Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institucionalismus Úvod: instituce v ekonomii Předchůdci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institucionalismus Úvod: instituce v ekonomii Předchůdci"— Transkript prezentace:

1 Institucionalismus Úvod: instituce v ekonomii Předchůdci
Americký institucionalismus Nový institucionalismus

2 Úvod: instituce v ekonomii
Instituce = cokoliv (téměř!) zvyky, pravidla, tradice, jejichž nedodržování je spojeno se sankcí instituce ve smyslu organizace? Spíš ne…! v jistém smyslu je dnes veškerá ekonomie institucionální

3 Předchůdci institucionalismu
historické školy německá, anglická, francouzská Američtí předchůdci Richard T. Ely ( ) American Economic Association (1885) odpor vůči neoklasice, laissez faire

4 Americká institucionalistická škola
Thorstein Veblen John R. Commons John Maurice Clark Clarence E. Ayres Gardiner C. Means a Adolf A. Berle „analytici konjunkturního cyklu“ Wesley C. Mitchell Arthur F. Burns Leonard P. Ayres Simon Kuznets Neoinstitucionalisté Robert Heilbroner John K. Galbraith

5 To jsou taky instituce…
Thorstein B. Veblen ( ) The Theory of the Leisure Class [Teorie zahálčivé třídy] (1899) „jedna z nejčtenějších vědeckých knih“ kritika „kultury peněz“ „okázalá spotřeba“ Veblenův efekt Theory of the Business Enterprise (1904) výroba pro užití – „industrie“ výroba pro zisk – „business“ střety zájmů chronické krize („předvídání“ roku 1929) To jsou taky instituce…

6 John Rogers Commons (1862-1945)
orientace na právní instituce a na jejich reformu historické sektorové studie („American Shoemakers, “ a jiné) Institutional Economics (1934) „reasonableness“ teorie rozumné ceny „kolektivní jednání“ „transakční náklady“ – náklady transakcí (ekonomických, manažerských, rozdělovacích) „podnik“ X „firma“ (jako Veblenovy „industrie“ a „business“, pouze lze jejich zájmy skloubit) stát spravedlivě řeší veškeré problémy … samozřejmě institucemi!

7 John Maurice Clark ( ) psychologické náklady rozhodování  zvyky a konvence „Business Acceleration and the Law of Demand“, JPE (1917) princip akcelerátoru The Economics of Overhead Costs (1923) fixní náklady „Toward a Concept of Workable Competitition“, AER (1940) „Knowledge is the only instrument of production that is not subject to diminishing returns“

8 Clarence E. Ayres (1891-1972) nový Veblen
The Theory of Economic Progress (1944) „institucionální dualismus“ technologické X ceremoniální chování (pokrok X konzervatismus) „institucionální zpoždění“ stálé opožďování společenských struktur za technologickým pokrokem rozpor s Commonsem prosazoval negativní daň z příjmu (1967)

9 Gardiner C. Means (1896-1988) a Adolf A. Berle (1874-1948)
Modern Corporation and Private Property (1932) oddělení vlastnictví a managementu „Industrial Prices and their Relative Inflexibility“, US Government Printing Office (1935) (pouze Means) koncept „administered price“ nepružnost cen neexistence samoregulačních mechanismů

10 Analytici konjunkturního cyklu
Wesley Clair Mitchell ( ) History of the Greenbacks (1904) zakladatel NBER (1920) empirie jako samostatný a jediný nástroj vědy Business Cycles and Their Causes (1913) Measuring Business Cycles (1946) data, data, data The Backward Art of Spending Money (1937) chování spotřebitele

11 Arthur F. Burns (1904-1987) Leonard P. Ayres (1879-1946)
Measuring Business Cycles (spolu s Mitchellem, 1946) učitel Miltona Friedmana, George Stiglera, Murrayho Rothbarda Leonard P. Ayres ( ) statistik výměna s I. Fisherem o perspektivách finančních trhů v roce 1929…

12 Simon Kuznets ( ) Secular Movements in Production and Prices (1930) empirická analýza cyklu – „Kuznetsovy cykly“ National Income, (1934) a další… systematizace národních účtů a sběr dat National Product Since 1869 (1946) spotřební funkce ( Friedman, Modigliani atd.) „Economic Growth and Income Inequality“, AER (1955) Kuznetsův zákon: vztah mezi rovností a růstem Modern Economic Growth: Rate, structure and spread (1966) a mnoho dalších empirická analýza rozvojových zemí Nobel 1971

13 Neoinstitucionalismus
Robert L. Heilbroner ( ) The Worldly Philosophers (1953) populární ekonomie (2. nejprodávanější ekonomická kniha) The Limits of American Capitalism (1966) a další úpadek, krize nutná průmyslová politika, stát blahobytu klasifikace ekonomických systémů plánovaná, tržní, smíšená ekonomika

14 John Kenneth Galbraith (1908-2006)
American Capitalism (1952) „countervailing power“ The Affluent Society [Společost hojnosti] (1958) zpochybnění „suverenity spotřebitele“ nesoulad v uspokojení soukromých a veřejných potřeb přerozdělování, regulace, daně New Industrial State (1967) teorie firmy (oligopoly, diferenciace, nemaximalizace, atd.) teorie konvergence (3. cesta) Economics and Public Purpose (1973) nerovnováha kapitalismu – nutnost nového socialismu

15 Nový institucionalismus
rozdíly oproti institucionalismu Ronald Coase Armen Alchian Harold Demsetz Herbert Simon „Právo a ekonomie“ Richard Posner William Landes Odnože „Ekonomický imperialismus“ „Nová ekonomická historie“ Škola veřejné volby

16 (Neo)institucionalismus vs. Nový institucionalismus
metodologický kolektivismus (od)boj proti mainstreamu povídání NOVÝ: metodologický individualismus nástroje standardní ekonomie často i matematika

17 Ronald H. Coase (*1910) „The Nature of the Firm“ [Podstata firmy], Economica (1937) transakční náklady „The Problem of Social Cost“ [Problém společenských nákladů], JLE (1960) „Coasův teorém“ „The Lighthouse in Economics“, JLE (1974) historie „veřejných“ statků Nobel 1991

18 Armen A. Alchian (*1914) „Uncertainty, Evolution and Economic Theory“, JPE (1950) survival principle: ospravedlnění předpokladu maximalizace zisku „Production, Information Costs and Economic Organization“, AER (s Demsetzem, 1972) zobecnění Coasova teorému, Principal-Agent problém kritika keynesovské investiční funkce (1955), přirozená míra nezaměstnanosti (1969)

19 Harold Demsetz (*1930) „Toward a Theory of Property Rights“, AER (1967) vlastnictví předpokladem pro efektivnost ekonomická teorie vzniku vlastnictví „Production, Information Costs and Economic Organization“, AER (s Alchianem, 1972) zobecnění Coasova teorému, Principal-Agent problém

20 Herbert A. Simon ( ) „A Behavioral Model of Rational Choice“, QJE (1955) bounded rationality Nobel 1978

21 Právo a ekonomie Richard Posner (*1939) William M. Landes (*1939)
Economic Analysis of Law [Ekonomická analýza práva] (1973) články s Posnerem

22 Odnože nového institucionalismu
„Ekonomický imperialismus“ zdánlivě neekonomické aplikace Gary S. Becker (*1930) Jacob Mincer (*1922) „Nová ekonomická historie“ reinterpretace historie ekonomickou logikou Robert W. Fogel (*1926) Douglas C. North (*1920) Škola veřejné volby ekonomický pohled na politiku James M. Buchanan (*1919) Gordon Tullock (*1922) William Niskanen (*1933)


Stáhnout ppt "Institucionalismus Úvod: instituce v ekonomii Předchůdci"

Podobné prezentace


Reklamy Google