Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava nejmladších věkových kategorií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava nejmladších věkových kategorií"— Transkript prezentace:

1 Příprava nejmladších věkových kategorií
Mgr. Jiří Kysel

2 Přísný nebo hodný trenér?
Trenér dětí a mládeže Nejlepší trenéři v klubu? Starší a zkušenější přítel, otevřený a chápající Nedostižný vzor a naprostá autorita pro svěřence Neustálá komunikace s rodiči „Mirek Dušín“ Děti musí být vždy na prvním místě! Oddílová spolupráce - Trenérská rada, šéftrenér klubu Práce trenéra mládežnických kategorií se hodnotí vždy až s odstupem! Přísný nebo hodný trenér? Nastavená pravidla – důsledné dodržování Samotný trénink – radostné prostředí, hráči se baví Proč děti končí se sportem?

3 Děti nejsou malí dospělí!
Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy... Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly! Hlavní úkoly sportovní přípravy dětí: Nepoškodit děti – zdravý rozvoj fyzický i psychický Vztah ke sportu – radost, prožitek, emocionalita, spontánnost Učení se základům sportu – předpoklady pro pozdější výkon Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Trenér dětí se vcítí do dětského světa, hraje si

4 Věkové a vývojové zákonitosti
Dětství – období růstu, vývoje a pohybového rozvoje Biologický – kalendářní věk akcelerace a retardace Věková období (odlišná z hlediska tělesného, psychického, motorického aj. vývoje) mladší školní věk (6-10 let) starší školní věk (11-15 let) adolescence (16 +)

5 Mladší školní věk 6 až 7 let - pohybový luxus
Charakteristika období – vstup do školy, zpomalení růstu Všeobecně šťastné období, dobrá „ovladatelnost“ 6 až 7 let - pohybový luxus nestálost, živost, přirozená potřeba pohybu 8 až 10 let - "zlatý věk motoriky" nejsnadnější učení pohybovým dovednostem Těkavost pozornosti, reálné nazírání (dětský svět) Učení se nápodobou, herní princip Prožitek, radost, pestrost Trenér výraznou autoritou – osobní příklad! Motivovat, chválit, opravovat, projevit zájem Hygiena, životospráva, denní řád Děti musí být vždy na prvním místě!

6 Starší školní věk je možné ještě snadné učení
Charakteristika období: nerovnoměrný bouřlivý vývoj, přechod od dětství k dospělosti, sebeuvědomování 10 až 12 let – předpubertální etapa je možné ještě snadné učení 12 až 14 let – pubertální vývoj výrazné omezení učení, zhoršená je hlavně kvalita Vytváření vztahu ke sportu nejen jako ke hře, ale také jako k určité povinnosti. Trenér = starším a zkušenějším přítelem, otevřeným a chápajícím Přístup taktní, diskrétní, obtíže brát s potřebným nadhledem Vyhýbat se ironii, řešit jen větší prohřešky Nevystupovat příliš autoritativně a nementorovat Upevňovat zájem o sport, ale součastně neutvrzovat názor, že sport je středem vesmíru

7 Senzitivní období = určitá období, ve kterých dochází k nejvýraznějšímu nárůstu předpokladů pro rozvoj konkrétní pohybové schopnosti Trenéři dětí je musí znát a obsah tréninků v dětských a mládežnických kategoriích jim přizpůsobovat Pohybové schopnosti: Rychlost Síla Obratnost (koordinace) Vytrvalost Pohyblivost

8 Senzitivní období

9 Etapy sportovního tréninku (ST)
1. Etapa seznámení se sportem (sportovní předpřípravy) - Optimální psychický i fyzický rozvoj - Všestrannost, perspektivnost, přiměřenost, systematičnost - Základy pro další sportovní činnost - Trénink zaměřen na zvládnutí co největšího množství PD, základů techniky a na všestrannost 2. Etapa základního tréninku - Postupný růst výkonnosti na základě všestranné přípravy - Zvládnutí základy techniky a taktiky, preference IHV - Vztah k tréninku - Osvojení si co největší množství PD 3. Etapa specializovaného tréninku 4. Etapa vrcholového tréninku

10 Dvě cesty dlouhodobé koncepce sport. tréninku

11 Dvě cesty dlouhodobé koncepce ST
a) raná specializace b) trénink odpovídající vývoji

12 Všestrannost OBECNÁ - veškeré pohybové činnosti
(atletika, plavání, lyžování, gymnastika...) b) SPECIALIZOVANÁ – kolektivní hry (fotbal, basketbal, házená, frisbee...) c) SPECIÁLNÍ - hráč by měl umět hrát na všech postech Vztah mezi všestrannou a speciální přípravou:

13 Obecné zásady sportovní přípravy dětí
Nutnost vyučovat, ne trénovat Široká základna Velký počet asistentů Využití času tréninku Skupinové vyučování Využití pomůcek Dobrý vztah k dětem Herní princip (škola hrou) Sendvičový přístup poskytování zpětné vazby (Kiss -> Kick -> Kiss)

14 Herní princip v tréninku dětí
„Pozvolné utahování kohoutku“

15 Příprava tréninků Co chceme rozvíjet ? Máme stanovené cíle ?
„Tréninková filozofie“ Co musí, měli by a co mohou znát a umět svěřenci: v elévech, v mladších žácích, ve starších žácích? Respektujme hlavní požadavky při trénincích: Kondiční hledisko (sensitivní období) Učební hledisko (motorické učení) Psychologické hledisko (emocionalita) „Nepřipravujme tréninky tak, aby byly jednoduché pro trenéra, nýbrž aby byly přitažlivé pro jejich účastníky!“

16 Příklad tréninku na stanovištích

17 Vedení tréninků Všechny děti musí být stále aktivní!
Důraz na vybavení – obuv, délka hole Přehánět ukázky (široký senzorický kanál, ne tabulka) Jednostranná cvičení vždy provádět z obou stran Cvičení realizovat na tak velikém prostoru, kolik je hráčů Respektovat senzitivní období Pozitivní motivace (chválit, chválit, chválit!) Nezapomínat na obranu, na brankáře Využívat herního principu, pestrost Kompenzovat Bezpečnost Možnost zadávání „domácích úkolů“ Neučme děti střílet, pokud si neumí přihrát. Neučme děti přihrávat, pokud neumí ovládat míček. Neučme děti ovládat míček, pokud neumí správně držet hokejku.

18 Hry u dětí a mládeže Nejdůležitější! Efektivita miniher
hra – cvičení – hra návaznost na téma TJ Modifikace her počet hráčů v družstvu velikost hřiště počet a velikost branek počet míčků ŠKOLA HROU ☺

19 Příklad TJ – přípravka, elévové
Rybičky – rybáři Kloubní mobilizace Červení - bílí Obehrávání ve dvojicích Hra 2 proti 2 opačným držením Florbalová abeceda Štafetové soutěže trojic Stanoviště Hra 3 proti 3 Vedení míčku s obratnostními prvky Přihrávkové soutěže Opičí dráha Mini fotbal Kompenzační cvičení

20 Příklad TJ – mladší, starší žáci
Na Mrazíka Strečink Koordinačně náročné slalomové dráhy Psí fotbal s florbalovým míčkem Vedení míčku v pohybu s obratnostními prvky Postřehové starty Štafetové soutěže v přihrávkách Stanoviště Nácvik střelby Hra 3 proti 3 na dva doteky Bago opačným držením hole Vyklusání Kompenzační cvičení

21 Soutěže dětí Umožnit co nejvíce utkání Ideální model minihřišť:
- přípravka 3+1 (0) - elévové 3+1 - mladší žáci 4+1 Orientace na proces, nikoli na výsledek Pravidelné střídání hráčů, snížené branky Jednodenní turnaje, ne dlouhodobá soutěž Žádné hráčské statistiky, nepočítat skóre Problém komunikace s rodiči: Vyhráli jste? Kolik jsi dal gólů? x Jak sis zahrál? Bavilo tě to?

22 Vedení týmu dětí v zápasech
Soutěž je jen doplnění tréninku a ne naopak! Znalost pravidel Zápasový režim rozcvičení, vyklusání, protažení Oprostit se od výsledku Všichni hrají stejně dlouho a na všech postech Každým zápasem se něco naučíme Přiměřené pokyny k budoucí činnosti (K-K-K) Pozitivní přístup, motivace, pochvaly POZOR: Trenér není fanoušek Trenér nekomentuje ani nehodnotí rozhodčí Hráči nejsou na dálková ovládání

23 Metodické materiály na webu
+ odkazy: – regiony – jižní čechy + vysočina – výkonný výbor – komise mládeže


Stáhnout ppt "Příprava nejmladších věkových kategorií"

Podobné prezentace


Reklamy Google