Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLENSKÁ SCHŮZE 30.11.2014 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty za období 1.1.- 30.11.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLENSKÁ SCHŮZE 30.11.2014 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty za období 1.1.- 30.11.2014."— Transkript prezentace:

1 ČLENSKÁ SCHŮZE 30.11.2014 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty za období 1.1.- 30.11.2014

2 11.1.20152 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku v roce 2014 Rozvaha k 30.11.2014 ÚčetNázev kontaAktivaPasiva 028drobný dlouhodobý hmotný majetek36 099,000,00 088Oprávky k drobn.dlouhod.hmot.majetku-36 099,000,00 211Pokladna28 023,000,00 221Bankovní účty60 616,320,00...2211běžný účet RB108,320,00...2212běžný účet FioBanka60 508,000,00 311Pohledávky (odběratelé)2 900,000,00 315Ostatní pohledávky40 270,100,00 381Náklady příštích období3 727,000,00 384Výnosy příštích období0,0032 350,00 901Vlastní jmění0,00148 437,39 932Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta minul.let46 098,100,00 Součet 181 634,52180 787,39 ZISK 847,13

3 11.1.20153 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku v roce 2014 Výsledovka 1.1.-30.11.2014 ÚčetNázev kontaNákladyVýnosy 5011sportovní mat. (míče,oblečení,sítě)3 883,750,00 5014kancelářské potřeby a literatura1 421,000,00 5015ceny na turnaje24 617,700,00 5016ostatní materiál4 977,000,00 504Prodané zboží5 911,250,00 511Opravy a údržba2 950,000,00 513Náklady na reprezentaci7 561,000,00 5181nájmy TVZ106 172,500,00 5182ostatní nájmy prostor2 300,000,00 5183poštovné, telefony263,000,00 5184tělovýchovné služby-soutěže,školení42 900,000,00 5185ubytování, stravování, doprava583,000,00 5187ostatní služby (cvičitelky, doména)38 468,000,00 5381místní poplatky (ze vstupného,...)2 220,000,00 546Dary12 000,000,00 5492bankovní poplatky2 166,490,00 5493rozhodčí5 000,000,00 5494ostatní náklady (OSA, provize, licence)3 994,500,00 582Členské příspěvky sport.svazům2 360,000,00 6021tělovýchovné služby0,00162 093,30 6023reklama0,0039 777,00 6024ostatní služby (vstupné ples)0,0011 100,00 6025startovné turnaje0,0011 000,00 604Tržby za zboží0,006 173,00 644Úroky0,002,52 649Jiné ostatní výnosy0,003 000,50 682Dary0,0017 050,00 684Přijaté členské příspěvky0,0020 400,00 SOUČTY269 749,19270 596,32 ZISK847,13

4 11.1.20154 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku v roce 2014 Výsledovka souhrnně po střediscích StřediskoTextový popisNákladyVýnosyHosp.výsledek 01tělocvična Kolovraty58350,0067110,008760,00chybí ještě fa 02kurty (Parkán, beach)20670,0020520,00-150,00 04plesy17314,0025150,007836,00 07MPD soutěž nohejbal2800,000,00-2800,00 08AVL soutěž volejbal12000,000,00-12000,00 09ABL soutěž bowling29600,0011383,30-18216,70chybí vyúčtování 10cvičení pro ženy34199,5047840,0013640,50chybí ještě fa 11bowling - O putovní pohár prezidenta3059,003000,00-59,00 14volejbalový turnaj GK44400,7050777,006376,30 15nohejbalový turnaj Uhříněves3000,00 0,00 17soustředění nohejbal1000,000,00-1000,00 18pochody kapříků583,000,00-583,00 19prodej zboží5911,256173,00261,75 22soustředění volejbal600,000,00-600,00 23tělocvična Uhříněves8925,0015240,006315,00chybí ještě fa 99režie27336,7420403,02-6933,72.........CELKOVÉ SOUČTY.........................269749,19270596,32847,13

5 11.1.20155 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku v roce 2014 Dary a dotace Účet 6811 : dotace V roce 2014 nulové. Účet 6823 : dary od FO a PO 26.4.2014drobné dary od občanů na ples7050,00 21.3.2014smlouva o sponzorském daru10000,00Svobodová Milada Ing. SUMY OBRATŮ17050,00

6 11.1.20156 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku v roce 2014 Režijní náklady a výnosy ÚčetNázev kontaNákladyVýnosy 5011sportovní mat. (míče,oblečení,lodě,sítě)3883,750,00 5014kancelářské potřeby a literatura1421,000,00 5015ceny na turnajích1370,000,00 5016ostatní materiál977,000,00 511Opravy a udržování2950,000,00 513Náklady na reprezentaci5140,000,00 5183poštovné, telefony263,000,00 5184tělovýchovné služby-soutěže,školení300,000,00 5187ostatní služby (hosting)6108,000,00 5492bankovní poplatky2166,490,00 5494ostatní náklady397,500,00 582Poskytnuté příspěvky sport.svazům2360,000,00 644Úroky0,003,02 684Přijaté členské příspěvky0,0020400,00 SOUČTY27336,7420403,02 ZTRÁTA 6933,72

7 11.1.20157 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku v roce 2014 Výsledovka - Společenský ples ÚčetNázev kontaNákladyVýnosy 5016reklamní předměty4000,000,00 513Náklady na reprezentaci421,000,00 5182ostatní nájmy prostor2300,000,00 5187ostatní služby (hudba)6798,000,00 5381místní poplatky (ze vstupného,...)2220,000,00 5494ostatní náklady (osa)1575,000,00 6023reklama0,007000,00 6024vstupné0,0011100,00 6823dary od FO a PO0,007050,00 SOUČTY17314,0025150,00 ZISK7836,00 Výsledovka - Volejbalový turnaj GK ÚčetNázev kontaNákladyVýnosy 5015ceny na turnajích22900,700,00 513Náklady na reprezentaci2000,000,00 5187lékařský dozor2500,000,00 546Dary (kompenzace nájmu)12000,000,00 5493rozhodčí5000,000,00 6023reklama0,0032777,00 6025startovné turnaje0,008000,00 6823dary od FO a PO0,0010000,00 SOUČTY44400,7050777,00 ZISK6376,30


Stáhnout ppt "ČLENSKÁ SCHŮZE 30.11.2014 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty za období 1.1.- 30.11.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google