Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_CHK4 3660 MK Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_CHK4 3660 MK Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_CHK4 3660 MK Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 8.11.2012 Autor:PaedDr. Věra Mojáková Určeno pro předmět: Chemie Tematická oblast: Přírodní látky - chemické složení živých organismů Obor vzdělání:Kosmetické služby (69-41-l/01) 4. ročník Název výukového materiálu: Nukleové kyseliny Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 25 minut

2  Biopolymery – dlouhé vláknité molekuly.  Nositeli genetických informací.  Uchování a přenos dědičných znaků z generace na generaci.  Složkou všech buněk. 1

3  Objeveny roku 1868.  1962 Watsonovi a Crickovi udělena Nobelova cena za objasnění složení nukleových kyselin.  P oprvé izolovány z buněk jaderné hmoty. 2

4 1) kyselina deoxyribonukleová, DNA 3

5 2) kyselina ribonukleová, RNA 4

6  Nukleové kyseliny jsou složeny podobně jako bílkoviny nebo polysacharidy z menších stavebních jednotek.  Základní stavební jednotkou nukleových kyselin je NUKLEOTID H 3 PO 4 pentóza dusíkatá báze ++

7 NUKLEOSID pentóza + dusíkaté báze

8  Cukerná složka – pentóza  DNA – 2-deoxy-D-ribóza  RNA – D-ribóza

9  Dusíkaté báze (heterocyklické)  Purinové adenin (A) guanin (G)  Pyrimidinové cytosin(C) thymin(T) – jen v DNA uracil (U) – jen v RNA

10

11 Nukleotid – vzniká esterifikací hydroxylové skupiny pentózy nukleosidů kyselinou fosforečnou, hraje významnou roli v mnoha biochemických dějích jako zdroj a zásobárna energie ATP (adenosintrifosfát).

12 Molekula nukleových kyselin je složena z nukleotidů.  Primární struktura je určena pořadím jednotlivých nukleotidů spojených esterovou vazbou do nukleotidového řetězce.  Sekundární struktura je dána prostorovým uspořádáním polynukleotidového řetězce.  DNA tvořena 2 řetězci stočenými do dvoušroubovice.  RNA tvořena 1 řetězcem a dvoušroubovice vzniká mezi 2 částmi téhož řetězce.  Spojení mezi vlákny šroubovice je realizováno pomocí vodíkových vazeb.  Terciární struktura je určena prostorovým uspořádáním šroubovice.

13  V nukleových kyselinách se uchovává dědičná informace buňky.  V buněčném jádře jsou uloženy veškeré informace pro vytvoření lidské bytosti.  DNA řídí a udržuje při životě celý organismus vydáváním pokynů buňce pro vytváření základních molekul bílkovin.  Dlouhé molekuly této kyseliny jsou uloženy v chromozómech. Tvoří funkční jednotky - geny, které na sebe více nenavazují.  Každý chromozóm je složen z jedné dlouhé molekuly DNA mnohonásobně svinuté a obalené bílkovinnou složkou. Význam

14  Výskyt v jádře, mitochondriích, v chloroplastech, v cytosolu.  Společně s některými bílkovinami tvoří základ chromozómů. Jsou nezbytné pro uchování a přenos genetické informace. Genetická informace je souhrn všech údajů nezbytných pro růst a vývoj daného organismu.  Jediná buňka lidského těla obsahuje přes 4 m dlouhý řetězec kyseliny DNA.  Geny jsou krátké úseky DNA nesoucí konkrétní informace pro strukturu určitého znaku či vlastností.  Složení Deoxyribóza Kyselina fosforečná Báze (adenin, tymin, guanin, cytosin) DNA – nositelka dědičnosti živých organismů 5

15 Vlákna se od sebe působením enzymů oddělí a ke každému (původnímu) vláknu je dosyntetizováno podle komplementarity bází vlákno druhé. Z jedné DNA vzniknou dvě, naprosto stejné. 6

16  Zajiš ť uje přenos dědičných znaků do struktury bílkovin.  Ribonukleové kyseliny se podle biologické funkce a stavby molekul dělí na:  informační – účastní se přenosu informace, která určuje, jak bude vypadat struktura nově syntetizované bílkoviny  ribozomální – jsou součástí ribozómů, kde dochází k syntéze bílkovin  transferové – zajišťují správné řazení aminokyselin při tvorbě peptidového řetězce bílkoviny  Složení: Ribóza Kyselina fosforečná Báze: (adenin, uracil, guanin, cytosin) 7

17 8

18  Mutace je změna genetické informace. Jde o záměnu určité dusíkaté báze v polynukleotidovém řetězci za jinou bázi. Změní se primární struktura DNA, změní se genetická informace. Při mutaci může být také část molekuly DNA vyjmuta nebo nově do molekuly vložena.  Mutace mohou být vyvolány mutagenními faktory - ionizující záření, ultrafialové záření, působení chemikálií. Každá změna genetické informace u živočišných organismů je škodlivá, vznikají více nebo méně závažné poruchy v organismu. U rostlin jsou naopak mutace využívány ve šlechtitelství.

19 Přírodní formaBílá mutace 9 1011

20  1) Jaký je biologický význam nukleových kyselin?  2) Který sacharid obsahují nukleové kyseliny?  3) Vysvětli rozdíl mezi nukleosidem a nukleotidem.  4) Čím je možno vyvolat mutace?

21  1) Mutace  2) Pyrimidin  3) DNA  4) RNA  5) Nukleové kyseliny  A) Základ chromozómů  B) Makromolekulární sloučeniny  C) Šestičlenný uzavřený řetězec  D) Změna genetické informace  E) Přenos dědičných znaků

22  http://www.google.cz/imgres?q=james+watson+and+francis+crick&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid= jEANJAnbVAHdvM:&imgrefurl=http://history1900s.about.com/od/people/tp/10scientists.htm&docid=xcGGkDnDTHY35M&i mgurl=http://0.tqn.com/d/history1900s/1/0/d/F/1/doublehelix.jpg&w=219&h=280&ei=H3WbUL6xHu_Y4QScu4D4BA&z oom=1&iact=hc&vpx=494&vpy=303&dur=990&hovh=224&hovw=175&tx=103&ty=119&sig=102004817977704817104 &page=5&tbnh=143&tbnw=111&start=84&ndsp=24&ved=1t:429,r:71,s:20 http://www.google.cz/imgres?q=james+watson+and+francis+crick&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid= jEANJAnbVAHdvM:&imgrefurl=http://history1900s.about.com/od/people/tp/10scientists.htm&docid=xcGGkDnDTHY35M&i mgurl=http://0.tqn.com/d/history1900s/1/0/d/F/1/doublehelix.jpg&w=219&h=280&ei=H3WbUL6xHu_Y4QScu4D4BA&z oom=1&iact=hc&vpx=494&vpy=303&dur=990&hovh=224&hovw=175&tx=103&ty=119&sig=102004817977704817104 &page=5&tbnh=143&tbnw=111&start=84&ndsp=24&ved=1t:429,r:71,s:20  http://www.google.cz/imgres?q=objevitel%C3%A9+nukleov%C3%BDch+kyselin&hl=en&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid=DFMxMd0 JP- LeiM:&imgrefurl=http://gymtri.trinec.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D301%26catid%3D28%26Ite mid%3D23&docid=CluSnPXQF3N7ZM&imgurl=http://www.flyfishingdevon.co.uk/salmon/year3/psy339evolutionarypsychologyroots/watso n-crick- dna.jpg&w=361&h=400&ei=cbqoUMOIIYyVswb7zoG4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=403&vpy=306&dur=1592&hovh=236&hovw=213&tx=9 3&ty=180&sig=102004817977704817104&page=1&tbnh=139&tbnw=103&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:10,s:0,i:96 http://www.google.cz/imgres?q=objevitel%C3%A9+nukleov%C3%BDch+kyselin&hl=en&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid=DFMxMd0 JP- LeiM:&imgrefurl=http://gymtri.trinec.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D301%26catid%3D28%26Ite mid%3D23&docid=CluSnPXQF3N7ZM&imgurl=http://www.flyfishingdevon.co.uk/salmon/year3/psy339evolutionarypsychologyroots/watso n-crick- dna.jpg&w=361&h=400&ei=cbqoUMOIIYyVswb7zoG4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=403&vpy=306&dur=1592&hovh=236&hovw=213&tx=9 3&ty=180&sig=102004817977704817104&page=1&tbnh=139&tbnw=103&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:10,s:0,i:96  http://cs.wikipedia.org/wiki/DNA,i:356 http://cs.wikipedia.org/wiki/DNA,i:356  http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico  http://www.google.cz/imgres?q=d- +rib%C3%B3za&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=yuFsKkcqq3xLnM:&imgrefurl=http://ge netika.wz.cz/dnarna.htm&docid=rYLt47rJLwXUrM&imgurl=http://genetika.wz.cz/images/cukry.gif&w=700&h=283&ei=I5 mfUKTWMKqa0QXclYCYDw&zoom=1&iact=rc&dur=527&sig=102004817977704817104&page=1&tbnh=106&tbnw=239& start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:84&tx=168&ty=27 http://www.google.cz/imgres?q=d- +rib%C3%B3za&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=yuFsKkcqq3xLnM:&imgrefurl=http://ge netika.wz.cz/dnarna.htm&docid=rYLt47rJLwXUrM&imgurl=http://genetika.wz.cz/images/cukry.gif&w=700&h=283&ei=I5 mfUKTWMKqa0QXclYCYDw&zoom=1&iact=rc&dur=527&sig=102004817977704817104&page=1&tbnh=106&tbnw=239& start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:84&tx=168&ty=27  http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:9H-Purine.svg&page=1 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:9H-Purine.svg&page=1  http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Pyrimidin.svg&page=1 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Pyrimidin.svg&page=1  http://www.mojechemie.cz/Biochemie:Nukleov%C3%A9_kyseliny http://www.mojechemie.cz/Biochemie:Nukleov%C3%A9_kyseliny  http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleotid http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleotid  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ATP_chemical_structure.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ATP_chemical_structure.png  http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:DNA_replication_split.svg&page=1 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:DNA_replication_split.svg&page=1  http://www.google.cz/imgres?q=obr%C3%A1zky+nukleov%C3%BDch+kyselin&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isc h&prmd=imvns&tbnid=P8Ydri7k3VLQ3M:&imgrefurl=http://www.drobkysveta.estranky.cz/fotoalbum/chemie/ribonukleov e-kyseliny- _na_/rna_sstrand.jpg.html&docid=yQ_tiXoHbOYzZM&imgurl=http://www.drobkysveta.estranky.cz/img/mid/7/rna_sstrand. jpg&w=429&h=460&ei=89efULuHEs_esgbI5YHoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=766&vpy=199&dur=143&hovh=232&hovw=2 17&tx=150&ty=114&sig=102004817977704817104&page=3&tbnh=143&tbnw=128&start=39&ndsp=19&ved=1t:429,r: 32,s:20,i:229 http://www.google.cz/imgres?q=obr%C3%A1zky+nukleov%C3%BDch+kyselin&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isc h&prmd=imvns&tbnid=P8Ydri7k3VLQ3M:&imgrefurl=http://www.drobkysveta.estranky.cz/fotoalbum/chemie/ribonukleov e-kyseliny- _na_/rna_sstrand.jpg.html&docid=yQ_tiXoHbOYzZM&imgurl=http://www.drobkysveta.estranky.cz/img/mid/7/rna_sstrand. jpg&w=429&h=460&ei=89efULuHEs_esgbI5YHoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=766&vpy=199&dur=143&hovh=232&hovw=2 17&tx=150&ty=114&sig=102004817977704817104&page=3&tbnh=143&tbnw=128&start=39&ndsp=19&ved=1t:429,r: 32,s:20,i:229 Zdroje:

23  http://www.google.cz/imgres?q=obr%C3%A1zky+nukleov%C3%BDch+kyselin&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&prmd=imvn s&tbnid=U1SQP4To9SSzpM:&imgrefurl=http://www.genetika-biologie.cz/nukleove- kyseliny&docid=A17Q84elsc7kxM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Difference_DNA_RNA- EN.svg/640px-Difference_DNA_RNA- EN.svg.png&w=640&h=512&ei=89efULuHEs_esgbI5YHoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=498&vpy=80&dur=546&hovh=201&hovw=251&tx= 112&ty=111&sig=102004817977704817104&page=2&tbnh=132&tbnw=165&start=16&ndsp=23&ved=1t:429,r:11,s:20,i:166 http://www.google.cz/imgres?q=obr%C3%A1zky+nukleov%C3%BDch+kyselin&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&prmd=imvn s&tbnid=U1SQP4To9SSzpM:&imgrefurl=http://www.genetika-biologie.cz/nukleove- kyseliny&docid=A17Q84elsc7kxM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Difference_DNA_RNA- EN.svg/640px-Difference_DNA_RNA- EN.svg.png&w=640&h=512&ei=89efULuHEs_esgbI5YHoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=498&vpy=80&dur=546&hovh=201&hovw=251&tx= 112&ty=111&sig=102004817977704817104&page=2&tbnh=132&tbnw=165&start=16&ndsp=23&ved=1t:429,r:11,s:20,i:166 http://www.google.cz/imgres?q=obr%C3%A1zky+nukleov%C3%BDch+kyselin&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&prmd=imvn s&tbnid=U1SQP4To9SSzpM:&imgrefurl=http://www.genetika-biologie.cz/nukleove- kyseliny&docid=A17Q84elsc7kxM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Difference_DNA_RNA- EN.svg/640px-Difference_DNA_RNA- EN.svg.png&w=640&h=512&ei=89efULuHEs_esgbI5YHoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=498&vpy=80&dur=546&hovh=201&hovw=251&tx= 112&ty=111&sig=102004817977704817104&page=2&tbnh=132&tbnw=165&start=16&ndsp=23&ved=1t:429,r:11,s:20,i:166  http://www.google.cz/imgres?q=mutace&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=tw2EXcfRpftQeM:&imgrefur l=http://biologie.webz.cz/www/DNA/mutace.html&docid=Mj1NGb- IAjrDlM&imgurl=http://biologie.webz.cz/img/dna/mutace1.jpg&w=400&h=280&ei=erCfUIytC4eZ0QXU0YCIDA&zoom=1&iact=hc&vpx= 309&vpy=142&dur=1118&hovh=188&hovw=268&tx=150&ty=133&sig=102004817977704817104&page=2&tbnh=143&tbnw=203&st art=15&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:117 http://www.google.cz/imgres?q=mutace&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=tw2EXcfRpftQeM:&imgrefur l=http://biologie.webz.cz/www/DNA/mutace.html&docid=Mj1NGb- IAjrDlM&imgurl=http://biologie.webz.cz/img/dna/mutace1.jpg&w=400&h=280&ei=erCfUIytC4eZ0QXU0YCIDA&zoom=1&iact=hc&vpx= 309&vpy=142&dur=1118&hovh=188&hovw=268&tx=150&ty=133&sig=102004817977704817104&page=2&tbnh=143&tbnw=203&st art=15&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0,i:117  http://www.amadina-gouldove.com/clanek/2012012308-mutace-ryzovnik-sedy/ http://www.amadina-gouldove.com/clanek/2012012308-mutace-ryzovnik-sedy/  Benešová, Marika; Satrapová, Hana.Odmaturuj z chemie.1. vyd. Brno: Didaktis, 2002, 80-86285-56-1


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_CHK4 3660 MK Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu:Rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google