Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifický výzkum v roce 2009 Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifický výzkum v roce 2009 Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci."— Transkript prezentace:

1 Specifický výzkum v roce 2009 Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

2 Specifický výzkum v roce 2009 „Výzkum funkce sociálních podniků, jejichž zřizovateli jsou obce v Libereckém kraji, v období probíhající hospodářské krize“.

3 Obsah prezentace 1. Hypotéza. 2. Cíle výzkumu. 3. Empirický výzkum. 4. Zhodnocení výsledků výzkumu. 5. Závěr.

4 Hypotéza „Sociální podniky zřizované obcemi Libereckého kraje pomáhají snižovat nezaměstnanost a vytvářejí pracovní příležitosti v Libereckém kraji.“

5 Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo zjistit, jakou roli sehrávají obce v Libereckém kraji  ve snižování nezaměstnanosti,  ve vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

6 Empirický výzkum Složení výzkumného týmu Řešitel: Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Spoluřešitelé - studenti: Bc. Pavla Ullmannová Bc. Jaroslav Urban Bc. Kateřina Šugárová Bc. Alena Vaněčková

7 Empirický výzkum Výzkum probíhal v průběhu roku 2009 na katastru Libereckého kraje a jeho čtyř okresů  Česká Lípa,  Jablonec nad Nisou,  Liberec,  Semily.

8 Empirický výzkum Liberecký kraj celkem 215 obcí okresy Česká Lípa57 obcí Jablonec nad Nisou34 obcí Liberec59 obcí Semily 65 obcí

9 Empirický výzkum Dotazníkové šetření obsahovalo 2 části 1. část: Základní údaje o obci. 2. část: Informace o subjektech které zřizuje obec.

10 Empirický výzkum Ve druhé části dotazníku byly obcím položeny 4 otázky: 1. Zřizuje obec právnické osoby? 2. Zřizuje obec obchodní společnosti? 3. Zřizuje obec neziskové organizace? 4. Zřizuje obec sociální podniky?

11 Empirický výzkum Dotazníkové šetření bylo rozesláno elektronicky na oficielní adresy obcí v květnu 2009. Rozesílání dotazníků bylo ještě 4 x opakováno. Nejvyšší návratnost 100 % byla v okrese Semily.

12 Empirický výzkum

13 V Libereckém kraji z 215 obcí  103 obcí nezřizuje žádné právnické osoby  112 obcí zřizuje právnické osoby

14 Empirický výzkum

15 Obce celkem zřizují 390 právnických osob z toho: 1 sociální podnik, 33 obchodních společností, 356 neziskových organizací.

16 Empirický výzkum

17 Přehled činností, kterými se zabývá 390 PO, které jsou zřízeny obcemi v Libereckém kraji 1výroba, maloobchod, nákladní doprava, 2Městská policie, doprava, 3 zdravotnictví, lesy a krajina, 7 poradenství a IT,

18 Empirický výzkum 14 sport a rekreace, 22 knihovna, muzea, ZOO, kultura, 24 ústavní a sociální péče, 283 MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, DDM.

19 Empirický výzkum

20 Přehled právních forem 1 družstvo, 1 občanské sdružení, 8 obecně prospěšných společností, 9 akciových společností, 12 organizačních složek obce, 23 společností s ručením omezeným, 336 příspěvkových organizací.

21 Empirický výzkum Činnosti organizací zřizovaných obcemi v Libereckém kraji podle ekonomických činností CZ-NACE existuje celkem 89 činností v LBK u PO 52 činností

22 Empirický výzkum 5 nejčastějších ekonomických činností u právnických osob zřizovaných obcemi 123 základní vzdělávání na druhém stupni základních škol, 92předškolní vzdělávání, 33 primární vzdělávání, 14 umělecké vzdělávání, 12 činnosti organizací dětí a mládeže.

23 Závěr Výzkum ukázal, že obce v Libereckém kraji, přestože jsou zřizovateli 390 právnických osob, tak pouze město Liberec zřídilo 1 sociální podnik.

24 Závěr Název: Komunitní práce Liberec Právní forma: o. p. s. Zřizovatel: Statutární město Liberec Rok založení:2005

25 Závěr Společnost nabízí zaměstnání lidem, kteří mají potíže s nalezením zaměstnání – nekvalifikovaní, starší 50ti let, dlouhodobě nezaměstnaní apod. Předmět činnosti  Společnost zajišťuje správu a základní údržbu nemovitostí pro třetí osoby - zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí, domovnickou činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.

26 Závěr Protože obce v Libereckém kraji nejsou s pojmem sociální podnikání seznámeny, neucházejí se o finanční prostředky, které by mohly získat.

27 Závěr Řada právnických osob, které obce zřizují, by splnila standardy sociálního podnikání, které stanovilo Ministerstvo místního rozvoje České republiky, ale i podmínky pro získání finančních prostředků prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

28 Úkoly pro výzkumný tým v roce 2010  Pomáhat šířit myšlenku sociálního podnikání v Libereckém kraji.  Věnovat se aktivně práci v nové celorepublikové platformě TESEA, kde se stal celý výzkumný tým jejím spoluzakladatelem.  Informovat obce o výsledcích, které tato platforma dosáhla.

29 Úkoly pro výzkumný tým v roce 2010  Uspořádat konferenci, jejímž cílem by bylo popularizovat myšlenku sociálního podnikání.  Pokračovat ve výzkumné činnosti v oblasti návrhu hodnocení sociální nadhodnoty, kterou sociální podniky mohou vytvářet.

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Specifický výzkum v roce 2009 Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci."

Podobné prezentace


Reklamy Google