Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institucionalismus Úvod: instituce v ekonomii Předchůdci Americký institucionalismus Nový institucionalismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institucionalismus Úvod: instituce v ekonomii Předchůdci Americký institucionalismus Nový institucionalismus."— Transkript prezentace:

1 Institucionalismus Úvod: instituce v ekonomii Předchůdci Americký institucionalismus Nový institucionalismus

2 Úvod: instituce v ekonomii Instituce = cokoliv (téměř!) –zvyky, pravidla, tradice, jejichž nedodržování je spojeno se sankcí –instituce ve smyslu organizace? Spíš ne…! v jistém smyslu je dnes veškerá ekonomie institucionální

3 Předchůdci institucionalismu historické školy –německá, anglická, francouzská Američtí předchůdci –Richard T. Ely (1854-1943)  American Economic Association (1885) –odpor vůči neoklasice, laissez faire

4 Americká institucionalistická škola Thorstein Veblen John R. Commons John Maurice Clark Clarence E. Ayres Gardiner C. Means a Adolf A. Berle „analytici konjunkturního cyklu“ –Wesley C. Mitchell –Arthur F. Burns –Leonard P. Ayres –Simon Kuznets Neoinstitucionalisté –Robert Heilbroner –John K. Galbraith

5 Thorstein B. Veblen (1857-1929) The Theory of the Leisure Class [Teorie zahálčivé třídy] (1899) –„jedna z nejčtenějších vědeckých knih“ –kritika „kultury peněz“ –„okázalá spotřeba“ –Veblenův efekt Theory of the Business Enterprise (1904) –výroba pro užití – „industrie“ –výroba pro zisk – „business“  střety zájmů –chronické krize („předvídání“ roku 1929) To jsou taky instituce…

6 John Rogers Commons (1862-1945) orientace na právní instituce a na jejich reformu historické sektorové studie („American Shoemakers, 1648-1895“ a jiné) Institutional Economics (1934) –„reasonableness“ teorie rozumné ceny –„kolektivní jednání“ –„transakční náklady“ – náklady transakcí (ekonomických, manažerských, rozdělovacích) –„podnik“ X „firma“ (jako Veblenovy „industrie“ a „business“, pouze lze jejich zájmy skloubit) –stát spravedlivě řeší veškeré problémy … samozřejmě institucemi!

7 John Maurice Clark (1884-1963) psychologické náklady rozhodování  zvyky a konvence „Business Acceleration and the Law of Demand“, JPE (1917) –princip akcelerátoru The Economics of Overhead Costs (1923) –fixní náklady „Toward a Concept of Workable Competitition“, AER (1940) „Knowledge is the only instrument of production that is not subject to diminishing returns“

8 Clarence E. Ayres (1891-1972) nový Veblen The Theory of Economic Progress (1944) –„institucionální dualismus“ =technologické X ceremoniální chování (pokrok X konzervatismus)  „institucionální zpoždění“ stálé opožďování společenských struktur za technologickým pokrokem rozpor s Commonsem prosazoval negativní daň z příjmu (1967)

9 Gardiner C. Means (1896-1988) Modern Corporation and Private Property (1932) –oddělení vlastnictví a managementu Adolf A. Berle (1874-1948) a „Industrial Prices and their Relative Inflexibility“, US Government Printing Office (1935) (pouze Means) –koncept „administered price“  nepružnost cen  neexistence samoregulačních mechanismů

10 Wesley Clair Mitchell (1874-1948) History of the Greenbacks (1904) zakladatel NBER (1920) empirie jako samostatný a jediný nástroj vědy Business Cycles and Their Causes (1913) Measuring Business Cycles (1946) –data, data, data The Backward Art of Spending Money (1937) –chování spotřebitele Analytici konjunkturního cyklu

11 Arthur F. Burns (1904-1987) Measuring Business Cycles (spolu s Mitchellem, 1946) učitel Miltona Friedmana, George Stiglera, Murrayho Rothbarda Leonard P. Ayres (1879-1946) statistik výměna s I. Fisherem o perspektivách finančních trhů v roce 1929…

12 Simon Kuznets (1901-1985) Secular Movements in Production and Prices (1930) –empirická analýza cyklu – „Kuznetsovy cykly“ National Income, 1929-32 (1934) a další… –systematizace národních účtů a sběr dat National Product Since 1869 (1946) –spotřební funkce (  Friedman, Modigliani atd.) „Economic Growth and Income Inequality“, AER (1955) –Kuznetsův zákon: vztah mezi rovností a růstem Modern Economic Growth: Rate, structure and spread (1966) a mnoho dalších –empirická analýza rozvojových zemí Nobel 1971

13 Robert L. Heilbroner (1919-2005) The Worldly Philosophers (1953) –populární ekonomie (2. nejprodávanější ekonomická kniha) The Limits of American Capitalism (1966) a další –úpadek, krize –nutná průmyslová politika, stát blahobytu –klasifikace ekonomických systémů plánovaná, tržní, smíšená ekonomika Neoinstitucionalismus

14 John Kenneth Galbraith (1908-2006) American Capitalism (1952) –„countervailing power“ The Affluent Society [Společost hojnosti] (1958) –zpochybnění „suverenity spotřebitele“ –nesoulad v uspokojení soukromých a veřejných potřeb  přerozdělování, regulace, daně New Industrial State (1967) –teorie firmy (oligopoly, diferenciace, nemaximalizace, atd.) –teorie konvergence (3. cesta) Economics and Public Purpose (1973) –nerovnováha kapitalismu – nutnost nového socialismu

15 Nový institucionalismus rozdíly oproti institucionalismu Ronald Coase Armen Alchian Harold Demsetz Herbert Simon „Právo a ekonomie“ –Richard Posner –William Landes Odnože –„Ekonomický imperialismus“ –„Nová ekonomická historie“ –Škola veřejné volby

16 ( Neo)institucionalismus vs. Nový institucionalismus NEO: metodologický kolektivismus (od)boj proti mainstreamu povídání NOVÝ: metodologický individualismus nástroje standardní ekonomie často i matematika

17 Ronald H. Coase (*1910) „The Nature of the Firm“ [Podstata firmy], Economica (1937) –transakční náklady „The Problem of Social Cost“ [Problém společenských nákladů], JLE (1960) –„Coasův teorém“ „The Lighthouse in Economics“, JLE (1974) –historie „veřejných“ statků Nobel 1991

18 Armen A. Alchian (*1914) „Uncertainty, Evolution and Economic Theory“, JPE (1950) –survival principle: ospravedlnění předpokladu maximalizace zisku „Production, Information Costs and Economic Organization“, AER (s Demsetzem, 1972) –zobecnění Coasova teorému, Principal-Agent problém kritika keynesovské investiční funkce (1955), přirozená míra nezaměstnanosti (1969)

19 Harold Demsetz (*1930) „Toward a Theory of Property Rights“, AER (1967) –vlastnictví předpokladem pro efektivnost –ekonomická teorie vzniku vlastnictví „Production, Information Costs and Economic Organization“, AER (s Alchianem, 1972) –zobecnění Coasova teorému, Principal-Agent problém

20 Herbert A. Simon (1916-2001) „A Behavioral Model of Rational Choice“, QJE (1955) –bounded rationality Nobel 1978

21 William M. Landes (*1939) články s PosneremEconomic Analysis of Law [Ekonomická analýza práva] (1973) Právo a ekonomie Richard Posner (*1939)

22 zdánlivě neekonomické aplikace –Gary S. Becker (*1930) –Jacob Mincer (*1922) Odnože nového institucionalismu „Ekonomický imperialismus“ „Nová ekonomická historie“ reinterpretace historie ekonomickou logikou –Robert W. Fogel (*1926) –Douglas C. North (*1920) Škola veřejné volby ekonomický pohled na politiku –James M. Buchanan (*1919) –Gordon Tullock (*1922) –William Niskanen (*1933)


Stáhnout ppt "Institucionalismus Úvod: instituce v ekonomii Předchůdci Americký institucionalismus Nový institucionalismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google