Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Církve a náboženské společnosti. Církve a náboženské společnosti (CNS) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Církve a náboženské společnosti. Církve a náboženské společnosti (CNS) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských."— Transkript prezentace:

1 Církve a náboženské společnosti

2 Církve a náboženské společnosti (CNS) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, V kompetenci Ministerstva kultury ČR. CNS se rozumí dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy a projevy církví, založené za účelem vyznání určité náboženské víry. MK ČR vede rejstříky: –Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, –Rejstřík evidovaných právnických osob, –Rejstřík svazů církví a náboženských společností.

3 CNS 1.Apoštolská církev, 2.Bratrská jednota baptistů, 3.Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, 4.Česká hinduistická náboženská společnost, 5.Českobratrská církev evangelická, 6.Církev adventistů sedmého dne, 7.Církev bratrská, 8.Církev československá husitská, 9.Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republiky, 10.Církev Křesťanská společenství.

4 CNS 11. Církev Nová naděje, 12. Církev řeckokatolická, 13. Církev římskokatolická, 14. Církev Slovo života, 15. Církev víry, 16. Církev živého Boha, 17. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, 18. Evangelická církev metodistická, 19. Federace židovských obcí v České republice, 20. Jednota bratrská.

5 CNS 21. Křesťanské sbory, 22. Luterská evangelická církev a. v. v České republice, 23. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, 24. Náboženská společnost českých unitářů, 25. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, 26. Novoapoštolská církev v ČR, 27. Obec křesťanů v České republice, 28. Pravoslavná církev v českých zemích, 29. Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice, 30. Slezská církev evangelická augsburského vyznání.

6 CNS 31. Starokatolická církev v ČR, 32. Ústředí muslimských obcí, 33. Višva Nirmala Dharma.

7 Rejstřík evidovaných právnických osob Farnosti, Sbory, Diakonie, Účelová zařízení – charity, Diecéze, Arcibiskupství, Biskupství, Řády a kongregace, Sdružení křesťanů, …

8 Rejstřík evidovaných právnických osob Vojenská duchovní služba, Ekumenická rada církví v České republice.

9 CNS CNS je právnickou osobou, vzniká dnem registrace u MK ČR, Návrh na registraci obsahuje: –základní charakteristiku CNS, –zápis o založení CNS, –podpisy 300 zletilých osob, –základní dokument CNS.

10 CNS Zvláštní práva CNS: –právo vyučovat náboženství na státních školách, –pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu této činnosti v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, –pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu této činnosti v ozbrojených silách ČR, –zřizovat církevní školy, –zachovávat zpovědní tajemství, tím ale není dotčena povinnost překazit trestný čin.

11 Vztah státu a církve identifikaceneidentifikace konkordátkooperaceodluka přátelskánepřátelská

12 Hospodaření CNS Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodaření CNS, Příjmy: státní příspěvky, příspěvky fyzických osob, právnických osob, dary, dotace, sbírky, Státní příspěvek – 17 CNS. –Kapitola MK ČR – závazné ukazatele. Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. –finanční odluka státu a církví, tzn. zrušení systému přímého financování ze státního rozpočtu (zejména hrazení platů duchovních).

13 Hospodaření CNS Výdaje kapitoly č. 334 MKČR na církve a náboženské společnosti v roce 2012 (v tis. Kč). Zdroj: Ministerstvo kultury ČR. v (tis. Kč) Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností1 440 815 v tom: platy duchovních včetně pojistného1 348 000 provozní náklady církví a náboženských společností73 008 opravy církevního majetku19 807

14 Počty duchovních Deklarace shody o výkonu hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností státem v letech 2011-2014 RokPočet duchovních Plánované prostředky státního rozpočtu na platy duchovních 20114892 osob1 348 000 000 Kč 20124892 osob1 348 000 000 Kč 20134892 osob1 348 000 000 Kč 20144892 osob1 348 000 000 Kč Zdroj: Ministerstvo kultury ČR.

15 Souhrnný přehled financování CNS ze státního rozpočtu v letech 2008-2011 Ukazatel (v tis. Kč)2008200920102011 Počet duchovních4 6004 7554 8694 892 Platy duchovních včetně pojistného1 245 0001 276 0001 331 5051 348 000 Provozní náklady CNS83 00085 00083 05074 745 Opravy církevního majetku23 74025 74024 45322 008 Výdaje na činnost registrovaných CNS CELKEM 1 351 7401 386 7401 439 0081 444 753 Zdroj: Ministerstvo kultury ČR.

16 Přehled finančních prostředků poskytnutých v roce 2011 Zdroj: Ministerstvo kultury ČR, v tis. Kč Název Platy duchovních včetně pojistného Provozní náklady CNS Prostředky na opravy církevního majetku CELKEM Církev římskokatolická celkem883 73852 32215 406951 466 Českobratrská církev evangelická78 5973 36399782 957 Církev československá husitská107 0365 7401 696114 472 Slezská církev evangelická augsburského vyznání28 0111 25940629 676 Pravoslavná církev v českých zemích42 0482 27267644 996 Apoštolská církev45 5622 28668148 529 Církev bratrská30 6221 31739632 335 Církev řeckokatolická11 81762220212 641 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice5 334192485 574 Evangelická církev metodistická14 82873419815 760 Jednota bratrská29 9381 05832031 316 Luterská evangelická církev a.v. v České republice3 464228333 725 Starokatolická církev v ČR12 00358215312 738 Federace židovských obcí v České republice11 29361518512 093 Náboženská společnost českých unitářů1 3445001 394 Bratrská jednota baptistů13 32859615714 081 Církev adventistů sedmého dne29 0371 50945431 000 CELKEM1 348 00074 74522 0081 444 753

17 Náboženské vyznání obyvatel Datum sčítání počet osob bez vyznání počet věřících celkem v tomnezjištěno abs.% % Církev římsko- katolická Českobr. církev evangel Církev čsl. husitská ostatníabs.% 3.3.19914 112 86439,94 523 73443,94 021 385203 996178 036120 3171 665 61716,2 1.3.20016 039 99159,03 288 08832,12 740 790117 21299103330 983901 9818,8 26.3.20113 604 095 34,52 168 95220,781 082 46351 85839 22965 6664 662 45544,7 Zdroj: ČSÚ.

18 Počet věřících dle SLDB r. 2001, 2011 VyznáníPočet obyvatel, 2001Počet obyvatel, 2011 Bez vyznání6 039 9913 604 095 Neuvedeno901 9814 662 455 Věřící nehlásící se k církvineuvedeno705 368 Věřící hlásící se k církvi3 288 0881 463 584 Církev římskokatolická2 740 7901 082 463 Českobratrská církev evangelická117 21251 858 Církev československá husitská99 10339 229 Pravoslavná církev22 96820 533 NS Svědkové Jehovovi23 16213 069 Ostatní vyznání284 853256 432 CELKEM10 230 06010 436 560

19 Financování církví v zahraničí Německo –církevní daně – zakotveno v Ústavě, –státní subvence, –nepřímá státní podpora, –finanční náklady státu na výuku náboženství a na duchovní péči. Itálie –Daňové asignace. Rakousko –Církevní poplatky, kostelní sbírky, státní příspěvek, majetková renta.

20 Zdroje příjmů USA50% sbírky50% fundraising, výnosy z majetku, nepřímá státní podpora Francie 75% sbírky a dary 25% účelové sbírky + dobrovolný příspěvek Nizozemí 70% příspěvek na církev 20% nedělní sbírky a dary 10% výnosy majetku a státní subvence církevnímu školství Rakousko 85% církevní příspěvky 10% výnosy z majetku 5% sbírky, dary, státní podpora ve formě renty za nevrácený zkonfiskovaný majetek Švédskosystém církevních daní - 1,25­% zdanitelných příjmů Švýcarskosystém církevní daně Německo 80% církevní daň 10% státní subvence 5% výnosy majetku a státní odškodnění za sekularizaci církevního majetku v minulých stoletích Španělskosystém daňových asignací - 0,5239% z daně z příjmu Itáliesystém daňových asignací - 0,8% z daně z příjmu


Stáhnout ppt "Církve a náboženské společnosti. Církve a náboženské společnosti (CNS) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských."

Podobné prezentace


Reklamy Google