Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

George Elton Mayo Australský psycholog, sociolog a teoretik, zakladatel teorie managementu - školy "human relations„ (lidských vztahů) (1880 –1949)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "George Elton Mayo Australský psycholog, sociolog a teoretik, zakladatel teorie managementu - školy "human relations„ (lidských vztahů) (1880 –1949)"— Transkript prezentace:

1 George Elton Mayo Australský psycholog, sociolog a teoretik, zakladatel teorie managementu - školy "human relations„ (lidských vztahů) (1880 –1949)

2 Biografie George Elton Mayo se narodil 26. prosince v Adelaide, hlavním městě Jižní Austrálie, v roce 1880 V roce 1899 nastoupil na lékařské fakultě University of Adelaide Pokračuje ve studiu medicíny na Univerzitě v Edinburghu. V roce 1901 opustil Skotsko a je studentem v malé zdravotnické škole v Nemocnici svatého Jiří v Londýně

3 George Elton Mayo V roce 1903 jeho zájem o medicínu téměř zanikl, ale on pokračuje ve studiu kvůli rodičů. Nicméně, jeho nechuť k předmětu se stala tak velkou, že v prosinci roku 1903 se s medicínu rozchází. V roce 1907 pokračuje v jeho vysokoškolském studiu, ale tentokrát zvolí svůj předmět filozofii a psychologii, a v roce 1911 získavá vysokoškolský titul Rozhodne se věnovat akademické kariéře, a je učitelem logiky, psychologie a etiky v nedávno otevřené University of Queensland v Brisbane. Jeho pedagogická praxe obdržela velmi vysoké známky

4 George Elton Mayo V roce 1922, oděl do Spojených států
V roce 1923, opouští University of Queensland, a přechází na University of Pennsylvania. Tam studuje vliv hodnoty pracovních přestávek na produktivitu pracovníků v různých textilních firmách. V roce dostává titul adjunkt-profesora a vedoucího oddělení průmyslových zkoumání Univerzity Harvard

5 George Elton Mayo Mayo zahájil jeho slavnou Hawthorne studií v roce 1927, a provádí jí v průběhu příštích pěti let. Mayo napsal svou první knihu v roce 1933, nazvanou: The Human Problems of an Industrial Civilization: Early Sociology of Management and Organizations (Lidské problémy v industriální civilizace: Předčasné sociologie řízení a organizace. )

6 George Elton Mayo V 30tých letech se Mayo začal zajímat o klinickou psychologii a antropologii, a učil se techniky dotazování. Když vypukla druhá světová válka začal s výzkumem na týmovou práci. Po válce se rozhodl odejít do důchodu, a přestěhoval se do Anglie, kde žili jeho manželka a dcery. V roce 1947 Mayo dostal mrtvici. Zemřel 7. září 1949, v Polesden Lacey, Anglie.

7 Teorie lidských vztahů
Výzkumy, které Elton Mayo prováděl mezi lety 1927 až ve firmě Western Electric v Chicagu u kolektivu žen, prokázaly důležitost mezilidských vztahů na pracovišti.

8 Mayo měnil pracovní prostředí, režim a ostatní podmínky práce.
A došel k závěru, že tyto faktory prostředí a ekonomické faktory nejsou pro výši pracovního výkonu určující (ženy pracovaly za horších podmínek lépe). Jeho nálezy nekorespondovaly s Taylorovou teorií, ten se snažil motivovat pracovníky pouze hmotně. Na základě výsledků experimentů se Mayo snažil dát zaměstnancům více svobody a vytvořit dobrou sociální atmosféru.

9 Objevil, že pracoviště je sociální prostředí a sociální faktory jsou více motivující než faktory ekonomické. Když ženy oddělil od ostatních pracovníků, zvýšilo to jejich sebeúctu. Když mohly mít přátelský vztah s vedoucím, cítily se šťastnější v práci. Zabezpečil si jejich spolupráci a loajalitu, to vysvětlilo zvýšení produktivity

10 Dokázal, že zaměstnanci pracovali lépe, když měli dobré vztahy s vedením, když vedení zacházelo se zaměstnanci s respektem a když dostali zaměstnanci možnost spolurozhodování. Ke zvýšení výkonu nevedou enviromentální faktory (zkoumal také např. vliv osvětlení), ale mezilidské vztahy.

11 Hawthorový účinek   Elton Mayo stál v čele kolektivu, který od roku prováděl experimenty v Hawthornském závodě nedaleko Chicaga. Výzkumy byly zpočátku vedeny podle taylorovských schémat, závažné nesrovnalosti ve výsledcích experimentů však obrátily jejich pozornost na sociální kontexty pracovního výkonu. Během pokusů docházelo uvnitř experimentálních skupin k vytváření neform. vztahů.

12 Souhrn: Hawthorovým účinkem je způsob managemntu, který by měl chápat lidské chování a podporovat mezilidské vztahy pomocí motivování, udělování rad a vedení.

13 E. Mayo našel tyto faktory:
prc. z experimentálního pracoviště – experiment pro ně byl odměnou = povzbuzení, jelikož se domnívali, že vedení o ně má zájem = uznání = ↑ výkonnost díky testování se mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky zlepšily, nebo se vytvořily nové vztahy – velký význam mají vztahy mimo prc. dobu, setkání, prc. besídky nová, kvalitnější úroveň soc. kontaktů a vztahů jsou faktorem ↑ uspokojení z práce = uspokojení potřeb (Maslow)

14 Hawtonský efekt – někdo usilovně pracuje, protože si váží toho, že se může účastnit něčeho nového, zvláštního…. → poznání, že skupiny a vztahy jsou významným faktorem pro zvyšování výkonnosti.

15 Shrnutí hlavních myšlenek:
s jednotlivými pracovníky se nemůže jednat izolovaně, musejí být viděni jako součást skupiny peněžní stimulace a dobré pracovní podmínky jsou pro jednotlivce méně důležité než potřeba příslušnosti ke skupině

16 neformální nebo neoficiální skupiny na pracovišti mají silný vliv na chování pracovníků, kteří patří ke skupině manažeři si musejí být vědomi těchto "sociálních potřeb" a musejí je pro pracovníky zajišťovat, aby se ujistili, že pracovníci budou spolupracovat s oficiální organizací spíše než pracovat proti ní

17 Závěr Elton Mayo odmítá pohlížet na člověka jako na součást neživého stroje. Kritizuje jednostranné motivování pracovníků prostřednictvím finančních stimulů. Upozorňuje na důležitost celkové pracovní spokojenosti, která je ovlivněna celou řadou psychologických a sociálních faktorů. Odmítá tayloristický způsob vedení formou příkazů, jako efektivnější cestu vedení preferuje kooperaci. Prostřednictvím svých experimentů prokázal, že materiální podmínky a finanční stimuly nejsou jedinými faktory, které ovlivňuje výkon zaměstnanců

18 Závěr Mayo je zakladatelem školy mezilidských vztahů
Moto: „Zapomněli jsme na člověka.“ pozdější následovníci: - D. Mc Gregor – teorie X a Y (člověk je líný x aktivní tvor) - A. St. Maslow – motivační teorie (pyramida) - R. Blake – mřížka GRID (lidé inklinují k práci nebo k lidem  4 skupiny) - F. J. Herzberg – hygiena – motivační teorie (faktory hyg. – pracovní podmínky, výdělek, vztah k nadřízenému)

19 Publikace Mayo, Elton. Mayo, Elton. [1933] The Human Problems of an Industrial Civilization: Early Sociology of Management and Organizations . [1933] Lidské problémy v industriální civilizace: Předčasná sociologie řízení a organizace Mayo, Elton. Mayo, Elton. [1945] The Social Problems of an Industrial Civilization . [1945] Sociálními problémy industriální civilizace Mayo, Elton. Mayo, Elton The Political Problem of Industrial Civilization. Politický problém průmyslové civilizace.

20 Elena Pershina Tereza Hronková
Děkujeme za pozornost Elena Pershina Tereza Hronková


Stáhnout ppt "George Elton Mayo Australský psycholog, sociolog a teoretik, zakladatel teorie managementu - školy "human relations„ (lidských vztahů) (1880 –1949)"

Podobné prezentace


Reklamy Google