Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Církve a náboženské společnosti. Církve a náboženské společnosti (CNS) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Církve a náboženské společnosti. Církve a náboženské společnosti (CNS) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských."— Transkript prezentace:

1 Církve a náboženské společnosti

2 Církve a náboženské společnosti (CNS) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, V kompetenci Ministerstva kultury ČR. CNS se rozumí dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy a projevy církví, založené za účelem vyznání určité náboženské víry. MK ČR vede rejstříky: –Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, –Rejstřík evidovaných právnických osob, –Rejstřík svazů církví a náboženských společností.

3 CNS 1.Apoštolská církev, 2.Bratrská jednota baptistů, 3.Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, 4.Česká hinduistická náboženská společnost, 5.Českobratrská církev evangelická, 6.Církev adventistů sedmého dne, 7.Církev bratrská, 8.Církev československá husitská, 9.Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republiky, 10.Církev Křesťanská společenství.

4 CNS 11. Církev Nová naděje, 12. Církev řeckokatolická, 13. Církev římskokatolická, 14. Církev Slovo života, 15. Církev víry, 16. Církev živého Boha, 17. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, 18. Evangelická církev metodistická, 19. Federace židovských obcí v České republice, 20. Jednota bratrská.

5 CNS 21. Křesťanské sbory, 22. Luterská evangelická církev a. v. v České republice, 23. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, 24. Náboženská společnost českých unitářů, 25. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, 26. Novoapoštolská církev v ČR, 27. Obec křesťanů v České republice, 28. Pravoslavná církev v českých zemích, 29. Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice, 30. Slezská církev evangelická augsburského vyznání.

6 CNS 31. Starokatolická církev v ČR, 32. Ústředí muslimských obcí, 33. Višva Nirmala Dharma.

7 Rejstřík evidovaných právnických osob Farnosti, Sbory, Diakonie, Účelová zařízení – charity, Diecéze, Arcibiskupství, Biskupství, Řády a kongregace, Sdružení křesťanů, …

8 Rejstřík evidovaných právnických osob Vojenská duchovní služba, Ekumenická rada církví v České republice.

9 CNS CNS je právnickou osobou, vzniká dnem registrace u MK ČR, Návrh na registraci obsahuje: –základní charakteristiku CNS, –zápis o založení CNS, –podpisy 300 zletilých osob, –základní dokument CNS.

10 CNS Zvláštní práva CNS: –právo vyučovat náboženství na státních školách, –pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu této činnosti v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, –pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu této činnosti v ozbrojených silách ČR, –zřizovat církevní školy, –zachovávat zpovědní tajemství, tím ale není dotčena povinnost překazit trestný čin.

11 Vztah státu a církve identifikaceneidentifikace konkordátkooperaceodluka přátelskánepřátelská

12 Hospodaření CNS Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodaření CNS, Příjmy: státní příspěvky, příspěvky fyzických osob, právnických osob, dary, dotace, sbírky, Státní příspěvek – 17 CNS. –Kapitola MK ČR – závazné ukazatele. Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. –finanční odluka státu a církví, tzn. zrušení systému přímého financování ze státního rozpočtu (zejména hrazení platů duchovních).

13 Hospodaření CNS Výdaje kapitoly č. 334 MKČR na církve a náboženské společnosti v roce 2012 (v tis. Kč). Zdroj: Ministerstvo kultury ČR. v (tis. Kč) Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností v tom: platy duchovních včetně pojistného provozní náklady církví a náboženských společností opravy církevního majetku19 807

14 Počty duchovních Deklarace shody o výkonu hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností státem v letech RokPočet duchovních Plánované prostředky státního rozpočtu na platy duchovních osob Kč osob Kč osob Kč osob Kč Zdroj: Ministerstvo kultury ČR.

15 Souhrnný přehled financování CNS ze státního rozpočtu v letech Ukazatel (v tis. Kč) Počet duchovních Platy duchovních včetně pojistného Provozní náklady CNS Opravy církevního majetku Výdaje na činnost registrovaných CNS CELKEM Zdroj: Ministerstvo kultury ČR.

16 Přehled finančních prostředků poskytnutých v roce 2011 Zdroj: Ministerstvo kultury ČR, v tis. Kč Název Platy duchovních včetně pojistného Provozní náklady CNS Prostředky na opravy církevního majetku CELKEM Církev římskokatolická celkem Českobratrská církev evangelická Církev československá husitská Slezská církev evangelická augsburského vyznání Pravoslavná církev v českých zemích Apoštolská církev Církev bratrská Církev řeckokatolická Evangelická církev augsburského vyznání v České republice Evangelická církev metodistická Jednota bratrská Luterská evangelická církev a.v. v České republice Starokatolická církev v ČR Federace židovských obcí v České republice Náboženská společnost českých unitářů Bratrská jednota baptistů Církev adventistů sedmého dne CELKEM

17 Náboženské vyznání obyvatel Datum sčítání počet osob bez vyznání počet věřících celkem v tomnezjištěno abs.% % Církev římsko- katolická Českobr. církev evangel Církev čsl. husitská ostatníabs.% , , , , , , , , ,7 Zdroj: ČSÚ.

18 Počet věřících dle SLDB r. 2001, 2011 VyznáníPočet obyvatel, 2001Počet obyvatel, 2011 Bez vyznání Neuvedeno Věřící nehlásící se k církvineuvedeno Věřící hlásící se k církvi Církev římskokatolická Českobratrská církev evangelická Církev československá husitská Pravoslavná církev NS Svědkové Jehovovi Ostatní vyznání CELKEM

19 Financování církví v zahraničí Německo –církevní daně – zakotveno v Ústavě, –státní subvence, –nepřímá státní podpora, –finanční náklady státu na výuku náboženství a na duchovní péči. Itálie –Daňové asignace. Rakousko –Církevní poplatky, kostelní sbírky, státní příspěvek, majetková renta.

20 Zdroje příjmů USA50% sbírky50% fundraising, výnosy z majetku, nepřímá státní podpora Francie 75% sbírky a dary 25% účelové sbírky + dobrovolný příspěvek Nizozemí 70% příspěvek na církev 20% nedělní sbírky a dary 10% výnosy majetku a státní subvence církevnímu školství Rakousko 85% církevní příspěvky 10% výnosy z majetku 5% sbírky, dary, státní podpora ve formě renty za nevrácený zkonfiskovaný majetek Švédskosystém církevních daní - 1,25­% zdanitelných příjmů Švýcarskosystém církevní daně Německo 80% církevní daň 10% státní subvence 5% výnosy majetku a státní odškodnění za sekularizaci církevního majetku v minulých stoletích Španělskosystém daňových asignací - 0,5239% z daně z příjmu Itáliesystém daňových asignací - 0,8% z daně z příjmu


Stáhnout ppt "Církve a náboženské společnosti. Církve a náboženské společnosti (CNS) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských."

Podobné prezentace


Reklamy Google