Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Pavel Beňo.  Potřeba „poradit se“ existuje odjakživa  Stopy „psychologického poradenství“ jak tomu rozumíme dnes lze vysledovat až do roku 1908,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Pavel Beňo.  Potřeba „poradit se“ existuje odjakživa  Stopy „psychologického poradenství“ jak tomu rozumíme dnes lze vysledovat až do roku 1908,"— Transkript prezentace:

1 PhDr. Pavel Beňo

2  Potřeba „poradit se“ existuje odjakživa  Stopy „psychologického poradenství“ jak tomu rozumíme dnes lze vysledovat až do roku 1908, kde v Bostonu (USA) …  „… ze snah několika lidumilů sdružených okolo Franka Parsonse … (vznikla) poradna pro mladé lidi, zejména nové přistěhovalce, aby jim pomohl najít práci.“  1909 - Clifford Beers: Duše, která se našla …  1909 – Jessie Davis a jeho koncept poradenství ve škole … ( in Drapela,V., 1997)

3  Není totožné s prací psychiatra …  Není „dávání rad“…  Nejde o „jednostrannou intervenční činnost (Tylerová, 1969 in Drapela, 1997)  Jde sice o „pomoc“, nikoli však o sociální práci nebo charitu v plném rozsahu – byť některé jejich prvky či rysy mohou být obsaženy (přechodně?) také v činnosti poradce …

4  Poradenství je „pomoc k sebepomoci“  Poradenství je činnost, která vede k větší samostatnosti a autonomii klienta, zejména v dalším rozhodování a zvládání krizových situací …  Poradenství je vztah (2) rovnocenných lidí!  Poradenství je setkání lidských bytostí …  Poradenství je však také specifická situace, kde jednotlivé role mohou být předem určeny (předepsány) …

5  Poradce  Klient  Pracovní aliance mezi poradcem a klientem (in Dryden,W.,2006)

6 „Příměsy“, které vnáší do procesu  Být prospěšný (osobní orientace)  Příjímání a úcta ke klientovi  Schopnost naslouchat a „rozumět“ - (zejména psych. bolesti z jejich úhlu pohledu!)  Terapeutické a komunikační dovednosti  Výcvik (a praxe!)  Osobnost (přednosti i nedostatky)

7 „Přísady“, které vnáší do procesu  Osobní bolest  Záměrné vyhledání pomoci  Osobní záležitosti ( klientovo chování je funkcí problému s nimž zápasí mimo poradenství ?)

8 Mezi poradcem a klientem  Citová vazba mezi poradcem a klientem  „Cíle“ poradenství (kontrakt?)  „Úkoly“, které musíte – vy i klient – splnit, aby jste dosáhli těchto cílů  „Názory“, které máte – Vy i klient – na jednotlivé (význačné) aspekty problému klientů a na podstatu poradenství a na poradenský proces

9 „Většina západních psychologů chápe poradenský proces jako terapeutický vztah mezi poradcem a klientem.“ (Drapela 1997, str. 162) Poradenství = (psycho)terapie.. Opravdu? Jaký je Váš názor?

10  Prohloubit sebepoznání a přijímat celou svou osobnost s jejími přednostmi i nedostatky  Získat informace potřebné pro závažná rozhodnutí (dysgrafie,volba povolání, mobbing v práci…)  Objevit svůj hlavní problém a jeho příčiny  Formulovat realistický plán pro řešení problému  Osvojit si schopnost dělat produktivní rozhodnutí  Rozvíjet svou osobnost – ve vztahu k sobě i jiným (Drapela, 1997)  Saturovat potřebu komunikace a lidské účasti …

11 1. „Terapeutická“ atmosféra (vztah důvěry a bezpečí) 2. Záruka klientovy svobody (bez nátlaku, manipulace) 3. Cesta klienta k odpovědnosti (naučit se nést důsledky svých svobodných rozhodnutí …) 4. Záruka přijetí klienta poradcem (Rogers?) Rogersův mode sociální efektivnosti: a) acceptance, unconditional positive regard towards the klient … b) empathy: the ability to feel what the client feels … c) genuineness, congruence, honesty with the client … (viz Rogersův model v češtině) 5. Záruka důvěrnosti poradenského procesu

12 I. Fáze navázání vztahu, vytvoření „terapeutické“ atmosféry a zjištění důvodu klientova příchodu II. Fáze diagnózy klientova problému … III. Fáze řešení problému – zásadní cíl a možnosti jeho dosažení IV. Fáze klientova konečného rozhodnutí a závěr poradenského procesu … (klientova psychická samostatnost) in Drapela V., 1997

13  Schopnost přesně pochopit smysl klientových výroků (objektivní obsah + emotivní zabarvení…)  Schopnost aktivně naslouchat …  Schopnost shrnout obsah klientových výroků a opatrně interpretovat jejich smysl;  Schopnost taktně klientovi oponovat při nesouhlasu poradce nebo při rozporu s chováním klienta …  Schopnost dávat klientovi přesné a srozumitelné interpretace, které „potřebuje“ …  Schopnost vhodně zahajovat a končit poradenské rozhovory a stimulovat klienta je spolupráci …

14 1. Protože jej/ji mají rádi nebo je pro něj nějakým způsobem přitažlivým/přitažlivou a nikoli jenom po tělesné stránce … (Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud se mi budeš líbit!) 2. Protože jej/ji považují za důvěryhodné… Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud ti budu důvěřovat!) 3. Protože jim (klientům) imponuje jeho/její spolehlivost. Ta může zahrnovat i odborné znalosti a tituly… Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud budu mít pocit, že víš o čem mluvíš!) 1. (in W. Dryden, 2006, str. 36)

15 Drapela, Victor., J.: Přehled teorií osobnosti Portál, s.r.o. Praha, 1997, 2. vydání Dryden, Windy : Poradenství / Stručný přehled Portál, s.r.o. Praha, 2008, 1. vydání


Stáhnout ppt "PhDr. Pavel Beňo.  Potřeba „poradit se“ existuje odjakživa  Stopy „psychologického poradenství“ jak tomu rozumíme dnes lze vysledovat až do roku 1908,"

Podobné prezentace


Reklamy Google