Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C# - číselné datové typy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C# - číselné datové typy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 C# - číselné datové typy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Celočíselné typy  Pojmenování CTS – kompatibilita s datovými typy Framework class library Náze v Typ CTSPopisRozsahVelikost sbyte System.SByt e 8-bitové číslo se znaménkem -128 až 127 (-2 7 až ) 1 B shortSystem.Int16 16-bitové číslo se znaménkem až (-2 15 až )2 B intSystem.Int32 32-bitové číslo se znaménkem až (-2 31 až ) 4 B longSystem.Int64 64-bitové číslo se znaménkem – až (-2 63 až ) 8 B byteSystem.Byte 8-bitové číslo bez znaménka 0 až 255 (0 až ) 1 B ushort System.UInt bitové číslo bez znaménka 0 až (0 až ) 2 B uint System.UInt bitové číslo bez znaménka 0 až (0 až ) 4 B ulong System.UInt bitové číslo bez znaménka 0 až (0 až ) 8 B

3  V případě že pracujete pouze s kladnými hodnotami je vhodné pracovat s číselnými typy bez záporných znamének – větší rozsah v oboru kladných čísel  Pozor na přetečení oboru hodnot vybraného číselného typu – chová se jako tachometr – při přičtení jedničky k maximu daného oboru se automaticky hodnota proměnné nastaví na minimum daného typu (např.: u bankovních transakcí nemilá představa)  Pro celočíselné operace je vhodný typ int – 32bitový – efektivní způsob manipulace s tímto typem je dán jeho velikostí

4 Úkol Deklarujte a navrhněte celočíselné proměnné – pro každý datový typ jednu a naplňte tyto proměnné vstupem od uživatele. Jejich hodnoty pak vypište.

5 Typy s plovoucí řádovou čárkou  Jsou v paměti realizovány odlišně než celočíselné typy – ukládá se zvlášť mantisa a zvlášť exponent  Plovoucí řádová čárka – odděluje v hodnotě řád ne nutně pouze desetiny : 369,369 je 3,69369 e ,9 je 3,69369 e4 Obě čísla mají stejnou přesnost 6 cifer ale rozdílné řády  Pro práci s desetinnými čísly (extrémní rozsahy)

6 NázevTyp CTSPopis Počet platnýc h číslic Rozsah (zaokrouhleno) Velikos t float System.Singl e 32-bitové číslo s jednoduchou (single) přesností s plovoucí řádovou čárkou 7 +(-) až +(-) B double System.Doub le 64-bitové číslo s dvojitou (double) přesností s plovoucí řádovou čárkou (-) až +(-) B Double je přesnější než float

7 Desítkový typ  Veliký rozsah a přesnost  Vhodný pro finanční výpočty NázevTyp CTSPopis Počet platný ch číslic Rozsah (zaokrouhlen o) Veliko st decimal System.Decim al 128-bitové číslo s jednoduchou přesností s plovoucí řádovou čárkou 28 +(-) až +(-) B

8 Aritmetické operátory (binární)  +, -, *, /, % (modulo)  pracují se dvěma operandy Úkol:  Napište program, který na základě dvou hodnot zadaných od uživatele vrátí výsledky výše uvedených operací provedených nad těmito hodnotami.  Řešení naleznete v projektu AritmetickeOperatory1

9 Aritmetické operátory (unární)  Aplikované na jeden operand  Inkrementace ++, dekrementace –  Prefixový zápis ++i (nejdříve změní hodnotu proměnné a pak vyhodnotí)  Postfixový zápis i++ (nejdříve vyhodnotí a pak změní hodnotu proměnné)

10 Odhadněte výsledky operací a své závěry ověřte:  using System; namespace AritmetickeOperatory.Priklad2 { class VstupniBodProgramu { static void Main() { // Deklarujeme dvě proměnné: int i = 2; int j = 17; // Vypíšeme jejich hodnoty: Console.WriteLine("i = {0}, j = {1}", i, j); // Vypíšeme výsledek této operace: Console.WriteLine("i j = {0}", i j); // A opět vypíšeme jejich hodnoty: Console.WriteLine("i = {0}, j = {1}", i, j); Console.ReadLine(); } } }  Řešení naleznete v projektu AritmetickeOperatory2

11 Další aritmetické operátory  += k proměnné vlevo přičte hodnotu operandu vpravo  -= od proměnné vlevo odečte hodnotu operandu vpravo  *= proměnnou vlevo vynásobí hodnotou operandu vpravo  /= proměnnou vlevo vydělí hodnotou operandu vpravo  %= do proměnné vlevo uloží zbytek po dělení původní hodnoty této proměnné hodnotou operandu vpravo

12 Úkoly  1. napište program, který 4mi různými způsoby zvýší hodnotu proměnné o 1  2. napište program, který ze zadaného počtu vteřin vypíše čas ve tvaru …h …m …s  *(řešení naleznete v souborech AritmetickeOperatory3 a 4)

13 Řešení úkolu 1

14 Práce s hexadecimálními čísly  Programátoři často pracují s čísly v hexadecimálním tvaru  Pro definování hodnoty hexadecimálně se používa prefix Ox  Následující dva řádky jsou ekvivalentní: int Int16 = 16; Int Int16 = 0x10;

15 15 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použité materiály: Kniha: Programujeme profesionálně, nakladatelství WROX, autor: Jay Glynn,… Seriály o programování v jazyce C# :


Stáhnout ppt "C# - číselné datové typy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google