Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C# - číselné datové typy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C# - číselné datové typy"— Transkript prezentace:

1 C# - číselné datové typy
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Celočíselné typy Pojmenování CTS – kompatibilita s datovými typy Framework class library Název Typ CTS Popis Rozsah Velikost sbyte System.SByte 8-bitové číslo se znaménkem -128 až 127 (-27 až 27-1)  1 B short System.Int16 16-bitové číslo se znaménkem až  (-215 až 215-1) 2 B int System.Int32 32-bitové číslo se znaménkem  až   (-231 až 231-1) 4 B long System.Int64 64-bitové číslo se znaménkem – až   (-263 až 263-1)  8 B byte System.Byte 8-bitové číslo bez znaménka 0 až 255 (0 až 28-1)  ushort System.UInt16 16-bitové číslo bez znaménka 0 až  (0 až 216-1)  uint System.UInt32 32-bitové číslo bez znaménka 0 až  (0 až 232-1)  ulong System.UInt64 64-bitové číslo bez znaménka 0 až  (0 až 264-1)

3 V případě že pracujete pouze s kladnými hodnotami je vhodné pracovat s číselnými typy bez záporných znamének – větší rozsah v oboru kladných čísel Pozor na přetečení oboru hodnot vybraného číselného typu – chová se jako tachometr – při přičtení jedničky k maximu daného oboru se automaticky hodnota proměnné nastaví na minimum daného typu (např.: u bankovních transakcí nemilá představa) Pro celočíselné operace je vhodný typ int – 32bitový – efektivní způsob manipulace s tímto typem je dán jeho velikostí

4 Úkol Deklarujte a navrhněte celočíselné proměnné – pro každý datový typ jednu a naplňte tyto proměnné vstupem od uživatele. Jejich hodnoty pak vypište.

5 Typy s plovoucí řádovou čárkou
Jsou v paměti realizovány odlišně než celočíselné typy – ukládá se zvlášť mantisa a zvlášť exponent Plovoucí řádová čárka – odděluje v hodnotě řád ne nutně pouze desetiny : 369,369 je 3,69369 e2 36936,9 je 3,69369 e4 Obě čísla mají stejnou přesnost 6 cifer ale rozdílné řády Pro práci s desetinnými čísly (extrémní rozsahy)

6 Double je přesnější než float
Název Typ CTS Popis Počet platných číslic Rozsah (zaokrouhleno) Velikost float System.Single 32-bitové číslo s jednoduchou (single) přesností s plovoucí řádovou čárkou 7 +(-) až  +(-) 4 B double System.Double 64-bitové číslo s dvojitou (double) přesností s plovoucí řádovou čárkou +(-) až  +(-) 8 B Double je přesnější než float

7 Desítkový typ Veliký rozsah a přesnost Vhodný pro finanční výpočty
Název Typ CTS Popis Počet platných číslic Rozsah (zaokrouhleno) Velikost decimal System.Decimal 128-bitové číslo s jednoduchou přesností s plovoucí řádovou čárkou 28 +(-) až  +(-) 16 B

8 Aritmetické operátory (binární)
+ , - , * , / , % (modulo) pracují se dvěma operandy Úkol: Napište program, který na základě dvou hodnot zadaných od uživatele vrátí výsledky výše uvedených operací provedených nad těmito hodnotami. Řešení naleznete v projektu AritmetickeOperatory1

9 Aritmetické operátory (unární)
Aplikované na jeden operand Inkrementace ++, dekrementace – Prefixový zápis ++i (nejdříve změní hodnotu proměnné a pak vyhodnotí) Postfixový zápis i++ (nejdříve vyhodnotí a pak změní hodnotu proměnné)

10 Odhadněte výsledky operací a své závěry ověřte:
using System; namespace AritmetickeOperatory.Priklad2 {    class VstupniBodProgramu    {       static void Main()       {          // Deklarujeme dvě proměnné:          int i = 2;          int j = 17;          // Vypíšeme jejich hodnoty:          Console.WriteLine("i = {0}, j = {1}", i, j);          // Vypíšeme výsledek této operace:          Console.WriteLine("i j = {0}", i j);          // A opět vypíšeme jejich hodnoty:          Console.WriteLine("i = {0}, j = {1}", i, j);          Console.ReadLine();       }    } } Řešení naleznete v projektu AritmetickeOperatory2

11 Další aritmetické operátory
+=  k proměnné vlevo přičte hodnotu operandu vpravo -=  od proměnné vlevo odečte hodnotu operandu vpravo *=  proměnnou vlevo vynásobí hodnotou operandu vpravo /=  proměnnou vlevo vydělí hodnotou operandu vpravo %=  do proměnné vlevo uloží zbytek po dělení původní hodnoty této proměnné hodnotou operandu vpravo

12 Úkoly 1. napište program, který 4mi různými způsoby zvýší hodnotu proměnné o 1 2. napište program, který ze zadaného počtu vteřin vypíše čas ve tvaru …h …m …s *(řešení naleznete v souborech AritmetickeOperatory3 a 4)

13 Řešení úkolu 1

14 Práce s hexadecimálními čísly
Programátoři často pracují s čísly v hexadecimálním tvaru Pro definování hodnoty hexadecimálně se používa prefix Ox Následující dva řádky jsou ekvivalentní: int Int16 = 16; Int Int16 = 0x10;

15 Seriály o programování v jazyce C# : www.živě.cz www.java2s.com
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použité materiály: Kniha: Programujeme profesionálně, nakladatelství WROX, autor: Jay Glynn,… Seriály o programování v jazyce C# :


Stáhnout ppt "C# - číselné datové typy"

Podobné prezentace


Reklamy Google