastníků projektu, ale v návaznosti také organizací, ve kterých budou působit, a to jak na lokálním, tak i globálním trhu.

15 Novinky ve stavebnictví 15 Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro další vzdělávání ve školách a dalších vzdělávacích institucích Klíčové aktivity 01 - Tvorba vzdělávacího programu 02 - Pilotní ověření vzdělávacích modulů 03 - Závěrečná evaluace vzdělávacích programů

16 Novinky ve stavebnictví 16 Tvorba vzdělávacího programu Harmonogram 05/2014 - 05/2015 Činnosti Provedení podrobné analýzy ÚDV Vypracování podrobného tematického plánu Stanovení organizačních předpokladů výuky Stanovení forem a metod výuky Stanovení způsobů a forem ověření získaných znalostí a dovedností Sestavení týmu lektorů jednotlivých modulů

17 Novinky ve stavebnictví 17 Tvorba vzdělávacího programu Harmonogram 05/2014 - 05/2015 Obsah každé části vzdělávacího programu Definování doporučených vstupních předpokladů, potřebný pro zařazení do vzdělávacího programu Definování profilu absolventa Vypracování podrobného tematického plánu (obsah výuky, zpracování detailního obsahu ve formě tematického plánu včetně hodinových dotací na jednotlivé části a témata, uvedení počtu vyučovacích hodin na teoretickou a praktickou výuku)

18 Novinky ve stavebnictví 18 Tvorba vzdělávacího programu Harmonogram 05/2014 - 05/2015 Obsah každé části vzdělávacího programu Stanovení organizačních předpokladů výuky – stanovení časového rozvrhu výuky, stanovení vybavení učebny Stanovení forem a metod výuky – stanovení formy výuky (distanční, prezenční apod.), navržení doporučené metody výuky (přednáška, praktická cvičení, seminář apod.) Stanovení způsobů a forem ověření získaných znalostí a dovedností – stanovení počtu hodin z celkové hodinové

19 Novinky ve stavebnictví 19 Tvorba vzdělávacího programu Harmonogram 05/2014 - 05/2015 Obsah každé části vzdělávacího programu dotace, které je nutné pro úspěšné absolvování jednotlivých částí vzdělávacího programu, navržení způsobu ověření získání nabytých znalostí a dovedností (písemnou, ústní formou nebo prostřednictvím e-learningového testu apod.) Sestavení týmu lektorů pro jednotlivé části vzdělávacího programu Výukové a vzdělávací materiály budou zpracovány dle zvolených forem a metod výuky (např. prezentace vhodné pro

20 Novinky ve stavebnictví 20 Tvorba vzdělávacího programu Harmonogram 05/2014 - 05/2015 Obsah každé části vzdělávacího programu Přednášky, cvičné materiály vhodné pro praktická cvičení, popř. samostudium). Materiály budou vytvořeny v elektronické a zároveň e-learningové formě tak, aby je bylo snadné editovat Výuka bude kombinována s prezenčními vzdělávacími moduly doplněná opakováním a prohlubováním získaných znalostí pomocí e-learningu (využití časových mezer k samostudiu nezávisle na místě, umožnění kontroly získaných znalostí

21 Novinky ve stavebnictví 21 Tvorba vzdělávacího programu Harmonogram 05/2014 - 05/2015 Výstupy Vytvořený vzdělávací program s názvem „Nové postupy a materiály ve stavebnictví“ se dvěma částmi v rozsahu: min. 20 stran (A4) pro jeden modul 1. část vzdělávacího programu – Multifunkční hmoty s fotokatalytickým efektem bude zpracován v rozsahu min. 60 stran (A4) 2. část vzdělávacího programu – Stavební chemie bude zpracován v rozsahu min. 60 stran (A4)

22 Novinky ve stavebnictví 22 Tvorba vzdělávacího programu Harmonogram 05/2014 - 05/2015 Výstupy Obě části vzdělávacího programu budou tvořit jeden soubor v rozsahu min. 120 stran (A4) Vzdělávací program bude zpracován v listinné podobě i v elektronické podobě na CD V každé MZRP (1 x za 3 měsíce) bude předložen přehled provedených změn ve vzdělávacím programu za dané monitorovací období V závěrečné MZRP bude předložen sumář všech provedených úprav původní verze vzdělávacího programu

23 Novinky ve stavebnictví 23 Tvorba vzdělávacího programu Harmonogram 05/2014 - 05/2015 Výstupy Vzdělávací program bude tvořen v období od 05/2014 do 09/2014 – pracovní verze V rámci pilotního ověření (10/2014 – 05/2015) bude vzdělávací program doznávat změn, které budou do původní verze zapracovány

24 Novinky ve stavebnictví 24 Pilotní ověření vzdělávacích modulů Harmonogram 10/2014 - 05/2015 Zapojení účastníků v aktivitě 24 osob (22 M / 2 Ž) 2 skupiny á 11 M / 1 Ž na každou část výukového programu o 3 modulech Minimální účast ve výuce 80% Výstup Prezenční listiny Podrobný zápis o realizaci vzdělávání Osvědčení o absolvování pilotního vzdělávacího modulu pro max. 18 úspěšně podpořených osob celkem, z toho 16 mužů a 2 ženy

25 Novinky ve stavebnictví 25 Závěrečná evaluace vzdělávacího program Období realizace 04/2015 - 05/2015 Výstup Konečná verze vzdělávacího programu (ke každému programu budou vytvořena portfolia, tutoriály = návod k použití, který na konkrétních příkladech „krok za krokem“ názorně ukazuje, jak se používá určitý počítačový program a studijní text) ve formě interaktivní v e-learningu Závěrečná zpráva Evaluační dotazníky Kvalita obsahové stránky vzdělávacích modulů Časový rozvrh Forma a užité metody výuky Lektorský tým Výukové a vzdělávací materiály Individuální poradenství

26 Výukový materiál pro pilotní ověření 1. části vzdělávacího programu – Multifunkční nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem – ve výši Kč 21 400,00 včetně DPH Výukový materiál pro pilotní ověření 2. části vzdělávacího programu – Stavební chemie – ve výši Kč 21 000,00 včetně DPH Hani, ještě by někam chtělo dopsat, že v rámci udržitelnosti projektu bude podpořeno celkem 12 osob. 26

27 Novinky ve stavebnictví 27 20142015 010203040506070809101112010203040506070809101112 KA01 KA02 KA03

28 Novinky ve stavebnictví 28 Název Plánovaná hodnota Počet nově vytvořených/inovovaných produktů1 Počet podpořených osob - muži22 Počet podpořených osob - ženy2 Počet úspěšně podpořených osob - muži16 Počet úspěšně podpořených osob - ženy2

29 Novinky ve stavebnictví 29 Způsoby zajištění publicity  Zvláštní tiskové a mediální zprávy - novinové články  Internetové stránky projektu  Jiné formy zajištění publicity projektu - samolepky Všechny dokumenty, komunikační a vzdělávací materiály budou v souladu s pravidly publicity opatřeny: Informací o spolufinancování projektu z fondů Evropské unie a Státního rozpočtu ČR Logy ESF a EU, MŠMT, OP VK a Ústeckého kraje Při pořádání vzdělávacích aktivit bude viditelně umístěna vlajka ČR a EU.

30 Novinky ve stavebnictví 30 DĚKUJEME ZA POZORNOST „Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky“.


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/04.0024."

Podobné prezentace


Reklamy Google