Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití ICT ve vzdělávání VOŠ, SPŠ automobilní a technická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití ICT ve vzdělávání VOŠ, SPŠ automobilní a technická."— Transkript prezentace:

1 Využití ICT ve vzdělávání VOŠ, SPŠ automobilní a technická

2 Základní informace o projektu Reg. číslo projektuCZ.1.07/1.1.10/02.0089 Název projektuVyužívání ICT ve vzdělávání Číslo prioritní osy 7.1 Celková výše finanční podpory 2 931 018,50 Kč Částka ESF2 491 365,72 Kč Datum zahájení realizace 1. 12. 2009 Datum ukončení realizace30. 6. 2012

3 Projekt jako součást dlouhodobé koncepce zavádění ICT do výuky Využití ICT ve vzdělávání Vzdělávání učitelů Budování infrastruktury Výukové materiály

4 Příprava projektu 1. fáze Návaznost na projekt ROP – Metropolitní síť Dobudování infrastruktury 2. fáze Studie proveditelnosti Šetření – zájem učitelů 3. fáze Zpracování žádosti, realizační tým Představa udržitelnosti

5 Obsah projektu Centrální informační systém ▫Zdroj informací pro uživatele ▫Komunikace uživatelů Datový sklad, zálohovací systém E-learningové a multimediální vzdělávací programy Nepovinné semináře využívající ICT

6 Návaznost na předchozí projekty Zavedení e-learningu do vyučování ČJ a M E-learning ve výuce odborných předmětů Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců školy v nových technologických postupech svařování Metropolitní síť ČB

7 Klíčové aktivity Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vztahy, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí

8 Cílová skupina Celkem 1269 žáků /180 učitelů 17 oborů studia (pouze střední škola) Multimediální vzděl. programy pro 8 maturitních oborů (800 žáků) Nepovinné semináře z Matematiky (300 žáků) Aktivně zapojení učitelé (autoři): 44

9 Realizace 1. etapy (KA1) Dobudování síťové infrastruktury Modernizace serverů Nákup datových úložišť Nákup videokamery a fotoaparátu včetně SW pro zpracování výukových materiálů Nákup licencí serverových systémů

10 Realizace 2. etapy (KA1) Vytvoření individuálních uživatelských účtů Pořízení e-learningového systému Propojení e-learningového systému s informačním systémem školy Vytvoření pravidel pro datové sklady a zálohování Zkušební provoz

11 Realizace 3. etapy (KA1,KA2) Proškolení uživatelů Vytvoření resp. převod původních výukových materiálů Naplnění e-learningového systému postupně vytvářenými výukovými materiály

12 E-learningový systém (KA2) Původní Moodle, EduBase Přestal vyhovovat požadavkům Požadavky Robustnost, otevřenost Standardy, napojení na inf. systém Výsledek OLAT Online Learning And Training

13 E-learningový systém (KA2) Výukové materiály Testovací materiály Všeobecné předměty – Český jazyk, cizí jazyky, matematika, informační a komunikační technologie, … Odborné předměty – diagnostika, technologie, ekonomika, účetnictví, logistika, …

14

15

16 Multimediální výukové programy (KA2) Zpracováno 30 videonahrávek Odborné výukové materiály (10-15 min) – Fyzika, Autoopravárenství a diagnostika, CNC frézování a soustružení Uložení zpracovaných dat v centrálním datovém registru školy a na výukových DVD

17 Nepovinný seminář matematika (KA2) Podpora výuky matematiky pomocí programu Wolfram Mathematica Zpracování 60-ti výukových hodin (červen 2010) uloženo v datovém úložišti Výuka ve druhých a třetích ročnících všech maturitních oborů (září 2010 – červen 2012)

18 Podstatné změny v projektu Žádost o sloučení monitorovací zprávy č. 10 a závěrečné monitorovací zprávy Žádost o změnu hodnoty monitorovacího indikátoru počet osob poskytujících služby (z původních 44 na 30) – změna metodiky

19 Monitorovací indikátory Název indikátoruMěrná jednotka Dosažená hodnota celkem Počet nově vytvořených/inovovaných produktůPočet3 Počet osob poskytujících služby celkemPočet osob33 Počet podpořených osob - dětí/žáků - dívkyPočet osob173 Počet podpořených osob - dětí/žáků - chlapciPočet osob1257 Počet podpořených osob v počát. vzděl. - děti, žáciPočet osob1430 Počet vytvoř./inov. produktů s komponentou ICTPočet1

20 Projekty navazující Ukončené Zvyšování kvality výuky cizích jazyků prostřednictví seminářů s rodilými mluvčími Implementace a inovace ŠVP I. a II. Inovace dopravních a strojírenských vzdělávacích programů Modulová výuka diagnostiky osobních automobilů Klíčové kompetence ped. pracovníků školy v oblasti ICT Probíhající Modernizace odborného vzdělávání - škola 21. století Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání („šablony“)

21 Vyhodnocení +Funkční infrastruktura +Rozšíření portfolia multimediálních výukových materiálů a jejich využívání ve výuce +Zapojení učitelů do tvorby výukových materiálů +Využívání e-learningu učiteli a žáky +Zvýšení zájmu žáků o matematiku +„Odrazový můstek“ pro další projekty −Časová náročnost tvorby výukových materiálů −Nerovnoměrné zapojení žáků a vyučujících −Nejednotnost požadavků projektových manažerů, projevující se při jejich výměně, zřejmě chybná metodika supervize projektů −Projekt přímo navazující byl ohodnocen jako málo inovativní a nebyl schválen

22 Děkujeme za pozornost Za realizační tým: PaedDr. Josef Erhart (manažer projektu) Mgr. Jitka Hodanová (administrátor projektu) Mgr. Karel Hodan (garant ICT)


Stáhnout ppt "Využití ICT ve vzdělávání VOŠ, SPŠ automobilní a technická."

Podobné prezentace


Reklamy Google